kursus katalog

ziegler.leon52

kursus katalog

kursus

katalog

JANUAR-JUNi 2012


Var der et kursus, hvor du ikke havde

mulighed for at deltage?

Ring på 89 30 47 50

Så finder vi et tidspunkt der passer!

Læs mere om vores kurser og tilmeld

dig på www.vianova.dk


kursuskalENDEr

Januar-juni 2012

KURSER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI DAGE PRIS*

Novapoint

Novapoint Vej Professionel Grundkursus 17-18+26 7-8+28 13-14+22 ** 2-3+22 5-6+12 2+1 9300,-

Novapoint Vej Professionel Videregående ** ** ** *** ** ** 2 6200,-

Novapoint Vand og Afløb Grundkursus ** ** ** ** ** ** 2 6200,-

Novapoint Virtual Map Grundkursus 12-13 ** 1-2 ** ** 7-8 2 6200,-

Novapoint Terrænmodel ** 13 ** 16 ** ** 1 3100,-

Novapoint Linjekonstruktion ** ** ** ** ** ** ½ 1900,-

Novapoint Express Tools ** ** ** ** ** ** ½ 1900,-

Novapoint Vejtavler og Kørebaneafmærkning

AutoCAD

** ** ** ** ** ** 1 3100,-

AutoCAD LT Grundkursus ** 21-22 ** 17-18 ** ** 2 5600,-

AutoCAD Grundkursus 10-11+30 9-10+27 20-21+28 ** 23-24+31 ** 2+1 8500,-

AutoCAD Opdatering 3 ** ** ** 1 ** 1 2800,-

AutoCAD Tips & Tricks

AutoCAD Civil 3D

** ** ** ** ** ** ½ 1750,-

AutoCAD Civil 3D Grundkursus 24-25+31 14-15+23 6-7+15 ** 10-11+30 ** 2+1 8500,-

AutoCAD Civil 3D Opdatering

AutoCAD Map 3D

20 ** 29 ** 16 ** 1 2800,-

AutoCAD Map 3D Grundkursus ** 29 ** 26 ** 4 1 2800,-

AutoCAD Map 3D Opdatering

AutoCAD Architecture

** ** 26 ** ** ** ½ 1750,-

AutoCAD Architecture Grundkursus ** 1-2+16 ** 11-12+19 ** ** 2+1 8500,-

AutoCAD Architecture Opdatering

Revit Architecture

** ** 23 ** ** ** 1 2800,-

Revit Architecture Grundkursus 4-5+19 ** 8-9+27 ** 8-9+15 ** 2+1 9300,-

Revit Architecture Udvidet ** ** ** 24-25 ** ** 2 6200,-

Revit Architecture Family objektopbygning ** ** ** 20 ** ** 1 3100,-

Vianova Systems Denmark A/S

Dusager 10, 1. sal

8200 Århus N

Tlf: 89 30 47 50

Email: vianova@vianova.dk

* Priser er pr. person

** Kursusdatoer efter ønske

Alle priser er eksklusiv moms.

Tilmeld dig via vores hjemmeside:

www.vianova.dk eller kontakt os

for nærmere information!


VIaNoVa sYstEMs DENMark a/s

om Vianova Vianova kursus

Vianova Systems Denmark A/S udvikler og sælger software, programmering, konsulentbistand

og uddannelse indenfor områderne projektering, planlægning og vedligehold

af infrastruktur og byggeri.

Hos Vianova køber du foruden et designværktøj, også stor viden og erfaring omkring

typiske problemstillinger i branchen.

Vi arbejder ud fra et solidt bagland:

Vores globale Vianova netværk giver os mere end 150 dedikerede og specialiserede

medarbejdere at trække på.

Alle vore medarbejdere er højtuddannede og erfarne teknikere indenfor områderne

softwareudvikling, datamodeller, databasedesign, grafisk design, landmåling, korthåndtering/GIS,

veje, jernbane, jordarbejde/anlægsarbejde, BIM, og visualisering

i 3D.

Har du brug for at højne dine CAD-kompetencer? Sidder du og slider med de

samme problemer og fejlmeddelelser? Har du netop opdateret din AutoCAD eller

Novapoint? Eller har du et ønske om at øge din effektivitet i det daglige?

Så er du kommet til rette sted!

Vianova holder kurser i Novapoint og Autodesk produkter og vores undervisere har

høj faglig kompetence inden for deres områder. Alle undervisere har selv arbejdet

med projektering og kender de problemer og udfordringer, du står over for hver dag.

Vi tilbyder:

• · Firmatilpassede kurser

• · Traditionelle åbne kurser

• · Workshops

• · Seminarer

• · Projekthjælp

Kursustilbuddene omfatter blandt andet alle Novapoint moduler, AutoCAD Map

3D, AutoCAD Civil, AutoCAD Architecture og Revit Architecture. Kurserne gennemføres

for brugere på alle niveauer.

Vores kurser arrangeres i stor udstrækning som ”firmakurser”, der tilpasses til den

enkelte virksomheds behov, samt som åbne standardkurser og som workshops, hvor

specielle emner og temaer behandles.

Du kan tilmelde dig vores kurser på vores hjemmeside: www.vianova.dk


kursusundervisere Praktisk information

Leif Sønderskov

Civilingeniør

Tlf.: 89 30 47 52

Email: lsj@vianova.dk

Eva Støy

CAD-Konsulent

Tlf.: 89 30 47 53

Email: ems@vianova.dk

Søren P. Sørensen

CAD-Konsulent

Tlf.: 89 30 47 60

Email: sps@vianova.dk

Alle kurser gennemføres med en kombination af undervisning og øvelser, hvor

kursisten selv får mulighed for at afprøve funktionerne. Af hensyn til øvrige kursister

og det samlede kursusforløb, bedes eventuelle mobiltelefoner holdt slukket

under undervisningsforløbet. Der må ikke ryges i kursuslokalet.

Alle deltagere får efter endt kursus udleveret et kursusbevis.

Der fremsendes så vidt muligt skriftlig bekræftelse på tilmelding til den enkelte

kursist. Der fremsendes faktura for kursusdeltagelsen ca. 14 dage før kursusafholdelse.

Pris

Se priser på kurser i kursuskalenderen og på vores hjemmeside.

Prisen for dagskurser inkluderer formiddagskaffe med morgenbrød, frokost, sodavand,

frugt samt eftermiddagskaffe med kage. Alle priser er eksklusiv moms.

Sted

Efter aftale hos os eller jer. Hvis kurset holdes hos os, foregår det her:

Vianova Systems Denmark A/S, Dusager 10, 1. sal, 8200 Århus N.

Tid

Undervisningen starter, med mindre andet er aftalt, kl. 9:00 og slutter kl. 15:30.


kursEr - NoVaPoINt

Novapoint Vej Professionel · grundkursus Novapoint Vej Professionel · Videregående

Kom i gang med vejprojektering i Novapoint Vej Professionel! Kurset giver dig

grundlæggende kundskaber i anvendelsen af Novapoint Vej Professionel baseret på

mindre projekter.

Målgruppe

Dig der arbejder med terræn- og vejprojektering.

Indhold

Du lærer at:

• Oprette og ændre en terrænmodel for eksisterede terræn

• Linjekonstruktion, horisontalt og vertikalt

• Oprette en Vejmodel, hvor der dannes vejoverflader, overbygning, planum

• Mængdeberegninger og rapportudskrivninger.

• Udarbejde tegninger bl.a. plantegning, længdeprofil og tværsnit

Forudsætninger

Nogen erfaring med vejprojektering

samt grundlæggende kendskab til AutoCAD.

Underviser

Leif Sønderskov

Få fuld udnyttelse af Novapoint Vej Professionel! På dette kursus får du et uddybende

kendskab til modulet, Linjekonstruktion, Linjekonfigurationsfiler og Vejmodellen.

Målgruppe

Til dig, der ønsker at blive endnu bedre til Novapoint Vej Professionel.

Indhold

Du får en grundig gennemgang af delfunktionerne og de mange redigeringsmuligheder

i Linjekonstruktion,

Du lærer at anvende ”Linjer som fladeafgrænsning” i Vejmodellen. Vi laver en detaljeret

gennemgang af Overbygningsbeskrivelsen og Planumsbeskrivelsen.

Du lærer at anvende ”Eksterne vejmodeller” / Konstruktionsobjekter.

Vi kigger på udførelse af

Mængdeberegninger / Rapporter / Afsætningsdata.

Gennemgang af Kotesætning og 3D-model

Tips & tricks

Forudsætninger

Kendskab til AutoCAD og Novapoint Vej professionel.

Underviser

Leif Sønderskov


Novapoint Vand og afløb · grundkursus Novapoint Virtual Map · grundkursus

Skal du projektere vand og afløb? Tag på dette kursus, der giver dig grundlæggende

kundskaber i anvendelsen af Novapoint Vand og Afløb.

Målgruppe

Til dig, der arbejder med planlægning, projektering og tegning af vand- og afløbsprojekter.

Indhold

Du lærer at oprette en VA-model samt, hvordan du indlæser data og beregner en

trekantmodel.

Vi gennemgår VA-modellens konfiguration:

Udgravningstyper / ledningstyper og materialer / samlingstyper og materialer.

Lær om VA-modellens konstruktion:

Oprettelse af ledningstracéer og redigeringer i plan og profil.

Vi kigger også på VA-modellens beregninger:

Tværprofiler, mængder, rapporter, afsætningsdata og endelig, hvordan man opretter

en 3D-model af ledningsanlægget til visualisering

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til Windows og

AutoCAD.

Erfaring i og kendskab til projektering af

vand- og afløbsprojekter.

Underviser

Inge Tørnes

Brugen af Virtual Map kræver ikke nødvendigvis at brugeren har specialviden om

vejprojektering, eller at brugeren er ekspert i brugen af Novapoint. På dette kursus

får du grundlæggende kendskaber til opbygning og strukturering af 3D-data, som

er basis for anvendelsen af Novapoint Virtual Map.

Målgruppe

Til dig, der arbejder med 3D modellering af eksisterende og anlæg

Indhold

Lær at:

• Håndtere terrænmodeller - trekantmodel, kvadratnetsmodel

• Sammenskære flademodeller (bl.a. Novapoint vejmodeller)

• Tilføje andre 3D-elementer (bl.a. ledningsanlæg i terræn)

• Anvende 2D linjer i grundkortet som 3D-huse i modellen

• Bruge ortofoto på terrænoverfladen

• Anvende vejudstyr og afmærkningslinjer i modellen

• Definere og bruge grupper i 3D-modellen

• Bruge billeder af husfacader

• Indsætte køretøjer (animation)

Vi gennemgår også mulige materialer (textures)

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til AutoCAD.

Underviser

Leif Sønderskov


EMNEkursEr - NoVaPoINt

Novapoint · terrænmodel Novapoint · linjekonstruktion

Da Novapoints Terrænmodel bruges i alle Novapoint moduler, er det vigtigt at have

et godt kendskab til funktionerne. På dette kursus får du et grundlæggende kendskab

til opbygning og brug af Novapoints terrænmodel.

Målgruppe

Til dig, der arbejder med anlægsprojektering.

Indhold

• Oprettelse af en terrænmodel

• Import/eksport af data i forskellige formater

• Opbygning og brug af trekantmodeller

• Mængdeberegninger

Forudsætninger

Nogen erfaring med anlægsprojektering samt

grundlæggende kendskab til AutoCAD.

Underviser

Leif Sønderskov

Efter dette uddybende kursusforløb vil du være i stand til at anvende Linjekonstruktion

til beregning af en horisontal og vertikal linjeføring. Linjeføring er et

vigtigt element i en vejmodel. Et solidt kendskab til Linjekonstruktion vil derfor

effektivisere projekteringsarbejdet.

Målgruppe

Til dig, der arbejder med vejprojektering.

Indhold

• Gennemgang af funktionerne i Linjekonstruktion

• Tegnings- og redigeringsfunktioner

• Snap til eksisterende terræn eller 3D-linjer fra en vejmodel

• Brug af referencepunkter

Forudsætninger

Nogen erfaring med vejprojektering samt grundlæggende kendskab til

AutoCAD.

Underviser

Leif Sønderskov


Novapoint · Express tools Novapoint Vejtavler / kørebaneafmærkning

Kurset giver dig kendskab til Novapoint Express Tools, en ”samling” af smarte funktioner,

til løsning af specifikke tegningsopgaver.

Målgruppe

Til dig, der arbejder med anlægsprojektering

Indhold

Gennemgang af udvalgte funktioner i Novapoint Express Tools: Polylinjer,

Blokke/ Tekster, Trekanter/ 3DFACEs (3D-modellering), Påskrifter i tegningen /

udskrift til fil

Forudsætninger

Nogen erfaring med anlægsprojektering samt grundlæggende kendskab til Auto-

CAD.

Underviser

Leif Sønderskov

På dette kursus får du en gennemgang af de vigtigste funktioner i Novapoint Vejtavler

og Kørebaneafmærkning.

Målgruppe

Til dig, der projekterer skilte- og afmærkningsplaner.

Indhold

Gennemgang af funktionerne, udtegning samt tips og tricks til modulerne.

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til AutoCAD.

Underviser

Leif Sønderskov


kursEr - autoCaD CIVIl 3D

autoCaD Civil 3D · grundkursus

Foruden al funktionalitet i AutoCAD og AutoCAD Map 3D indeholder Auto-

CAD Civil 3D en lang række funktioner til anlægsprojektering.

Kurset giver dig grundlæggende kendskab til AutoCAD Civil 3D.

Målgruppe

Til dig, der arbejder med eller skal i gang med AutoCAD Civil 3D

Indhold

Kurset vil være en kombination af teori og praktiske øvelser baseret på projekteksempler.

• Brugergrænsefladen i AutoCAD Civil 3D

• Opbygning og kontrol af terrænmodeller

• Mængdeberegninger

• Linjeføringer og vejmodeller

• Kryds og rundkørsler

• Funktioner: Sigtanalyse, Publish to GoogleEarth

Forudsætninger

Kendskab til AutoCAD svarende til et grundkursus og nogen kendskab til anlægsprojektering.

Underviser

Leif Sønderskov

autoCaD Civil 3D · opdatering

På dette kursus får du gennemgået nyhederne i den nyeste version af AutoCAD

Civil 3D, samt hjælp til at vurdere, hvordan disse nyheder bedst muligt kan udnyttes

i dagligdagen.

Målgruppe

Til dig, der bruger AutoCAD Civil 3D og har brug for at opdatere din viden om

den nyeste version.

Indhold

Vi kigger på de nye funktioner, der er de mest relevante for dig. Ved at tage udgangspunkt

i dine behov og arbejdsrutiner, får du størst muligt udbytte af nye muligheder

og funktioner i programmet.

Forudsætninger

Kendskab til AutoCAD Civil 3D svarende til et grundkursus.

Underviser

Leif Sønderskov

sEMINarEr & WorksHoPs


kursEr - autoCaD

autoCaD lt · grundkursus

Dette kursus giver dig en gennemgang af de grundlæggende funktioner i den nyeste

version af AutoCAD LT.

Målgruppe

Til dig, som ønsker at bruge AutoCAD LT.

Indhold

Vi gennemgår de mest anvendte funktioner, så du bliver i stand til at arbejde sikkert

i programmet.

Forudsætninger

Kendskab til Windows på almindelig brugerniveau.

Underviser

Eva Støy

autoCaD · grundkursus

Kurset giver dig grundlæggende kendskab til AutoCAD og gør dig i stand til at

arbejde med de mest anvendte funktioner i programmet.

Målgruppe

Til dig, som ønsker at bruge AutoCAD.

Indhold

Kurset vil gennemgå de grundlæggende funktioner i Auto-

CAD. Fra oprettelse af en ny tegning, de forskellige tegnefunktioner,

målsætning, skravering, tekst samt rette i eksisterende

tegning. Vi vil også gennemgå, hvordan tegningen struktureres

i lag, oprettelse og anvendelse af symboler (blokke), styre målestok

samt oprettelse af plot.

Forudsætninger

Kendskab til Windows på almindelig brugerniveau.

Underviser

Eva Støy


autoCaD · opdatering autoCaD · tips & tricks

På dette kursus får du et komplet overblik over nyhederne i den nyeste version af

AutoCAD, samt hjælp til at vurdere, hvordan disse nyheder bedst muligt kan udnyttes

i dagligdagen. Alt efter, hvilken version du tidligere har brugt og har brug for

at opdatere fra, kan vi lave et ½ eller 1-dags kursus.

Målgruppe

Til dig, der har brug for at opdatere din viden om den nyeste AutoCAD.

Indhold

Indholdet af dette kursus vil variere alt efter, hvilke nye funktioner, der

er de mest relevante. Vi tager altid udgangspunkt i dine daglige arbejdsgange

og behov, sådan, at du får mest glæde af nye muligheder og

funktioner i programmet.

Forudsætninger

Kendskab til AutoCAD.

Underviser

Eva Støy

Her får du udvalgte tips og tricks til kendte og ukendte kommandoer i AutoCAD,

og vises samtidig med små eksempler. Du er som kursist også velkommen til at

medbringe problemstillinger fra din egen hverdag.

Målgruppe

Til dig, der ønsker at blive bedre til AutoCAD.

Indhold

Formålet med dette kursus er at lære smutveje, der ikke altid opdages gennem det

daglige arbejde med programmet.

Forudsætninger

Kendskab til AutoCAD.

Underviser

Eva Støy


kursEr - autoCaD MaP 3D

autoCaD Map 3D · grundkursus autoCaD Map 3D · opdatering

Bliv mere effektiv i det daglige arbejde og lær at udnytte mulighederne i AutoCAD

Map 3D. AutoCAD Map 3D indeholder foruden komplet AutoCAD funktionalitet

specielle kommandoer til fremstilling/præsentation af kort og til håndtering af

koordinatsystemer.

Målgruppe

Til dig, der ønsker at arbejde med AutoCAD Map 3D.

Indhold

• Brugergrænsefladen i AutoCAD Map 3D

• Indsætning af data: MapInfo, ESRI,MicroStation, ortofoto

• Funktioner: Drawing CleanUp, Rubber Sheet

• Koordinattransformation

• Object data

Forudsætninger

Kendskab til AutoCAD svarende til AutoCAD

grundkursus.

Underviser

Leif Sønderskov

På dette kursus vil du få gennemgået nyhederne i den nyeste version af AutoCAD

Map 3D.

Målgruppe

Til dig, der bruger AutoCAD Map 3D.

Indhold

Efter kurset vil du have et komplet overblik over nyhederne i AutoCAD Map, samt

kunne vurdere hvordan disse nyheder bedst muligt kan udnyttes i dagligdagen.

Forudsætninger

Kendskab til AutoCAD Map 3D 2007 eller nyere.

Underviser

Leif Sønderskov


kursEr - autoCaD arCHItECturE

autoCaD · architecture grundkursus

Få et grundlæggende kendskab til AutoCAD Architecture samt en forståelse for

programmets forskellige objekttyper og deres redigerings- og visningsmuligheder.

Målgruppe

Til dig, som ønsker at bruge AutoCAD Architecture

Indhold

Kurset indeholder en gennemgang af de grundlæggende funktioner i AutoCAD

Architecture (nyeste version). Emner som Display repræsentation, tegningsopsætning,

oprettelse af snit og opstalter vil blive gennemgået. Vi gennemgår definering

af AEC objekterne og hvordan man opretter nye og tilpasser disse. Efter kurset vil

du være i stand til at arbejde med de mest anvendelige funktioner i AutoCAD Architecture

· både i forbindelse med anvendelse og tilpasning af programmet.

Forudsætninger

Kendskab til AutoCAD · gerne også 3D.

Underviser

Søren P. Sørensen

autoCaD architecture · opdatering

På kurset vil nyhederne i den nyeste version af AutoCAD Architecture blive gennemgået.

Målgruppe

Dig som ønsker at opdatere din viden om den nyeste version af AutoCAD Architecture.

Indhold

Efter kurset vil du have et komplet overblik over nyhederne i AutoCAD Architecture,

samt kunne vurdere hvordan disse nyheder bedst muligt kan udnyttes i

dagligdagen.

Forudsætninger

Kendskab til AutoCAD Architecture 2007 eller nyere.

Underviser

Søren P. Sørensen


kursEr - rEVIt arCHItECturE

revit architecture · grundkursus revit architecture · udvidet

Oplev og lær det databasebaserede bygningsdesignprogram udviklet specielt til

BIM.

Målgruppe

Til dig, som ønsker at bruge Revit Architecture.

Indhold

Kurset indeholder en gennemgang af de grundlæggende funktioner i Revit Architecture

(nyeste version). Du får et grundlæggende kendskab til Revit Architecture,

således at du opnår en forståelse for programmets mange anvendelsesmuligheder.

På kurset gennemgår vi blandt andet:

• Revit introduktion: BIM, Revit brugerflade, arbejdsmetoder

• Håndtering og modellering af Revit-elementer: Vægge, døre, vinduer, gulve, lofter,

tag, kviste, udhæng, etc.

• Dokumentation: Annotering, målsætning, detaljering, tegningsoprettelse,

mængdeudtræk/skemaer, 3D perspektiver

• Diverse: Import, grafiske indstillinger, udplotning

Forudsætninger

Kendskab til Windows på almindelig brugerniveau.

Underviser

Søren P. Sørensen

Øg din viden om Revit Architecture og få mere ud af programmet, spar tid og penge

idet du bliver mere effektiv i dine arbejdsgange! I dette kursus dykker vi længere ned

i programmets funktioner og muligheder.

Målgruppe

Til dig, som har gennemgået et Revit Architecture Grundkursus og ønsker at uddybe

din viden.

Indhold

På kurset vil vi gennemgå:

• Avancerede bygningselementer

• Terrænmodellering

• Arealplaner

• Renovering

• Ekstern koordinering

• Skemaer og signaturforklaringer

• Kollisionskontrol

• Samarbejde og arbejdsdeling

Forudsætninger

Kendskab til Revit Architecture.

Underviser

Søren P. Sørensen


evit architecture · Family objektopbygning

Bliv klogere på en af grundstenene i Revit platformen: Families. Vi går i dybden

med alle de vigtige funktioner og muligheder, så du opnår en endnu mere effektiv

projektering.

Målgruppe

Til dig, som har gennemgået et Revit Architecture Grundkursus og/eller et Revit

Architecture Udvidet kursus.

Indhold

Kurset indeholder blandt andet en gennemgang af:

• ”Family”-begrebet: System families, standard families, in-place families, koblet

families

• Komponenttyper: 3D komponenter, 2D detaljer, index og påskrift komponenter,

typekatalog, parametri, delte parametre, tegningshoveder, projektinformation.

Forudsætninger

Kendskab til Revit Architecture.

Underviser

Søren P. Sørensen


VIaNoVa kursEr, sEMINarEr & WorksHoPs

tilpassede kurser Bliv klogere - helt gratis!

Vi holder kurser både i og ude af huset i alle Novapoint moduler, AutoCAD, Auto-

CAD LT, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Architecture, Revit

Architecture og forskellige kombinationer heraf.

Kurserne skræddersys gerne efter jeres ønsker. Vi underviser både nybegynderen,

den rutinerede eller i firma-/opgavespecifikt indhold. Vi finder sammen ud af, hvad

der bedst passer til netop jeres virksomhed.

Ved kurser hos jer benyttes jeres computere og software.

Vores underviser medbringer selv eget udstyr.

Projektstøtte

Nogle gange er der behov for mere hjælp og træning, end hvad der fås som en del af

vores almindelige kurser eller supportaftale.

Eksempler på dette kan være:

• Støtte i opstart af et nyt projekt

• BIM

• Datakoordinering af projektet

• Udvikling af IT , CAD og BIM manualer

• Hjælp til implementering af nye metoder

• Levering af projektmodel

• Håndtering af projektmodel på sitet

Vi leverer projektstøtte i alle faser af projekteringen.

Hos Vianova holder vi ofte gratis seminarer, webinarer og workshops. Vi planlægger

nye events løbende, så følg med på vores hjemmeside og tilmeld dig, når noget er

relevant for dig!

Gå ind på www.vianova.dk/Kursus/Seminarer-webinarer-workshops.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail, følge os på Linkedin eller Facebook,

hvor vi jævnligt opdaterer med nyheder om events, produktlanceringer, konkurrencer

og meget andet.

Novapoint Brugermøde

Husk også at tilmelde dig vores årlige Novapoint Brugermøde. Hvert år arrangerer

Vianova Systems Novapoint Brugermøder. Disse brugerkonferencer er et unikt

samlingspunkt for infrastrukturbranchen.

Brugermøderne afholdes i Danmark, Norge, Sverige samt Finland og samler i alt

omkring 700 deltagere og er dermed en af de største begivenheder inden for vejområdet

i Norden

På brugermødet bliver du orienteret om nyheder, planlagte nye releases og opdateringer,

tips og tricks, samt andre relevante emner. Vi pæsenterer også spændende

case stories fra kunder og der er mulighed for at netværke på tværs af faggrænser.


Vianova Systems Denmark A/S

Dusager 10, 1. sal

8200 Århus N

Tlf.: 89 30 47 50

Email: vianova@vianova.dk

More magazines by this user
Similar magazines