79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke

asnaeskirke.dk

79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke

Asnæs Kirke

7 9 · Å R G A N G · N R . 3 · J U N I - J U L I - A U G U S T · 2 0 1 3


Minikonfirmander

Lørdag den 23. marts blev Asnæs kirke

i den grad fyldt med suset fra palmens

grene og hyldestsangens toner, da årets

minikonfirmander deltog i gudstjenesten

med deres indtog og sang som

afslutning på årets minikonfirmandundervisning.

Tak for et rigtig dejligt forløb sammen

med jer minikonfirmander – og

tak for hjælpen og indsatsen til Astrid

Madsen, Rebekka Bundgaard Pfeffer,

Merete Andersen og Vibeke Bjergaard

Aggeboe.

Karin Bundgaard Nielsen

Næste års minikonfirmandforløb for sognets 3. klasser begynder onsdag

den 29. januar 2014. Yderligere info følger på Kirkens hjemmeside.

Børnegudstjeneste

Sankt Hans - gennem ild og vand

Lørdag den 8. juni kl. 11.00.

Sankt Hans aften mindes vi Johannes Døberen. Det var

ham, der døbte Jesus i Jordanfloden. Men hvordan er det,

der begyndte med dåbens vand, blevet til en bålfest? Kom

og hør om Johannes og heksen og se, hvordan vi døber børn i dag.

Gudstjeneste som i gamle dage...

Søndag den 30. juni kl. 10.30 fejrer vi

gudstjeneste i Asnæs kirke, hvor de gamle

tekster og gode gamle salmer får nyt liv.

Gudstjenesten er målrettet ældre i sognet

og beboerne på Bobjergcenteret og Grevinge

Plejecenter, men alle er selvfølgelig

velkomne til at deltage.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i sognegården.

Vel mødt!


Andagt Sankt Hans aften søndag den 23. juni kl. 17.00

Inden flammen får fat i Sankt Hansbålet

og lader sommernatten sende sit lys

ud i verden – vil kirkens klokker

sætte i og kalde os sammen.

Asnæs kirke indbyder i år til,

at vi begynder denne

traditionsrige aften

sammen med

gudstjenestens

fællesskab.

Som når hvidtjørnen blomstrer ved nat

Salmesangsaften med Lisbeth Smedegaard Andersen

Tirsdag den 23. juli kl. 20.00

I rækken af salmedigtere, som har gjort sommeraftener endnu lysere og lunere

her i Asnæs kirke de sidste år, er vi i år så heldige at kunne byde velkommen

til Lisbeth Smedegaard Andersen.

Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet mange smukke salmer, de syv af

dem kan vi bl.a. finde i Den danske Salmebog. I øjeblikket kan vi også møde

mange af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer i DR-kirken og programmet

Før Søndagen. I 2013 har DR nemlig valgt at sætte fokus på nyere salmedigtning.

Salmerne til programmerne er hentet fra bogen ”Lysets Utålmodighed”,

Unitas Forlag 2011, hvor 12 salmedigtere fra vor tid giver deres bud på den

poetiske udlægning af søndagens tekst fra Det gamle Testamente.

Lisbeth Smedegaard Andersen formidler det kristne budskab levende, poetisk

og smukt, både gennem sine salmer, men også når hun skriver sine bøger eller

holder sine foredrag om religiøs kunst. Hun har utrolig mange strenge at spille

på – og det gør hun til fulde i sin salmedigtning.

Læg din fred i mit hjerte

jeg stoler på dig

når du siger min synd er forladt

når du taler i mørket

da lyser min sjæl

som når hvidtjørnen blomstrer ved nat.

Fra salmen ”Du som er i det høje”

af Lisbeth Smedegaard Andersen, 2008

Lisbeth Smedegaard Andersen


Fredag den 26. April kl. 10

Stående fra venstre: Tobias

Gustav Jensen, Mathias

Vestergård Jensen, Frederik

Frimann og Mads Andersen.

Siddende fra venstre: Frida

Dyre Carlsen, Michelle Juel

Keested, Mie Becher Pedersen,

Marlene Sara Jensen,

Julie Anna Jacobsen og Sarah

Sørine Søgaard Lilleøre.

Konfirmation 2013

Krydser der skal sættes

Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfrokost søndag

den 29. september kl. 10.30

Onsdagscafeens datoer i efterårets sæson: 25. september,

9. oktober, 23. oktober, 6. november, 20. november og 4.

december. Programmet følger i næste kirkeblad.

Kulturnat fredag den 25. oktober.

Søndag den 7. april

Stående fra venstre: Rasmus

Tonsgaard Lehmann Petersen,

Pelle Roos Hansen, Benjamin

René Olsen Andersen,

Tobias Bronke Gjerlufsen og

Adam Toftemark.

Siddende fra venstre: Oskar

Toftemark, Johanne Schou

Vinther, Denise Sabina Risager,

Martine Andersen,

Natasha Burrack Sørensen

og Philip Busted Mørk Hansen.


Søndag den 28. april

Stående fra venstre: Anton

Kløverpris Kampp

og Oskar Bech Nebsager.

Siddende fra venstre:

Emilie Christensen,

Laura Bech Risum, Asta

Toft Amholt, Simone

Kjær Bahne og Simone

Heron Købke Larsen.

Konfirmation 2013

Fredag den 26. april kl. 12

Stående fra venstre: Frederik

Carlos Roberto Hyldegaard

Lehné, Rasmus Boholt Michelsen,

Anne-Mette Sabrina

Lundsgaard Thomsen og

Kasper Kristensen.

Siddene fra venstre: Ea Lindgreen

Kaspersen, Embla Eline

Heine Borges, Lærke Sofie

Odgaard Jensen, Helene

Haukohl Bruun Christensen,

Emilia Frejdahl Rosenberg

og Cecilie Lilian Pedersen.

Indskrivning af næste års konfirmander

Tirsdag d. 25. juni kl. 17.00 er der indskrivning af næste års konfirmander. I

kan hente en indmeldingsblanket på kirkens hjemmeside

www.asnaeskirke.dk

Her kan I også læse mere om opstart, konfirmationsdatoerne og reglerne for

undervisningen.

Husk at medbringe jeres barns dåbs- eller navneattest og overvej, hvilken dag

I ønsker konfirmation: 24-26. april 2014.


Asnæs kirke og HUSET

- makkerpar ved Odsherreds Kulturfestival

Søndag den 4. august kl. 14.00

Årets sommerfest i præstegårdshaven bliver

i år en fejring af nyt spændende samarbejde

mellem kunstmuseet HUSET og Asnæs

kirke.

HUSET har i forbindelse med Odsherreds

Kulturfestival fået kontakt til den danske keramikkunstner

Nina Hole og er i skrivende

stund i fuld gang med at søge fonde, så det

bliver økonomisk muligt at få et af hendes

spændende kunstværker til at stå her i Asnæs.

Nina Hole er internationalt kendt for sine ”Fire Sculptures”. Store keramikskulpturer,

som er skabt til at stå ude i det fri. Hele processen med opbygningen

og brændingen af keramikken sker naturligvis også på stedet.

Asnæs kirke lægger jord til den 2-3 meter høje skulptur, som kommer til at

ligge udenfor kirkegårdsmuren mod vest, ved lunden ned mod kanalen. Midt

i det gamle Asnæs centrum.

Kunstneren og hendes assistenter vil arbejde på kunstværket fra midt i juli

og keramikskulpturen forventes brændt natten mellem fredag og lørdag den

2. og 3. august. Det skulle være en meget betagende oplevelse – så kom og

oplev natten i lys lue!

Søndag den 4. august holder Asnæs kirke og

HUSET fernisering. Arrangementet begynder i

Asnæs kirke kl. 14 med en andagt, hvor salmerne

vil være præget af jazzens svingende toner.

Efter andagten går vi over og nyder Nina Holes

smukke kunstværk. Jazzorkesteret går med os i

lunden, og mens musikken lyder, skal vi smage

på forfriskende vin og andet godt til ganen.

Tag et tæppe med under armen og oplev en

søndag for alle sanser i forbindelse med Odsherreds Kulturfestival.

Jazzband ”Jesper med venner”

Ps – skulle det, mod forventning, ikke blive økonomisk muligt at få kunstprojektet

sat i søen – gennemføres andagten naturligvis alligevel i kirken og sommerfesten

med Jazz, vin og snacks flyttes til sognegårdens have.


Nyhedsbrev

Kunne du tænke dig at følge med i, hvad der sker i Asnæs kirke,

så meld dig til at få nyhedsbreve på e-mail fra kirken. Send en

mail til jarn@km.dk og kom på Asnæs kirkes mailliste.

Asnæs kirke deltager i det fælles

indsamlingsprojekt i

Ods og Skippinge provsti.

Du kan også være med til at støtte projektet

ved at gi´ dit bidrag i kirken ved

gudstjenestens indsamling eller du kan

indbetale det på netbank:

Reg.: 0537 Konto: 0000499013,

Dragsholm Sparekasse.

Vores mål er inden årets udgang at indsamle

25.000 kr til ”På to hjul i bushen”

Se yderligere information om projektet

i kirkens våbenhus eller på

www.missionafrika.dk.

Lørdag den 8. juni kl.11.00

Børnegudstjeneste

Sankt Hans – gennem ild og vand.

Søndag den 23.juni kl. 17.00

Andagt Sankt Hans aften

Tirsdag den 25. juni kl. 17.00

Indskrivning af næste års konfirmander

Søndag den 30. juni kl. 10.30

Gudstjeneste som i gamle dage...

SOGNEKALENDER

Tirsdag den 23. juli kl. 20.00

Salmesangsaften med Lisbeth Smedegaard

Andersen.

Søndag den 4. august kl. 14.00

Asnæs kirke og HUSET makkerpar ved

Odsherreds Kulturfestival.

Søndag den 29. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste med efterfølgende

høstfrokost.

Fredag den 25. oktober

Kulturnat.

Næste deadline er tirsdag den 30. juni


Søndag d. 2. juni kl. 9.00

Fromesse. 1. s. e. trin. ved Jens Kirk

Lørdag d. 8. juni kl. 11.00

Børnegudstjeneste ved Jesper Arnmark -

”Sankt Hans - gennem ild og vand”

Søndag d. 9. juni kl. 10.30

Højmesse. 2. s. e. trin. ved Jesper Arnmark

Søndag d. 16. juni kl. 10.30

Højmesse. 3. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen

Søndag d. 23. juni kl. 17.00

Skt. Hans andagt ved Karin Bundgaard Nielsen

Søndag den 30. juni kl. 10.30

Højmesse. Ældregudstjeneste 5. s. e. trin. ved Jesper Arnmark.

Kirkekaffe i sognegården efter gudstjenesten

Søndag d. 7. juli kl. 9.00

Fromesse. 6. s. e. trin. ved Jens Kirk

Søndag d. 14. juli kl. 19.00

Aftenandagt. 7. s. e. trin. ved Jesper Arnmark

Gudstjeneste på Bobjergcenteret

Søndag den 30. juni kl. 10.30 Ældregudstjeneste i Asnæs kirke ved Jesper Arnmark

Torsdag d. 25. juli kl. 15.00 Plejehjemsgudstjeneste ved Karin Bundgaard Nielsen

Torsdag d. 29. august kl. 15.00 Plejehjemsgudstjeneste ved Karin Bundgaard Nielsen

Sognepræst (kbf): Karin Bundgaard Nielsen, Asnæs

Kirkevej 10, 4550 Asnæs.

Tlf. 59 65 00 76. E-mail: kbn@km.dk

Træffes bedst formiddage. Mandag fri.

Sognepræst: Jesper Arnmark, Asnæs Kirkevej 10, 4550

Asnæs. Tlf. 25 71 02 15. E-mail: jarn@km.dk

Mandag fri.

Asnæs kirkekontor: Asnæs Kirkevej 10, 4550 Asnæs.

Tlf. 59 65 00 76. E-mail: kontoret@asnaeskirke.dk

Graver: Bjarne Fiil, Asnæs Kirkevej 10a, 4550 Asnæs.

Træffes tirsdag til fredag på tlf. 59 65 03 19.

Email: graveren@asnaeskirke.dk

Mandag fri.

Organist: Bent Nielsen, Brummesvej 16, 4540 Fårevejle.

Tlf. 59 65 59 58

Gudstjenester i Asnæs Kirke

Adresser og træffetider

TrundholmTryk.dk

Søndag d. 21. juli kl. 10.30

Højmesse. 8. s. e. trin. ved Jesper Arnmark

Søndag d. 28. juli kl. 10.30

Højmesse. 9. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen

Søndag den 4. august kl. 14.00

Andagt. 10. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen.

Efterfølgende sommerfest og koncert bag kirken

Søndag d. 11. august kl. 10.30

Højmesse. 11. s. e. trin. ved Jesper Arnmark

Søndag d. 18. august kl. 10.30

Højmesse. 12. s. e. trin. ved Jesper Arnmark

Søndag d. 25. august kl. 9.00

Fromesse. 13. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen

Søndag d. 1. september kl. 10.30

Højmesse. 14. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen

Kirkebilen kører til alle gudstjenester i

kirken, og til alle arrangementer i sognegården,

som er markeret med dette logo:

Sanger: Vibeke Monberg, Linderupvej 5, 4540 Fårevejle.

Tlf. 40 46 64 48

Menighedsrådsformand: Inger Frimann, Bygvænget 9, 4550

Asnæs. Tlf. 59 65 04 96

Kasserer: Susanne Selle Jensen, Vesterbro 4, 4500

Nykøbing Sj. Tlf. 59 91 90 06

Kirkeværge: Per Løgager, Mellemvangen 10, 4550 Asnæs.

Tlf. 59 65 04 46

Sognegårdsleder: Astrid Madsen. Tlf. 59 65 02 34

Kirkebilen:

Kirkebilen bestilles hos Astrid Madsen på tlf. 59 65 02 34.

www.asnaeskirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines