Android Beskrivelse - PDF - Design4OEE

omnifleet.design4oee.com

Android Beskrivelse - PDF - Design4OEE

OmniFleet Android

Med OmniFleet til Android kan chaufføren:

Modtage en prioriteret liste af ordrer fra administrationen.

Redigere og sende ordrer tilbage til administrationen.

Modtage og sende beskeder mellem kolleger i firmaet.

Navigere til ordrenes destinationer.

Udføre en registrering af arbejdstiden.

Få advarsler omkring razziaer, fotofæller og kødannelser.

Følge sine kolleger på et oversigtskort.

På billedet ses hovedmenuen, som giver et hurtigt overblik

og genveje til alle hjørner af OmniFleet.

Det er også her programmet startes

(på den lilla start-knap øverst).


Ordrer

Chaufføren modtager dagens ordrer i en

tidsprioriteret liste. Chaufføreren skal ikke tænke på

andet end at udføre dem fra toppen og nedefter.

Ordren skifter status fra rød til gul til

grøn, hvilket indikerer om ordren er

udført eller under udførelse.

Detaljer for den enkelte ordre ses ved

at vælge den på listen. Herfra kan der

redigeres i ordrelinier, tilknyttes

billeder og navigeres til

destinationen.

Ændringer i ordren synkroniseres

løbende med administrationen på

kontoret. Ved modtagelse af nye

ordrer afspilles en meddelelseslyd.


Beskeder og kontakter

Chaufføren kan både skrive og ringe direkte til alle

sine kolleger. Via kontaktlisten er der mulighed for

udvælge sin modtager og starte enten en ny besked

eller en opringning.

Modtagne beskeder vises med rødt i

beskedlisten og afsendte vises med

blåt.

Ved modtagelse af en ny besked

afspilles en ringetone.


Køretøjsliste

Køretøjslisten viser alle firmaets aktive biler.

Chaufføren vælger den bil som der køres i, hvorefter

ordrer til den valgte bil hentes. Bilen vælges let med

et enkelt klik.

Valget af bil huskes, så hvis chaufføren altid kører i

samme bil, eller hvis terminalen er fastmonteret i

bilen, skal dette valg kun foretages én gang.

To chauffører kan godt køre i samme bil, men det

anbefales at kun én chauffør redigerer i orderne.


Oversigtskort

Kortet kan vise flere typer af informationer:

Bilerne og kollegers sidst kendte positioner

Ordernes destinationer

GSM chips positioner og usikkerheder

Den nuværende position

Kortet kan desuden vises i satellit mode


Timeseddel

Chaufførens timeregnskab konstrueres udfra de

tidspunkter hvor chaufføren har startet og

stoppet OmniFleet*.

Chaufføren skal mindst én gang om ugen

godkende sine registreringer.

Når en tidsregistrering er godkendt af

chaufføren kan chaufføren ikke længere slette

registreringen. Chaufføren kan godt påbegynde

nye registreringer på en godkendt uge, så længe

ugen er aktuel.

Chaufføren har ikke mulighed for at manipulere

med registreringerne. Hvis chaufføren glemmer

at starte eller stoppe en registrering må

redigering ske hos administrationen fra web.

* Der startes og stoppes på hovedmenuens lilla knap.


Advarsler

Chaufføren modtager advarsler når han nærmer

sig et advarselspunkt.

Advarselssystemet udbygges løbende med nye

hændelser og har pt. understøttelse af razzia og

fartkameraer. I de næste versioner kommer

desuden glatføre og kødannelser.

Advarselssystemet bygger især på chaufførernes

egne indberetninger.

Advarslen kommer i form af en advarselslyd og

et farvesignal på hovedmenuen. Advarslen

kommer i god tid inden man er ved

advarselspunktet.

Similar magazines