R02-B03 Skabelon_orientering af ansøger om forudgående ...

esbjergkommune.dk

R02-B03 Skabelon_orientering af ansøger om forudgående ...

Henvendelse i sagen kan rettes til René Nygaard Antvorskov, lokal 7616

1371.

Venlig hilsen

René Nygaard Antvorskov

Planlægger

Dette brev er sendt til:

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Dansk Ornitologisk forening, Lokalafdelingen i Esbjerg, e-post:

Esbjerg@dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100

Kbh. Ø, e-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, v/ Hanne Kristensen, H. Drachmanns Allé 15,

Rørkjær, 6700 Esbjerg, e-mail: hanne-karno@post.tele.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V, e-mail: natur@dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg Lokalkomité, v.

Henrik Præstholm, Klostergade 3b, 6760 Ribe, ribekloster@stofanet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vestervænget 20, 6710 Esbjerg

V, esbjerg@dof.dk

Esbjerg Museum, Torvegade 45,6700 Esbjerg, e-mail:

esm@esbjergmuseum.dk

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53,

2100 København Ø, e-mail: blst@blst.dk

Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet, Stensbækvej 29, Arnum,

6510 Gram, email: vadehavet@sns.dk

Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, e-amil:

post@ode.mim.dk

Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-mail:

post@rib.mim.dk

Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K,

email: for@kuas.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle,

email: jkt@sportsfiskeren.dk

Kommuneplan

Teknik & Miljø

- 5 -

More magazines by this user
Similar magazines