Menneskets lange rejse til Månen - Illustreret Videnskab

illvid.dk

Menneskets lange rejse til Månen - Illustreret Videnskab

månen

Månen blev dannet for omkring 4,5 milliarder år siden, da

Jorden stødte sammen med en planet på størrelse med Mars.

Siden da har den været Jordens trofaste følgesvend og eneste

naturlige satellit. Månen er også det eneste himmellegeme,

vi mennesker har besøgt.

Menneskets lange

rejse til Månen

1961: Præsident John F. Kennedy

bebuder, at USA i løbet af 1960’erne

vil landsætte mennesker på Månen.

1968: Apollo 8 sendes i kredsløb om

Månen med tre astronauter om bord.

1969: Astronauterne Neil

Armstrong og Edwin Aldrin lander

som de første mennesker på Månen.

Det sker 21. juli. 500 millioner

mennesker følger landingen på tv.

1971: Apollo 15 udforsker Månen

med den første månebil.

1972: Med Apollo 17 besøger

geologen Harrison H. Schmitt som

den første forsker Månen. Han er også

den foreløbigt sidste mand på Månen.

2025: Kina regner med at sende 2-3

astronauter til Månen.

Kun 12% af det sollys, der

rammer Månen, reflekteres. Det

er lige så lidt lys, som reflekteres

fra fx kul. Jorden selv reflekterer

ca. 30 % af Solens lys.

menes Månens radius

at være krympet, siden

den blev dannet – det

har skabt lange

forkastninger på

overfladen.

99 %

af Månens overflade

er mere end 3 mia.

år gammel.

Op til 10 % titanium

har forskere fundet i

klipper på Månen.

Jordens klipper indeholder

højst 1 % af

det stærke metal.

13 km/t

var tophastigheden for

den månebil, Apollomissionerne

havde med

til Månen – den længste

køretur var

20,1 km.

330-480 km:

delvist smeltet kerne.

240-330 km:

flydende jernkerne.

De inderste

240 km:

den inderste, faste

kerne af jern.

5,6 %

vand fandt forskere, da

de i 2009 analyserede

materiale slynget i

vejret, da et 2200 kg tungt rakettrin med vilje

bragede ned i et af Månens mange kratere.

2500 km i diameter

spreder Aitken Basin-krateret ved Månens

sydpol sig over. Det er det største, ældste og

dybeste krater på Månen. Diameteren svarer

til afstanden mellem London og Istanbul,

og krateret er hele otte kilometer dybt.

Denne PDF er til privat brug, derfor må du ikke printe kopier til andre eller dele linket på nettet (f.eks. i mails eller på Facebook) © Copyright Illustreret Videnskab/Bonnier Publications – www.illvid.dk

IV_DK_11_160540_PGH_Maanen 56 6/19/12 8:10 PM


2 sekunder tager det, sådan cirka,

et radiosignal at bevæge sig fra Jorden til Månen

og tilbage. Forsinkelsen gør kommunikationen

med astronauter lidt besværlig.

12

mennesker har

sat deres ben på

Månen.

Armstrong

1969

Aldrin

1969

Conrad

1969

Bean

1969

Shepard

1971

Mitchell

1971

Scott

1971

Irwin

1971

3,5 cm

fjerner Månen sig fra

Jorden om året. Afstanden

svarer til bredden på en

almindelig æske tændstikker.

27 dage 7 timer 43 minutter er Månen om at kredse en gang rundt om Jorden

Young

1972

Duke

1972

Schmitt

1972

Cernan

1972

Måneskin er

gange svagere end lyset fra

Solen – selv på en klar nat.

+ 123C 0 har NASA

målt på Månen, der hvor

solen rammer. ÷ 248 C 0 har

de målt i Hermitekrateret, den laveste

temperatur målt i hele Solsystemet.

Sammenstød skabte Månen

En tidlig planet ramlede for 4,5

milliarder år siden ind i Jorden.

Månen består i dag af stof fra

den fremmede planet og Jorden. Planeterne støder

sammen

Flydende materiale

slynges væk

Månen vs. Jorden

10.916 km: Månens omkreds –

Jordens er tæt på 40.000 km.

1737 km er Månens radius –

Jordens er 6371 km.

1,62 m/s 2 : Tyngdekraften på

Månen – på Jorden er den 9,8 m/s 2 .

Vejer man 75 kg på Jorden, vil man

populært sagt kun veje 12,4 kg på

Månen pga. tyngdeforskellen.

384.400 km er den gennem-

snitlige afstand mellem Jorden og

Månen, men den kan variere helt

op til 50.000 km. I marts 2011 var

afstanden nede på 356.577 km,

den korteste i mange år.

Når afstanden er kortest, lyser

fuldmånen hele 20-30 % klarere

end normalt.

Jordens rumfang er 50 gange

Månens – og Jorden vejer

81 gange mere end Månen.

Materialet samles i

kredsløb om Jorden

Månen kredser

om Jorden

Af Ib Salomon. Illustrationer: Mikkel Juul Jensen

Find alle kilder på www.illvid.dk

Denne PDF er til privat brug, derfor må du ikke printe kopier til andre eller dele linket på nettet (f.eks. i mails eller på Facebook) © Copyright Illustreret Videnskab/Bonnier Publications – www.illvid.dk

IV_DK_11_160540_PGH_Maanen 57 6/19/12 8:10 PM

Print: lku Status: 860 - Er PDFet Layout:PGH Red.sek:SBH

More magazines by this user
Similar magazines