SCANTRUCK A/S

bejstrup.dk

SCANTRUCK A/S

SCANTRUCK A/S

SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008

s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY


Peter Daugbjerg

Salgsdirektørens beretning

Velkommen til årets første

udgave af vores avis

Først vil jeg gerne benytte lejligheden

til at ønske et rigtig Godt Nytår

og tak for året 2007.

Det var igen et rekordår for Scantruck.

Vi takker alle som valgte os til at

være deres leverandør af de forskellige

ydelser, vi repræsenterer her i

huset.

2008 ser ud til at blive et meget

spændende år. Ikke mindst på grund

af vores forestående samarbejde

med Runge & Sørensen, men også

fordi jeg imødeser et godt år for os,

der har tilknytning til byggebranchen

generelt. Denne påstand vil jeg

gerne dokumentere ved at referere

til en artikel i Jyllandsposten den 4.

dec. 2007. Her har afdelingschef i

Dansk Byggeri, Vibeke Gaardsholt

sagt, at med regeringens kvalitetsreform

umiddelbart før valget blev

der afsat ialt 50 mia. kr. til hårdt

tiltrængte forbedringer af de offentlige

bygninger. 25 mia. kr. skal gå

til sygehusene, mens 25 mia. kr. er

sat af til andre offentlige bygninger

over den kommende 10-års periode.

Dertil kommer, at regionernes sygehusplan

fra 2008 til 2017 omfatter

byggeinvesteringer på 5,5 mia. kr.

om året.

Nu er investeringsrammen også

taget med i regeringsgrundlaget.

Derfor min store optimisme.

Igen i år vil jeg gerne byde alle besøgende

på dette års Agromek velkommen

på vores stand i den runde hal.

Vi glæder os til at være vært for en

lille forfriskning på standen.

Agromek afholdes i dagene 15. - 19.

januar.

Vel mødt på Agomek og god fornøjelse

med læsningen.

Peter Daugbjerg

SCANTRUCK A/S

Udgives af Scantruck A/S

Ansvarshavende redaktør: Peter Daugbjerg

Tekst: Bjarne Kjeldsen

Foto: Bjarne Kjeldsen, Gert Laursen

Layout og tryk: Johansen Grafisk

Forsidefoto: Bejstrup Maskinstation

Nye certifikatregler

for teleskoplæssere

Så er de nye regler omkring

certifikatkrav til teleskoplæssere

blevet godkendt. Et arbejde

som har stået på gennem lang

tid via regeludvalget, som

efterfølgende er behandlet af

Arbejdsmiljørådet.

Det betyder, at fra den 1. januar

2008 gælder følgende:

1. Med ”gaffeltruckcertifikat”

må maskinen bruges med

gafler, skovl ol.

2. Med ”gaffeltruckcertifikat +”

må maskinen benyttes med

krankrog, kranarm og spil.

3. Med ”mobilkrancertifikat D”

må maskinen benyttes med

gafler, skovl ol. + krankrog,

kranarm og spil indtil

oktober 2010. Herefter skal

erhverves teleskoplæssercertifikat

A + B.

4. Med ”teleskoplæssercertifikat

A” må maskinen bruges

med gafler, skovl ol.

5. Med ”teleskoplæssercertifikat

A+B” må maskinen

bruges med gafler, skovl ol.

+ krankrog, kranarm og spil

I øvrigt gælder, at teleskoplæssere

der er indrettet og

opstillet som personløfter IKKE

kræver certifikat. Forklaringen

er, at den betragtes som en

lift.

Venlig hilsen

Eskild Jensen

Teknisk chef


Ny forhandler af Case

Runge & Sørensen A/S skal fra nytår forhandle Case i

Østjylland i et samarbejde med Scantruck

En af landets kendte forhandlere af

entreprenørmaskiner, Runge & Sørensen,

har indgået en samarbejdsaftale

med Scantruck A/S. Fra 1.

januar forhandler Runge & Sørensen

således Case i Østjylland.

Der er for branchen tale om en

opsigtsvækkende aftale. Forklaringen

er, at Scantruck er én af landets

førende forhandlere af entreprenørmateriel

– og Runge & Sørensen

har været landets suveræn største

forhandler af New Holland produkter.

Nu befæster Scantruck sin position

med Runge & Sørensen som

ny forhandler i et nærmere bestemt

område, der ved redaktionens slutning

ikke var endeligt fastlagt.

Gammelt firma

Direktør Per R. Sørensen oplyser,

at Runge & Sørensen er et gammelt

selskab med op mod 35 år i branchen.

- Vi har forhandlet både Volvo og

New Holland og har en meget stor

berøringsflade med kunderne. Det vil

også sige et meget stort antal faste

kunder. Imidlertid er vi blevet sagt

op af New Holland, og har derfor ledig

kapacitet i salgsafdelingen. Dertil

ønsker vi at sælge andre produkter

indenfor entreprenørbranchen. For

os er det ikke lige meget, hvilke

produkter, der er tale om. Og heller

ikke hvem samarbejdet skal foregå

sammen med. Vi glæder os over, det

blev Scantruck med den vækst og

goodwill virksomheden har. Og med

Case og de øvrige produkter, som er

højt anerkendt som værende blandt

de bedste og førende på markedet,

siger Per R. Sørensen.

Runge & Sørensen har i dag hovedafdeling

i Harlev ved Århus samt en

afdeling i Vojens. 35 medarbejdere

er beskæftiget i virksomheden,

heraf 12 kørende medarbejdere i

serviceafdelingen samt mekanikere

på værkstederne både i Harlev og

Vojens.

Virksomheden vil fortsat bl.a. forhandle

en dumper samt tilbehør til

skrotsakse.

Udnytter synergieffekt

Salgsdirektør Peter Daugbjerg siger

om aftalen, at den styrker begge

virksomheder.

- Formålet med samarbejdet er at

styrke salget af Case. I forvejen

supplerer vore to virksomheder

hinanden. Runge & Sørensen har

en ekspertise indenfor visse områder,

som vi kan udnytte. Omvendt

har vi ekspertise og produkter, som

Runge & Sørensen kan bruge til at

øge sin vækst. Dermed udnytter vi

den synergieffekt, som er oplagt i

den her sammenhæng, siger Peter

Daugbjerg, der føjer til, at man hos

Scantruck glæder sig til samarbejdet,

der først og fremmest er til fordel

for kunderne. Ikke mindst når det

gælder den service, som såvel Scantruck

som Runge & Sørensen hver

for sig er kendt for i forvejen. Og

som også styrkes i forbindelse med

det nye samarbejde.

Scantruck på ny årets

Manitou forhandler

Manitou har netop meddelt, at

Scantruck for tredje år i træk er

årets forhandler globalt set. Altså

den forhandler, som sælger flest

Manitou produkter i konkurrence

med over 100 andre lande.

En hæder vi er meget glade, stolte

og også ydmyge overfor.

Herfra en stor tak til kunder og ikke

mindst medarbejdere, som er baggrunden

for dette flotte resultat.

Personale

nyt

s

s

s

s

s

s

John Kristensen,

51 år, er ansat som

værkstedschef. John

kommer fra en stilling

som værkfører

hos Jysk Aluminium

Industri A/S i Ikast.

Niels Hansen,

56 år, er ansat i

varemodtagelsen.

Niels kommer fra en

stilling hos Lastas i

Skive.

Thomas

Vestergaard Jensen,

23 år, er ansat som

mekaniker. Thomas

er udlært mekaniker

hos Dahl Pedersen.

Birte Jakobsen,

45 år, er ansat som

serviceleder for Jylland

Syd. Birte er flyttet

internt i organisationen.

Poul Erik Nielsen,

40 år, er ansat som

mekaniker. Poul Erik

kommer fra en stilling

hos Park & Vej.

Jakob Glud,

49 år, er ansat som

pladsmand. Jakob

kommer fra en stilling

hos Inventa.

Scantruck Avisen

3


Salg og marketing servicerer

Salgs- og marketingafdelingen

er bindeled

mellem leverandørerne,

Scantruck samt forhandlere

og sælgere

Fordi man er beskæftiget i en salgs-

og marketingafdeling behøver man

ikke at stå for det direkte salg. Forud

for ethvert salg er således oftest et

meget stort forarbejde fra at sikre

maskiner og udstyr fra leverandørerne,

skabe opmærksomhed hos

potentielle kunder, udarbejdelse

af info-materialer og overskuelig

information til salgskontrakter. Et

arbejde der overordnet har til formål

at skabe optimal service i forhold til

kunden.

Det gælder også hos Scantruck. Her

er organisationen at betragte som

de store velkørende og velsmurte

entreprenørmaskiner, som virksomheden

daglig leverer over hele

landet. En ”maskine”, hvor hver del i

maskinen er vigtig, for at alt fungerer

perfekt.

Rammeaftaler

Hos Scantruck er den del af opgaven

lagt i hænderne på Sara Moth,

Helene Luxford, Stig Brøndum-Nielsen

og Brian Løjngaard. Selv om

deres opgaver er forskellige, så har

de overordnet samme formål. At

være bindeled mellem leverandører,

Scantruck samt forhandlerne og

sælgerne.

På en række områder er Brian og

Stigs hverdag ens. De er produktchefer

for henholdsvis Manitou og Case.

Brian assisterer desuden produktchef

Palle Andersen, der har det

overordnede ansvar for Atlas.

Overordnet forhandler Scantruck en

rammeaftale på plads hos leverandørerne

mange måneder frem.

Dermed kan virksomheden begrænse

eventuelle prisstigninger og styrke

konkurrenceevnen. Besparelsen sendes

videre til kunden via priserne for

maskiner og tilbehør.

Skal ”læse” markedet

- Vores opgave er at sørge for at

have de rigtige maskiner hjemme

hele tiden. At kunderne normalt skal

4 Scantruck Avisen

s

Her teamet i salg- og marketing. Det er fra venstre Brian Løjngaard, Sara Moth,

Stig Brøndum og Helene Luxford.

kunne få deres nye maskine meget

hurtig. Vi er normalt lagerførende på

de mest solgte maskiner, så vi kan

levere dem meget hurtig til kunden.

Er markedet overophedet, så forsøger

vi jævnligt at finde efterspurgte

maskiner i andre lande, siger Stig og

Brian.

De er også begge back up for sælgerne

– ja, ind imellem sælgernes

forlængede arm. Det samme er Sara

Moth, der er produktchef for de

brugte maskiner. Forklaringen er,

at de tre gennemfører kalkulationer

af de tilbud, som sælgerne har

givet kunderne. Der kan være tale

om ret omfattende kalkulationer

med informationer om bl.a. udstyr,

garantiforpligtelser og økonomi,

der i den sidste ende skal vise, om

det kan hænge fornuftigt sammen

økonomisk.

I øvrigt er opgaven at sørge for

transporten fra producenterne til

Danmark samt registreringen af

maskinerne – både generelt og med

udstyrsliste på dem, der er solgt. En

udstyrsliste, som benyttes af værkstedet

i forbindelse med montering

og klargøring af maskinerne. Stig har

i øvrigt også ansvaret for Case i Norge

og Sverige – og en del rejsedage

til markederne og leverandøren.

Leveringsmøder

Det kræver tæt kontakt i hele huset.

Derfor er der et leveringsmøde hver

uge mellem værksted, fragt og salg,

så der konstant er styr på, hvor den

enkelte maskine er i processen. Dermed

kan alle dele af virksomheden

optimere sine rutiner og medvirke til,

at maskinerne kommer ud i rette tid

og med det aftalte udstyr.

Sara har til opgave at holde styr på

alt det brugte materiel, der kommer

ind. Hun udfærdiger en brugtliste,


på tværs af organisationen

som sælgerne kan bruge ved efterspørgsel

på brugt materiel. Listen

fortæller om det enkelte produkts

stand og udstyr. I nogle tilfælde

kan det også være til udlån, hvis

en anden maskine er forsinket.

Et puslespil, som også indebærer

informationer om leveringstid. Dertil

kommer opdatering af hjemmesiden

med de brugte maskiner – samt en

eksportprisliste.

Marketing på tværs

i organisationen

Når vi endnu ikke har nævnt Helene,

så er det fordi hun som marketingansvarlig

reelt arbejder på tværs

såvel i salgsafdelingen som i den

øvrige del af organisationen. Så selv

om hun er en del af salgsafdelingen,

så er hendes opgaver meget anderledes

end de øvriges i afdelingen.

Hun sørger således for at udarbejde

brochurer og materialer om de nye

maskiner fra producenterne. Materiale,

som sælgerne benytter i deres

arbejde. Hun sørger samtidig for, at

sådanne informationer formidles til

slutbrugerne. Det gør hun dels via

annoncer og dels gennem pressemeddelelser

til relevante fagblade.

– Overordnet skal jeg sørge for,

at alt hvad vi sender ud om vore

produkter og arrangementer ser

ordentlig ud. At der også er en vis

ensartethed i tingene, så Scantruck-navnet

er letgenkendeligt. Det

gælder i brochurerne, annoncerne,

flyers – ja, i alt hvad vi foretager os,

siger Helene.

Hjælper hinanden

Ud over hele koordinationen bygger

hun selv annoncer og produktblade

op. Hun står også for messerne,

Agromek, HI-Industri i Herning, Have

og Landskab, E-Messen samt dyrskuerne

landet over. Enkelte gange deltager

hun aktivt i messerne. Det er

også hende, som sørger for at tilrettelægge

Scantruck avisen med såvel

indhold som senere distribution.

Fælles for hele afdelingen er, at de

forsøger at hjælpe hinanden så godt

som muligt. Med fire skriveborde

placeret hjørne mod hjørne kan de

hurtigt udveksle informationer. Er

én fraværende, forsøger andre at

”dække ind”. Med forskelligartede

opgaver er det ikke altid muligt – og

måske specielt ikke for marketing.

Men med en stærk vilje, kreativitet

og positiv indgang til hverdagen

løses mangen en serviceopgave på

tværs af organisationen.

Scantruck Avisen

5


Landbrugets superm

s

Bejstrup Maskinstation er blandt landets største med

bl.a. både maskiner til landbrug, vognmandsforretning,

anlægsvirksomhed og skiltefabrik

Direktør Per Kold Kristiansen ved en kampesten,

som er anbragt ved indkørslen til Bejstrup Maskinstation.

Landbrugets supermarked!

Så kort betegner direktør Per Kold

Kristiansen sin og sønnens virksomhed,

Bejstrup Maskinstation.

Men reelt yder det ikke virksomheden

fuld retfærdighed. For ud over

maskinstation og værktøjssalg, så

omfatter virksomheden også en stor

vognmandsforretning, et anlægsfirma

som udfører alle former for

anlæg og nedbrydning samt kloakarbejde,

terrasse og gårdanlæg samt

en skiltevirksomhed.

6 Scantruck Avisen

Nordenfjords bruger de ikke de store

armbevægelser, når de fortæller om

egen virksomhed. Det gælder også

hos Per Kold Kristiansen, der ellers

kunne tillade sig at kalde virksomheden

en succes. En udvikling som er

sket fra dengang han i 1971 startede

Bejstrup Maskinstation med to mand

og én traktor.

s

Bejstrup Maskinstation har adskillige

store maskinhaller og værksteder til

opbevaring og renovering af alskens

maskiner og udstyr.

Totalleverance

- Vi har altid satset på full service til

vore kunder. At de kun skal henvende

sig ét sted, når de skal have

udført et stykke arbejde. Det gør

tingene mere enkelt. Ingen er heller

ikke i tvivl om, hvem der har ansvaret,

hvis noget kører skævt. For

vore kunder er det en stor fordel. At

vi ydermere har haft mange af de

samme medarbejdere i flere år, styrker

blot relationerne til kunderne. De

vil gerne kende de folk, som kommer

og løser opgaverne, siger Per Kold

Kristiansen.

Langt de fleste af koncernens omkring

170 medarbejdere er da også

fuldtidsansatte. En styrke som har

været mulig i virksomhedens valg af

aktiviteter.

Landbruget primært

- Landbruget er dog fortsat vores

primære kunde. Vi laver langt de

fleste markopgaver, som landmænd

efterspørger. Det gælder også den

samlede drift af planteavlsarealer og

opbevaring og levering af foderstoffer.

Årligt sår vi i øjeblikket omkring

3.500 ha. korn og 3.000 ha. majs.

Oveni kommer pasningsaftaler for

andre ca. 2.000 ha. Vi skårlægger

omkring 10.000 ha græs og 3.500

ha. majs. Vi bruger 19 køretøjer til

gylleudspredning, der hver især i

gennemsnit kører 45.000 kubikmeter

gylle ud om året, fortæller Per Kold

Kristiansen om de store tal, der også

fortæller om 1.500 faste landbrugskunder.


arked

Indfangning af kyllinger

Som en slags sæsonudjævning har

koncernen også indfangning af kyllinger

som en stor aktivitet. Årligt

indfanges 125 mio. kg kyllinger, som

køres til slagteriet med 12 lastvogne.

35 medarbejdere er beskæftiget i

den afdeling. Vognmandsforretningen

har i alt 45 lastvogne, efter koncernen

netop har indgået en aftale

med Farmfood i Løgstør, hvortil der

med 10 lastvogne afhentes slagteriaffald

i Danmark og Sverige.

Kort om aktiviteterne kan nævnes

oliekørsel for OK, fliskørsel med

fast fem til seks lastvognstog,

kabelarbejde med ca. 40 medarbejdere

både til bredbånd, elkabler

og højspænding på kontrakt med

Nyfors. Et værksted, som både ordner

koncernens egne køretøjer og

arbejder for andre, er der også en

butik med værktøjssalg af alskens

værktøj til landmanden. En butik som

i dag til forveksling ligner et lokalt

byggemarked med mange andre

produkter på hylderne. Anlægsafdelingen

er nyeste skud på stammen

– her udføres alle former for anlæg

og nedbrydning samt kloakarbejder.

Der laves også terrasser og gårdanlæg

samt endelig også skilte. Hvorfor

skilte? Jo, for dem skulle virksomheden

selv bruge til de mange maskiner,

så da den eksterne leverandør

var til salg, så indgik man en aftale

med den virksomhed.

s

Bejstrup Maskinstation har i dag fem Case gummigeder og 12 Case gravemaskiner foruden

12 Manitou teleskoplæssere. Her én af medarbejderen ved én af Case 721 E´erne.

Vækst ud fra kendte

koncepter

- Det er da gået meget stærkt,

erkender Per Kold Kristiansen, der i

dag ejer virksomheden sammen med

sønnen Kim Kold Kristiansen.

- Der har imidlertid været tale om

kontrolleret vækst. Selv om vi har

mange aktiviteter, så har vi stort

set holdt os inden for områder, vi

kender. Her er vores vækst skabt.

Samtidig betyder de mange aktiviteter,

at vi ikke har de store økonomiske

op og nedture. Dem glider vi lidt

af på. Også takket være de mange

trofaste kunder, som har fulgt os i

mange år. Vel må vi ind imellem tage

s

en chance. Men vi sætter ikke alt på

et bræt. Vi lader snusfornuften råde,

siger Per Kold Kristiansen.

Scantruck er ”sjovere”

Det gælder også med hensyn til

egne maskinleverandører, som ifølge

Per Kold Kristiansen er utrolig vigtige

for Bejstrup Maskinstation.

- Det er vigtigt, at leverandørerne

tror på os. For os er Scantruck én

af de gode leverandører. De er ikke

altid billigere – men de er meget sjovere,

siger Per Kold Kristiansen med

et grin og føjer til:

- Og så har Scantruck en utrolig effektiv

serviceafdeling. Det er meget

vigtigt for os, at tingene er i orden.

Eksempelvis når vi læsser kyllinger,

hvor vi benytter specialbyggede teleskoplæssere

fra Manitou. Sker der

nedbrud om natten, så er Scantruck

der næsten inden, vi har ringet efter

dem. Og så skal de også have ros

for, at har de ikke selv det produkt,

vi efterspørger, så er de ofte meget

hjælpsomme med at finde det. At vi

får løst opgaven. Det gør hverdagen

lidt lettere for os og skaber den gensidige

tillid, som jo også er en del af

et leverandør-kunde forhold, siger

Per Kold Kristiansen, der i maskinparken

bl.a. tæller 12 Manitou teleskoplæssere

og fem Case gummigeder

samt 10 Case gravemaskiner af

forskellig størrelse.

Kim Kold Kristiansen (billedet) er i dag

også medejer af firmaet

Scantruck Avisen

7


Brugte maskiner

NY NYE

Case CX240B bæltegraver

Årgang: 2007 Timer: 0

Tremmeskovl, sortergrab, Microfyn

nivellering, svap styring osv.

Volvo EC20 B minigraver

Årgang: 2001 Timer: 2975

Becoskifte

Manitou MLT526 T MU teleskoplæsser

Årgang: 2004 Timer: 1700

Hitschkrog, A/C

Se mange flere på www.scantruck.dk

HOVEDKONTOR

Katkjærvej 5

7800 Skive

Tlf. 96 147 147

Fax 96 147 148

info@scantruck.dk

www.scantruck.dk

KONTOR SJÆLLAND

Metalgangen 1-3

2690 Karlslunde

Tlf. 70 127 127

info@scantruck.dk

www.scantruck.dk

Case minigravere

Årgang: 2007 Timer: 0

Fra 1800-5000 kg – til omgående levering,

priser fra 160.000,- ekskl. moms

McClockey Kompaq sorteringsanlæg

Årgang: 2006 Timer: 78

Sidebånd

Manitou MT1235 ST teleskoplift

Årgang: 2006 Timer: 667

Joystick, hydr. hurtigskift, kurv

SCANTRUCK A/S

RINGE MASKINFORRETNING

Case forhandler Fyn

Nordbakken 5

5750 Ringe

Tlf. 62 62 11 82

Fax 62 62 42 61

www.ringemaskinforretning.dk

Case 721D gummihjulslæsser

Årgang: 2003 Timer: 6800

Centralsmøring, Volvo skifte, A/C.

Case 695 SR rendegraver

Årgang: 2004 Timer: 1305

4-i-1 skovl m/hurtigskift,

kipbar planerskovl

Manitou MT1740 SLT teleskoplift

Årgang: 2004 Timer: 1400

Radiostyret fjernbetjening, joystick

RUNGE & SØRENSEN A/S

Case forhandler Østjylland

Lilleringvej 8-10

8462 Harlev J.

Tlf: 86 24 80 00

Fax 86 24 86 33

www.runge-sorensen.com

AS SCANTRAC

Kobbervikdalen 63

3036 Drammen, Norge

Tlf. 32 88 22 33

Fax 32 88 22 31

info@scantrac.no

www.scantrac.no

63143 I JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

More magazines by this user
Similar magazines