En perspektivering af Friedrich Nietzsches ... - videotronica

videotronica.dk

En perspektivering af Friedrich Nietzsches ... - videotronica

hænderne, og erklærer sig selv for hele Sydamerikas hersker – med sin døde

datter som sin ægtefælde.

Junglens Mørke

Joseph Conrads roman Heart of Darkness deler flere paralleller med filmen, og er

et indirekte oplæg for den. I Conrads roman er styrmanden Marlow udsendt for at

hente overløberen Kurtz, efter han i sin elfenbensplantage er blevet sindssyg.

Kurtz er taget ud i junglen med en ideologi om at bringe ”lys” til de indfødte, men

hans mission er endt med, at han er blevet en gudeskikkelse for dem – en

tyrannisk hersker, der udnytter det primitive junglefolk.

Marlow føler sig mere og mere påvirket, efterhånden som han sejler ned af floden

– draget imod den ufokuserede skikkelse ved navnet Kurtz: På den ene side den

bedste leverandør af elfenben, en civiliseret kunstner med ideologier om det

fælles bedste, men i sidste ende tillige en eksponent for åbenlyst had,

magtbegær og egoisme. Kurtz er, under civilisationens mærkat sindssyg, blevet

erkendende, konkluderer Marlow: ”Since I had peeped over the edge myself, I

understand the meaning of his stare, that could see not the flame of the candle,

but was wide enough to embace the whole universe, piercing enough to penetrate

all the hearts that beat in the darkness” (101).

Det vigtigste fællestræk mellem Heart of Darkness og Aguirre, er ikke de enkelte

karakterers ligheder, men derimod den gradvise opløsning af normalitet. Båden

er et tilholdssted, der metaforisk holder fast i den civilisation som de rejsende

kommer fra – som de i bogstaveligste forstand må klamre sig til efterhånden som

omgivelserne i højere grad truer deres eksistens og berettigelse i vildnisset. Det

visuelle fokus på flodens brusen og dvælen ved junglens svævende væsen som

Aguirre benytter, er som i Heart of Darkness udstrakt og essentiel for

Side 3

More magazines by this user
Similar magazines