27.07.2013 Views

Nr. 2 September 2012 - Vivabolig

Nr. 2 September 2012 - Vivabolig

Nr. 2 September 2012 - Vivabolig

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kontakten

Boligselskabet Østparken

Nr. 2 • september 2012


Afdeling 1: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Bogøgade og Sejrøgade

Afdeling 2 , 9 og 10: Gundorfslund

Afdeling 3: Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade,

Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade

Afdeling 4: Konvalvej

Afdeling 5: Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen

Afdeling 6: Hørhaven og Rughaven

Afdeling 7: Fyensgade

Afdeling 8: Kærby Hvilehjem

Afdeling 12 og 13: Birkebo

Hovedformand: Christian Vestergaard

Varmemesterkontorer:

Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde tlf.: 98 13 25 04

Træffetid: mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00

torsdag tillige kl. 16.00-17.00 afd1@oestparken.dk

Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen tlf.: 98 12 74 26

Træffetid: mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00 samt kl. 12.30 - 13.00

afd2@oestparken.dk

Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen tlf.: 98 13 00 17

Træffetid: mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00

torsdag tillige kl. 16.00 - 17.00 afd3@oestparken.dk

Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen tlf.: 98 18 36 89

Træffetid: mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00 samt kl. 12.30 - 13.00

afd4@oestparken.dk

Afdeling 5: Odinsgade 11 Kurt Grynnerup tlf.: 98 13 34 80

Træffetid: mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00

afd6@oestparken.dk

Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup tlf.: 98 13 34 80

Træffetid: mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00

torsdag tillige kl. 16.00 - 17.00 afd6@oestparken.dk

Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade tlf.: 98 12 75 62

Telefontræffetid: mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00 (Klaus Bonde)

torsdag tillige kl. 16.00 - 17.00 (Klaus Bonde)

Kontortid mandag og torsdag 11.30-12.00 afd7@oestparken.dk

2


Redaktør

Bjarne Andersen

Velkommen til årets sommerudgave

af Kontakten.

Ja, sommer har der jo ikke været i ordets

bogstaveligste forstand, men i skrivende

stund har vi den første tropenat

(18. august) og hedebølgen fortsætter

her den 19. august, hvor der er deadline

på bladet. Så lad os håbe på, at vi kan få

en dejlig sensommer/efterår, så vi kan få

opladet til den kommende vinter.

Strikkeklubben i Strynøgade har i år

20 års jubilæum. Jeg ønsker dem hjerteligt

tillykke og held og lykke i mange

år fremover. Se i øvrigt deres annonce

under afd. 1 og 3.

Også salon Hår Shop i Sjællandsgade

har haft 20 års jubilæum i boligselskabet,

se inde i bladet. Jeg ønsker Vibeke

Carøe rigtig mange gange tillykke, og

håber på fortsat mange år til gavn for

vore lejere. Se inde i bladet.

Der er byggeaktiviteter i så godt som alle

afdelinger i vores boligselskab. Læs meget

mere under de berørte afdelinger.

Malerfirmaet Eigil Koch´s eftf. ved

Henrik Pedersen, har efter mange år i

Rughaven opsagt lejemålet og er flyttet

til nye lokaliteter udenfor boligselskabet

Østparkens domæne.

Han har været en af vore trofaste sponsorer

til konkurrencen i vores beboerblad,

men må stoppe pga. fraflytning.

Jeg siger ham mange tak for den velvillighed,

han har vist os gennem årene.

Yderligere 2 firmaer, som boligselskabet

Østparken samarbejder med, har meldt

sig under fanerne som sponsorer i vores

blad: Bolind fra Søborg samt Damixa

fra Odense. Jeg byder dem velkommen i

folden og håber på godt samarbejde.

God fornøjelse med bladet og et rigtig

godt efterår!

Redaktøren

Deadline for indlevering af stof til

næste blad er den 18. november

2012. Af hensyn til arrangementer eller

lignende, som annonceres i ”Kontakten”,

skal jeg gøre opmærksom på, at

bladet først dumper gennem brevsprækken

ca. 3 uger efter deadline.

Indlevering af stof kan ske til:

Redaktør Bjarne Andersen

Morsøgade 22

Mail: kontakten@oestparken.dk

Tlf.: 2156 6910

Fra kulfyret kraftværk til kulturkraft...

Engang forsynede Nordkraft aalborgenserne

med elektricitet. I dag er det en helt anden

kraft, der strømmer fra det gamle, kulfyrede

kraftværk i Aalborgs centrum: Kulturkraft.

3


4

Hasseris Flytteforretning

Tlf. 98 16 20 66

www.hasserisflyt.dk

Vi flytter dig eller dit firma

hurtigt, nemt og professionelt...

Glarmesterfirmaet Nielsen og Madsen Eftf.

v. Frank Hasselblad - Østerbro 53 - 9000 Aalborg

Tlf. 29 63 62 50

Vaskemidler med

omtanke for miljøet

Svanemærkede tøjvaskemidler til fællesvaskeriet

Svanemærkede rengøringsmidler til fælleshuset

Støvsugere og rekvisitter til rengøringen


Administrationen i Vivabolig

Jytte Faitanini

Udlejning

Bettina Munk

Administration

Lotte Bang

Direktør

Karina Andresen

Udlejning

Gitte Vinther

Administration

Susan Krogh Jensen

Økonomi

Jan Kristensen

Drift og vedligeholdelse

Lise Lotte Kjær

Udlejning/genhusning

Lone Vammen

Økonomi

Pia Andersen

Økonomi

Torben Thomsen

Drift og vedligeholdelse

Gitte Nielsen

Administration

Tina Simonsen

Økonomi

Susanne Kjærgaard

Genhusning

Søren Brobak Røge

Drift og vedligeholdelse

Tina Reeves

Administration

Tove Pedersen

Økonomi

5


6

HTH Køkkenforum AalborgBrevindkastlukker

& navneskilt

Brevindkastlukker komplet:


www.carl-ras.dk


Nyt fra organisationsbestyrelsen

(hovedbestyrelsen)

Formand

Christian Vestergaard

Set udefra kan det godt tolkes som om,

at Organisationsbestyrelsen ikke rigtigt

laver noget! Det er både rigtigt og forkert!

Rigtigt i den forstand at meget af

det ”synlige” arbejde jo ligger i Vivabolig-regi,

og meget forkert, fordi vi i Østparkens

organisationsbestyrelse både

diskuterer dét, der foregår i Vivabolig

og samtidigt tager os af sager, der kun

vedrører Østparken!

Jeg skal i denne forbindelse lige minde

om, at alle mødereferater fra både Vivabolig

og Østparken ligger tilgængelige

på hjemmesiden, og hvis man ikke har

adgang til internettet., kan man få dem

udleveret ved at henvende sig til varmemesteren.

Fusion med Limfjorden

Vi arbejder fortsat videre i processen

med en fusion med Boligselskabet Limfjorden.

Der er udarbejdet den såkaldte

”due diligence”-rapport, hvor fordele/

ulemper samt de økonomiske konsekvenser

af en fusion er beskrevet.

”Due diligence” er udarbejdet af direktøren

i samarbejde med de tre organi-

sationsbestyrelser, og nogle afdelingsbestyrelsesmedlemmer

har derfor – ganske

berettiget – stillet spørgsmål til, om den

kan kaldes ”uvildig”?

Derfor har organisationsbestyrelsen besluttet,

at vi lader selskabets advokat og

revisor gennemgå den for at se, om der

er noget, vi har mistolket/overset i bestyrelserne!

Selskabets direktør, Lotte, næstformand

Iver og undertegnede har været på en

rundtur til de forskellige afdelingsbestyrelser

for at gennemgå rapporten og

forsøge at svare på spørgsmål omkring

fusionen.

Det er vores indtryk, at alle afdelingsbestyrelser

er positivt indstillede, men der

er stadig nogle, der synes, at det går

”lidt for stærkt”!! Dét forstår vi måske

ikke helt, for en fusion vil IKKE få nogen

som helst indflydelse på beboerens dagligdag

– og for den sags skyld heller ikke

på afdelingsbestyrelsens virke!

Den eneste forskel for den almindelige

beboer er, at man kan spare huslejekroner

på dét, der hedder administrationsbidraget

i og med, at vi ved en fusion

bliver fritaget for moms på bidraget

– det er en god 50’er hver måned for

alle beboere!

Der skal i efteråret afholdes endnu et

orienteringsmøde for de to selskabers

Repræsentantskaber, og derefter sendes

det til afstemning.

7


8


MURERMESTER – ENTREPRENØRFORRETNING


Halkjærvej 19, 9200 Aalborg

SV - Telefon 9631 4020 - Fax 9816 7761


Email: info@mts-aalborg.dk - www.mts-aalborg.dk


Rammeaftale

Indtil nu har det været sådan, at Østparken

i forbindelse med såvel nybygningssom

renoveringsopgaver stort set har

benyttet sig af ét bestemt ingeniørfirma

og ét arkitektfirma til at stå for rådgivning,

projektering og byggeledelse.

Nu har vi – i Vivabolig-regi – lavet en

fireårig rammeaftale, hvor der – efter

udbud – er valgt tre arkitektfirmaer og

tre ingeniørfirmaer, der så ud fra nogle

specifikke kriterier skal varetage rådgivningsopgaven.

Det giver os mulighed for at afprøve flere

forskellige firmaer, og det kan måske

også få en indflydelse på prisniveauet!!

Hvem ser? YouSee?

Selskabets afdelinger er tilknyttet fællesantenneanlæg

enten gennem You-

See eller ANTV/Stofa. I begge tilfælde

har det altid været sådan, at man som

beboer som minimum skulle betale for

”den mindste pakke”.

Malermester Bjarne Larsen

- Alt i maler- og tapetarbejde

Heilskovsgade 6 - 9000 Aalborg

Værksted: Riishøjsvej 116

Telefon 98 13 46 63

Mobil 28 87 63 00

Der har været et krav om, at 85-90 %

af beboerne skulle være tilsluttet, for

at boligselskabet kunne få pakkerne til

”rabatpris”. Nu om dage er der dog

mange mennesker, der slet ikke HAR

et TV – enten fordi de ikke gider at se

alle genudsendelserne eller fordi, de kan

finde deres TV på internettet!

Uanset hvad er ANTV og YouSee selvfølgelig

pressede – og det betyder mere

lempelige vilkår for forbrugerne!! Således

har vi nu fra YouSee fået dokumentation

for, at man ikke ”pr. automatik”

er tilmeldt den mindste programpakke.

Jo, det er man! Men hvis man ikke benytter

”signalet”, kan man henvende

sig til administrationen, der så vil sørge

for afmelding!!

Om noget tilsvarende gør sig gældende

for ANTV vides ikke, men det vil vi selvfølgelig

undersøge!!

FORTSAT GOD SOMMER!!

Christian Vestergaard

p.v.a.

Organisationsbestyrelsen

Hadsundvej 40 - tlf. 98 16 28 00 - lige overfor Vejgaard Bibliotek

9


Serviceeftersyn 5 år+

Serviceeftersyn 5 år+

1.298,-

(det er billigt)

PEUGEOT AALBORG

MAIBOM

Over Kæret 9100 Aalborg 96 31 64 00

maibom.dk

BELOS maskiner hos S.D. Kjærsgaard

De perfekte maskiner til det professionelle marked.

Særligt egnet til boligselskaber og kommuner.

Find mere

information om disse maskiner

og mange andre på www.SDK.dk

10

Belos Trans

Pro 3440

Belos Trans

Pro Giant

ualmindelig god service - siden 1930

RING NU

til Carsten Frederiksen

på 24867646

Vrå

98 98 04 00

Frejlev

98 34 34 33

Hornslet

70 22 57 00


Organisationsbestyrelsen

Christian Vestergaard

Formand, afdeling 6

Henrik Yde

Afdeling 3

Tina Holm

Afdeling 6

Iver Ørksted Eriksen

Næstformand, afdeling 4

Kirsten Sørensen

Afdeling 4

Verner Frederiksen

Afdeling 2-9

Palle Christensen

Afdeling 1

Winni Jensen

Afdeling 5

Per Nielsen

Medarbejderrepræsentant

11


Nyt fra administrationen

Personale

Vi har her efter sommerferien udvidet

medarbejderstaben med 2 erhvervspraktikanter.

Erhvervspraktikant

Thomas Martens i

økonomiafdelingen,

han laver byggeregnskaber,benchmark

og andre opgaver

i økonomi.

Thomas skal være

på kontoret i 13

uger på fuld tid.

Erhvervspraktikant

Anette Erika Sommer

skal afklares til

flexjob, hun kommer

til af være i

hele huset. Hendes

opgaver bliver at

ordne post, arkivere,

kopiere, lave

indflyttermapper og

andre forefaldne opgaver. Anette skal

være her 3 dage om ugen mandag, onsdag

og fredag i alt 10 timer i 13 uger.

12

Lotte Bang

Direktør

Forsikringer

Set i lyset af branden i Vestbyen for nyligt

– skal vi gøre opmærksom på, at

alle beboere anbefales at tegne en indboforsikring.

Boligselskabets forsikring

dækker kun bygninger og fast navlet

inventar samt kumme og glas.

Vi anbefaler ligeledes, at de som har

kælderrum tjekker disse efter skybrud.

Vi har erfaret, at pga. niveauforskel på

kældergulvet, kan der stå vand som ikke

løber i kloakken. Skader på ting i kælderrummet

skal dækkes af beboernes

egen indboforsikring.

Husleje

Der er kommet ny lovgivning om forfaldsdato

på husleje.

Fra 1. januar 2013 forfalder huslejen

til betaling den 1. hverdag i måneden.

Såfremt din huslejebetaling er tilmeldt

Betalingsservice (PBS) skal du ikke foretage

dig noget, datoen vil her blive rettet

automatisk.

Vi tilbyder at tilmelde din husleje til PBS

– du kan få et skema ved at henvende

dig til kontoret.

Boligstøtte

I marts 2013 overtager ”Udbetaling

Danmark” ansvaret for fastsættelse og

udbetaling af den individuelle boligstøtte.

Samtidig videreføres de nuværende

muligheder for, at boligstøtten kan udbetales

direkte til boligorganisationen

mod en tilsvarende nedsættelse af lejen

for pågældende lejer.


I forlængelse heraf etableres et centralt

huslejeregister, hvorfra ”Udbetaling

Danmark” kan trække data relateret til

boligen med betydning for. Det er besluttet,

at det nye huslejeregister oprettes

i Landbyggefondens regi som en udbygning

til den eksisterende ”Danmark

Bolig” indberetning.

Overgangen til det nye huslejeregister

betyder, at indberetningen til Landsbyggefonden

skal ændres. Oplysningerne

om boligerne blev tidligere opgjort på

lejlighedstypeniveau. Nu skal der indberettes

data for hver enkelt bolig, også

kaldet enhedsniveauet.

I forbindelse med det nye boligsikringssystem

er vi blevet pålagt at gennemgå

ny BBR oplysninger på det enkelte lejemål,

med alle registreringerne i vores

system, et meget omfattende arbejde

som vi skal være klar med 01.10.12. De

første 6. mdr. kører det nye system sideløbende

med det gamle.

Hvilken betydning får det for dig som

lejer? Forhåbentlig ikke nogen.

Dog kan vi se at vi bliver nødt til at ændre

lidt på kvm for at få systemerne til

at stemme overens. Det kan betyde, at

vi ændre din boligstøtte med ganske få

kvm i den ene eller anden retning.

Leverandør af vaskerimaskiner og betalingssystemer

til fællesvaskerier.

Service samme dag på alle typer og fabrikater

af vaskerimaskiner

Kontakt os på tlf. 70 256 256 eller via nortec.dk

Beboernet

Vi har langt om længe lagt Beboernet på

hjemmesiden, det er et forum, hvor du

som beboer selv kan holde dine kontaktinformationer

opdateret. Du kan se nyheder,

se information om egen bolig og

egen afdeling, herunder bl.a. forbrugsoversigter,

lejlighedsoversigter m.v.

Medlemmer kan ændre status, se deres

ventelisteplacering, ønske boliger samt

svare på tilbud.

Beboernettet giver tillige adgang til en

”indbakke”, hvor nyheder og anden

kommunikation fra administrationen og

afdelingsbestyrelsen bliver gjort tilgængelig.

Inden længe vil alle beboere modtage

et brev med et login og en kort vejledning

til at komme i gang. Vi håber, I vil

gøre brug af det. Jo mere I bruger det,

jo bedre bliver det.

Såfremt I har spørgsmål til nogle af emnerne

så ring endelig til os i administrationen.

Lotte

13


14

Vesterbro 23, Postboks 213, 9100 Aalborg

Tel. 9630 9460 · E-mail: mail@viva-bolig.dk

www.viva-bolig.dk

Ekspedition: mandag-fredag 9.30-12.30 og torsdag tillige 15.00-17.00

Telefontider: mandag-fredag 9.00-14.00 og torsdag tillige 15.00-17.00


Nyt fra driftsafdelingen

Jan Kristensen

Drift og vedligeholdelse

Torben Thomsen

Drift og vedligeholdelse

Søren Brobak Røge

Drift og vedligeholdelse

Sommeren har været meget regnfuld,

især mandag den 6. august kom der et

voldsomt skybrud, der betød mange gener

og del oversvømmelser og vandindtrængning

mange steder i afdelingerne,

værst gik det ud over Kærby Hvilehjem.

Driftsafdelingen har afholdt de årlige

markvandringerne i afdelingerne i Østparken

og er nu klar, her i september til

budgetmøderne, og i oktober bliver alle

beboermøderne afholdt.

Ude i afdelingerne sker der en hel del

renoveringer:

Østparkens afdelinger

i 2012:

Afd. 1

Badeværelser udføres i Bogøgade indtil

december. Tagudskiftning udføres i

Bornholmsgade. Ejendomskontor/velfærdsrum

er under opførelse og forventes

færdig medio oktober. Køkkener udskiftes

efter aftale og ved fraflytning.

Afd. 2 Gundorfslund

Tagudskiftning af den sidste blok er påbegyndt

og bliver færdig til november.

Køkkener udskiftes efter aftale og ved

fraflytning.

Afd 3

Facaderenovering i Sjællandsgade.

Køkkener udskiftes efter aftale og ved

fraflytning.

Afd. 4 Konvalvej

Etablering af elevator er påbegyndt til

vaskeri og selskabslokalet.Den bliver

færdig til november. Køkkener udskiftes

efter aftale og ved fraflytning.

Afd. 5

Helhedsplan er i gang på fuldt tryk både

i Odinsgade og i Bygholmen.

Afd. 6

Ejendomskontor/velfærdsrum og garager

er under opførelse og forventes færdig

medio oktober

Afd. 9 Gundorfslund

Tagudskiftning, renovering af opgange.

Ejendomskontor/velfærdsrum og garager

er under opførelse og forventes færdig

medio oktober. Køkkener udskiftes

efter aftale og ved fraflytning.

Limfjordens afdelinger

Ryesgade 33

Her er 45 ungdomsboliger, og 1 familiebolig

er indflyttet.

Annebergvej (Vestergården)

Forventes indflytning d. 1/11-2012.

Byggeriet består af 50 ældreboliger.

Frejaparken

Ejendomskontor/velfærdsrum er under

opførelse.

15


Ombygning af 3F

i Søndergade/Kjellerupsgade

Til 90 ungdomsboliger, byggeriet forventes

klar til indflytning til marts 2013.

Afd. 6 Lille Tingbakke

Rådgiverne er i fuld gang med projekteringen

af helhedsplanen, og der forventes

at kunne afholdes licitation i oktober

og byggestart omkring marts 2013.

16

Electrolux Professional

Ejendomsfunktionærerne

Henrik Nielsen er på uddannelse til ejendomsserviceteknikker.

Håndværkerafdelingen

Håndværkerne har travlt med at servicere

alle Østparkens og Limfjordens

afdelinger.

- verdens førende leverandør af professionelle

vaskeriløsninger til fællesvaskerier.

Landsdækkende salg og service.

Electrolux Professional A/S

Telefon 6376 2000

Se mere på www.electrolux.dk/laundrysystems

Driftsafdelingen

Jan, Torben og Søren


Nyt fra beboerrådgiveren

Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen

Så er sommeren forbi, og det har som

sædvanligt været en rolig sommer. Jeg

håber, alle har haft en god sommer.

Der er ikke det store nye at fortælle fra

mit bord, det er stadig de samme ting,

jeg arbejder med. Dog er der en stigende

tendens til, at I beboere bruger mig

ved direkte henvendelse til mig, hvorved

vi har undgået en del officielle klagesager

og dermed advarsler.

Jeg har ét arbejdsområde, hvor der har

været en stigning i henvendelser – og det

er bekymring for ældre beboere. Der har

været en del tilfælde, hvor ældre beboere

er blevet så dårlige, at de har svært

ved at klare sig selv. Det er beboere, som

ofte ikke ønsker at modtage hjælp fra

hjemmehjælp/hjemmepleje. Når jeg taler

med de beboere, kan jeg forstå, hvor

glade de er for at bo i Østparken. De

har ofte boet i samme lejlighed i mange

år, og de er stolte over at klare sig selv,

hvorfor de ikke ønsker hjælp fra det offentlige

system.

Men jeg må så også fortælle de beboere,

at det måske ikke er så hensigtsmæssigt

at bo på 3. eller 4. sal, når man er dårligt

gående. Det giver mange problemer

i dagligdagen, og det var måske en god

idé at få hjælp eller evt. flytte til en mere

ældrevenlig bolig.

Det er en svær samtale, for jeg er ganske

klar over, hvor mange følelser der er

forbundet med at bo, hvor man altid har

boet. Heldigvis indser de fleste, at det

er det mest hensigtsmæssige at få hjælp

eller evt. at flytte til en mere egnet bolig

i samme kvarter, man bor i.

Dem jeg har haft kontakt med, er faktisk

blevet glade for at få mulighed for

at flytte i en mere ældrevenlig bolig eller

at få hjælp til eks. rengøring i sit eget

hjem. Og her virker vores offentlige

system, for hjælpen bliver hurtigt sat i

gang, når først beboeren selv har bedt

om det.

Det var alt fra beboerrådgiveren for denne

gang.

Venlig hilsen

Carsten Borup Kristensen

Beboerrådgiver

Morsøgade 2, st. th.

Tlf. 2349 7740

Mail: cbk@viva-bolig.dk

17


Præsentation af teamleder

Stefan Rask Knudsen afdeling 5 og 6

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om

mig selv og min vej til jobbet som varmemester/teamleder

i afdeling 6.

Jeg hedder Stefan Knudsen og er 28 år

gammel. Jeg er opvokset i Aalborg på

Skovtoften nær Sorthøj. Størstedelen af

min skoletid er foregået på Stolpedalsskolen,

samt et år på ungdomsskole i

Hals. Tillige har jeg været forbi handelsskolen

og HF.

Jeg har tidligere bl.a. arbejdet hos Silvan,

i postvæsnet, og som renovationsarbejder.

Jeg valgte at aftjene værnepligten

hos trænregimentet på Hvorup kaserne,

som sygehjælper.

Efter soldatertiden var jeg ude at rejse,

inden jeg startede i lære hos M. Thomsen

Støtt i Aalborg som murer. Jeg blev

udlært og arbejdede som murer i en

periode, men ryg-gener gjorde, at jeg

måtte søge nye veje.

Jeg søgte, og fik muligheden i afdeling

6 for at afprøve jobbet som ejendomsfunktionær,

og fik derefter fra august

2009 et tilbud om fastansættelse i afdelingen,

hvilket jeg med glæde takkede

ja til.

18

Stefan Rask Knudsen

Teamleder

i afdeling 5/6

Siden hen har jeg taget uddannelsen til

ejendomsservicetekniker i forbindelse

med mit arbejde.

Da varmemester Kurt Grynnerup meddelte

hans afgang til efterløn i september

2012, fik jeg muligheden for at afprøve

kræfter med jobbet allerede med

virkning fra 1. maj 2012.

Det er en udfordring, men samtidigt er

det også spændende. Jeg synes allerede,

jeg er blevet taget godt imod af både

beboere såvel som kollegaer.

I dag bor jeg i en lejlighed i Lindholm,

sammen med min kæreste igennem 7

år. I marts fik vi en lille dreng. Derfor

går fritiden på nuværende tidspunkt

hovedsageligt med vores lille søn på 6

måneder, og at gå i træningscenter et

par gange om ugen.

Med venlig hilsen

Stefan Knudsen

Industrivej 18

9490 Pandrup

Tlf.: 96 73 02 50

Fax.: 96 73 02 51

meb@meb-smedie.dk

www.meb-smedie.dk


Præsentation af afdeling 4 (Konvalvejs)

nye ejendomsfunktionær

Kim Knudsen

Ejendomsfunktionær

afd. 4

Hej, jeg er blevet bedt om at lave en lille

præsentation af mig her til bladet.

Jeg hedder Kim Knudsen og startede

som ejendomsfunktionær i Afdeling 4,

1. februar 2012.

Jeg er blevet taget utrolig godt imod af

alle, både personale og beboere, så jeg

følte mig allerede ”hjemme” fra dag et.

Jeg er født i Nr. Kongerslev ca. 30 km

SØ fra Aalborg i 1961. Efter afsluttet

realeksamen kom jeg i 1979 i lære som

tømrer, og arbejdede som sådan frem til

1989, bl.a. i en periode i Norge med alle

tænkelige bygningsopgaver.

Efter den årrække med træarbejde,

skulle jeg prøve noget nyt og blev i 1989

ansat som lagerforvalter på et stållager.

I stålbranchen var jeg så frem til 2002,

hvorefter jeg i en kort periode var ansat

på en sækkefabrik, men 3-holds skift var

ikke lige mig.

Derefter kom jeg tilbage til træet og var

ansat på en virksomhed som producerer

bjælkehuse, men den begyndende

finanskrise gjorde, at jeg skiftede til en

lille virksomhed, som producerede køkkener/skabe

osv. efter mål.

Finanskrisen gjorde dog også her sit indtog,

og min chance for at komme på

min rette hylde var, da jeg fik chancen

for at arbejde som ejendomsfunktionær

hos boligselskabet Himmerland, dog i

tidsbegrænsede stillinger, så da Østparken/Vivabolig

søgte en ejendomsfunktionær

til afdeling 4, søgte jeg og var jo

den heldige!

Jeg er gift med Lone på 24’ende år, har

3 drenge, Michael 24 år bosat i Højbjerg,

Morten 21 år bosat i Belfast/Nord Irland,

og Filip 15 år som stadig bor hjemme

hos os i huset på Myrtevej i Kongerslev

sammen med vores hund.

Min fritid er besat med familie, hund, og

fodbold, da jeg gennem alle årene selv

har spillet fodbold, men i de seneste år

har jeg sat mig på træner/holdleder gerningen

for drengenes hold.

Jeg glæder mig rigtig meget til at kunne

række en hjælpende hånd og møde en

masse spændende mennesker på Konvalvej.

Venlig hilsen

Kim Knudsen

Vesterbro 23, Postboks 213, 9100 Aalborg

E-mail: mail@viva-bolig.dk

www.viva-bolig.dk

Tel. 9630 9460

19


Forretningsjubilæum

Vi har her i juni måned fejret vores 20

års forretningsjubilæum i frisør hårshop,

Det var en helt fantastisk jubilæumsuge,

med masser af gode tilbud. Ugen afsluttede

vi med en uformel reception på salonen,

hvor ikke mindre end 80 nåede

at kigge forbi. Det var en fantastisk dag,

som også fik mange minder frem. Jeg

skruer tiden 20 år tilbage, hvor jeg startede

i Øgadekvarteret som 25 årig og

mor til en lille dreng på 2 år:

Jeg har altid haft en drøm om at starte

som selvstændig frisør, så det var stort,

at overtage Salon Raffinet efter Poula

og Birte. Det var noget helt andet, end

den salon jeg kom fra i centrum.. Men

jeg var frisk på at prøve noget nyt, med

utrolig mange søde kunder og spændene

udfordringer.

Charmen ved at være sig selv, og arbejde

mange timer, er, at mange af de

ideer og visioner man har, får man selv

mulighed for at afprøve.

Jeg har igennem de sidste 20 år prøvet

mange sjove ting igennem mit fag, som

har givet mig stor erfaring på mange

områder.

Jeg har deltaget på rigtig mange kurser,

både i indland og udland og deltager

stadig aktivt, da der sker nye ting i vores

branche hele tiden. Jeg har selv undervist

og lavet kurser for andre frisører.

I vores frisørmesterforenings lokale laug

har jeg siddet i bestyrelsen i 10 år, og

haft en del år som formand, samt en

20

Salon Hår Shop - 20 år i Sjællandsgade

post i hovedbestyrelsen.

Det har været utrolig spændene at være

en del af. Man finder også ud af at politik,

kan være tungt, fra man får gode og

nye ideer, og til de måske bliver til noget,

kan der gå flere år. Så jeg valgte at stoppe

mit bestyrelsesarbejde, og startede

så, en flot stor skobutik i city BY Carøe ,

samtidig med fuld tryk på salonen.

Det blev til 4 gode år med mange timers

arbejde og udfordringer og en finanskrise

oveni. Så var det prøvet, det var jeg

glad for, da det var en drøm, jeg havde

haft i mange år, men det hang ikke sammen

økonomisk.

Men heldigvis havde jeg stadig min gode

salon, hvor jeg fik nyt overskud og tid til

at friske salonen op med nyt inventar,

renovering, så vi kunne være klar til at

fejre de 20 års jubilæum. Igennem de 20

år har jeg haft meget sødt personale og

udlært 8 dygtige elever, som alle klarer

sig godt. Jeg forsætter med elever, de

giver mig meget. Den store glæde er

klart, at min datter har valgt at gå i mine

fodspor, og hun har fået faget ind med

modermælken, så det skulle være mærkeligt,

at hun ikke ville samme vej. Men

alt i alt så er mit fag min branche, og

min salon en dejlig arbejdsplads, mine

kunder giver megen glæde, og det at arbejde

med mennesker så tæt, syntes jeg

giver mig meget. Alle er pæne og glade

for deres nye hår.

Jeg håber, at jeg kan forsætte i Hårshop

mange år endnu.

Vibeke Carøe


22

ÅBENHED

DIALOG

SAMARBEJDE

EN ANSVARLIG SAMARBEJDSPARTNER

JORTON har bred erfaring med kvarterløft, boligrenovering og vedligeholdelse. Vi udfører

blandt andet opgaver inden for facaderenovering, nye installationer, tilbygninger,

renovering af køkkener og badeværelser, etablering af handicapvenlige lejemål, etablering

af elevatortårne samt tag- og vinduesudskiftninger.

JORTON udfører en stor del af det praktiske arbejde i egenproduktion. Og så har vi

et stort netværk af lokale underentreprenører og håndværkere, som vi arbejder tæt

sammen med. Vores kompetente medarbejdere følger således projektet fra start

til slut, hvilket sikrer et optimalt overblik og en sikker gennemførelse af det samlede

arbejde.

WWW.JORTON.DK


Sidste nyt:

Lørdag den 25. august havde

arrangementsudvalget med Eigil

Stausholm fra Limfjorden i spidsen

inviteret på foredrag samt besigtigelsestur

for bestyrelser samt

ansatte i Østparken og Limfjorden.

Der var mødetid kl. 8.30 i Strynøgade

15, hvor 55 personer, som havde tilmeldt

sig, stimlede sammen. Desværre lyder

meldingen fra driften på, at 6 personer

blev væk uden at melde fra, og det er

bare ikke i orden, da vi jo skal betale for

dem i Papegøjehaven og til morgenbordet,

siger Søren Brobak Røge.

Dagen startede med kaffe og rundstykker,

hvorefter ordet blev overdraget til

arkitekt Kim Flensborg fra arkitektfirmaet

Nord A/S. Kim Flensborg fortæller

bredt om forskellige firmaers idéer til,

hvordan Aalborg udvikler sig til år 2020

– 2030.

Bl.a. mener mange, at en nærbane fra

Aalborg Lufthavn og til det nye Universitetshospital

i Aalborg Øst, som ventes

færdigopført i 2020, vil være en kendsgerning

til den tid.

Ydermere vil der blive en del byggeaktiviteter

specielt i periferien omkring

nærbanen fra lufthavnen til Aalborg

Øst. En stor del af bebyggelsen vil være

ungdomsboliger i forbindelse med Universitetet,

men også en hel del flere vil i

løbet af de næste årtier vælge at bo som

singler, hvilket vil øge behovet af boliger

betydeligt.

Nogle er af den mening, at der i mellem

Klarup og Storvorde vil blive bygget

en ny by, og et af de firmaer der var

med i konkurrencen omkring ”city in between”

navngav den ”Klarvorde”.

Også i erhvervsområderne vil der, i. flg.

fagfolkene, blive udvidet kraftigt.

I det hele taget fortalte Kim Flensborg

meget bredt omkring de muligheder,

der sandsynligvis vil blive sat i værk i de

kommende 10 – 20 år.

Han fortalte meget indlevende omkring

forventningerne og sluttede af med en

spørgerunde. Blandt mange relevante

spørgsmål var driftsleder Jan Kristensen

også interesseret i, om ikke også der var

Morgenkaffe i Strynøgade Klar til boarding...

23


seniorbebyggelser (oldekollers) under

påtænkning, da han var af den mening,

at flere og flere 60+ere ville være interesserede

i at have fælles spisning m.m.

Efter en god spørgerunde, satte vi os ud

i den ventende bus, for at køre rundt og

se aktiviteterne i de 2 boligselskabers

forskellige afdelinger:

Turen gik fra Strynøgade over i Sjællandsgade,

hvor Christian Vestergaard

fra boligselskabet Østparken berettede

om de aktiviteter, som var i gang i afdeling

1 og 3. Herfra gik turen til afdeling

5, Odinsgade, hvor en Helhedsplan

er under projektering. Videre til

Bygholmen/Havrevangen ligeledes afd.

5, og i Rughaven fortalte Christian om

den længe ventede Helhedsplan i afd.

6, som han håbede på, at Landsbyggefonden

inden for en overskuelig fremtid

ville finde penge til.

24

Christian Vestergaard beretter undervejs.

Herfra gik turen til Limfjordens afdelinger,

hvor vi startede med at køre til 3F

bygningen i Kjellerupsgade. Herfra havde

Frede Skrubbeltrang fra Limfjorden

overtaget mikrofonen og fortalte om de

mange ungdomsboliger, som i løbet af

kort tid ville stå klar til indflytning.

Turen fortsatte ned gennem Østerbro,

hvor andre boligselskaber ligeledes havde

gang i nye bebyggelser, ud på Nyhavnsgade,

hvor vi kørte forbi de gamle

kornsiloer ved havnen, som var under

Endegavlene på

Bygholmen/Havrevangen

skifter udseende.


nedbrydning, forbi Musikkens Hus og

Nordkraft og ud i Ryesgade 50, hvor vi

alle steg ud af bussen for at se Limfjordens

nye byggeri af en kombination af

ungdomsboliger og et botilbud til sindslidende.

Ryesgade 33.

Ryesgade 50.

Herfra gik vi over Kastetvej til Ryesgade

50, hvor et andet nybyggeri var klar til

indflytning. Her var der 46 ungdomsboliger

samt 1 familiebolig i toppen af

byggeriet.

Turen gik videre ud på Annebergvej forbi

Frejaparken og ved endnu et af de store

nybyggerier i Limfjorden, standsede vi

ved plejehjemmet Vestergaarden, hvor

en stor tilbygning er under opførelse.

Her var der også stop, si kunne se byggeriet.

Plejehjemmet Vestergården.

Vi fortsatte turen til Østparkens afd. 4

Konvalvej, hvor et elevatorbyggeri ved

selskabslokalet er under opsejling, og

endelig sluttede vi rundturen af med et

besøg på Østparkens afd. 2/9 Gundorfslund,

hvor ny velfærdsbygning samt tagudskiftning

er i gang.

Dagen sluttede af med en dejlig frokostbuffet,

som blev indtaget på restaurant

Papegøjehaven.

En begivenhedsrig dag var sluttet, og

alle gav klapsalver for et meget vellykket

arrangement.

Frokostbuffet i Papegøjehaven.

25


DHL Stafetten 2012

Onsdag den 29. august 2012 og torsdag

den 30. august 2012 afholdtes DHL

Stafetten igen i Kildeparken i Aalborg.

Det er en dejlig løbetur eller gåtur og

desuden et sjovt arrangement, hvor alle

kan være med.

Og det var vi så nogen stykker, som tog

helt bogstaveligt. Så vi fik samlet et hold

på 5 personer M/K, som blev sendt ud

på en 5 km rundstrækning en efter en

om torsdagen. Ingen af os havde været

med før, men ét er sikkert: Team Vivabolig

er kommet for at blive! Det

var en rigtig hyggelig aften med både

motion og samvær.

Vores hold kom ind med en samlet tid

på 2.16,03 og det er vi meget tilfredse

med, men… - som vi talte om flere

26

Fra venstre mod højre er det John Hilmer Hansen (28,58), Torben Holm (29,33),

Tina Reeves (29,52), Rasmus Sørensen (23,47), Brian Andersen (23,53)

gange den dag, så gælder det jo ikke

om at komme først, men om at være

med.

Næste år, når DHL Stafetten i Aalborg

har 10 års jubilæum, så regner vi med at

være op til flere løbe- og gåhold samt en

Smilet kommer frem,

når man nærmer sig mål


helt forfærdelig masse heppere. Og når

alle er kommet i mål, så skal rødvinen

drikkes og maden fortæres - venligst

sponseret af hovedsponsor på løbet,

Dansk Supermarked og Schulstad.

Vidste du, at DHL Stafetten faktisk er

verdens største motionsløb, der i Danmark

afholdes i både København, Århus,

Odense og Aalborg?

Tina Reeves

En velfortjent cola, da alle er

færdige med at løbe

malerfirma

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

www.antonlassen.dk

DHL Stafetten har udviklet sig

til en stor motionsbegivenhed,

og i Aalborg er der nu så mange

tilmeldte, at løbet må afvikles

i to omgange.

Torsdag aften var det anden

runde med masser af motionister

i og omkring Kildeparken.

Motionen er omdrejningspunktet,

men DHL Stafetten er

også et socialt arrangement,

der samler arbejdskolleger,

venner og naboer, og mange

hygger sig med fællesspisning

og samvær både før og efter

stafetten.

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

27


28

El-Salg Center Aalborg A/S

Otto Mønsteds Vej 6 · 9200 Aalborg SV

Tlf: 98180011 · www.elsalgaalborg.dk

Vi flytter

stadig møblerne

med et smil

Din garanti

for en god handel

Vejgaard

Tæppemontering

HADSUNDVEJ 64 • 66 • 68 • TELEFON 98 13 94 99

Dit affald er en værdifuld ressource.

Find din nye affaldsløsning på www.mariuspedersen.dk

eller kontakt os på telefon 98 17 68 11.


Indlæg fra afdeling 1

Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1:

Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th. 40 96 70 77

E-mail: best.afd01@oestparken.dk

Næstformand: Kai Hjorth, Bornholmsgade 70, st. th.

Kasserer: Niels Ove Jensen, Sejrøgade 4, 1. th.

Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv.

Bestyrelsesmedlem: Erik Gregersen, Morsøgade 4, st. tv.

Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen:

Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse.

Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st. th.

Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th.

Bjarne Andersen, Morsøgade 22, 1. tv.

Afdelingsformand

Palle Christensen

Velkommen til en ny udgave af

beboerbladet Kontakten.

Denne gang vil jeg igen prøve at informere

jer om stort og småt om det, der

sker eller skal ske her i afdeling 1 i Østparken.

Dog vil jeg også tillade mig denne gang

at give en lille orientering om, hvad nog-

le af pengene fra fællesskabets ”pengekasse”

bliver brugt til.

Fællesskabets pengekasse er den kasse/

konto, hvor vi henter al økonomien til

at vedligeholde, reparere, rengøre og

finansiere nyindkøb af mindre ting til afdelingen

på.

Først vil jeg dog starte med nogle hverdagsting

fra fællesvaskerierne, som jeg

tror en del af jer, der bruger fællesvaskerierne

kender til.

29


Skrivelse fra foråret:

Her i foråret modtog I alle en skrivelse

angående vaskerierne samt en vaskepose.

Skrivelsen omhandlede blandt andet,

hvordan man skal forholde sig i vaskeriet,

når man vasker sit tøj. Særligt med

30

Afdelingsbestyrelsen

Palle Christensen Kai Hjorth

Niels Ove Jensen

Britta Andersen Erik Gregersen

hensyn til at få tømt lommer for indhold

i tøjet, og anvisning på hvordan man

skal vaske BH’er, så BH bøjlerne ikke ender

i vasketromlen, nemlig ved at bruge

den medfølgende vaskepose.

Er der nogle, der efter at have læst

skrivelsen har spørgsmål til indholdet i

teksten eller ikke forstår meningen, er I

meget velkomne til at kontakte mig eller


varmemester Klaus for yderligere information.

Ellers går vi ud fra at alle, der vasker

blandt andet BH’er fremover i fællesvaskerierne

benytter den omdelte vaskepose.

Man skal nemlig huske på, at alle der

laver skade på vaskemaskiner eller vasketromle,

bliver gjort økonomisk ansvarlig.

Tromlen bliver nemt beskadiget, hvis en

BH bøjle falder ud af beklædningsdelen

og havner i tromlen, fordi denne BH

bøjle er så ”stærk”, at den nemt bliver

sat i spænd i en maskindel og tromlen,

og derefter kan rive i de små huller hvor

vandet løber ud, så de bliver til en slags

omvendt krater, med ”takker”, der vender

indad i tromlen, og efterfølgende

laver små huller på andres tøj, der bliver

vasket.

Flere beboere havde gennem et stykke

tid henvendt sig til varmemesteren med

tøj, der havde fået ”revet” små huller i

stoffet.

Dameklip - herreklip

Dameklip - børneklip - herreklip - farver -

- børneklip - farver -

reflekser reflekser og krøller. og krøller.

Parkering lige Parkering ved døren...

lip - herreklip lige ved døren...

eklip - farver -

ser og krøller.

ring lige ved døren...

v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31,

9000 Aalborg

Tlf: 98 18 31 31

v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31,

9000 Aalborg

Tlf: 98 18 31 31

Åbningstider:

Alle hverdage fra 10.00 - 17.30

Vi kontaktede derfor Electrolux for at

høre, hvad deres vurdering kunne være

på problemerne.

Her var meldingen meget klar. Det var

disse BH bøjler, der ”faldt ud af beklædningen”

under vask, der var ”synderen”,

og problematikken var et kendt

fænomen hos Electrolux.

Ukorrekt brug af

vaskerier:

Jeg vil godt give nogle eksempler på

ukorrekt brug af vaskerierne.

Det er OK, man selv benytter egen sæbe

til en vask.

Det sæbe, man så måske kommer til at

spilde ved siden af, inden det kommer

ind i tromlen, burde man så selv tørre op

efter sig, så de næste brugere af vaskemaskinerne

ikke skal opleve, ”sørgerande”

af sæbe i gummilisterne forneden

på vaskemaskinen.

Man SKAL huske ved egen sæbedosering

at fratrykke den automatiske sæbedosering

på vaskemaskinen. Ellers kommer

der jo dobbelt sæbe i vasketuren.

Risikoen for at al denne ”dobbelt sæbe”

ikke bliver vasket helt ud af vasketrom-

len, og tit slet ikke af tøjet er derfor

stor med det resultat, at der så at sige

”hænger” lidt sæberester i tromlen på

maskinen, og det gør, at næste vaskehusbruger

kan opleve allergilignende

v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31,

9000 Aalborg

symptomer på sit vasketøj, netop fordi

Tlf: 98 18 31 31

den forgående bruger har overdoseret

og måske samtidig brugt parfumeret

sæbe.

Årsagen, til der ”hænger” lidt sæbe

efter dobbelt dosering, er, at med de

vandbesparende tiltag der er i de nye

31


vaskemaskiner, bruges der kun den nødvendige

mængde vand til en vask, både

af besparelses grunde, men også for at

beskytte miljøet.

Samtidig har vi jo investeret i et nyt sæbedoseringsanlæg,

der i ”samarbejde”

med vaskemaskinen netop doserer både

sæbe og vand i den rigtige mængde i

forhold til tøjmængden (vægten).

Vaskemaskinen vejer først tøjet, under

den første centrifugering. Derefter tilføres

der den mængde vand, der skal til

for at gøre den givne mængde tøj vådt,

og efterfølgende doserer maskinen ud

fra det valg, der er truffet inden vask,

om der skal almindelig dosis sæbe i, eller

man har valgt meget snavset eller et

helt tredje valg på drejehjulet på vaskemaskinen.

Tilfører man så selv sæbe uden at fravælge

automatisk sæbedosering, ”snyder”

man så at sige maskinen, og vaskemaskinen

vil derfor heller ikke tilføre

mere vand til de efterfølgende skylninger,

som den gør, hvis man har fortaget

et ”større valg” inden opstart på vasken

end almindelig sæbedosering der er

standard.

Inventar i vaskerier:

Kurve og stole er ikke beregnet til at

bruges som klatrestativer. Vaskehusbrugere

skal benytte stolene til at sidde på

og bruge kurvene til rent tøj.

I flere vaskerier fremstår kurvene imidlertid

tit som snavsede, til trods for at

de lige er blevet udskiftet til nye, fordi

de benyttes til andre formål end det oprindelige.

32

Hver gang vi skal rengøre vaskemaskiner,

stole og kurve ekstra er det noget

der koster ekstra penge, og disse tages

fra ovennævnte fælleskasse.

Prøv også at hjælpe den næste beboer

med at tømme filtrene på tørretumblerne

inden du selv forlader vaskeriet, hvis

du da har benyttet tørretumblerne.

Det er trods alt skønnere at tage ens

eget ”fnuller” fra tøjrester ud af et filter

end tage en anden beboers ud, er meldingen

fra flere beboere.

Hvis det virker ”rigtig træls” på nogle

af jer at få ”fnuller” på fingrene, så invester

i et par gummihandsker eller engangshandsker

til brug herfor.

De små koste, der er beregnet til få fnuller

af filtrene, har desværre en tendens

til at ”blive” væk, også selv om de bliver

monteret med en lille kæde.

Her om sommeren bliver der tit varmt

i vaskerierne, og så er det rart at åbne

vinduerne helt op, altså ikke ”kippe vinduerne”

for at få luft ind.

Husk at lukke disse vinduer igen efter

endt vasketur, ellers står de pivåbne resten

af dagen og tit også den efterfølgende

nat.

Det kan efterfølgende give problemer

med alverdens andre ting, fordi der så

kan komme uautoriserede personer ned

i vaskerierne, for ikke at nævne forskellige

dyrearter.

Nu vil jeg ikke ”træde” for meget i

”glemt” tøj i vaskerierne, da det pt.

kører så nogenlunde. Men så der ikke

opstår tvivl, så må der ikke stå tøj, der

er vasket, eller tøj der skal vaskes i va-


skerierne ud i fremtiden, udover det tøj

der er fra den beboer, der lige her og nu

har vasketur.

Husk at hjælpe næste vaskehusbruger

med at tømme vaskemaskinerne for tøjet

igen, indenfor ”rimelig” tid, så den

næste beboer har mulighed for at benytte

vaskemaskinerne. Dette gælder

især på de ”fri klatvaskemaskiner”.

Disse ting jeg her nævner, er ikke nævnt

for at gøre jer ”trætte”, eller på anden

måde ødelægge ”den gode stemning”

for jer, der benytter vaskerierne, men

det er blandt andet disse ting varmemester

Klaus og afd. bestyrelsen skal

lægge øre til fra de beboere, der er blevet

trætte af at opleve disse ting, og helt

forståeligt og med god grund ”irriterer”

sig, eller det der er værre, fordi nogle

få andre beboere er ligegyldige i forhold

til at hjælpe med at holde vaskerierne i

ordentlig stand og efterleve de ting, der

gør, at alle har ”lyst” til at bruge vaskerierne.

Hvad gør vi:

Det kan måske være samfundets almindelige

udvikling om ikke at blande sig,

følge regler, opføre sig ordentligt, der

her træder i kraft i vaskerierne. Men

til gengæld er det vores alle sammen’s

penge dette går ud over, for hver gang

en gårdmand, varmemester eller en

rengøringsmedarbejder skal udbedre,

reparere eller på anden måde bruge tid

på ting, der ikke er ”ejermand” til, så

kan udgiften til denne arbejdsydelse kun

komme et sted fra nemlig fra afdeling’s

1’s fælleskasse, som vi alle skal betale

ind til via huslejen.

Vores ansatte og os i afdelingsbestyrelsen

kan selvfølgelig være ligeglade, hvis

det er alment OK, at alle synes, at det

bare er i orden, at der ingen konsekvens

er på tingene, og holdningen er, at vi

bare efterfølgende betaler, hvad det koster

at udbedre de ting, der skal repareres,

rengøres, ordnes og bruges tid på at

genoprette.

Jeg vil gerne med dette indlæg prøve,

om vi sammen kan starte en holdningsændring,

hvis det er muligt, og I vil være

med, så vi fremover bliver bedre til at

udpege de få personer, der ”bruger”

af fællesskabets kasse, fordi de er ligeglade

med regler og almindlig skik og

brug af tingene.

Det er egentlig det, jeg vil spørge til med

dette oplæg, hvor jeg denne gang har

taget vaskerierne som udgangspunkt

for ligesom at give eksempler på, hvad

det er det handler om.

Det kunne også være trappeløb med

rengøring, kældre, lofter eller alle mulige

andre fælles arealer, der bliver behandlet

uforsvarligt og uden omtanke,

hvorved der går ting og sager i stykker,

samt efterlader et indtryk af ”forfald”.

Jeg spørger med oplægget om, hvor

grænsen for fælleskassen går med hensyn

til at betale for andres uvidenhed/ligegyldighed

eller bare ubetænksomhed

her i afdeling 1.

HVAD SYNES DU, og hvad synes, du

der skal gøres, hvis der skal gøres noget.

Vi kan på efterårets beboermøde i oktober

tage emnet op, så I alle har mulighed

for at give jeres mening til kende.

33


Huskeregel:

HUSK, at der kun er fællesskabet til

at betale for det hærværk eller ødelæggelse,

der ikke bliver anmeldt.

Beboermødet:

Jeg kan allerede meddele hvornår vores

beboermøde i afdeling 1 vil finde sted,

nemlig mandag den 8. oktober kl. 18.00

i Skydepavillionen. Huske derfor at reservere

denne aften så du /I kan deltage

i mødet.

Tagrenovering:

Her efter sommerferien er vi startet på

udskiftning af taget i Bornholmsgade på

blokkene nr. 62 til og med 72.

Fra foråret 2013 bliver det taget i Saltholmsgade,

der bliver udskiftet.

Paraboler:

Her efter sommerferien har de beboere,

der bor i Morsø- og Bogøgade, og som

har egen parabol, og som fortsat ønsker

dette, fået Deres parabol placeret og

monteret på stativerne på tagryggene.

Efterfølgende vil de beboere, der har

parabol i de resterende gader blive kontaktet

af varmemester Klaus, som tagrenoveringen

skrider frem, for dialog

vedrørende paraboler fremover.

Mobil antenne:

Som nævnt i sidste blad har afdelingsbestyrelsen

via administrationen meddelt

mobilselskabet 3, at de gerne må op-

34

sætte en mobilmast på Sejrøgades tag.

Efterfølgende har vi dog intet hørt fra

mobilselskabet 3, og vi formoder derfor,

at selskabet ikke for nuværende ønsker

at gøre brug af tilsagnet.

Badværelsesrenoveringen:

Vi er nu nået til Bogøgade med badeværelsesrenoveringen.

Her når vi 50 badeværelser

inden december, startende i

opgang nr. 20 til og med nr. 12.

Her følger vi også samme ”skabelon”

med hensyn til lamper, blæsere, el, fliser

og sanitet med mere.

Hanne Lauridsen fra arkitektfirmaet

Nord er vores byggeleder med alt hvad

det indebærer af kontrol, samarbejde

og løsning af problemstillinger.

Jorton og alle de andre underleverandører,

Blikas, Fals og Jan Als er også fortsat

på opgaven.

Hvis nogen har spørgsmål angående

ens eget badeværelse så kontakt vores

varmemester Klaus, ellers vil I modtage

en seddel med generelle oplysninger,

angående badeværelsesrenoveringen

et stykke tid inden badeværelset skal

renoveres.

Der er stadig mulighed for at ”låne” et

tørkloset i renoveringsperioden, ved at

kontakte Klaus eller Henrik fra Jorton.

Det nye Gule Hus:

Det nye Gule Hus skyder allerede godt i

vejret, og her i midten af juli var der rejsegilde

for de involverede håndværkere,

som det sig hør og bør.


Fra nedbrydning… …Til rejsegilde

Vi regner med at kunne indflytte vores

ansatte, altså Klaus, Rasmus, Hans, Brian

og Georg, så det er klart til at åbne

for at servicere jer beboere i starten af

oktober.

I den forbindelse vil der blive afholdt et

åbent hus arrangement, så alle jer, der

har lyst, kan komme ned og bese lokalerne.

Der vil blive opsat seddel på alle

opslagstavler i opgangene om dette arrangement.

Vi vil her udover fremvisningen

give lidt forplejning, til dem der har

lyst.

Vel mødt.

Adgangskontrol anlæg

med Siedle system:

Afdelingsbestyrelsen har som nævnt i

sidste nummer af Kontakten valgt produktet

Siedle til vores nye adgangs kontrolsystem.

Jeg forventer, at vi opstarter udskiftningen

til det nye system i løbet af efteråret.

Vi er ikke endelig på plads her i slutningen

af juli med rækkefølgen af udskiftningen

i de enkelte gader, samt hvornår

det hele skal være afsluttet.

Vi skal derfor have nogle møder med

administrationen samt firmaet Erik Fals,

der kommer til at stå for det praktiske

med opbygningen og installationen af

det nye system.

Som udgangspunkt vil vi lukke alle

gade- og kælderdøre 24/7, altså hele

døgnet, men vi er opmærksomme på, at

der er beboere, der har hjemmehjælp,

avisbude/post og så videre der skal ind

af gadedøren, så disse ting skal vi have

fundet en løsning på.

35


Sluserne hvor stål-lågerne er monteret

bliver som nu aflåst hele døgnet. En

dør med adgangskontrol koster i øvrigt

ca.10.000 kr. pr. dør.

Vi forventer også, at der bliver monteret

et adgangskontrol system på loftdørene,

men her er vi ved at undersøge en lidt

anden model, end den der bliver monteret

på gade og kælderdøre.

Bannere på endegavle:

Som et nyt tiltag har vi prøvet at lave en

form for ”reklame” for afd.1 & 3 her i

Øgadekvarteret med de bannere, der er

blevet opsat på endegavlene i henholdsvis

Bornholmsgade og Bjørnøgade.

Her lister vi de ting, vi har gang i, og tilladt

os at bruge sloganet: Vi kan og vi

vil.

Vi skal til at tænke på at ”sælge” vores

boliger og ikke kun afvente, at nye lejere

bare kommer af sig selv ind på vores

ventelister.

Vi har i øjeblikket mange kommende lejere

på ventelisterne, og pt. er der ca.

omkring et års ventetid, før man begynder

at få boliger tilbudt, men kampen

begynder at spidse til med alle de nye

boliger, der bygges her i kvarteret ikke

mindst ungdomsboligerne.

36

Vi skal blive bedre til at gøre opmærksom

på os selv, og hvad vi kan levere

af fællesfaciliteter og udenoms arealer,

men også hvad der er af faciliteter inde

i lejlighederne.

Opsætning af banner i Bornholmsgade

Afdelingsbestyrelserne mente i samarbejde

med vores rådgivere, at i forhold

til økonomi og synlighed var de to endegavle

i Bornholms- og Bjørnøgade de

bedste steder til opsætning af de nye

bannere, når vi skulle ud at reklamere.

De to bannere kostede hver især i indkøb

og opsat ca. 10.000 kr. og selv om det

kan lyde af meget, er det ikke noget at

regne i forhold til traditionelle reklamer i

aviser, på busser eller i radioreklamer.


Man kan så have en mening om indholdet

eller størrelsen på banneret eller

teksten, men nu er vi i gang, og vil efterfølgende

udvikle på dette koncept med

logo og slogan, samt vurdere og evaluere

hvordan størrelsen på bogstaverne

skal være på de næste bannere.

Nye legeredskaber

i afdelingen:

I sidste nummer af Kontakten efterlyste

jeg nogle forslag fra jer forældre til legeudstyr

i gaderne.

Afdelingsbestyrelsen har pt. kun fået

ønsker fra nogle forældre fra Bogøgade,

der har givet nogle forslag til ønsker omkring

legepladsen ned mod Færøgade.

Hvis der er andre beboere, der har ønsker

til legepladsudstyr eller andet vedrørende

de grønne arealer, så kontakt

Erik Gregersen fra afdelingsbestyrelsen

eller undertegnede for dialog.

Vi kan ikke etablere nyt legepladsudstyr

i alle gaderne på en gang, så det bliver

efter ”først til mølle” princippet, og ud

fra den økonomi vi har til rådighed i

budgettet.

Sten og stenmel:

Langs alle sokler på græssiden af bygningerne

er der i skrivende stund ved at

blive anlagt en række sten lidt uden for

soklerne.

Det er for at kunne slå græsset mere

effektivt, så der ikke skal ”køres” helt

ind mod soklen med græsslåmaskinen.

Samtidig helt ind mod huset/soklen bliver

der anlagt en ”bræmme” af stenmel,

der går ud mod den nye række sten.

Stenmelet kan ses langs muren og under altanerne.

37


Nede i jorden under stenmelen er der

nedlagt en form for fibertex der gør, at

der ikke kan komme fugt og ilt ned i

jorden, hvormed der så ikke er grundlag

for ukrudt samt anden bevoksning.

Det samme med fibertex løsning, anlægger

vi i jorden under den nederste

altanbue, så der heller ikke her kan gro

ukrudt med mere.

Vi anlægger samtidig også en stenrække

i buen under altanen hvor der også

kommer stenmel i. Samtidig med disse

tiltag, anlægger vi nye fliser ved molokkerne

til papir/pap og glas.

Der har altid vokset alverdens ukrudt i

jorden ved disse molokker, og de sten

der blev anlagt har ikke ”dækket” hele

arealet rundt om molokkerne.

Endvidere anlægger vi sten ved endegavlene

”lige rundt om nogle af hjørnerne”

ud mod Sjællandsgade, da der ikke kan

gro græs på disse arealer. Derfor har de

bare stået ”golde” og mudrede til tider.

Styning af

træer/fældning:

Aalborg Kommune har i starten af året

haft en repræsentant fra Park & Natur

forvaltningen ude i afdelingen for at vurdere

de forslag fra beboermødet 2011,

vedrørende styning/fældning af træer.

Vi har, da dette skrives, ikke modtaget

noget skriftligt svar fra Park & Natur i

Aalborg Kommune endnu, desangående

Umiddelbart lød et mundligt svar til vores

varmemester fra kommunens repræsentant

ikke til, at der var megen forståelse

fra Park & Natur til forslagene om

38

fældning eller styning af træer, selv om

de skygger for flere beboere.

Senest til efterårets beboermøde skal

der dog helst foreligge et svar fra Kommunen.

Markvandring:

Afdelingsbestyrelsen var på den årlige

markvandring her i starten af foråret,

hvor vi sammen med driftschef Jan og

varmemester Klaus gennemgik flere

punkter, der har med driften af afdelingen

at gøre.

På efterårets beboermøde vil jeg gennemgå

nogle af de emner, der blev drøftet,

da de samtidig ”hænger” sammen

med afdelingens økonomi og vedligehold.

Ny beplantning:

Her til efteråret skal vi have lavet noget

ved de grønne arealer, der hvor skurvogne

og badekabiner har stået på græsarealerne,

medens badeværelserne blev

renoveret i Sejrø- og Bogøgade.

Vi var desværre nødt til at ”rive” de gamle

hække/buske op for at få plads til alle

skurvogne og badkabiner langs parkeringspladserne

i Sejrø- og Bogøgade. Det

samme vil ske med beplantningen i Morsøgade,

når vi når dertil i 2013 og 14.

Vi er i øjeblikket ved at vurdere på, hvad

for en beplantning vi fremover vil etablere

for at afskærme græsarealerne mod

parkeringspladserne.

Hvis nogle af jer har nogle forslag hertil,

hører vi gerne fra jer.


Altan glaslukninger:

Dette forår har vi glaslukket 21 altaner

i gaderne Morsø-, Bornholms- og Saltholmsgade.

Vi fortsætter med firmaet Bruno Jacobsen

til at udføre dette arbejde ved fraflytter

lejlighederne.

Der er dog også stadig mulighed for at

tilmelde sig frivillig glaslukning, og ønsker

man som beboer dette, vil arbejdet

blive udført i foråret 2013.

Kontakt varmemester Klaus, hvis I ønsker

yderligere information.

Nye køkkener:

Som badeværelsesrenoveringen skrider

frem vil der efterfølgende stadig være

mulighed for at tilmelde sig et nyt køkken

på frivillig basis.

Dog skal det ”gamle” køkken være over

12 år, så det er betalt ud.

I der er interesseret kan henvende jer til

vores varmemester Klaus for at få yderligere

information.

Når dette læses, har der været afholdt

endnu en fremvisning af Invita køkken.

Kontakt til

afd. bestyrelsen:

Husk I altid kan mail’e til afdelingsbestyrelsen

via denne adresse:

best.afd01@oestparken.dk

Her kan I spørge om alt, både generelle

og mere personlige ting vedrørende det

at bo til leje her i afdeling 1 i Østparken.

I kan også stadig vælge at ringe til mig

på tlf. 40 96 70 77.

HUSK på at i bund og grund er vi i afdelingsbestyrelsen

valgt for din skyld,

og for at varetage dine og dine naboers

interesser.

Kontakten og dig:

Husk du må også gerne bidrage med

indlæg til vores beboerblad Kontakten,

hvis der er noget, du vil høre om, spørge

til eller give din mening om.

Bladet er ikke ment som et sted hvor

informationer kun kommer fra os i afdelingsbestyrelsen

og administrationen,

men der må meget gerne komme noget

fra jer beboere til os, eller oplevelser I

ønsker at dele med andre beboere.

Det var alt for denne gang, næste gang

bladet udkommer er lige før juletid, men

vi ses inden på beboermødet.

På afdelingsbestyrelsens vegne

Palle Christensen

Afdelingsformand

Afdeling 1 i Østparken

39


DET ER INGEN KUNST AT FÅ FLYTTET!

KUNSTEN ER AT VÆLGE DET

RIGTIGE FLYTTEFIRMA

Et familiefi

rma

med over

55 års

erfaring

Be inspired by Danish Design...

ØBRO

FLYTTE

FORRETNING

Svendborgvej 25

9220 Aalborg Øst

telefon 98 15 91 22

Fax. 98 15 47 44

www.obro.dk

3B Kloakrensning

slamsugning og Tv-inspektion

Aut. kloakmester

3B

Ring for yderligere informationer

Privat og erhverv. Døgn & weekendvagt.

Musvågevej 27, 9230 Svenstrup J

Tlf. 98 18 99 80

C l o v e r e a s y

Clover Easy

køkkenbatteri

Artikel nr

60078.74

5 års drypgaranti

Clover Easy

håndvaskbatteri

Artikel nr

60897.74

Nemt, hurtigt

og praktisk

skift blandingsbatteri på under

20 sekunder. Med X-Change

basen kan du skifte dit blandingsbatteri

uden brug af specialværktøj.

Damixa ApS Østbirkvej 2 5240 Odense NØ Tlf.: 63 10 22 10 damixa@damixa.dk www.damixa.dk

40


Ejendomsfunktionærer i

Team 1 - afdeling 1 og 7:

Teamleder Klaus Bonde Ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionær

Rasmus Sørensen

Hans Jørgen Rise

Ejendomsfunktionær

Georg Madsen Jensen

Ejendomsfunktionær

Brian Pedersen

VivaBolig

Vesterbro 23

Postboks 213

9100 Aalborg

Tel. 9630 9460

E-mail: mail@viva-bolig.dk

www.viva-bolig.dk

Ekspedition: mandag-fredag 9.30-12.30 og torsdag tillige 15.00-17.00

Telefontider: mandag-fredag 9.00-14.00 og torsdag tillige 15.00-17.00

41


42

Vi vil helst ikke

bemærkes!

Udgifterne til varme og vand udgør en forholdsvis stor del af familiens budget.

Derfor er det vigtigt, at man har garanti for et korrekt regn- skab og tillid til, at

målerne er af bedste kvalitet.

Varmekontrol giver mulighed for trådløs aflæsning af dit vand- og varmeforbrug.

Det betyder, at du ikke bemærker, at dit forbrug registreres. Målingerne

er præcise, hvilket giver dig garanti for en korrekt opgørelse af dit vand- og

varmeforbrug.

Med Varmekontrol Online har du mulighed for løbende at følge lejlighedens

forbrug via internettet.

Professionel rådgivning hele

vejen igennem

Præcis måleraflæsning og

opgørelse

Mulighed for trådløs forbindelse

og fjernaflæsning

Mulighed for at følge forbruget

med Varmekontrol Online

Altid godkendte produkter

med den nyeste teknologi

Regnskaber, der tilpasses dit

behov

Varmekontrol A/S

Hobrovej 317 A

DK-9200 Aalborg SV

Tlf.+45 96 30 24 44

Fax+45 98 12 61 44

v@rmekontrol.dk

www.varmekontrol.dk


Fællesaktiviteter for afd. 1 og 3

Galleri Østparken:

Nyt fra Galleri Østparken:

Som noget nyt har Galleri Østparken

fået lov og mulighed for at udstille forskellige

kunstneres værker i vinduerne

ud mod Færøgade i beboerrådgiver Carsten

Borup’s kontor. Jeg takker Carsten

for samarbejdet.

Her er navnene på de personer, der udstiller

det næste stykke tid i galleriet.

Oktober & november er det Kristine Sejer,

der udstiller sine malerier.

December & januar er det Ali Kapi, der

viser sin kunst frem.

Vi er gået over til at give den enkelte

kunstner 2 måneder at udstille i. Dels er

der i foråret mange helligdage i nogle

Perlen i hvile fra udstilling i galleri Østparken

måneder med deraf mindre åbningstider,

og dels er de 3 uger, vi har kørt

med indtil nu lige lidt nok tid i forhold til

arbejdet med at ophænge og nedtage

kunsten.

Fernisering starter altid en ny udstilling

den første søndag i den første måned,

kunstnerne udstiller. Her er der adgang

for alle interesserede, der har lyst til at

kikke forbi og få en gratis oplevelse.

Åbningstider fremgår af info i vinduet.

Ellers hold øje med ”sandwich skiltet”

med ÅBEN tekst. Når skiltet er sat ud på

gaden er galleriet åbent.

Jeg kan også være behjælpelig med at

åbne på andre tidspunkter, der måske

passer dig bedre.

Ring til mig hvis du ønsker at se udstillinger

udenfor de normale åbningstider.

Vel mødt.

Banko:

Venlig hilsen

Elisabeth V. Christensen

Tlf. 40 41 98 75

Ja, så gik den sommer på hæld, og vi

starter op igen med det månedlige BAN-

KOSPIL torsdag den 13. september kl.

18.30. og endvidere den 18. oktober,

15. november og slutter med julebanko

den 13. december.

43


Julestue:

Tirsdag den 4. december afholder vi julehygge

for vore ældre beboere. Der vil

som sædvanlig være god musik, sang

og luciaoptog.

Notér disse datoer i din kalender, men

der vil også som sædvanlig komme opslag

i tavlerne i opgangene.

Venlig hilsen Bankogruppen

Ellinor Jensen

Loppemarked:

Lørdag den 4. august afholdt vi loppemarked

på plænen ved ”Beboerhuset”

Strynøgade.

Vi startede kl. 10.00, og der var rigtig

godt vejr, og ca. 20 boder med alverdens

ting og sager.

Villy ved sin bogudstilling

Vi havde en kaffebod, en pølsebod og

bil hvorfra der var salg af softice, slush

ice, øl og vand.

44

Isboden gjorde lykke

for både børn og forældre.

Vi havde også lejet en hoppeborg og sumodragter

til børnene, så de ikke skulle

kede sig, mens forældrene så på ting og

sager.

Børnene hygger sig i hoppeborgen.

Desværre var der ikke den helt store

søgning, og vi mener, at vi ikke har fået

reklameret godt nok for arrangementet,

så næste år vil vi nok reklamere i Vejgaard

avisen i håb om større besøg.

Ellinor Jensen


LineDance

Til beboerne i afdeling 1 og 3.

Vi starter igen linedance om mandagen

i fælleshuset Strynøgade 15.

Linedance hos os danses ikke kun til

countrymusik. Vi danser til det meste

bl.a. Aqua, Bruce Springsteen, Cher,

Kenny Rogers, Lucenzo, Smokie m. m.

Vi starter igen to hold: Nybegynder og

let øvede.

Kom og prøv, måske vil du kunne lide

det.

Vores instruktør, der selv bor i afdeling

3, danser linedance på konkurrenceplan.

Har deltaget i DM m.m.

Alle deltagerne hygger sig, og går det

galt med et par trin, griner vi af os selv

og prøver så igen.

Så har du lyst til at røre dig til musik, så

hold øje med opslagene i opgangene,

eller kig over i fælleshusset.

Vi starter mandag den 10 . september

kl. 17 -18 for nybegyndere, 18 -19 for

letøvede.

Den første gang er en prøvetime.

Venlig hilsen

Marianne Lolholm Møller

og Annette Pedersen

Nyt fra

strikkeklubben

Strikkeklubben har i år 20

års jubilæum.

Vi regner med at se alle de

”gamle” medlemmer, men

håber også, at nogle nye

vil finde vej til Strynøgades

selskabslokaler, hvor vi på

første sal får byttet historier,

samt snakker om løst og fast

i takt med, at strikkepindene

gløder.

Vi får os en kop kaffe og

har sædvanen tro på skift

en kage med. Vi starter

mandag den 3. september

fra kl. 19.00 til 21.30 og

fortsætter hver mandag

indtil påske.

Nye medlemmer ønskes!

Man behøver ikke absolut at

strikke eller sy, man kan også

spille kort eller yatsy eller

foretage sig andre ting.

Med venlig hilsen

Annelise Frandsen, 98 13 70 58

45


46

CITY SYD, Stenbukken 4

9200 Aalborg SV

Tlf. 7021 2901

Husk også masser

af beboertilbud til

under halv pris!

Brug din råderet

til et helt nyt

køkken fra Kvik

Bolind – Boligselskabernes indkøbsforening -

har indgået en aftale med Kvik, der betyder,

at du kan få 20% rabat på Kviks normalpris

på et nyt køkken.

Kontakt din boligadministration og kom ned i

Kvik Aalborg med denne annonce, hvis du ønsker

at benytte dig af din individuelle råderet.


Indlæg fra afdeling 3

Afdelingsbestyrelse i afdeling 3:

Formand: Pia Hornbæk, Bjørnøgade 25 50 41 57 53

E-mail: best.afd03@oestparken.dk

Næstformand: Henrik Yde, Samsøgade 38 98 16 35 41

Kasserer: Bente Dahlgaard, Samsøgade 44

Bestyrelsesmedlem: Ellinor Jensen, Sjællandsgade 8

Bestyrelsesmedlem: Helga N. Petersen, Samsøgade 40

Bestyrelsesmedlem: Lis Sørensen, Lyøgade 8

Bestyrelsesmedlem: Lone Hansen, Bjørnøgade 17

Bestyrelsesmedlem: Steen Clausen, Sjællandsgade 8

Bestyrelsesmedlem: Majbritt Mikkelsen, Bjørnøgade 17

Aktivitetsudvalg: Ellinor Jensen, Lis Sørensen og Lone Hansen.

Byggeudvalg: Ellinor Jensen, Majbritt Mikkelsen og Pia Hornbæk.

Repræsentant i antenneforeningen: Henrik Yde.

Repræsentant i Øgadesamråd: Pia Hornbæk.

Medlem af organisationsbestyrelsen: Henrik Yde

Pia, Henrik, Bente, Ellinor, Helga, Lis, Lone og Steen

udgør også repræsentantskabet.

Suppleanter til bestyrelsen: Anders Sørensen og Claus Gilliamsen.

Formand

Pia Hornbæk

Velkommen til første nummer efter en

sommer, der har budt på lidt af hvert,

både skybrud, der resulterede i vand

i kælderen, og dage med sol, så man

kunne dase på plænerne, om end ikke

helt så mange, som nogen ville have øn-

sket sig. Sommeren går på hæld, og vi

trækker indenfor igen. Det betyder, at

en masse ting starter op igen, deriblandt

de aktiviteter der foregår i fælleshuset.

Lad mig i den anledning atter opfordre

til, at I, som beboerne i afdeling 3, benytter

jer af, at vi har rigtig gode faciliteter

til jer, og at huset gerne skal bruges

og ikke kun til fester i weekenden, men

gerne være en del af hverdagen. Indtil

videre er der kommet en ekstra aktivitet

på plakaten, ud over linedance og

strikkeklub, kommer der malerkursus

i efteråret. Der er plads til mange flere

aktiviteter, så meld jer endelig.

47


48

Pia Hornbæk Henrik Yde Bente Dahlgaard

Lone Hansen

Afdelingsbestyrelsen

Ellinor Jensen Helga N. Petersen Lis Sørensen

Steen Clausen

Majbritt Mikkelsen


Marked:

Vi afholdte loppemarked den første lørdag

i august og har valgt at gentage

succesen næste år, men flytter det til

lørdag d. 17. august 2013, så de fleste

er tilbage fra sommerferie, og skolen er

startet op igen.

Så begynd allerede nu at samle lopper til

næste års marked nu. Vi vil gerne gøre

lidt mere ved annonceringen næste år,

og håber på, at det bliver en stor tilbagevendende

begivenhed til glæde for

både børn og voksne.

Legepladser:

Vi har valgt at gøre en indsats på legepladserne,

da der bor mange børn i

afdelingen og endnu flere kommer på

besøg.

På nogle af pladserne var der kun en enkelt

ting, men det er der nu blevet rettet

lidt op på. Vi videreudvikler de næste

år, så der kommer flere ting på de små

legepladser, men kigger også på den

store. Vi har valgt et andet faldunderlag

end de små sten, så man ikke behøver

tømme sten ud af skoene.

Da der er stor forskel på pladserne, prøver

vi på at gøre dem lidt mere spæn-

dende, uden at de er alt for aldersopdelte.

Det var i øvrigt rigtig skønt at se,

hvor hurtigt de nye ting kom i brug, og

vi håber, at I synes, vi har valgt nogle

gode ting til jeres børn.

Vi modtager gerne forslag til ting og

indretning af legepladserne.

Grønne områder:

Mens vi er udenfor, har vi valgt at søge

penge i fonden til de grønne områder.

Plænerne er dejlige, og det samme er

områderne ved bænkene – men man

savner nok en krog her og der til læ og

en smule privatliv, mens man griller eller

bliver ”grillet” i solen. Derfor bliver der

næste år etableret pilehække i plænen

og ved bænkene, så man kan finde sit

eget lille rum og få ekstra hygge, når

man griller eller bare snakker på bænkene.

Der kommer et par dobbelte hække

og en pilehytte til glæde for børnene.

Sidst men ikke mindst kommer der nye

bede ved indgangspartiet og i gården

ved fælleshuset, så det bliver lidt mere

præsentable rammer, og vi kan skabe

lidt stemning i gårdrummet, der lige nu

er ret trist på trods af de flotte bænke.

49


Renovering af

Sjællandsgade:

Facaderenoveringen

er i fuld gang i Sjællandsgade

Trappenedgangene til kældrene bliver også

renoveret.

50

Renoveringen skrider igen frem efter

sommerferien og forventes stadig afsluttet

i slutningen af oktober. Resultatet

kan allerede anes i første del af gaden,

og det ser ud til at blive lige så flot, som

vi håbede. Nedgangene til kælderene

ser også fine ud og forhåbentlig langt

mindre glatte i vinter uden klinkerne.

Husk at melde eventuelle skader på

vægge, vinduer mm til Brian, så der kan

blive rettet op på det igen.

Vand ved

fodboldbanen:

Endnu mere udendørs; vi har valgt at

opsætte en tidsstyret vandhane ved fodboldbanen,

så børn og unge kan slukke

tørsten efter leg på banen.

Forhåbentlig har alle opdaget det, så der

ikke bliver åbnet til vaskegaragen, som

der ellers har været tradition for.

At der bliver pjasket med vand udenfor

er helt fint og i børnenes ånd, men vi ser

helst, at det bliver udenfor, og at vaskegaragen

bliver brugt til det formål, den

er der for.


M

Y

Y

Y

ONLINE BOOKING

www.haarshop.dk

Samarbejde med

afdeling 1:

Fremover vil der blive afholdt velkomstmøder

for nye beboere i afdelingen sammen

med afd. 1. Det første møde bliver

d. 25. september og vil være for beboere,

der er flyttet ind siden 1. januar.

For fremtiden vil de blive afholdt 3-4

gange i året. Vi håber på god opbakning

fra beboerne og øget samarbejde på

tværs af afdelingerne – vi har rigtig meget

tilfælles – mange af de samme ting

at glæde os over men også de samme

ting at slås med.

Beboermøde:

tidsbestilling-degn3.pdf 1 18-01-2012 21:25:20

Der vil blive afholdt beboermøde i aktivitetscenteret

Sjællandsgade d. 22. oktober,

og bestyrelsen håber på sædvanlig

god opbakning og mange gode forslag

9812 1717

til at gøre afd. 3 til et endnu bedre sted

at bo, og jeg glæder mig især, da det

bliver mit første beboermøde. Vel mødt

alle sammen.

Hvad arbejder bestyrelsen

med lige nu?

Hvis vi skal starte med det trælse, har vi

været rigtig hårdt ramt af indbrud/hærværk

i kældre og på lofter, så vi arbejder

på løsninger, der kan afhjælpe det. Vi

vender flere løsningsmodeller – overvågning,

nye låse, nye døre, briksystem med

registrering af hvem der går ind hvor,

men da alle tiltag, uanset hvilke vi arbejder

videre med, er dyre, er det vigtigt at

vælge det rigtige fra starten.

Det gode er, (forhåbentligt), at vi så småt

er gået i gang med at se på, hvilken løsning

vi skal vælge, når vi står over for

den store renovering af badeværelserne.

Vi er stadig i begynderstadiet, men vi

51


glæder os alle til at komme i gang, da

der virkelig er mange, der trænger, når

man ser på rør og faldstammer.

Råderet:

Vi har haft en arkitekt til at komme med

forslag til alternativ opdeling af boligen,

så man kan vælge mere aktivt, hvordan

ens bolig skal se ud. Vil man ofre et værelse

og få et stort lækkert køkken, eller

måske nøjes med et mindre soveværelse

fremfor én virkelig stor stue. Det er nogle

af de ting, vi arbejder med i bestyrelsen

for at gøre vores boliger mere attraktive

og gøre beboerne opmærksomme på

alle de muligheder, man som lejer allerede

har nu.

Flytning af

varmemesterkontor:

Vores varmemester flytter i løbet af efteråret

over i Strynøgade 15, hvor håndværkerafdelingen

for tiden holder til.

Det har været et stort ønske at få mere

samling på serviceafdelingen, der nu er

spredt ud over mange rum i hele afdelingen,

og her var muligheden for en

bedre løsning. Så bliver de også placeret

meget mere centralt i afdelingen.

Østparken fremover...

I løbet af efteråret skal afdelingsbestyrelsen

tage stilling til, hvorvidt der

fremover skal være noget, der hedder

Østparken eller om vi skal gennemføre

en fusion med Limfjorden under navnet

VivaBolig.

Det vil i princippet sige, at vi skal stemme

om at gå fra at være to boligselskaber til

52

at være et samlet. Det er helt op til det

enkelte medlem af alle bestyrelser, der

vel at mærke sidder i repræsentantskabet,

at give sin mening til kende, og vi

venter spændt på resultatet.

Parkeringspladsen

Bjørnøgade

Det flotte resultat af nyanlæggelsen af

parkeringspladsen i Strynøgade, kommer

nu til Bjørnøgade, hvor der er opstart

i september. I samme forbindelse

vil vi fjerne den gamle tjørnehæk og

gøre pladserne lidt dybere. Der bliver

selvfølgelig plantet hæk igen, men en

mere venlig udgave. I samme ombæring

bliver der etableret lidt flere pladser. Vi

håber også, at resultatet gør, at man

har lettere ved at finde ”sin” plads, så

vi undgår de store mellemrum mellem

bilerne, og alle kan få plads.

Flexbus

Der er kommet

flexbusstop i vores

afdeling, både

i Strynøgade overfor

de første garager

og i Bjørnøgade.

En mulighed

for ældre, der

gerne vil slippe

for en lang gåtur

til de normale stoppesteder. Vi håber, at

det vil fungere og være til stor glæde.

Vi ønsker alle beboerne et godt efterår

og velmødt til beboermødet!

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Pia Hornbæk

Afdelingsformand


Petanquebane:

Her et par stemningsbilleder af petanque

spillere fra aktivitetscentret. De spiller

om tirsdagen og hygger sig dermed.

Det kunne jo også være en opfordring

til vore egne beboere om at benytte banen,

som jo ellers ligger øde hen resten

af ugen.

Stor er koncentrationen blandt spillerne

Nyt fra Varmemesteren

Tyveri/Indbrud

Som I ved har afdelingen været plaget

en del af indbrud i kælder og loftrum.

Det er virkelig irriterende for ejendomsfunktionærerne,

som bruger meget

tid på at reparere rummene, men ikke

mindst for jer beboere, som får stjålet

ting.

Jeg har været i kontakt med politiet flere

gange, som opfordrer til at ringe til dem,

hvis I ser eller hører noget, som kunne

have forbindelse til indbruddene.

Venlig hilsen

Varmemesteren

Telefon 98 12 17 93

53


54

v/ Bente &

Søren Torp

Sjællandsgade 38 • 9000 Aalborg • Tlf.: 98129775

Sjællandsgade – Aalborg

Sjællandsgade 40 · 9000 Aalborg

Telefon 98 13 53 56


Teamleder

Brian Andersen

Ejendomsfunktionær

Bjarne Olsen

Ejendomsfunktionærer i

Team 3 - afdeling 3:

Ejendomsfunktionær

Find Rasmussen

Ejendomsfunktionær

Steen Pedersen

Ejendomsfunktionær

John Hansen

Ejendomsfunktionær

Torben Holm

VivaBolig

Vesterbro 23

Postboks 213

9100 Aalborg

Tel. 9630 9460

E-mail: mail@viva-bolig.dk

www.viva-bolig.dk

Ekspedition: mandag-fredag 9.30-12.30 og torsdag tillige 15.00-17.00

Telefontider: mandag-fredag 9.00-14.00 og torsdag tillige 15.00-17.00

55


Gug Anlæg &

Planteskole A/S

Tlf. 98 14 08 58 - 1

vi servicerer hele bilen!

dæk

fælge

Vi er

et besøg værd

• Planter

Planter

til haven

til haven

- kæmpe udvalg

Planteskole - kæmpe udvalg A/S

• Årstidens stueplanter - med

• Årstidens stueplanter

Tlf. 2700 kvm. indendørs inspiration

- med 98 2700 14 08 kvm. 58 - 1

• Krukker og urtepotter, frø og løg

• Planter

indendørs

til haven

inspiration

- kæmpe udvalg

• • Vi Krukker holder, hvad og vi urtepotter, lover, det har

• Årstidens

vi frø gjort og i over løg

stueplanter

49 år

- med

2700 kvm. indendørs inspiration

• Vi holder, hvad vi lover,

• www.gugplanteskole.dk

Krukker det har og vi urtepotter, gjort i over frø og 49 løgår

Vi er

et besøg værd

ANLÆG &

PLANTESKOLE

Indkildevej ANLÆG 17 &-

Gug

PLANTESKOLE

9210 Aalborg SØ

• Vi Stort holder, udvalg hvad vi i lover, sommerblom-

det har

vi ster gjort og i over udplantningsplanter

49 år

www.gugplanteskole.dk

Indkildevej 17 - Gug

9210 Aalborg SØ

56

Gug Anlæg &

bremser

sporing

olieskift

bAtterier

Invita Aalborg

Stenbukken 11

Tlf. 98 18 77 33

www.invita.dk

Udstødning

støddæmpere

Aircon-service

AfbAlAncering

serviceeftersyn

styretøjsUdmåling

Opgiv kunde-nr.

140263 og få op til

10% rAbAt*

*kan ikke kombineres

med andre rabatter

www.sds.dk

SDS Aalborg City · Hjulmagervej 30 · Tlf. 76 15 32 40 | SDS Aalborg Syd · Gugvej 122 · Tlf. 76 15 35 70

114464 12


Indlæg fra afdeling 4

Afdelingsbestyrelse i afdeling 4:

Formand: Iver Ørksted Eriksen, Konvalvej 41 20 65 58 59

E-mail: best.afd04@oestparken.dk

Næstformand/

Kasserer: Kirsten Sørensen, Konvalvej 4 98 18 40 82

Bestyrelsesmedlem: Agnes Jensen, Konvalvej 10 98 18 26 17

Bestyrelsesmedlem: Mette Petersen, Konvalvej 29, 1. tv. 25 12 33 86

Bestyrelsesmedlem: Lissy Kristensen, Konvalvej 7, 1. tv.

Suppleanter: Lise-Lotte Nedergaard og Lise Thomasen

Formand:

Iver Ørksted Eriksen

Sommeren er ved at være ovre, og det

er nu tid til augustnummeret af vores

beboerblad ”Kontakten”. Når vi tænker

tilbage på sommeren, der gik, vil nogen

måske tænke på den som regnfyldt, andre

som kold og blæstfuld.

Men sammenlignet med sidste år, som

jo var rekordår, for den mest regnfulde

sommer i 40 år, er det regn, som kom i

år vel ikke at regne for noget.

Til gengæld er der noget om snakken,

når vi snakker temperaturen. Om de første

14 dage i juni skriver DMI, at med en

gennemsnitstemperatur på 11,3 grader,

er det de køligste i 11 år.

Sankt Hans

Heldigvis nåede det at blive en smule

varmere, til vi skulle afholde Skt. Hans

arrangementet på Konvalvej. Selvom

vejret var semiregnfuldt, var der alligevel

mødt små 100 beboere, venner og

bekendte op for at fejre midsommeren.

Det er virkelig flot!

57


58

Grill-selv maden bliver spist under de opsatte pavilioner

Afdelingsbestyrelsen

Iver Ørksted Eriksen Kirsten Sørensen Agnes Jensen

Mette Petersen Lissy Kristensen


I år forsøgte vi os med grill-selv, hvor beboerne

kunne komme før og selv medbringe

mad til grillen og så spise samlet.

Vi må dog erkende, at der manglede en

smule plads på grillen – og det vil vi selvfølgelig

rode bod på til næste år.

Elevator mellem vaskekælder

og festsale

Som I måske tidligere har lagt mærke til,

har der i Kontakten efterhånden været

skrevet ret mange gange om elevatoren

– pinligt mange gange faktisk.

Mange forskellige faktorer har været årsag

til, at projektet har forhalet sig næsten

to år, og jeg vil ikke her trætte jer

med dem. Jeg vil blot konstatere, at NU

KOMMER DEN ! ! !

Faktisk har de i skrivende stund netop

påbegyndt arbejdet. Det nye fundament

til brandtrappen er ved at blive lavet, så

den kan blive flyttet om på den anden

side. Af praktiske og brandtekniske årsager,

var det ikke muligt at placere den

andetsteds. Da vi måtte inddrage en del

af børnehavens gård til trappen, vil de

få udvidet arealet tilsvarende over mod

stien og skoven.

Men flot kommer den til at tage sig ud.

Efter planen skulle den være opført i oktober.

Er det for optimistisk at håbe på,

at den er færdig til vores beboermøde d.

9. oktober?

Legeplads og

motionslokale

Henover sommeren har afdelingsbestyrelsen

været i gang med at se på en total

udskiftning af legepladsen. Hertil har

fire legepladsudbydere været indbudt til

at give tilbud, hvorefter den bedste blev

valgt ud.

Valget faldt på UNO, som leverer legeredskaber

fra finske Lappset. Det er

blandt andet dem, der har leveret til

Tivoli Friheden. Se mere under http://

www.uno.dk.

I samråd med et udvalg af beboere, varmemester

og afdelingsbestyrelsen, afholdt

vi et opfølgende møde med UNO,

hvor tilbuddet blev rettet til, så det passede

til netop vores behov.

I skrivende stund mangler vi nu kun en

endelig godkendelse af tilbuddet, hvorefter

renoveringen kan iværksættes. Vi

tænker dog at pladsen kan stå færdig

4

en gang i efteråret.

Når vi nu alligevel går i gang med at renovere

legepladsen, tænker vi en helhed

ind i området. Vi vil lave det til et rekreativt

område for hele familien.

Der bliver derfor også opført et fliseområde

med en pavillon, borde og bænke

samt en grill, så hele familien kan samles.

Så kan børnene holdes beskæftiget

59


i legeredskaberne, samtidig med at de

voksne hygger sig og kan holde opsyn

med ungerne.

Hvis I har besøgt vaskekælderen i løbet

af de seneste par måneder, har I måske

lagt mærke til, at der har været revet

vægge ned, bygget nye og rodet i det

gamle bestyrelseslokale. Og hvis I har

undret jer over, hvad det nu var for noget,

så kommer her løsningen:

Her kommer der et

motionslokale!

Derfor er bestyrelsen flyttet i det mindre

lokale, hvor der tidligere var kreativrum.

Funktionen af det kreative rum er derfor

flyttet til værkstedet, der er stort nok til

at rumme begge dele.

Afdelingsbestyrelsen har diskuteret meget,

hvilke redskaber der skulle indkøbes.

Men heldigvis har vores teamleder,

Knud Andreasen, stor erfaring fra sit tidligere

arbejde i Vraa-hallen, hvor de også

havde motionscenter. Så vi fandt frem til

et miks af redskaber, der tilgodeser både

yngre og i særdeleshed ældre.

60

Således kommer der blandt andet en

spinningcykel, en sofa-cykel, en crosstræner,

en romaskine, forskellige håndvægte,

stænger og vægte, yoga-bolde

og elastikker og meget meget mere.

Leverandøren blev Pedan, der leverer

udstyr fra TechnoGym. Pedan er blandt

andet også leverandør til Fitnessworld.

dk.

I bestyrelsen forventer vi os meget af lokalet,

der kan danne rum for mange forskellige

aktiviteter. Herunder ældremotion,

stavgængerne vil kunne lave noget

herinde i vinterhalvåret, og det kan være

samlingssted for yngre beboere.

Motionslokalet er udelukkende til Konvalvejs

beboere og skal på ingen måde

ses som en konkurrent til diverse fitnesscentre

i byen. Det forventes at være færdig,

så dørene kan slås op d. 10. oktober

– dagen efter vores beboermøde.

På beboermødet vil der være yderligere

information omkring brugen

af lokalet – så mød op!

I seneste nummer af Kontakten skrev vi,

at et endeligt tilbud skulle til afstemning

på beboermødet i oktober. Umiddelbart

efter fandt vi dog ud af, at der var penge

i budgettet til, at vi kunne lave motionslokalet

med det samme. Midlerne er

derfor taget fra fællesområderne, herunder

festsalene, hvor der ikke er brugt

så mange penge i år som budgetteret.


Konvalvej på Facebook

Endnu engang vil jeg benytte lejligheden

til at slå et slag for gruppen på

Facebook. Der er både en ”side” og en

”gruppe”.

På siden vil afdelingsbestyrelsen informere

om, hvad der er sket, hvad der sker,

og hvad der vil ske i afdelingen. Her kan

I, som beboere, kommentere og få svar

herpå, men ikke selv slå ting op.

I gruppen kan beboere selv slå ting op,

herunder spørgsmål til diskussion eller

andet, stort og småt om hvad der sker

i afdelingen.

Så ind og tryk ”Syntes godt om” siden

og meld jer ind i gruppen.

Teamleder

Knud Andreasen

Ejendomsfunktionærer i

Team 2 - afdeling 4:

Ejendomsfunktionær

Poul Poulsen

I finder siden her:

https://www.facebook.com/konvalvejaalborg

eller

Og gruppen her:

https://www.facebook.com/groups/

oestparken.afd4 eller

Det var alt for denne gang – vi ses til

beboermødet !

Iver Ørksted Eriksen

Afdelingsformand

Ejendomsfunktionær

Kim Knudsen

61


Malerfirma Jan Als

Elisevej 11 - 9000 Aalborg - CVR nr. 25 56 07 87

irma Jan Als

Telefon 98 14 33 46 - Mobil 29 46 87 02 - Telefax 96 14 03 46

jan.als@stofanet.dk Telefon 98 14 - www.jan-als.dk 33 46

alborg - CVR nr. 25 56 07 87

- Mobil 29 46 87 02 - Telefax 96 14 03 46

- www.jan-als.dk

62

Mobil 29 46 87 02

Elisevej 11 - 9000 Aalborg

jan.als@stofanet.dk

www.jan-als.dk

tlf. 98 15 90 33

Alt i maling og tapet

Du finder os på

Sjællandsgade 36, 9000 Aalborg

Telefon: 98 12 10 00

Kastetvej 116, 9000 Aalborg

Telefon: 98 13 13 39

Dekstrem vægmaling

robust med

ekstrem god dækkeevne

Alt i maling & tapet


Indlæg fra afdeling 5

Afdelingsbestyrelse i afdeling 5:

Formand: Winni Jensen, Bygholmen 18 25 39 43 17

E-mail: best.afd05@oestparken.dk

Næstformand: Majbrit Svendsen, Havrevangen 23, 1. tv. 30 74 38 27

Kasserer: Vivi Pedersen, Odinsgade 11C 50 45 27 97

Bestyrelsesmedlem: Robert Simonsen, Bygholmen 20, 1. th. 42 21 32 48

Bestyrelsesmedlem: Eva Hallund, Bygholmen 20, 2. tv. 20 85 37 43

Winni og Robert udgør også repræsentantskabet.

Suppleanter: Alle indgår nu i bestyrelsen.

Sommeren er ved at være slut, og det

har været en blandet fornøjelse med

megen regn og ikke så mange varme

sommeraftener

Første spadestik/

murslag:

Afdelingsformand

Winni Jensen

Vejret viste sig fra den bedste side, da vi

den 24. maj 2012 havde opstart af Helhedsplanen.

Lotte Bang startede med en

rigtig god tale til beboerne om at vise

hensyn til hinanden, da vi de næste 2 år

bor på en byggeplads.

Odinsgade

Havrevangen/Bygholmen

63


Også håndværkerne blev nævnt i talen

og bedt om at holde byggepladsen ryddelig,

og den ros skal de have: Der er

ikke noget, der ligger og flyder, når de

går hjem.

Der var også rosende ord fra Rådmand

Mariann Nørgaard med projektet med

opdaterede og fremadrettede boliger,

ikke kun for os der bor der, men også

for fremtidige beboere.

Herefter tog rådmanden et spadestik i

Odinsgade og et murslag i Bygholmen/

Havrevangen.

64

Helhedsplan:

Afdelingsbestyrelsen

Winni Jensen Majbrit Svendsen Vivi Pedersen

Robert Simonsen P.t. ubesat

Helhedsplanen kører frem efter planen,

og nu hvor ferien er overstået, er der rigtig

gang i renoveringen igen.

I Odinsgade går de i gang med 2 etape

mandag den 20. august 2012, så det

går, som det skal.


Ekstraordinært

beboermøde:

Der var indkaldt til ekstraordinært beboermøde

mandag den 18. juni 2012 med

et punkt på dagsordenen: Afstemning

om nye døre og altandøre i forbindelse

med helhedsplanen.

Der var 35 stemmeberettigede fremmødt..

1. Christian Vestergaard blev valgt som

dirigent.

2. Afstemningen blev 63 ja stemmer og

7 nej stemmer. Forslaget blev hermed

vedtaget.

NORDJYSK

LÅSETEKNIK A /SKælderdøre.

Så tager vi den lige Igen og igen...

Husk at lukke kælderdørene igen, når

I forlader kælderen. De står meget tit

åben om natten i Bygholmen/Havrevangen,

og det er meget træls, da vi har

haft flere indbrud i vores kælderrum.

Så husk at lukke dørene efter jer..!

Julefrokost:

Julefrokost lørdag den 24. november i

Odinsgades selskabslokale, max 24 personer.

Venlig hilsen

bestyrelsen afd. 5

65


Køb ind i Rughaven

66

Tilbudspris alle ugens dage

7,95 kr. pr. 100 gram

Nyhed!

• Indlevering af tips og lotto

• Spillehal med 12 maskiner

• Åben alle ugens dage 7.30-19.00

• Håndkøbsmedicin

• Stort udvalg af kollonial varer

• Iskolde øl og sodavand

• Vejgårds bedste bland selv slik

Rughaven 6 • 9000 Aalborg • Tlf. 98 12 65 53

Kurt’s KøKKen

v/ Kurt Hansen - Rughaven 6 - 9000 Aalborg

Telefon 98 13 57 47 - www.kurts.dk

Kurt´s Køkken leverer alt til festen. Færdigesyede

fester kan tilbydes, kom og snak med

os om en færdigfest, og vi giver jer et tilbud.

Alt i smørrebrød og pølsebord.

Færdigretter kan købes hver dag undtagen

søndag. Kom og hent vores månedsskema.

Søndag er normalt vores lukkedag, men efter aftale laves festmenuer mm.


Teamleder

Stefan Knudsen

Ejendomsfunktionær

Lejf Jensen

Ejendomsfunktionærer i

Team 4 - afdeling 5 og 6:

Ejendomsfunktionær

Jørn West Jensen

Ejendomsfunktionær

Jørn Nielsen

Ejendomsfunktionær

Allan Larsen

Ejendomsfunktionær

Per Hansen

VivaBolig

Vesterbro 23

Postboks 213

9100 Aalborg

Tel. 9630 9460

E-mail: mail@viva-bolig.dk

www.viva-bolig.dk

Ekspedition: mandag-fredag 9.30-12.30 og torsdag tillige 15.00-17.00

Telefontider: mandag-fredag 9.00-14.00 og torsdag tillige 15.00-17.00

67


68

Afdelingsbestyrelsen

Christian Vestergaard Tina Holm

Bent Larsen

Mogens Johansen

Ole Juul

DØGNVAGT DØGNVAGT


Indlæg fra afdeling 6

Afdelingsbestyrelse i afdeling 6:

Formand: Christian Vestergaard, Hørhaven 6 23 92 89 50

E-mail: best.afd06@oestparken.dk

Sekretær: Tina Holm, Hørhaven 20

Bestyrelsmedlem: Bent Larsen, Hørhaven 10

Bestyrelsmedlem: Mogens Johansen, Hørhaven 32, st. th.

Bestyrelsmedlem: Ole Juul, Rughaven 29

Suppleanter: Ninna Nielsen, Nanna Thune Andersen og Stine Frandsen

Medlemmer af Repræsentantskabet:

Christian Vestergaard, Tina Holm, Bent Larsen og Ole Juul

Afdelingsformand

Christian Vestergaard

”Det er sommer, det er sol og det er

søndag!”

Ja, jeg kom til at tænke på sangen fra

én af de gamle ”Far til fire”-film, for solen

skinner fra en klar himmel på denne

søndag, hvor jeg sidder og skriver disse

linjer! Weekenden har budt på rekord

med en temperatur over de tredive grader,

og det ser ikke ud til, at sommeren

slutter lige med det samme! Dejligt!

Som jeg skrev i sidste nummer, sætter vi

ikke gang i de store renoveringsopgaver,

før der er en afklaring omkring Helheds-

planen – og den lader stadig vente på

sig! Selskabets direktør, Lotte Bang, har

endnu en gang rykket for svar, og seneste

melding er, at der skulle komme et

udspil i uge 34.

Jeg tror dog ikke på noget som helst,

førend jeg står med et stykke papir i

hånden! Men så snart vi får besked fra

Landsbyggefonden, vil vi informere jer

beboere herom!

Markvandring

I begyndelsen af juni havde vi den såkaldte

markvandring, der foretages én

gang om året med deltagelse af afdelingsbestyrelse,

varmemester og driftsleder.

Vi besluttede, at de nedslidte betontrapper

i terræn i Hørhaven (ved nr. 12 og

fra rækkehusene til store P-plads) skal

69


udskiftes med galvaniserede ståltrapper

og ligeledes, at der laves en trappe fra

”kørevejen” og ned til P-pladsen, idet

mange beboere alligevel ”vader” gennem

buskene ned ad skråningen.

Dette skulle blive udført snarest – ja,

måske er det allerede sket, når dette

blad udkommer.

Herudover snakkede vi om asfalten,

der flere steder er i en ringe forfatning

– først og fremmest i gårdrummene i

Rughaven, og her vil varmemesteren

lave en plan med prioritering, og så vil

asfalteringen blive udbedret i takt med,

at der er penge til det.

Endelig blev der talt om legepladserne;

disse indgår selvfølgelig også i Helhedsplanen,

men nogle af legeredskaberne

er i så ringe forfatning, at vi simpelthen

ikke kan vente på Helhedsplanen, så vi

vil i de kommende budgetter/vedligeholdelsesplaner

afsætte flere penge til

legepladsudstyr.

Nye vaskemaskiner

I juni/juli fik vi udskiftet maskinerne og

betalingssystemet i alle tre vaskerier.

Som jeg skrev i sidste nummer, havde vi

i første omgang, besluttet os for maskiner

fra firmaet Nortec, men da det viste

sig, at Nortec ikke kunne levere dét, de

havde lovet, sadlede vi om og fik faktisk

et rigtigt godt tilbud fra Electrolux, der

gik ind og matchede den noget lavere

pris fra Nortec. Maskinerne fra Electrolux

udmærker sig samtidigt ved, at der

gives garanti for omfanget af besparelsen

på vand og el i forhold til de gamle

maskiner, hvor vi fra Nortec måtte nøjes

med pæne ord om, at de skam var ”meget

ressourcebesparende”.

70

Denne dokumenterede besparelse på

strøm og vand betyder, at vi kan fastholde

prisen på vask, selv om afregningspriserne

på både vand og strøm jo

blot stiger og stiger! Dét er jo en ekstra

bonus for beboerne! Der er blevet malet

i de tre vaskerier, og vi vil også indkøbe

nye møbler og prøve at gøre vaskerierne

lidt mere ”hyggelige” at opholde sig i.

Fra gamle til nye vaskemaskiner

Ny velfærdsbygning

Ved deadline på sidste nummer af Kontakten

var der netop afholdt licitation

på fjernelse af den gamle kedelcentral

og opførelse af en ny velfærdsbygning.

Arbejdet er nu i fuld gang, og der blev

afholdt rejsegilde fredag 10.08., hvor

godt 50 mennesker deltog – afdelings-


estyrelsen, administrationen, rådgiver

og først og fremmest håndværkerne.

Velfærdsbygningen vil komme til at

rumme varmemesterkontor, frokoststue

og omklædningsfaciliteter for ejendomsfunktionærerne,

garage og værksted.

Det forventes, at bygningen er færdig

midt i november, og så bliver der naturligvis

inviteret til noget ”åbent hus” for

beboerne!

Smukt sommervejr til rejsegildet

Facebook

De yngre beboere kender selvfølgelig alle

til Facebook, mens det for den lidt ældre

generation måske er noget ”mystisk og

ukendt”! Afdeling 6 har fået sin egen

gruppe på Facebook, og det har faktisk

vist sig at være en glimrende måde at

informere beboerne på! Da vi f.eks. stod

uden vand i 1½ døgn her i slutningen af

juli, fik beboerne løbende information

om udviklingen, og man kunne – næsten

minut for minut – følge, hvordan

vandet efterhånden vendte tilbage til

afdelingen – takket være indlæg fra en

lang række beboere!!

Det eneste, det kræver for at være med,

er, at man har en computer og forbindelse

til internettet! Har man ikke i forvejen

en såkaldt ”profil” på Facebook,

kan man gratis oprette en ved at gå ind

på www.facebook.com, og når man

først har en profil, skal man blot søge på

”Østparken afdeling 6” i søgefeltet, og

så kan man anmode om medlemskab

af gruppen! Det har foreløbigt et halvt

hundrede beboere gjort!

Det er tanken, at gruppen skal bruges

til aktuel information fra afdelingsbestyrelsen

eller administrationen, men der

er også mulighed for at stille spørgsmål

eller at kommentere f.eks. afdelingsbestyrelsens

arbejde! Prøv det!

Til sidst vil jeg blot ønske alle en fortsat

god sensommer – og så ses vi til beboermødet

tirsdag 23. oktober!!

Christian Vestergaard

p.v.a.

Afdelingsbestyrelsen

71


Torsdagshygge:

Der er hyggeeftermiddag med kaffe,

kage, kortspil, dart m.v. hveranden torsdag

i selskabslokalet. Det er hver gang

mellem kl. 13 og 17.

Der er torsdagshygge følgende datoer:

20.09.

04.10.

18.10.

01.11.

15.11.

29.11.

13.12.

Bankospil:

Bankospillene ligger som sædvanligt kl.

19 på første tirsdag i måneden – dvs.:

02.10.

06.11.

04.12.

72

Byttecentralen/

genbrugsbutikken:

Og nu starter sæsonen også for byttecentralen/genbrugsbutikken

i Hørhaven

18! Første åbningsdag er mandag

17.09. – og herefter hver mandag fra kl.

13-17.

Julefrokost:

Der afholdes julefrokost for beboerne

lørdag 15.12. kl. 13 – hold øje med opslag!

Bemærk:

Ejendomsfunktionærer

i Team 4 - afdeling 5 og 6

kan i dette nr. af bladet

findes på side 67

Kom ind og besøg

vores hyggelige

genbrugsforretning.

Du kan bl.a. finde: Bøger, div. glas, lamper, nips,

dvd-film, VHS-film, bestik og porcelæn.

Og alt sammen til meget rimelige priser.

Der er altid

kaffe på kanden

Vi holder åbent hver mandag

mellem kl.13.00 og 17.00.Hørhaven 18 st. th.


Indlæg fra afdeling 7

Afdelingsbestyrelse i afdeling 7:

Formand: Alf Enemærke, Fyensgade 39F 98 12 10 08

Bestyrelsesmedlem: Beate Jakobsen, Fyensgade 39H, 1 beatelilian@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Johanne Nielsen, Fyensgade 37D

Suppleanter: Birthe Hagsholm Pedersen, Fyensgade 39G, 1

Beate Jakobsen, Fyensgade 39H, 1

Alf Enemærke

Afdelingsbestyrelsen

Beate Jakobsen

Bemærk:

Ejendomsfunktionærer

i Team 1 - afdeling 1 og 7

kan i dette nr. af bladet

findes på side 41

Johanne Nielsen

73


Kaffeklubben:

Hver onsdag er der stadig kaffe fra klokken

9.45 til ca. 11.00

Her kan købes rundstykker og kaffe til

10 kr.

Der er hyggestue og snak. Alle er velkommen,

kik ind.

74

Alf Enemærke

Spisning i Fælleshuset:

Vi holdt Spisning i Fælleshuset den 15.

juni klokken12.00.

Der blev serveret stjerneskud for

beboerne. Alle syntes, det var godt.

Herefter skulle vi have kaffe med æbleskiver

til, sådan en dag skal vi have flere

af, blev der snakket om..

...så vi prøvede igen, den11. august

klokken 1200.

Da var det kartoffelsalat med frikadeller,

hvorefter vi fik vi kaffe og kage. Det var

da dejligt. Vi sang også et par sange.

Det var så, hvad der var fra afd. 7.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen afd. 7


Indlæg fra afdeling 2 + 9/10:

Afdelingsbestyrelse i afdeling 2 + 9/10:

Formand: Inge Hauser, Gundorfslund 24, 1. 61 77 78 94

Næstformand: Steen Jensen, Gundorfslund 12, 2. tv 98 16 34 21

Bestyrelsesmedlem: Verner Frederiksen, Gundorfslund 4B, 1. tv. 28 24 73 60

Suppleanter til bestyrelsen:

1. Suppleant Kirsten Frederiksen, Gundorfslund 31, 2.tv.

Afdelingsbestyrelsen

Inge Hauser Steen Jensen

Verner Frederiksen

75


Formand

Inge Häuser

Fredag den 17. august 2012 var

der rejsegilde på varmemester og

ejendomsfunktionærernes nye velfærdsbygning

på Gundorfslund.

Lotte Bang holder talen til de indbudte:

Hjertelig velkommen

Vi er i gang med at lave nye velfærdsfaciliteter

til vore ansatte med baderum

i stedet for dem, som de har i dag. Jeg

har et billede, hvor jeg forestiller mig

gruekedler og spulerum, når Jan Kristensen

fortæller, hvordan de er.

Til nu har det været en sej omgang med

mange store opstartsvanskeligheder,

bl.a. med byggetilladelsen, afstandskravene,

varmekanaler i jorden og huset

m.v. som har forsinket byggeriet ca. 14

76

Ny velfærdsbygning

Der er ikke noget nyt fra afdelingen

denne gang, udover at vi jo stadig har

gang i tagrenovering m.m. samt det nye

velfærdshus, som er under opbygning.

På bestyrelsens vegne

Inge Häuser

dage. Jeg håber ikke, vi bliver yderligere

forsinket i resten af byggeperioden.

Stjålet fra Christian Vestergaards tale

i afdeling 6: ”Rejsegilde er en MEGET

GAMMEL tradition! Måske går det helt

tilbage til vikingetiden, hvor man ofrede

til guderne for at sikre, at et nyt hus

skulle blive velsignet af diverse guder

og ånder! I nyere tid er guderne dog afløst

af Murernes Fagforening og andre

- uden at jeg i denne sammenhæng skal

komme ind på at kommentere den aktuelle

konflikt mellem 3F og Krifa!!!

Hvis man som bygherre ikke sørger for

behørigt rejsegilde, vil håndværkerne

hævne sig - i form af ”døde murere” og

andet djævelskab!! Og dén risiko turde

vi selvfølgelig ikke løbe!!”


Christian har læst, at traditionen også

foreskriver, at der skulle lægges en flaske

brændevin i kransen og måske en mønt

af tidens valør til dén håndværker, der

skulle fastgøre kransen på tagkonstruktionen,

men i vore dage vil det sikkert

blive takseret til ”overskridelse af firmaets

alkoholpolitik” eller måske ligefrem

”sort arbejde”, så jeg går ud fra, at dén

del af traditionerne er stoppet!!

Rigtigt rejsegilde

med røde pølser og øl/vand

Det er dejligt, at vi i dag kan stå her og

fejre et nybyggeri, der vil blive til glæde

for mange - både beboere og især de

ansatte!!

Teamleder

Henrik Hansen

Ejendomsfunktionærer i

Team 2 - afdeling 2, 8, 9, 10 og 12:

Ejendomsfunktionær

Jan Nielsen

Stor tak til:

Beboerne - for deres tålmodighed med

håndværkere og byggerod.

Afdelingsbestyrelsen - som er beboernes

talerør og vores kvalitetskontrol.

Ejendomsfunktionærerne Henrik, Henrik,

Jan og Benno - som løser alle de

praktiske udfordringer i dagligdagen. De

er vist det ældste team, vi har og efterhånden

en institution i Østparken - de

har snart 100 års jubilæum, tilsammen.

Arkitektfirmaet Nord – Laurits.

Ingeniør Knud Hedegaard.

Søren Bernhard og alle hans folk.

Ejendomsfunktionær

Benno Hansen

Lotte Bang

Direktør

Ejendomsfunktionær

Henrik Nielsen

77


78

design & layout l prepress l offset & digital tryk

Budolfi Grafisk

tlf. 98 16 90 22 l info@budolfi-grafisk.dk

Blytækkervej 7 · 9000 Aalborg · www.budolfi-grafisk.dk

Ann 126x74 Gug Boldklub 2012.ind1 1 30/04/12 12:15:35

Blikkenslager

Per Nielsen

Vivabolig’s faste håndværkerstab

Elektriker

Henrik Hansen

Elektriker

Mishel Betsagoo

Tømrer/snedker

Jens Henrik Jensen


Rengøringsassistent

Hanne Thierry-Carstensen

Rengøringsassistent

Saengchan Sa-Nanancha

Vivabolig’s rengøringsafdeling

Teamleder

Martine Kühn

Rengøringsassistent

Benjawa Nielsen

Rengøringsassistent

Zarifa Zeco

Vinduespudser og

rengøringsassistent

Bo Søvind Hundevad

Teamlederassistent

Heidi Møller

Rengøringsassistent

Lamai P. Jørgensen

Rengøringsassistent

Helle Møller

Vinduespudser og

rengøringsassistent

Frede Christensen

Rengøringsassistent

Rattikorn Steffensen

Rengøringsassistent

U-Maphon Phaphan

79


80

Løsningen på ordlegen i ”Kontakten 1” 2012 er: Stefan Knudsen

Kurt´s Køkken:

1 gavekort på 2 stk. stjerneskud a´ 65 kr.er vundet af:

N. Kindt, Gundorfslund 20

1 gavekort på 6 stk. smørrebrød a´ 22 kr.er vundet af:

Daniela Maido, Odinsgade 11B, 1. tv.

1 gavekort på 6 stk. smørrebrød a´ 22 kr.er vundet af:

Karin Storm Sørensen, Konvalvej 1, 1. tv.

Gavekortene er udtrukket af indehaveren Kurt Hansen og kan afhentes efter nærmere aftale med

redaktøren på 98 16 23 10 efter 16.00

NærKØB i Rughaven:

1 gavekort til køb af købmandsvarer

til en værdi af 500,- kr. udtrukket af

butiksbestyrer Søren Schaltz, er vundet af:

Brian Andersen, afd. 3

Gevinsten kan indløses i forretningen mod forevisning af huslejekvittering

Salon Østparken:

Gavekort værdi 150,-kr. udtrukket af indehaveren Hanne Sørensen, er vundet af:

Arne Olsen, Bornholmsgade 82, st. th.

Gevinsten kan indløses i forretningen mod forevisning af huslejekvittering

Fakta Sjællandsgade:

1 gavekort på 2 flasker vin er vundet af: Henni Bruun, Bjørnøgade 17, st. th.

1 gavekort på 2 pakker Merrild kaffe samt 1 æske Bogø chokolade er vundet af:

Lilli Lentz, Hvedevænget 26

1 gavekort på 1 kasse øl eller sodavand efter eget valg er vundet af:

Jens Ole Bygum, Rughaven 15, st. th.

Gavekortene er udtrukket af souschef Nurfina Coric og kan afhentes efter nærmere aftale med

redaktøren på 2156 6910 efter 16.00

Malerfirmaet Eigil Koch´s eftf.:

10 liter Flutex 5, modehvid vægmaling er vundet af: Find Rasmussen, afd. 3.

Gevinsten bliver bragt til vinderen

Salon Hår Shop:

Gavekort på 150 kr. til udtrukket af

indehaveren Vibeke Carøe er vundet af:

Freddy Jensen, Odinsgade 13, 1. th.

Gevinsten kan indløses i forretningen mod forevisning af huslejekvittering


Bogø Is, Sandwich & Bogø Smørrebrød:

Gevinsterne er udtrukket af ejendomsfunktionær Rasmus Sørensen og kan afhentes efter nærmere

aftale med redaktøren

på 2156 6910 efter 16.00

1 gavekort på 150 kr. til køb i en af

vore 4 forretninger er vundet af:

Kirsten Møller, Sejrøgade 4, 4. tv.

1 gavekort på 150 kr. til køb i en af

vore 4 forretninger er vundet af:

Jesper Kvorning, Bogøgade 2, 3. tv.

Gevinsterne er udtrukket af indehaveren Ahmed El-Haj og kan indløses i forretningen mod forevisning

af huslejekvittering

Diversey:

Rengøringsartikler til en værdi af ca. 250 kr. sponsoreret af den ene af vore leverandører af sæbemidler

til vore vaskerier, er vundet af:

Minna Pedersen, Konvalvej 14

Tenna Broé, Odinsgade 16B, st. th.

Niels Jørgen Hansen, Hjortøgade 6, st. th.

Gevinsterne er udtrukket af varmemester Klaus Bonde og kan afhentes efter nærmere aftale med

redaktøren på 2156 6910 efter 16.00

Ecolab:

Rengøringsartikler til en værdi af ca. 250 kr. sponsoreret af den anden af vore leverandører af

sæbemidler til vore vaskerier, er vundet af:

Esther Jensen, Odinsgade 11F, 1. th.

Minna Bengtson, Sjællandsgade 20

Stefan Mike O. Christensen,

Sjællandsgade 26, 2. th.

Gevinsterne er udtrukket af varmemester Brian Andersen og kan afhentes efter nærmere aftale

med redaktøren på 2156 6910 efter 16.00

Varmekontrol:

2 flasker rødvin sponsoreret af vores varmeaflæsningsfirma Varmekontrol er vundet af:

Ingrid Hansen, Hørhaven 8

Dirk Metze, Hørhaven 20, 1.mf.

Gevinsterne er udtrukket af ejendomsfunktionær Find Rasmussen og kan afhentes efter nærmere

aftale med redaktøren på 2156 6910 efter 16.00

Sigurd Müller vinhandel:

2 flasker rødvin sponsoreret af Sigurd Müller´s vinhandel er vundet af:

Kim Poulsen, Bornholmsgade 72

Lis Christensen, Rughaven 13, st. th.

81


82

Alle Østparkens lejere samt ansatte kan deltage i konkurrencen

ved at sende, maile eller bringe talonen til redaktøren:

Bjarne Andersen, Morsøgade 22, 1. tv.

Dette skal ske inden deadline for næste blad den 18. november 2012.

Kun en løsning pr. husstand

Denne gang er gevinsterne sponsoreret af:

Kurt´s Køkken: Julebuffet til 10 personer (julemenu 1) værdi 1180,- kr.

NærKØB i Rughaven: 1 gavekort til køb af købmandsvarer til en værdi af 500,- kr.

Fakta, Sjællandsgade:

1 stk. and eller steg efter eget valg samt 1 flaske god vin.

1 stk. and eller steg efter eget valg samt 1 flaske god vin.

2 poser Merrild kaffe samt 1 stk. Marabou chokolade.

Salon Østparken: Gavekort værdi 150,- kr.

Bogø Is, Sandwich & Smørrebrød:

1 Gavekort på 150 kr. til køb af varer i en af vore 4 forretninger.

1 Gavekort på 150 kr. til køb af varer i en af vore 4 forretninger.

Salon Hår Shop: Gavekort værdi 150,- kr.

Diversey: 3 udtrækninger af rengøringsartikler til en værdi af ca. 250,- kr.

Ecolab: 3 udtrækninger af rengøringsartikler til en værdi af ca. 250,- kr.

Varmekontrol: 3 gaver af hver en vejrstation

Sigurd Müller vinhandel: 2 gevinster a´ 2 flasker vin

Vindernes navne vil blive offentliggjort i næste udgave af ”Kontakten”.

Med mindre andet er anført, kan gevinsten afhentes i de pågældende forretninger/saloner

mod forevisning af legitimation.Konkurrence:

Som nævnt i redaktørens indlæg er her en ny konkurrence:

Hvad er navnet på den ene af afd. 6´s ejendomsfunktionærer?

Udtrækningen sker ved, at jeg bringer de indsendte løsninger

til de erhvervsdrivende, som har sponsoreret gevinsterne.

De udtrækker den/de præmier, som måtte være.

Løsning på denne opgave er: _______________________________

Navn: _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Løsningen bedes indsendt på dette udklip eller kopi heraf,

(Ikke på et stykke A4 eller en kuvert),

da alle skal have samme muligheder for at blive udtrukket som vinder.

Løsningen kan også sendes via e-mail til kontakten@oestparken.dk.

eller på www.viva-bolig.dk under

Boligselskabet Østparken » Tilmeld konkurrence » Konkurrence

83


84

Kontoret:

Vesterbro 23 · Postboks 213 · 9100 Aalborg

Telefon 96 30 94 60 · E-mail: mail@viva-bolig.dk

www.viva-bolig.dk

Åbningstider:

Hverdage kl. 9.30-12.30, torsdag tillige kl. 15.00-17.00

Telefonbetjening kl. 9.00-14.00, torsdag tillige kl. 15.00-17.00

Lørdag lukket

Nødtelefon udenfor kontortid:

96 30 94 60

Hvis uheldet er ude efter normal arbejdstid, og det ikke kan vente til næste dag,

hvor man kan få fat i vore varmemestre, kan man ringe på vor nødtelefon, hvor en

telefonsvarer henviser til et håndværkerfirmas telefonsvarer, der så igen oplyser et

nummer til en håndværker, som man kan ringe til for at få hjælp her og nu.

Brugen af denne ordning, er kun til absolut uopsættelige reparationer, som ikke kan

vente, til man får fat i varmemesteren. Ved misbrug vil man få en regning og skal

selv betale, da det er dyrt at tilkalde en håndværker uden for normal arbejdstid.

Opmærksomheden skal også henledes på at såfremt det er egne lamper, el-artikler

eller det er sikringen, der er sprunget, vil man selv få regning for tilkaldet.

Tryk: www.budolfi-grafisk.dk · 98 16 90 22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!