vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

Andre emissioner

Der er følgende andre kilder til emission fra virksomheden:

• Ved modtagelse af affald og vask af slamsugere diffus emission fra modtagehallen

• Tankenes ånderør

• Udsug fra proceshal og modtagehal

• Utætheder i destillationsanlæg til behandling af kølervæske

• Ved afhentning af affald og rensning af tanke

Emission fra ikke kondenserbare gasser fra destillationen, som forbrændes i kedlerne

VVM - redegørelse Side 33 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines