15:55 Vandteknologifonden ved Direktør Carl Emil Larsen, DANVA

forskningsplatformen.vand.dk

15:55 Vandteknologifonden ved Direktør Carl Emil Larsen, DANVA

Vandsektorens teknologiudviklingsfond

Tilskud

• Efter ansøgning eller udbud

• Underlagt gældende regler for udbud af

offentlige kontrakter

• Medfinansiering

• Deltagelse af vandselskaber