KALUNDBORG OG OMEGNS MUSEUM – FORÅR 2007 PROGRAM ...

kalmus.dk

KALUNDBORG OG OMEGNS MUSEUM – FORÅR 2007 PROGRAM ...

FEBRUAR:

Foredrag, torsdag den 8. feb. kl. 19.30: Kalundborgegnens

malere by og egn i kunsten. Hør

om kendte malere som J. Th. Lundbye, Poul S.

Christiansen, Ole Ring, Leif Rydeng og Maja Lisa

Engelhardt, der har arbejdet med byen og egnen som

motiv. Flere er repræsenteret i museets malerisamling,

v/Claus H. Ovesen.

Fastelavnsfest, søndag d. 18. feb. kl. 14.00. Tøndeslagning

i museets gård. Præmier til det morsomst

udklædte barn og kåring af kattekonger og dronninger.

Godteposer til deltagende børn. Vor Frue

Kirke byder på kaffe og cacao. Bemærk forudgående

fastelavnsgudstjeneste kl. 13.00 i Vor Frue Kirke.

MARTS:

Foredrag, torsdag d. 1. marts kl. 19.30: Morbærtræer

og silkeavl set med danske briller, v/ forstkandidat,

lic. agro. Ole Zethner.

Foredrag, torsdag d. 22. marts kl. 19.30: Kalundborg

skibsværft guldets beruselse og byens fallit,

v/ lektor Kaj Buch Jensen.

Vandretur på vestbredden af Tissø, søndag den

25. marts kl. 13-16. Mødested: Fugledegård, Bakkendrupvej

28. Vi ser på vikingetidens bebyggelsesfelter,

det nye besøgscenter, på fuglelivet, det gamle

pumpehus til sukkerfabrikken i Gørlev og går tilbage

til Fugledegård ad Bakkendrupvejen. Turleder: Claus

H. Ovesen, Naturparken Åmosen.

Tegneseriemuseet markerer fra søndag den 31.

marts og resten af 2007, Ny Kalundborg kommune

med udstillingen: Kalundborgegnen på tegneseriernes

landkort. Bjergsted, Gørlev, Hvidebæk, Høng

og Kalundborg kommuner alle har de været med

til at præge personer, som på forskellig vis har øvet

indflydelse på den danske tegneseriekultur.

Særudstilling, fra lørdag d. 31. marts til og med

PROGRAM FORÅR 2007

KALUNDBORG OG OMEGNS MUSEUM FORÅR 2007

søndag d. 1. juli: 100 års industri på Kalundborgegnen.

Udstillingen viser kommenterede fotos og

luftbilleder af ca. 20 markante industrianlæg på

Kalundborgegnen gennem 100 år. Arrangeret af

lokalarkiver og museet i den nye storkommune.

APRIL:

Ordinær generalforsamling, onsdag d. 25. april kl.

19.00 i museets foredragssal. Beretning og regnskab

kan afhentes den 21. og 22. april i museumsbutikken

kl. 11-16. Museet og museumsforeningen skal

have nye vedtægter, mød op og få indflydelse på

fremtiden. Foredrag efter generalforsamlingen: Gråbrødreklostret

i Kalundborg sidste nyt også om

gamle fund, v/arkæolog Martin Pavón.

Forårsvandring rundt om Skarresø, søndag den 29.

apr. kl. 10-15. Mødested: Parkeringspladsen ved Sølyst

(Jyderup). Turen rundt om Skarresø er 10½ km

og en af de smukkeste i NV-Sjælland. Vi ser på Skarresholm

voldsted, Magleholm med havørnereden,

guldaldermalernes motiver i Delhoved Skov, forårsskovbundens

blomsterflor og nyankomne sangfugle.

Turleder: Claus H. Ovesen, Naturparken Åmosen.

MAJ:

Bustur i St. Bededagsferien: Ad Helgoland til med

museet, fredag d. 4. maj søndag d. 6. maj. Vi besøger

Helgoland i anledning af 200-året for Englands

okkupering af den danske konges ø. Vi ser på marsk,

fugle og andre seværdigheder i Sydslesvig, Holsten

og Ditmarsken. Pris kr. 2.700 for medlemmer, kr.

2.900 for øvrige. Tillæg for enkelt værelse kr. 300.

Ring efter turprogram og yderligere oplysninger på

museets kontor hverdage kl. 8-14. Tilmelding senest

d. 2. april tlf.: 5951 2141.

JUNI:

Museumskopismykker: Støbning og salg i museets

gård v/Knud Klitgaard den 6., 7., 10., 12., 14., 19.,

21., 26. og 28.

FORSIDE: Ildsjæle på arbejde.

Ferme fritidsarkæologer fletter fortids fiskegærde

i fritiden. Medlemmer fra Kalundborg arkæologiforening

har plejet den gamle stævningsskov,

Mareskoven på Vesterlyngen. Det gav materialer til

at kopiere en flettet måtte i et fiskeanlæg fra bondestenalderen,

som Kalundborg og Omegns Museum

har udgravet. Arkæologerne dyrker deres interesse for

kulturhistorien. Arkæolog Anders Fischer nyttiggør

materialet i et forskningsprojekt.

Foto: Anders Fischer.

Pandekager i museets gård v/Lis Dannenberg, den

10.

Pileflet i museets gård v/Lene Houg, den 7., 14., 19.

og 26.

Vandretur: De Vilde Blomsters Dag, søndag den

17. juni kl. 14-16. Mødested: parkeringspladsen

foran kirken i Buerup. Ørnebjerg har en af de bedste

udsigter over Tissø og Lille Åmose samt fortidsminder

som stenringe og kløvede sten. I krat, overdrev

og en lille vældmose vokser en smuk flora bl.a. flere

slags orkideer (gøgeurter). Efterfølgende er der mulighed

for at besøge Træskomuseet i Buerup.

Turleder: Claus H. Ovesen, Naturparken Åmosen.

JULI:

Museumskopismykker: Støbning og salg i museets

gård v/Knud Klitgaard, den 3., 5., 10., 12., 17., 19.,

24., 26., 29. og 31.

Pandekager i museets gård v/Lis Dannenberg, den

3., 10., 17., 24. og 31.

Pileflet i museets gård v/Lene Houg, den 12.

Tejner, madkasser som i gamle dage i museets gård

v/ Ole Lyngbye, den 3., 10., 17., 24. og 31.

Særudstilling, fra fredag d. 13. juli til og med fredag

den 31. aug.: Hvad de efterlod på Klostergårdens

jorder et ”øjebliksbillede” fra bondestenalderen.

Arkæologiforeningen fortæller om resultater fra dens

arbejde.

Foredragene er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet

for Kalundborg og Omegn. De foregår

på Kalundborg og Omegns Museum, hvis intet

andet er angivet. Entré til foredragene er kr. 25.

Museumsforeningens medlemmer har gratis adgang.

NB! Teleslyngeanlæg i museets foredragssal.

K A L U N D B O R G O G O M E G N S M U S E U M


Nyt arbejdsområde, nyt navn og nye vedtægter

I 2007 begynder en ny æra for Kalundborg og

Omegns Museum. Arbejdsområdet bliver den ny

Kalundborg Kommune. Dermed forsvinder opdelingen

mellem primærkommunen Kalundborg og

omegnskommunerne Bjergsted, Dianalund, Gørlev,

Hvidebæk og Høng. Ændringerne betyder også, at

Dianalund Kommune glider ud af samarbejdet.

Museet følger med tiden. Det skal have nyt navn og

nye vedtægter. Generalforsamlingen til april bliver

derfor vigtig. Her kan medlemmerne være med til at

forme fremtiden.

Ildsjæle søges til korps af museumsvagter

Museet skal i 2007 også ændre praksis for opsyn i

udstillingerne og haven. Der skal fremover være to

personer tilstede for at leve op til lovgivningens krav.

Museet annoncerer hermed efter 15-20 medlemmer

i museumsforeningen, der har lyst til at gå ind i et

korps af vagter, som skal hjælpe museumsværterne

med at føre opsyn.

Museets udstillinger er åbne ca. 1.300 timer på årsbasis.

I højsæsonen er porten åben fra maj til august

hver dag fra kl. 11-17. Dertil kommer, at udstil-

UDSTILLINGER

Udstillingerne er åbne:

Januar, februar, marts, april:

lør-, søn- og helligdage kl. 11-16.

Uge 7 og 8 (skolernes vinterferie):

alle dage kl. 11-16.

Maj, juni, juli, august:

alle dage kl. 11-17.

September, oktober, november:

lør-, søn- og helligdage kl. 11-16.

Uge 42 (skolernes efterårsferie):

alle dage kl. 11-16.

December til og med den 18.:

alle dage kl. 11-16.

Skoler og selskaber har adgang efter aftale.

Tegneseriemuseet i Danmark har skiftende særudstillinger.

Åbningstider som museet.

Se også www.tegneseriemuseet.dk

MUSEUMSFORENING

Museumsforeningen blev oprettet i 1908 med det

formål at støtte og virke for museet.

Medlemmer har sammen med én ledsager gratis

adgang til udstillingerne i de ordinære åbningstider.

Medlemmerne har gratis adgang til foredragsaftner,

rabat ved busture og får 10% rabat ved køb af udvalgte

varer i butikken. De modtager program og kan

dermed tilmelde sig arrangementer, før disse bliver

offentliggjort i dagspressen.

Museumsforeningens medlemmer har mod fremvisning

af betalt giroblanket/medlemskort også gratis

adgang til følgende foreninger:

• Museet for Holbæk og Omegn

• Odsherreds Kulturhistoriske Museum

• Ringsted Museum og Vindmølle

• Museet ved Trelleborg

• Sydvestsjællands Museum, Sorø

• Skælskør Bymuseum

• Slagelse Museum

• Flakkebjerg Skolemuseum

• Haslev Museum

• Vestsjællands Kunstmuseum

• Odsherreds Kunstmuseum/Malergården

GLIMT FRA ARBEJDSMARKEN

lingerne naturligvis også er åbne på helligdage og i

skolernes vinter- og efterårsferier. Den enkelte ildsjæl

vil ved et korps på 15-20 personer skulle binde sig

for 85-65 timer fordelt ud over året til at rondere i

udstillingerne.

Museet tilbyder medlemmerne at være museets

ansigt udadtil. De styrker sikkerheden og vil forhåbentlig

også være med til at fodre, passe og pleje

silkesommerfuglelarver i havestuen om sommeren.

Foderet vokser lige udenfor døren på vort mere end

200 år gamle morbærtræ.

Vi vil hvert år tage på en tur fælles med personalet

for at se, hvordan andre museer griber deres arbejde

an, og vi opsøger særlige kulturhistoriske steder på

Sjælland og nærmeste omegn. Der bliver forhåbentlig

også lejlighed til at indbyde til sammenkomster,

når museet markerer begivenheder i årets løb.

Museet inviterer til introduktionsmøde den 25.

januar kl. 19.30 på museet. Interesserede fra museumsforeningen

bedes tilmelde sig arrangementet på

telefon 5951 2141 i kontorets åbningstid hverdage

kl. 8-14.

Vi kender det

alle store som

små: Det ville

være rart med

en syndebuk

til at gøre gjort

gerning ugjort.

Museet i Kalundborg

stiller

nu sin syndebuk

til rådighed.

Syndebukken

er et udskåret

dyrehoved i

træ fra 1778.

Det har været

anbragt over indgangsdøren på Mads Christensens gård

i Flinterup. Sålænge den hang der, ville intet uheld

ramme gården. Man sagde tillige, at hvis den der passerede

døren havde begået en synd, ville den gå over på

syndebukken. Inspirationen kan være fra 3. Mosebog

kap. 16, 21-22, der fortæller, at israelitterne sonede

deres synder med en levende ged og bagefter jog den ud

i ørkenen.Syndebukken hænger let tilgængelig, men dog

et diskret sted på Lindegården. Alle uanset alder, køn,

etnisk herkomst, erhverv (inkl. politikere) er velkomne

til at opsøge museet og sone deres synder. Medlemmer

har naturligvis gratis adgang. Foto: Jens Olsen.

Årskontingent for 2007

kr. 125 for enkelt medlem

kr. 175 for par

kr. 1.000 for firmamedlem

Pensionister og efterlønsmodtagere:

kr. 100 for enkelt medlem

kr. 125 for par

For medlemskab kontakt museets kontor

tlf. 5951 2141, hverdage kl. 8-14.

Ekstra fordele:

Museumsforeningens medlemmer tilbydes et medlemskab

af Historisk Selskab for Nordvestsjælland

for kr. 75. De modtager selskabets årbog, der i løssalg

Ad Helgoland til

Museet har gennem 32 år arrangeret kulturhistoriske

ture både til nære og fjerne kulturhistoriske destinationer.

I 2007 tilbyder museet en tur ad Helgoland til i

200-året for englændernes annektering af den danske

ø, som siden har haft en dramatisk og omskiftelig

historie.

Vi vil samtidig studere det specielle fugleliv på den

forunderlige klippeformation langt ude i Nordsøen.

På turens to øvrige dage skal vi høre om marsken i

Vestslesvig, besøge Noldemuseet, Tønning, Frederiksstad

samt Tusindedjævle mindesmærket i Ditmarsken,

se monumenter fra Ejderkanalen, studere skibsfart

på Kielerkanalen og meget meget mere.

Vel mødt i det nye år.

Programmet på modstående side kan hænges på

opslagstavlen.

ADMINISTRATION

BUTIK

Museets butik har samme åbningstider som udstillingerne.

KONTOR

Museets kontor er åbent på hverdage kl. 8-14.

Adelgade 23

Postboks 98

4400 Kalundborg

Tlf.: 5951 2141

Fax: 5951 7315

Email: kalundborgmuseum@kalmus.dk

Hjemmeside: www.kalmus.dk

REDAKTIONELT PROGRAM NR. 17

Kalundborg og Omegns Museum fremsender

program to gange årligt. Udgivet af Kalundborg og

Omegns Museum og Museumsforeningen.

Redaktion: Lisbeth Pedersen.

Tryk: A/S Vejlø Print. Oplag: 4000.

Lay-out: Bendt Nielsens Tegnestue, Ry.

koster 125-150 kr. Tilmelding: kasserer Niels Wickman,

Holbæk Museum tlf. 5943 2353.

For handicappede:

Ved fremvisning af stamkort fra Dansk Blindesamfund

eller Invalideorganisationers brugerservice kan

handicappede gratis tage en ledsager med på museet.

Dette er desværre ikke indrettet med liftfaciliteter.

Kalundborg og Omegns Museum præsenterer sit

program i samarbejde med Sparekassen Sjælland. Vi

håber, at det udbreder kendskabet til både museets

og Sparekassens aktiviteter.

More magazines by this user
Similar magazines