INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

rn.dk

INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

6

INDSIGT & UDSYN

sundhedskoordinator Malene Wendtland

FOrEbyggElsE Er vEjEN FrEM

Som sundhedskoordinator i Sygehus Himmerland arbejder Malene

Wendtland for at få sat fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme

hos patienter inden for de fire KRAM-faktorer: Kost,

rygning, alkohol og motion. Målet er at have samtaler med alle

patienter om livsstil, før de forlader sygehuset.

Af kommunikations- og

miljøkoordinator Jane Hejbøll Larsen

Når man snakker med Malene, står det hurtigt klart, at hun er en

person, som brænder for sit job. Hun fortæller med et stort engagement

om, hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på livsstilssygdomme

og forebyggelsen af dem, og hvorfor hun mener, at det ikke er

nok at have fokus på de gængse råd om sund kost, motion og moderat

alkoholindtag. For Malene handler livsstilssygdomme nemlig

lige så meget om baggrunden for, at folk får en livsstilssygdom,

som selve behandlingen af den. Derfor ønsker hun også at få skabt

større bevidsthed om, hvor stor betydning de socialpsykologiske

aspekter har for vores måde at leve på, og hvorfor det er vigtigt, at

man ser på mennesket som en helhed, når man taler om livsstil:

”Vi må forstå og bestræbe os på, at sundhedsoplysning ikke kun

omhandler fornuftens selvindlysende domæne. Vi må se mennesket

som en helhed, vi må ind i relationen til mennesket, når vi

forebygger. Vi må turde lytte til mennesket og finde ud af, hvad det

er, der gør det svært i en livsstilsændring. Livsstilsændringer er en

proces med fremgang og med tilbagefald, og vi skal kunne rumme

begge dele”, forklarer Malene.

Vi må turde lytte til mennesket og finde ud af,

hvad det er, der gør det svært i en livsstilsændring.

Livsstilsændringer er en proces med fremgang og med

tilbagefald, og vi skal kunne rumme begge dele

MAleNe WeNdTlANd

Skab dialog

I forhold til den konkrete indsats på livsstilsområdet i Sygehus

Himmerland, vil mange patienter kun være i berøring med sygehuset

i kort tid. Derfor handler det ifølge Malene først og fremmest

om at få skabt en dialog med patienterne og derigennem give

den enkelte patient mulighed for refleksion – og en enkelt samtale

med patienten kan faktisk være nok: ”En enkelt samtale kan ofte

være nok til at skabe refleksion og dermed blive startskuddet til en

begyndende livsstilsændring. Derfor er målet også at have samtaler

med alle patienter om livsstil, mens de befinder sig på Sygehus

Himmerland”, siger Malene.

Når det handler om livsstilssygdomme, kan man tale om to grupper

af patienter: En gruppe, som kommer ind med en livsstilssygdom,

og en gruppe som er på sygehuset af en anden grund, men

som stadig skal forebygge livsstilssygdomme. Netop den sidste

gruppe kan man være heldig at nå i forebyggelsesstadiet ved at få

skabt en dialog tidligt: ”God forebyggelse starter netop der, hvor

man samtaler med alle patienter om livsstil, også selvom de ikke

har udviklet en livsstilssygdom endnu. På den måde kan man

nemlig fordrive tabu og få snakket om alle KRAM-faktorerne”,

fortæller Malene.

I mange tilfælde kan en enkelt samtale dog også være

nok til at skabe refleksion og dermed blive startskuddet til en

begyndende livsstilsændring. Derfor er målet også at have

samtaler med alle patienter om livsstil, mens de befinder

sig på Sygehus Himmerland

Sundhedskoordinator Malene Wendtland

MAleNe WeNdTlANd

More magazines by this user
Similar magazines