Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

danskerhverv.dk

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Nyhedsbrev for industriens underleverandører | 2. årgang | 7. nummer | september ´10

Dansk Erhverv sætter fokus b2b E-handel

Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Af Tina Fruelund, erhvervspolitisk konsulent

At være forkant med den teknologiske udvikling er

således vejen til overlevelse for mange virksomheder

inden for blandt andet engroshandel. Særligt e-handel

mellem virksomheder (b2b) er vokset kraftigt i de seneste

år, og virksomhederne har et stort vækstpotentiale

området. Dansk Erhverv forventer, at e-handlen vil øge

sin markedsandel i de kommende år, og i det lys er det

utrolig vigtigt, at engrosvirksomhederne satser også at

sælge deres varer online.

Store forventninger til e-handel

RS Components, der sælger industriprodukter over hele

verden, er et godt eksempel en virksomhed, der har

haft succes med B2B e-handel. RS Components startede

onlinehandel i moderselskabet i England i 1998. I dag

tilbyder virksomheden mere end 300.000 produkter

til sine kunder online, og færre end 20 procent af

produkterne er nu at finde i de trykte kataloger.

”Vi har indtil nu haft stor succes med vores onlinesalg,

og vi har store forventninger om i fremtiden at kunne

sælge endnu flere produkter og udvide sortimentet. Over

halvdelen af vores varer bliver i dag solgt via nettet, og vi

forventer, at op mod 70 procent af varerne vil blive solgt

nettet om tre år,” siger Alberto Cipolla, Marketing

Operations Manager for RS Components i Skandinavien.

Der er mange fordele ved at sælge sine varer online. Man

får mulighed for at nå ud til flere kunder og dermed opnå

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 1

mersalg, og der er stor fleksibilitet for kunderne. Men

fordelene er endnu flere i følge Alberto Cipolla:

”Med e-handel kan vi tilføre langt større værdi til vores

kunder, fordi vi kan tilpasse vores services til deres behov.

En netbutik er et værktøj, der er i konstant udvikling, og

med nye teknologier kan man løbende tilbyde kunderne

flere muligheder og øge servicen over nettet,” forklarer

han.

Integrering af e-handel tager tid

For at e-handel skal blive en succes, er det ifølge RS

vigtigt, at man har sin onlineorganisation plads, og at

onlinestrategien integreres i hele virksomheden.

”Det tager tid at ændre tankegangen hos medarbejderne

og få dem til at tænke ”online” hver gang, de udfører en

opgave. Én af de vigtigste ting, vi har gjort, er at sørge for,

at hver eneste medarbejder i organisationen har mindst

én arbejdsopgave, som har relation til vores online

aktiviteter,” fortæller Alberto Cipolla, der understreger

vigtigheden af at involvere medarbejderne i projektet og

få dem til at føle ejerskab til det.

Deltag E-handelskonferencen – Danmarks førende

konference for danske netbutikker den 30/9 2010, og

hør, hvordan du skaber vækst med e-handel. Tilmeld dig

www.fdih.dk. Medlemmer af Dansk Erhverv deltager

til reduceret pris.


Udgives af Dansk Erhverv

Børsen

1217 København K

Telefon 3374 6000

Fax 3374 6080

info@danskerhverv.dk

www.danskerhverv.dk

Redaktion

Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør)

Michael Ostenfeld, Torben Edi Hoffmann

Rosenstock

Design og tryk:

Michael Stilborg, Dansk Erhverv

Udgives 4 gange årligt

Oplag: 750

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 2

E(ngros)-handel

Elektronisk handel – eller e-handel – er efterhånden

blevet en naturlig del af vores måde at

samhandle – både i forbrugerleddet og

mellem virksomheder.

Det interessante er imidlertid, at når der tales

e-handel, er der stort set altid kun fokus den

forbrugerrettede handel. Det gælder ikke blot

i forhold til det politiske system, medierne og

offentligheden i almindelighed, men også i relation

til den lovgivning, der regulerer området –

og sidst, men ikke mindst for de initiativer, der

sættes i gang for at fremme e-handlen.

B2B e-handel er et overset område

Det er i den forbindelse værd at notere sig, at

der e-handles både for langt større beløb og

med meget større mængder af varer imellem

virksomheder (B2B) og mellem virksomheder

og den offentlige sektor end i den forbrugerrettede

e-handel (B2C).

Erhvervslivet ville aldrig kunne fungere effektivt

og rationelt, hvis man ikke for længe siden

havde taget den elektroniske samhandel til sig

og integreret den i sine almindelige økonomiske

it-styringsredskaber. Alligevel er der stadig

meget at hente ikke mindst for de mindre og

helt små engros- og leverandørvirksomheder,

som kan blive meget mere konkurrencedygtige

og effektive, hvis de får opbygget bedre kompetencer

og viden inden for e-handel primært i

B2B-regi.

Styrk konkurrencen med e-handel

I denne tid, hvor alle zoomer ind at optimere

økonomien og effektiviteten, kan øget e-handelsfokus

de mindre og små virksomheder

være med til at styrke denne virksomhedsgruppe

og øge dens konkurrencekraft.

Derfor efterlyser Dansk Erhverv et øget fokus

business to business e-handlen både i virksomhederne,

det politiske plan og i pressen.

Med venlig hilsen

Steen O. Rytlig

Branchedirektør


Google AdWords

Af Maria Vegger Bjerrehuus, juridisk konsulent

En ny EU-dom slår fast, at indehaveren af et

varemærke kan forhindre andre i at reklamere

for varer eller tjenesteydelser af samme art ved

hjælp af søgeord, der er identisk med

rettighedsindehavers varemærke.

EU-Domstolen har netop taget stilling til Googles ansvar

i forbindelse med brugen af AdWords. Afgørelsen har

endnu en gang sat fokus de krænkelser af rettigheder,

som internettet giver grobund for og den tydeliggør, at

man som rettighedsindehaver selv skal være opmærksom

, om andre uberettiget bruger ens varemærke som

AdWord.

Googles ansvar

AdWords er en søge- og annonceringsydelse, som Google

sælger til erhvervsdrivende. De fleste af os kender de små

annoncer, der kommer frem i højre side af skærmen,

når man bruger Google til at søge et bestemt ord eller

varemærke. Nogle annoncører vælger dog den strategi, at

deres annoncer skal vises, når man søger

konkurrentens varemærke.

Den nye dom fra EU-Domstolen konkluderer, at Googles

AdWords ikke udgør en varemærkekrænkelse i sig

selv, da Google kun giver sine annoncører muligheden

for at bruge andres varemærker, mens Google ikke selv

bruger varemærkerne. Det afgørende for Googles ansvar

er, hvorvidt Google spiller en neutral rolle og kun stiller

tjenesten til rådighed ved passiv, teknisk og automatisk

bistand, uden at have kontrol over eller kendskab til

indholdet.

Så længe Google optræder neutralt, kan Google ikke

drages til ansvar for annoncerne. Google kan dog drages

til ansvar, hvis der ikke reageres omgående ved første

kendskab til, at annoncerne krænker en rettighedsindehaver.

Annoncørernes ansvar

Domstolen kom yderligere frem til, at indehaveren af et

varemærke i visse tilfælde kan forbyde en anden

annoncør at bruge varemærket som AdWord i reklame for

produkter eller tjenesteydelser af samme art, som det

varemærket er registreret for. Annoncøren vil som

udgangspunkt blive anset for at krænke et varemærke,

hvis den gældende annonce ikke giver brugeren –

forstået som den gennemsnitlige bruger – muligheden

for at vurdere, hvor de annoncerede varer kommer fra.

Annoncøren kan altså blive ansvarlig, hvis brugeren ikke

kan gennemskue, eller kun med besvær kan gennemskue,

om det, annoncen forsøger at sælge, stammer fra

rettighedsindehaver eller fra tredjemand. En annoncør

kan derfor blive ansvarlig, hvis brugeren ikke kan gennemskue,

at der annonceres for et produkt, der ikke

stammer fra rettighedsindehaver. For at der er tale om

en krænkelse, er det ikke et krav, at det ord, der anvendes

som AdWord, fremgår af selve annoncen. Det vil være

tilstrækkeligt til at statuere en krænkelse, at ordet

anvendes som AdWord.

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 3


Kom godt i gang med e-handel

Af Tina Fruelund, erhvervspolitisk konsulent, Dansk Erhverv.

Handel nettet er i stor vækst og for mange

virksomheder kan den elektroniske butik sikre

firmaets overlevelse. Alligevel oplever mange små

og mellemstore virksomheder barrierer i forhold

til at supplere den fysiske forretning med en

butik nettet.

Mange SMV’ere utrygge ved e-handel

Værkstøjsvirksomheden 3K Værktøj A/S, som har

eksisteret i lidt over et år oplever, at kunderne i stigende

grad efterspørger muligheden for e-handel, hvis de fortsat

skal handle med virksomheden. 3K Værktøj erkender

da også, at virksomheden sigt ikke vil kunne klare sig

uden en netbutik, men at det kan være svært at komme i

gang.

”Vi frygter, at det for en lille virksomhed som vores vil

blive alt for dyrt at starte internethandel op. Ud over

omkostningerne til software og rådgivning fra et bureau,

er det svært at vide, hvor mange yderligere omkostninger,

der vil være til vedligeholdelse og opdateringer. For ikke

at tale om de medarbejderressourcer det kræver,” siger

direktør i 3K Værktøj, Karsten Kaas Eriksen.

Karsten Kaas Eriksen efterlyser derfor neutral og

kundetilpasset rådgivning til små og mellemstore

virksomheder, der ikke koster dem for meget, så de kan

se fordelene og ikke føle sig afskrækket fra starten.

”Det, vi behøver for at komme i gang med e-handel, er

rådgivning der ikke er ansporet af økonomisk gevinst,

men af, hvad der er den bedste løsning for den enkelte

virksomhed. De små virksomheder vil også gerne være

forkant med de digitale muligheder og med nettet,

men vi har ofte ikke de stordriftsfordele, som de store

virksomheder har,” siger Karsten Kaas Eriksen, der

mener, at de små virksomheder skal overbevises om, at

der findes enkle og lette løsninger, der er lige til at gå i

gang med for den lille virksomhed.

Det kan godt lade sig gøre

Der er mange eksempler , at det ikke behøver at være

en alt for bekostelig og uoverskuelig affære at udvide

sin virksomhed med en online salgskanal. Det er Bott-

Danmark et levende bevis . Virksomheden har i 10 år

solgt og markedsført deres varer via deres onlinebutik, og

har netop lanceret ”version 2” af netbutikken.

”Vi valgte at starte med en meget simpel og lettilgængelig

løsning, og det med e-handel har vist sig ikke at være så

kompliceret, som man kunne have frygtet,” siger direktør

Tom Krautwald og fortsætter:

”Man behøver ikke en stor, forkromet netløsning, der

integrerer alle virksomhedens systemer for at kunne

sælge sine varer over nettet. Det er nok at starte med en

enkelt skabelon, hvor man selv kan lægge informationer,

billeder, priser og meget andet ind – og så kører det!”.

Tom Krautwald forstår godt, at mange små og

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 4

mellemstore virksomheder er skræmt ved tanken om at

kaste sig ud i e-handel, og råder virksomhederne til at

granske nøje, hvad ens behov er.

”Vi har ikke været for ambitiøse med vores netbutik,

men har taget tingene lidt ad gangen. Når man er en lille

virksomhed, er det vigtigt at holde omkostningerne og

ressourceforbruget nede, og det skal ikke gå hurtigere,

end man selv kan følge med,” forklarer han.

Stort potentiale i e-handel

Bott-Danmark tror , at fremtiden ligger nettet,

også for de små virksomheder er der et stort potentiale .

Samtidig understreger Tom Krautwald, at det er vigtigt,

når man åbner en netbutik, at man i høj grad prioriterer

den, ellers kan det have en negativ effekt.

”En netbutik skal være levende, og den skal løbende

opdateres, så kunderne kan bruge den til noget. Kommer

kunden ind en side for tredje gang, og der stadig

ligger forældede informationer, så finder han en anden

leverandør,” siger han.

E-handel som del af vækststrategi

I virksomheden VTK har oprettelsen af en netbutik

været en bevidst del af en strategi, der skulle trække

flere private erhvervskunder til virksomheden, der i dag

har en stor andel af offentlige kunder. Virksomheden er

fra starten gået efter en totalløsning, der skulle kunne

integreres med virksomhedens eksisterende ERP-system,

og man har i forvejen afklaret sine behov og krav til en

netbutik.

VTK har oplevet en vækst i salget siden åbningen af

netbutikken, og har den konto fået flere private

kunder, som også var målet med virksomhedens strategi.

Man skal dog ikke forvente, at en netbutik i sig selv vil øge

omsætningen.

”Om væksten udelukkende skyldes salget i netbutikken

er svært at sige, da den kun har været i luften i knap seks

måneder. Men der er stor vækst i vores netbutik som

ny salgskanal, og vi har fortsat store forventninger til

den. Markedsføring af netbutikken er essentielt, både

fysisk og nettet. Og når man har en ny salgskanal som

onlinehandel, er det vigtigt at kunderne kender til den,”

siger Kim Jørgensen, administrationschef i VKT.

Det kan ifølge Kim Jørgensen være en stor udfordring

at finde netop det firma, der kan udfylde virksomhedens

behov, og han understreger, at arbejdet bliver betydeligt

nemmere, hvis man, inden man går i gang, har afklaret,

hvad virksomhedens behov er , hvad det skal koste, og

hvad formålet med netbutikken er.

Behov for neutral rådgivning

Som det også er erfaringen i Bott-Danmark og VTK, kan

det være en udfordring at finde det rette bureau, der kan

udfylde den enkelte virksomheds behov og løfte opgaven

med at rådgive og assistere i opstarten af en netbutik,


uden at det koster en formue. For at kunne træffe et

fornuftigt valg, er det vigtigt, at man har afklaret sine

behov inden man går i gang.

Gode råd når du skal i gang med e-handel:

• Lav en bevidst og detaljeret onlinestrategi for

virksomheden

• Spørg dig selv, hvorfor du har behov for en

netbutik

• Overvej, hvad netbutikken skal kunne

• Overvej, hvad netbutikken må koste.

• Søg neutral rådgivning, og hør om dine muligheder,

før du vælger netbutik

• Tag små skridt, så virksomheden hele tiden kan følge

med, og se hvordan det går

• Prioritér netbutikken; den skal løbende opdateres og

udbygges

• Der skal være vilje og opbakning hos ledelsen til

netbutikken

• Sørg for at markedsføre din netbutik, så eksisterende

og nye kunder ved, den findes.

Har du en god historie om din virksomheds

erfaringer med e-handel

i b2b-markedet, ring eller skriv til

os!

tlj@danskerhverv.dk / 3374 6000

Nyttige links

Har din virksomhed behov for neutral rådgivning om

start af netbutik, jura, teknologi etc., kan du kontakte

følgende:

Dansk Erhverv: www.danskerhverv.dk/politik/

vaekst/e-handel

Medlemskab giver adgang til juridisk vejledning og

rådgivning.

• Ibiz-center – Innovationscenter for E-business:

www.ibiz-center.dk

Styrker SMV’ers udnyttelse af it i deres

forretningsprocesser ved at øge opmærksomheden

og viden omkring eBusiness, blandt andet ved at

afholde workshops og konferencer. Bandt andet

finansieret af Videnskabsministeriet.

• Nem E-business – ”Find Gevinsten”-værktøj:

www.ibiz-center.dk

Prøv værktøjet ”Find Gevinsten”. Det giver dig en

rapport, der udpeger de områder, hvor gevinsten

ved e-business umiddelbart er størst for din

virksomhed.

• Startvækst (Erhvervs- og Byggestyrelsen):

www.startvaekst.dk/e-handel-og-jura

Læs om reglerne for e-handel, og få hjælp til at sikre,

at din virksomhed optræder lovligt internettet.

• FDIH – Foreningen for Distance- og InternetHandel:

www.fdih.net

Medlemskab giver adgang til viden, der kan løse

specifikke problemer. Juridisk rådgivning, helpdesk

for skatte-, revisions- og regnskabsmæssige

spørgsmål.

De deltagende virksomheder i artiklen

RS Components

Distributør af elektronikkomponenter, konnektorer, kondensatorer, mikroprocessorer, udviklingssæt,

modstande og test- og måleudstyr.

www.rscomponents.dk

Bott Danmark

Sælger værkstedsindretning, systemarbejdspladser og bilindretning til industri og håndværk.

www.bott.dk

VTK – Vejle Teknisk Kemiske Fabrik

Leverandør af rengøringsmidler, rekvisitter, vogne og maskiner til offentlige institutioner og

det private erhvervsliv, herunder produktion af Private Label produkter.

www.vtk.dk

3K Værktøj A/S

Leverandør af skærende- og håndværktøj, herunder tekniske artikler og befæstelse.

www.3k.dk

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 5


Er opsvinget selvbærende?

Af Mira Lie Nielsen, chefkonsulent, Dansk Erhverv

Dansk økonomi har været igennem to turbulente år, og der er fortsat stor usikkerhed om

den økonomiske udvikling det resterende af 2010 og 2011. En positiv BNP-vækst fire kvartaler

i træk, vidner dog om, at dansk økonomi er ude af recession. Flere positive takter tyder

, at dansk økonomi er i bedring. Spørgsmålet er, om det er reelle sundhedstegn eller midlertidige

saltvandsindsprøjtninger, som holder økonomien kørende?

Arbejdsløsheden overrasker positivt

En af de faktorer, der har udviklet sig markant mindre negativt end forventet, er arbejdsløsheden. Ledigheden

er nærmest stagneret de seneste måneder, og hvor vi i 2009 så en gennemsnitlig må-nedlig stigning

4.733 fuldtidsledige (sæsonkorrigerede), er der i de første syv måneder af 2010 i gennemsnit registeret et

fald 657 ledige om måneden. Den lavere udvikling i ledigheden har fået Dansk Erhverv til at nedjustere

ledighedsforventningerne til 128.000 i 2010 og 140.000 i 2011 (ultimo året).

Beskæftigelse vs. arbejdsløshed

Positive takter for arbejdsløsheden er ikke ensbetydende med positive takter for beskæftigelsen. Hårde tider

arbejdsmarkedet kan bidrage til, at flere vælger at trække sig fra arbejdsmarkedet. Det kan være positivt

i den forstand, at flere søger uddannelse, men det kan også være negativt, fordi folk trækker sig tidligt

tilbage forskellige tilbagetrækningsordninger. Det sænker natur-ligvis arbejdsløsheden, men det øger

ikke beskæftigelsen. Derfor kan ledighedstallet ikke stå alene i en vurdering af arbejdsmarkedets tilstand.

Det er dog positivt, at 2. kvartal 2010 viste en fremgang 1,7 procent i beskæftigelsen i forhold til 1. kvartal

2010. Men da beskæftigelsen i 2. kvartal 2010 var 1,9 procent lavere end i 2. kvartal 2009, er der ikke solide

tegn , at arbejdsmarkedet er vendt.

Dansk eksport

Eksporten led voldsomt under finanskrisen, hvilket også har forstærket den økonomiske nedtur i Danmark.

I 2009 faldt eksporten med 16,2 % svarende til 95 mia. kr., hvilket svarer til 5,7 % af BNP. Nedturen

for dansk eksport synes umiddelbart at være stabiliseret, og de økonomiske for-hold de største danske

eksportmarkeder har overrasket positivt i 2010. Med antagelsen om, at den globale økonomi ikke bliver

ramt af yderligere chok i 2010 og 2011, forventer Dansk Erhverv, at den globale import øges med 10 %

årligt. Øget global import vil have positiv afsmitning dansk eksport og dermed den samlede danske

økonomi. Og det vil være en af de store faktorer, som bidrager med, om nok små, men positive vækstrater i

både 2010 og 2011. I 2010 forventes vareeksporten at stige med 4,5 % svarende til 22 mia. kr. Niveauet vil

dog fortsat være mere end 40 mia. kr. lavere end i 2008.

Industriens konjunkturforventninger

Industriens forventninger til de næste tre måneder er i august faldet en smule i forhold til juli. Den sammensatte

sæsonkorrigerede konjunkturindikator viser 3 i august sammenlignet med 5 i juli. Dette skal sammenholdes

med -33 i april 2009.

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 6


Beskæftigelsesindikatoren for industrien er faldet fra 9 i juli til 5 i august, hvilket tyder , at industrien

samlet set ikke forventer at øge beskæftigelsen. Der er dog forskellige forventninger i industriens forskellige

sektorer. Mellemproduktindustrien (for eksempel råstoffer og kemiske produkter) er den sektor, som

forventer størst stigning i produktionen. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, herunder fødevarer, er

den sektor med de mest positive forventninger til beskæftigelsen og salgspriserne.

Dansk Erhvervs konjunkturforventninger

I resten af 2010 forventer Dansk Erhverv en positiv udvikling i økonomiens vigtigste faktorer, dog med

undtagelse af ledigheden. BNP-væksten forventes at ende 1,5 % for året. Forventningerne baseres især

baggrund af de positive takter hos eksporterhvervene, den fortsat meget lave rente og de stadige effekter

af den lempelige finanspolitik. I 2011 forventer Dansk Erhverv en lavere vækstrate 1,2 %. Denne mere

pessimistiske vurdering skyldes først og fremmest regeringens konvergensplan, som træder i kraft 2011

og indebærer en stramning af finanspolitikken. Dermed skal væksten vise, om den kan være selvbærende.

Samtidig forventes en mindre lempelig pengepolitik, som vil hæve den ellers historisk lave rente. En højere

rente vil især have indvirkning boligmarkedet og derigennem privatforbruget. Begge dele vil have en

dæmpende effekt BNP-væksten.

Vidste du at ...

ansættelsesretlig rådgivning er en telefonopringning væk ? .....”

Dansk Erhvervs Hotline kan træffes alle hverdage kl. 8.30-16.30

tlf. 3374 6400

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 7


Arbejdsulykker skal anmeldes digitalt

Af Rikke B. Ørum, arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv

Fra 1. juli 2010 skal arbejdsgiverne anmelde

arbejdsulykker digitalt via EASY. Dansk Erhverv

håber dog, at et lidt enklere system også kommer

i funktion inden længe.

Arbejdsgiverne har pligt til at anmelde arbejdsulykker,

og fra den 1. juli 2010 skal anmeldelserne til Arbejdstilsynet

og forsikringsselskaberne ske digitalt via EASY. I

den forbindelse bliver det også muligt at få adgang til et

digitalt forebyggelsesredskab, EASY Forebyggelse, der

kan hjælpe med at undgå arbejdsulykker i fremtiden. Det

er gratis og skræddersyet til de fleste brancher.

”Det er vores erfaring, at man kan undgå rigtig mange

arbejdsulykker ved en lille, men systematisk indsats.

Men for at forebygge er man nødt til at vide, hvor der

skal sættes ind. Med EASY Forebyggelse stiller vi derfor

et redskab til rådighed, hvor virksomheden både lærer

af sine egne arbejdsulykker - og dem, der var lige ved

ske - samtidig med, at man trækker erfaringer fra sin

branche,” siger tilsynscenterchef Jan Møller Mikkelsen,

Arbejdstilsynet.

EASY Forebyggelse skal hjælpe virksomheden med hurtigt

at kunne undersøge arbejdsulykken, finde årsagen,

udarbejde en handlingsplan og orientere medarbejderne,

så en lignende ulykke ikke sker igen. Da ikke alle brancher

har de samme udfordringer, er EASY Forebyggelse

baseret branchespecifik viden fra de 11 Branche-

ArbejdsmiljøRåd. Forebyggelsesindsatsen passer således

til de fleste typer virksomheder.

Arbejdsgiverne har allerede i dag pligt til at undersøge

alle arbejdsulykker og nærved-ulykker, hvilket nu kan

gøres digitalt med EASY Forebyggelse.

Hvor er EASY light?

I Dansk Erhverv havde arbejdsmiljøchef Rikke B. Ørum

også håbet et lidt enklere system:

”Digital anmeldelse vil især af mange mindre og mellem-

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 8

store virksomheder blive opfattet som tungt. Vi var blevet

stillet i udsigt, at der ville være udarbejdet et EASY light

system til at anmelde arbejdsulykker fra den samme dato,

som den tvungne digitale anmeldelse ville træde i kraft, så

det blev lidt lettere for virksomhederne at anmelde. Derfor

håber vi, at det lidt enklere system, vi er stillet i udsigt,

kommer i funktion inden længe,” siger hun.

Ud over digital forebyggelse er det muligt for virksomhederne

at få digital adgang til alle sager, som de har med

Arbejdstilsynet.

Det digitale modul Online.at er et værktøj, som giver arbejdsgiveren

overblik over de enkelte sager - herunder al

korrespondance, afgørelser, forbud, bud, vejledninger

og frister.

Læs mere :

www.easy-forebyggelse.dk og www.online-at.dk


Arbejdspladsvurderingen - et ledelsesværktøj

Af Rikke B. Ørum, arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv

Fra den 1. oktober 2010 bliver det lagt virksomhederne

årligt at drøfte det kommende års arbejdsmiljøarbejde.

Her er virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) et

rigtig godt udgangspunkt, vurderer Dansk Erhverv.

Mange ledere ser APV’en som et godt ledelsesværktøj,

fordi den giver vigtig information om, hvordan medarbejderne

trives både fysisk og psykisk, og den er et godt

udgangspunkt for god dialog om medarbejderens trivsel.

”Gennem konstruktiv brug af APV’en viser lederen, at

hun bekymrer sig om sine medarbejderes trivsel. God

trivsel har stor betydning for medarbejdernes arbejdslyst

og præstationer og derigennem også sygefraværet,”

fortæller Camilla Bogetoft Jensen, der er arbejdsmiljøkonsulent

i Dansk Erhverv.

Der er vide rammer for, hvilke metoder og aktiviteter

virksomheden kan bruge, når de udarbejder en APV.

”Det er vigtigt, at virksomheden overvejer, hvad der vil

fungere, inden man går i gang. Sørg for at inddrage medarbejderne

i processen, da det er dem, der bedst kender

deres arbejdsmiljø,” understreger Camilla Bogetoft

Jensen. Hun peger samtidig vigtigheden af opfølgning:

”Hvis virksomheden sørger for at skrive problemer og løsninger

i en handlingsplan, er det meget nemmere at følge

op og justere løsninger hen ad vejen.”

Kortlæg arbejdsmiljøet

Virksomheden skal først og fremmest finde ud af,

hvordan det står til med arbejdsmiljøet.

”Det er vigtigt, at virksomheden forholder sig til emner

som blandt andet indeklima, ergonomi, psykisk arbejdsmiljø

og arbejdsskader. Eftersom arbejdsmiljø er knyttet

op til det arbejde, som bliver udført, varierer det fra

branche til branche og fra arbejdsplads til arbejdsplads,

hvilke emner der er nødvendige at kortlægge,” forklarer

Camilla Bogetoft Jensen.

Arbejdstilsynet har udarbejdet arbejdsmiljøvejvisere for

alle brancher. De oplyser om de forhold, som

arbejdspladser i den gældende branche skal forholde

sig til, når arbejdsmiljøet kortlægges.

”Virksomheden kan med fordel benytte sig af det materiale,

som virksomhedens Branchearbejdsmiljøråd har

udarbejdet eller Arbejdstilsynets tjeklister,” anbefaler

Camilla Bogetoft Jensen.

Spørg til sygefraværet

Det er nødvendigt, at virksomheden forholder sig til

sygefraværet i APV’en. Det kan for eksempel være tunge

løft, støj, dårlig rengøring eller forhold i det psykiske

arbejdsmiljø, som medvirker til noget af virksomhedens

sygefravær.

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 9

”APV’en skal ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær,

men derimod til, om arbejdsmiljøet

arbejdspladsen generelt forårsager sygefravær,” fortæller

Camilla Bogetoft Jensen og uddyber:

”Afgrænsningen mellem det individuelle og generelle

kan være vanskelig. Men hvis enkelte medarbejdere for

eksempel har fysiske symptomer som koncentrationsbesvær

og ondt i hovedet grund af dårlig rengøring, vil

det være generelt for hele arbejdspladsen, at der bliver set

nærmere rengøringen.”

Fakta om APV

• Skal være skriftlig

• Medarbejdere og sikkerhedsorganisation skal inddrages

• Revision hvert tredje år og ved væsentlige ændringer,

for eksempel flytning til nye lokaler

• Skal være tilgængelig for medarbejdere, ledelse og

Arbejdstilsynet – alle medarbejdere skal vide, hvor

den er!

Faser i APV’en

• Kortlæg arbejdsmiljøet

• Spørg til sygefraværet

• Vurder eventuelle arbejdsmiljøproblemer

• Skriv problemer og løsninger i en prioriteret handlingsplan

• Skriv ansvarlige medarbejdere og tidsfrister for løsning

af problemerne i handlingsplanen

• Følg op handlingsplanen.

Gode råd om APV

• Brug APV-materialet fra virksomhedens Branchearbejdsmiljøråd

• Brug APV’en til de årlige arbejdsmiljø-drøftelser

Nyttige links om APV

Dansk Erhvervs side om APV:

www.danskerhverv.dk/Raadgivning/Arbejdsmiljoe/Arbejdspladsvurdering/Sider/

Arbejdspladsvurdering.aspx

Branchearbejdsmiljørådenes fælles

hjemmeside:

www.bar-web.dk

Arbejdstilsynets hjemmeside med arbejdsmiljøvejviserne

og tjeklister:

www.at.dk/da/Arbejdspladsvurdering.

aspx


Tilmeldingsfristen er den 16. september 2010 via www.fdih.net
DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS
side 10


Dansk Erhverv inviterer til konference

Kemikaliedag 2010: REACH

Deltag i Kemikaliedag 2010, og bliv klogere

REACH’ betydning for virksomhederne og for

markedet. Mød også miljøminister Karen Ellemann,

der fortæller om sine visioner for REACH.

Hvordan går det for virksomhederne, når det handler om

at tage større ansvar for kemikalierne, og hvordan går

det for myndighederne med at udfolde REACH det

europæiske marked? Det er nogle af de spørgsmål, som

vi bringer dig svarene , når vi mødes til Kemikaliedag

2010. Hør også mere om:

• Hvad bliver udfordringerne med REACH de kommende

år?

• Hvordan får virksomhederne konkurrencefordele af

REACH?

• Hvilken gevinst får borgerne fra REACH?

Kemikaliedag 2010 foregår i Nationalmuseets Festsal

torsdag den 11. november 2010 fra kl. 9.00 til 16.00.

Deltagelse koster 1800 kr. ekskl. moms (2.250 inkl.

moms). Billetprisen inkluderer frokost.

Tilmelding her: www.billetto.dk/kemikaliedag2010

Der er et begrænset antal pladser, så tøv

ikke med din tilmelding!!!

Forening Aktivitet Dato Status

Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA) Ministermøde 22/6 2010 Kun BBA medlemmer

Brancheforeningen for Gear & gearmotorer (BGG) Direktørmøde Januar 2010 Kun for medlemmer

Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) Direktørmøde 4-5/11 2010 Kun for medlemmer

Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) Medlemsmøde 28/10 2010 Kun for medlemmer

Brancheforeningen for Personligt arbejdsmiljø (BPA) halvårs medlemsmøde 11/11 2010 Kun for BPA medlemmer

Dansk Værktøjsmaskiner Forening (DVF) Generalforsamling 17-18/9-2010 Kun for DVF medlemmer

Fotobranchens Leverandørforening (FOTO) Bestyrelsesmøde med

efterfølgende medlemsmøde

14/9 2010 Kun for FOTO medlemmer

Genvindings Industrien (GI) Medlemsmøde 28/10 2010 Kun for GI medlemmer

Grafisk Fags Leverandør Forening Generalforsamling

Kemikaliebranchen (KEMI)

Leverandørforeningen for Elværktøj og

Havebrugsmaskiner (LTEH)

Professionel Elektronik (PE) Julefrokost

Bestyrelsesmøde

Generalforsamling

Foreningen af danske VVS-grossister (Rørforeningen) Generalforsamling

2/12 2010

24/2 2011

24/3 2011

Kun for PE

Kun for PE

Kun for PE

BRF Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV) VOV dag 2010 9/11 2010 Åbent for alle

VVS og EL-Tekniske Leverandørs Forening (VELTEK)

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 11


Træt af at søge efter netforbindelser?

Sæt Telenor Mobilt Bredbånd i dit usb-stik. Så er du klar til

at surfe og sende. Med det samme.

Lige nu får kunder med Bredbånd eller

Mobildeal hos Telenor 50% Mobilt

Bredbånd.*

Læs mere og køb Mobilt Bredbånd

www.mbb.danskerhverv.dk

Mobilt Bredbånd i alle størrelser fra S til L

S

M

L

Mobilt Bredbånd 79

Hastighed: op til 1 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md: 1 GB

Mobilt Bredbånd 159

Hastighed: op til 2 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB

Mobilt Bredbånd 239

Hastighed: op til 5 Mbit/1,4 Mbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB

Dansk Erhverv Teknik Plus udgives af

Dansk Erhverv | Børsen | 1217 København K | telefon: 3374 6000 | fax: 3374 6080

* Har du Bredbånd eller Mobildeal 199-499 hos Telenor, giver vi dig Samlerabat. Det betyder, at du får Mobilt Bredbånd til halvdelen af normalprisen.

Samlerabatten gælder både for virksomheden og demedarbejdere, der har Skattefrit Bredbånd hos Telenor.

50%

rabat

39,- pr. md.

(normalpris: 79,- pr. md.)

79,- pr. md.

(normalpris: 159,- pr. md.)

119,- pr. md.

(normalpris: 239,- pr. md.)

Vil du høre mere om Mobilt Bredbånd fra Telenor – ring 7212 7500

DANSK ERHVERV TEKNIK PLUS

side 12

More magazines by this user
Similar magazines