Læs bladet - ABF

abf.rep.dk

Læs bladet - ABF

kalender

sE flErE kUrsEr Og arrangEMEntEr På www.aBf-rEP.dk > aktiVitEtEr

her tilmelder du dig også

Del dine erfaringer

datO: 4. december 2012

stEd: tønder

Pris: Gratis

Kreds Sydjylland inviterer alle andelsboligforeninger,

både medlemmer og ikke-medlemmer, til erfaringsudveksling.

Formålet med arrangementet er at skabe et grundlag for

kontakt mellem andelsboligforeninger i tønder kommune.

På den måde kan foreningerne hjælpe hinanden i

dagligdagen og drage nytte af hinandens erfaringer.

Til arrangementet kommer vi ind på emner som:

· Driftsplaner

· Salg

· Fællesarbejde

· Afvikling af generalforsamling og rekruttering

til bestyrelsen.

Kredsbestyrelsen håber på en

spændende aften med debat

og erfaringsudveksling.

22 ABFnyt 4 - 2012

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kommunikation

datO: 19. januar 2013

stEd: Middelfart

Pris: 765 kr.

Kurset er for dig, der gerne vil gå i dybden med, hvad du

kan gøre for at træde klarere frem som aktivt medlem af

din bestyrelse og forening.

Formiddagen bruges på at afklare din motivation for at

være i foreningen, og hvordan bestyrelsesmedlemmerne

kan fastholdes ud fra den motivation.

Om eftermiddagen vender vi blikket mod bestyrelsens ansigt

udadtil overfor foreningens andelshavere, og hvordan

du og den øvrige bestyrelse bedst ’sælger’ jeres budskaber

for at komme i den retning, som I gerne vil.

Underviser: Konsulent Kristoffer Sjølander.

VURDERING AF ANDELSBOLIGEN

Få en uafhængig og professionel gennemgang af forbedringer

og evt. mangler i forbindelse med salg

Arbejdet udføres i henhold til ABFs principper

tlf. 29 24 48 32

bygogtjek@bygogtjek.dk

Vurderinger foretages

hverdage 9 - 21

lørdag & søndag 9 - 14

andelsboligvurdering.dk

Torben Lundgren

Byggeteknisk konsulent

More magazines by this user
Similar magazines