Sct. Georg - Sct. Gilderne

sct.g.dk

Sct. Georg - Sct. Gilderne

Vil du være med i Gildernes Højskole 2006 - 2007

- med afslutningsweekend på Rødding Højskole

Højskoleudvalget vil nu præsentere fjerde omgang af Gildernes Højskole, som vil

fi nde sted i perioden oktober 2006 til april 2007.

Gildernes Højskole er et debatforum, der bygger på tre kvartalsbreve og en

afsluttende weekend på Rødding Højskole. Der kan max. deltage 180.

Temaet vil denne gang være ’Demokrati’.

Det er lykkedes for os at få tilsagn fra tre ypperlige mennesker, der med deres indsigt

og viden vil gøre det muligt for deltagerne at blive inspireret, pirret til og udfordret .

De tre oplægsholdere er:

Margrethe Vestager, folketingsmedlem for Det Radikale Venstre

Anders Kjærsig, præst i Nr. Søby på Fyn

Mads Fuglede, højskolelærer på Grundtvigs Højskole i Hillerød

De tre debatoplæg udsendes til deltagerkredsen henholdsvis 1. oktober 2006, 15.

december 2006 og 1. marts 2007. Prisen vil blive 1.350 kroner med fordeling således:

Depositum ved tilmeldingen 300 kroner, og ved udsendelsen af hvert kvartalsbrev

betales 350 kroner.

Debatoplæggene bearbejdes i grupper, som er koblet med en partnergruppe på den

modsatte side af ’Bæltet’. Grupperne udveksler synspunkter i brevform.

Tilmelding behøver ikke at fi nde sted gruppevis, idet Højskoleudvalget vil danne

grupper af de tilmeldte, som bor i nærheden af hinanden. Ligeledes vil vi fi nde

grupper andre steder i landet, som vil være partnergrupper. Ægtefæller, der ikke er

gildebrødre, er meget velkomne til at deltage.

Vi mødes i weekenden 27. - 29. april på Rødding Højskole, hvor oplægsholderne

deltager. Weekenden starter fredag ved aftenstid, hvor man møder sin partnergruppe.

Lørdagen er mættet med debat og foredrag – og slutter med festmiddag og

underholdning. Afslutningsdagen søndag afrundes med et gedigent højskoleforedrag

om det kommende tema og frokost.

Vi afholdt Gildernes Højskole første gang i 2000 – 2001, og ligesom de øvrige gange

vil Rødding Højskole være vort samlingssted. Bedre rammer og atmosfære kan ikke

tænkes.

Som sidst siger vi: Gildehøjskolen indeholder alt, hvad vi som gildebrødre kan ønske

os med hensyn til: Personlig udvikling – Diskussioner – Stillingtagen og Socialt

samvær i såvel arbejde som fest.

I Sct. Georgs augustnummer vil I fi nde præcise oplysninger og tilmeldingskupon,

som vi skal have svar på senest 1. september. Startskuddet til Gildernes Højskoles

tredje udgave går 1. oktober 2006!!!

Højskoleudvalget

Margrethe Gybel og Sten Frost

Gildernes Højskole – den rette højskole med de skæve vinkler

7

More magazines by this user
Similar magazines