borgerrådgiverens rolle i følgende folder - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

borgerrådgiverens rolle i følgende folder - Lyngby Taarbæk Kommune

Hvis du er utilfreds ...

med den måde din sag er blevet behandlet på eller med kommunens

behandling af dig, kan du henvende dig til Borgerrådgiveren.

Borgerrådgiverens opgave er at behandle borgerklager over kommunens

sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltning.

Målet med Borgerrådgiverens arbejde er at styrke dialogen mellem

borgerne og kommunen og sikre, at borgernes klager bliver brugt til at

forbedre kommunens sagsbehandling og betjening – til gavn for dig!

Borgerrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse eller træffe en ny

afgørelse i din sag. Det kan kun centret gøre.

Borgerrådgiveren kan

n hjælpe dig med at finde ud af, hvor du skal henvende dig i kommu-

nen med din sag

n behandle din klage over kommunens sagsbehandling og persona-

lets optræden

n give dig vejledning om dine rettigheder i forbindelse med din sags

behandling f.eks. om hvor lang tid behandlingen af din sag må vare,

og hvordan du kan forvente at blive behandlet

n behandle din klage over udførelsen af praktiske opgaver f.eks.

undervisning, dagpasning, hjemmehjælp og gaderenholdelse

n rådgive dig om, hvor du kan klage over kommunens afgørelser


n hjælpe dig med at formulere din klage

n hjælpe dig med at forstå en afgørelse eller et brev fra kommunen

n sørge for at dine forslag til forbedring af kommunens sagsbehand-

ling og betjening bliver hørt og brugt.

Borgerrådgiveren kan ikke

n ændre på indholdet i den afgørelse, der er truffet

n behandle klager over det serviceniveau, som er vedtaget af Kommu-

nalbestyrelsen

n behandle sagen, hvis der er en anden klageinstans, der skal tage

stilling til klagen

n behandle klager, der vedrører din ansættelse ved kommunen

n behandle klager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, dom-

stolene eller Folketingets Ombudsmand

n behandle klager om sager, der har været bedømt af Kommunal-

bestyrelsen, de stående udvalg eller Økonomiudvalget

n behandle klager over afgørelser, der er mere end et år gamle.

TiL HveM?

Alle borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune kan bruge Borgerrådgiveren.

Hvad koSTer deT?

Det er gratis at bruge Borgerrådgiveren.

konTakT Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren hedder Mette Skov Sigersmark. Hun har kontor på


Borgerrådgiveren hedder Mette Skov Sigersmark. Hun har

kontor på første sal på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade

28, 2800 Kgs. Lyngby (via Rustenborgvej)

Du kan henvende dig ved at ringe, maile, sende et brev eller

komme personligt.

Hvis du vil være sikker på at træffe Borgerrådgiveren, er det

en god idé, at du ringer og aftaler et tidspunkt for samtalen.

Telefon: 4597 3031

Telefontid: mandag, tirsdag & torsdag kl. 10 - 12

E-mail: borgerraadgiver@ltk.dk

Træffetid: torsdag kl. 13 - 16.30 eller efter aftale.

LÆS Mere

På Borgerrådgiverens hjemmeside www.ltk.dk/borgerraadgiver.

Mange venlige hilsner

Borgerrådgiver

Mette Skov Sigersmark