n yt fr a d in kirke - Bethaniakirken i Aalborg

bethania.dk

n yt fr a d in kirke - Bethaniakirken i Aalborg

nyt fra din kirke

maj-juni 2013

SÅ ER DER BØRNEKIRKE!!!

Bethaniakirken

Dag Hammarskjöldsgade 2B . 9000 Aalborg

1


Menneske,

hvor er du?

AF DOMINIqUE LAcHAt, pRæSt

Det er overskriften til de kirkedage vi skal

have sammen i Aalborg

Sætningen er taget fra 1. Mosebog 3.8-10:

Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i

haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for

Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren

kaldte på Adam: ”Hvor er du?” og han svarede:

”Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er

nøgen, og så gemte jeg mig.”

Adam betyder ”menneske”, derfor dette ordspil:

”Adam (menneske), hvor er du?” Adam og Eva

blev skabt i Guds billede, det vil sige, at de havde

noget af Guds åndelige DNA i sig. Adam og Eva

havde deres oprindelse i GUD, og skulle leve i

evig relation med ham. Gud var deres ophav og

deres bestemmelsessted for altid.

Men da Adam og Eva konsekvent løsrev sig fra

Gud, mistede de deres åndelige dimension, og

følte sig nøgne. De levede som små guder, og blev

fremmedgjort for Gud deres Far. Og her er det,

at Gud Herren kalder på Adam og Eva i haven:

”Menneske hvor er du?”

Siden da levede menneskeslægten uafhængig

af Gud. Men da tiden var inde, sendte Gud sin

enbårne Søn til jorden, for at opsøge og frelse

det fortabte menneske, så det på ny kunne kaldes

Guds barn.

I vore dage er Helligånden fortsat aktiv for at

nyskabe det enkelte menneskes hjerte. Gud ske

tak og lov for dette under, som er Guds gave til

os. Dette under sker når mennesket er i Kristus,

og Kristus er i mennesket.

I Lukasevangeliet 15 læser vi, at der er stor glæde

hos Gud, for hvert menneske, som vender om til

Gud Fader. Ja, har man selv oplevet at blive forligt

med Gud Fader, så ved man, hvad det drejer

sig om. Hjertet fyldtes med glæde i kontakt med

Evangeliet, for Helligånden har givet os barnekår

hos Gud.

Nu har Kristus betroet sin menighed opgaven at

gå med forligelsestjenesten til de fortabte. Jesu

disciple kan opsøge den Helligånds kraft, for at

blive ledt til det fortabte menneske.

Jeg vil opfordre den enkelte i menigheden til at

sætte ind på denne vigtige opgave. Bed Herren

om at giv dig nød for det fortabte menneske.

”Min næste, hvor er du? Brug gerne pinsedagene,

for at søge kraften i den Helligånd til at være Jesu

Kristi vidne. Find gerne sammen for at opflamme

hinanden til denne opgave.

I maj måned vil vi, med en række frikirker, have

3 telte på havnefronten, med fri entré, så mennesker

i Aalborg frit kan komme i forbindelse

med Evangeliet. Det ene telt handler om Bibel,

det andet om Bøn og det tredje om Foredrag (se

program om danske kirkedage på havnefronten)

I juni måned har vi et seminar i Bethaniakirken,

som vil gå på at udvikle sunde missionale menigheder

(se program med John Wendrich, den

14-16 juni). Vi vil brug denne anledning, som

gives DDM menigheder, for at lade os danne til

en missional kirke, sendt på Kristi vegne for at

opsøge det fortabte menneske. ✿

Danske Kirkedage

2013 i Aalborg

Sæt kryds i kalenderen

ved 9. - 12. maj 2013

Danske Kirkedage er det største

fælleskirkelige arrangement i

Danmark og finder sted hvert

tredje år i Kristi Himmelfartsferien -

denne gang altså i Aalborg.

Oversigt

Se frem til: Åbningsgudstjeneste med 5.000 personer i Gigantium,

spændende foredrag, workshops, boder og god stemning. program for

både store og små – særlige kirkedage for børn, teenagere og unge.

Torsdag 9. maj Fredag 10. maj Lørdag 11. maj Søndag 12. maj

08.00 - 08.45

morgenmAd

09.00 - 09.45 kom godt i gAng!

morgensAmlinger

10.00 - 12.00

12.00 - 13.30

13.30 - 15.00

Ankomst og

registrering:

AkkC, europA

plAds 4

9000 AAlborg

BISKOp, pRæSIDENt

StORtINGSpRæSt

fOR DEt LuthERSKE

pER ARNE DAhL,

VERDENSfORBuND,

NORGE

muNIB YOuNAN

FrokostpAuse

AfSLutNINGS-

GuDStjENEStE

I AKKC

Workshops, seminArier,

debAtter m. v.

kirkedAge på hAvneFronten

15.00 - 15.30 pAuse

15.30 - 17.00 ÅBNINGSGuDStjENEStE

I GIGANtIum

Workshops, seminArier,

debAtter m. v.

kirkedAge på hAvneFronten

17.00 - 19.30 pAuse/AFtensmAd

19.30 - 21.00 GENERALSEKREtæR

I KIRKERNES

VERDENSRÅD, OLAV

fYKSE tVEIt

pR. GLEN h.

StASSEN, uSA

22.00 - ca. 02.00 KirKenatten: knirkerevy, konCerter,

guDstjenester, Caféer, natBio osv.

muSIKALSK

fEStAftEN +

KONCERt mED

ChRIS mINh DOKY

2 3

Denne programoversigt opD ateres løB enD e .


www.sommerstaeVnet.dk

Velkommen til

21.-27. juli

2013

SOMMER-

Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund

i

i

i

i i

i i

i i

I

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i I

i

I i

i

i

Med dette tema er det en stor glæde at byde

velkommen til SOMMERStæVNE 2013. Stævnet

www.sommerstaeVnet.dk

profetiske ord, men det iværksættes af det profetiske team.

byder på et alsidigt program for alle generationer.

::: gosPel worksHoP

instruktører: maj-lis Hoffer

og esben Henriksen

Elsker du at synge ­ og måske særlig gospel? Så

Derfor er der rigtig god grund til at planlægge fe-

::: tideBøn

ledere Poul a. Beck og gunni Bjørsted

Poul A. Beck har været præst Baptistkirken gennem 20 år. Han er nu

skal du benytte chancen til at synge sammen

med andre med samme passion. Mandag til

torsdag bliver der mulighed for at synge gospel

og bevæge sig til fede rytmer. Det ender med

en fantastisk koncert fredag aften!

connected 10 - 12 år

rie på LINDENBORG, hvor der – udover stævnets

mange daglige programtilbud – er mulighed for

at nyde de grønne områder ned til Roskilde Fjord.

Med stævnets tema vil vi signalere, at det er

21.-27. juli

2013

ansat Silkeborg Baptistkirke, uddannet cand.theol. og arbejder også

som freelancepræst, med fokus på åndelig vejledning og retræter. Bor

Viborg.

Gunni Bjørsted har været præst Missionsforbundet siden 1982. Han

er nu ansat menigheder København og Osted. Som forfatter til flere

bøger er han især optaget af begrebet ”livsnær tro”. Bor Frederiksværk.

Når vi beder Tidebøn, kobler vi os på hele den kristne kirkes fælles bønner

op gennem århundrederne. Tidebønnen skal vi ikke selv producere

noget, men vi bliver draget ind en bønnestrøm, hvor vi får lov til at

deltage noget, der er større end os selv, og hvad vi selv får formuleret.

Vi skal ikke skabe et bedemøde; vi træder ind et! Det befordrer hvile

og hjælper til fokus.

Glæd dig til Tidebøn, og gå ikke glip af muligheden for at træde ind et

bedemøde.

::: ForBønstjeneste i Healing rooms

Healing Rooms er en del af en international organisation af kristne,

som beder for folk, som oplever at blive befriet fra frygt, angst,

depression, smerter, sygdom og lidelser gennem bøn. Bønnen sker

uforpligtende, fortroligt og personligt af erfarent team. En session

tager ca. 15­20 min. Danmark er der etablerede Healing Rooms

::: single mingle

ledere: nina ettrup og anne elleby sørensen

Er du ”alene af sted” – og måske endda også på stævne for første gang

– kan du føle dig ene den store sammenhæng. Her har du mulighed

for at mødes med andre lignende situation. Man mødes over en kop

kaffe til en snak om lidt af hvert fra hverdagen samt oplevelser på

stævnet. Samlingerne er på forskellige tidspunkter løbet af ugen.

Der er ingen ”dagsorden” eller begrænsning det, man vil dele med

hinanden. De, der møder frem, sætter ”dagsordenen”. – Velkommen til

et åbent og frit forum for kvinder og mænd.

::: sPort og udeliV

er der rigtig god plads til på Lindenborg. Sport, lege, løb, friluftsliv og

meget andet dejlige omgivelser ned til Roskilde fjord. Her kan du

vælge at få en aktiv uge med mange gode oplevelser, hvor pulsen

kommer op samtidig med, at du er med fællesskabet.

Sport og udeliv er for alle, der kan li’ at røre sig!

Connected bliver den fedeste lejr for de 10 til 12 årige. Det er en uge

med fuld fart, sjov og leg, hvor der ikke kun bliver rig mulighed for at

”connecte” med andre på sin egen alder, men også med den Gud, som

vi mener, er den vigtigste faktor vores liv.

Vi kommer til at arbejde med emnet ”connect” og at bygge bro, både

helt bogstaveligt, men også mere overført betydning. Det er en lejr

med masser af fysisk aktivitet igennem leg og sjov, men også med

fokus på en stærk spirende ånd.

Connected bliver lejren for dig, der er klar til at møde jævnaldrende fra

hele landet og bygge venskaber for livet.

ONE 13 - 17 år

Her er tilbuddet om en garanteret fed uge med masser af sjov og spas,

gode venner, det hele taget et fedt fællesskab med kammerater og

Gud. sandhed en uge hvor man oplever, at troen på Gud kan bygge

bro, hvilket også vil være det gennemgående tema på lejren. På One

laver vi en teltplads for teenagere, hvor der vil blive max hygge!

One bygges op med lejr­ og campingstemning, hvilket vil sige, at der

bedre at bygge broer end at bygge mure mellem

København og Esbjerg.

::: krea-worksHoPs

bliver et fantastisk program, men også tid til at være sammen med

venner og familie, som ikke er på One.

På pladsen vil der være non­tolerance over for alkohol, stoffer og

andre berusende midler. One er bygget på et kristent grundlag,

Vi arbejder med det endelige program – og kunstnere.

hvor mennesket og Gud er centrum. Der vil være en fantastisk

Følg ”info” herom på Sommerstævnets hjemmeside.

ledergruppe, som er klar til at tage imod lige præcis dig, så snak med

mennesker. Mure skaber adskillelse, mens broer

forbinder os med hinanden. troen egner sig i det

hele taget ikke til at blive muret inde. Det ligger i

troens væsen at være brobygger.

Velkommen til 10

#

Vi glæder os til at mødes et kreativt miljø!

11

vennerne og tilmeld dig en uforglemmelig lejr.

Staben og lederne glæder sig. Gør du?

Jacob Muff Pedersen - Tobias Nissen - Joachim Marcher Jensen

Den største brobygger, verden nogensinde har

set, er Jesus. Han byggede ikke blot bro mellem

Himmel og Jord, men med sine ord og gerninger

byggede han bro til dem, som andre hellere ville

adskille sig fra.

Inspireret af Jesus vil vi på stævnet sætte fokus

på brobygning mellem generationer, nationaliteter,

kirke og samfundet med mere.

Når vi lærer at bygge bro, skabes der nye mulig-

Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund

14 15

Find

brochuren

i caFÉen

heder.

Nye og spændende oplevelser venter på den an-

AKTIVITER FOR

den side af broen.

tILMELDING

INDEN 1/6

Velkommen til et brobyggende stævne!

GIVES 100,- RABAt

På koordinationsudvalgets vegne

ALLE generationeR

FOR VOKSNE!

Ulla Kusk & John Nielsen

STÆVNEVED

4 5

ÅRSMØDER

På Sommerstævnet afholdes en række vigtige årsmøder for forskellige

organisationer.

Tirsdag er det BBU (Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund) og

MBU (Missionsforbundets Børn og Unge).

Onsdag er der generalforsamling i DBSU (Danske Baptister for

Sundhed og Udvikling).

Torsdag er der både landskonference 1 for Baptistkirken i Danmark

og repræsentantskabsmøde for Det Danske Missionsforbund.

Fredag afholder BAM (Baptisternes afholdsmission)

generalforsamling. Der er også forretningsmøde for Danske

Baptisters Kvindenetværk.

Repræsentantskabsmøde for Efterskolen Lindenborg.

GO’ MORGEN, GuD

Dagens program begynder med, at vi siger god morgen til hinanden

og til Gud. En halv time, hvor vi giver plads til glæden og fællesskabet

gennem sange og involverende indslag. En god og glad start for alle

aldersgrupper. Børnene går derefter til KIDZ og de voksne til deres

programmer.

BØN hVER afTEN kl. 19.00

Alle er velkomne til fællesbøn før aftenmøderne. Vi forbereder aftenen for

både de medvirkende og alle deltagere, ved at lægge den i Guds hånd.

lOVSaNG

ledes af Barbara Mortensen,

lovsangs leder i Bethaniakirken, Aalborg.

Barbara har taget lovsangere og

musikere med hjemmefra.

kONcERT MED JuliE liNDEll

Glæd dig til en stor koncert, mandag aften, med Julie Lindell,

”Danmarks nye souldiva”, som anmelderne har kaldt hende.

Hendes hjerte brænder for gospel, og hun var med til at starte

Gospelkirken i København. Hun er en veletableret sanger på den

danske musikscene og har sunget professionelt

i 15 år.

Her i Danmark har hun bl.a. sunget

sammen med Sanne Salomonsen, Søs

Fenger og Marie Carmen Koppel, og i

2012 udgav hun sit første soloalbum:

”To whom it may concern”. Ved koncerten

på sommerstævnet vil hun række ud til

alle med sin smittende sang.

4 5

::: tro Bygger Bro imellem kirke og Hjem

Pia søgaard, familieterapeut, tomas lindholm,

præst i Frederiksværk og på lindenborg og

rasmus elkær larsen, præst i aabenraa

Troen hører ikke bare til i kirken, men også i hjemmet. Hvordan kan

kirken hjælpe familierne med at praktisere en hverdagstro? Hvordan

kan der bygges bro mellem "Børnekirke" og "Voksenkirke"? Hvad er

kirkens ansvar? Hvad er forældrenes ansvar? Hvordan kan man lave

gudstjenester for alle generationer, og hvordan kan man tage troen

med hjem fra kirken? De tre undervisere giver nogle bud på disse

udfordringer.

::: tro Brænder Broer

Millioner af mennesker verden over benytter sig af "12 trin" til

mønsterbrydning fra mange forskellige livsudfordringer. De 12 trin

har deres oprindelse i den kristne Oxford­bevægelse, og mange kirker

bruger i dag trinkurser for at hjælpe mennesker til at bryde mønstre og

få gjort op med synd og uhensigtsmæssige eller dårlige vaner.

Ved seminaret får du et indblik i mønsterbrydernes verden og nogle

enkle redskaber til at komme videre med mønsterbrydning for dig selv

eller som et tilbud i din kirke.

::: ledelse

john lorenzen, præst i aarhus

”Det kan være en udfordring at få den rette vision, men det kan være

endnu vanskeligere at nå den. At komme fra A til B kan være udfordrende

nok, når man kun er sig selv. I et større fællesskab forudsætter det noget

ganske andet. Denne disciplin hedder: Strategisk ledelse. Når mange er

på vandring sammen, og når målet bliver en smule sløret, kan det være

vigtigt at kende nogle af grundelementerne i strategisk ledelse”, siger

John Lorenzen.

Per Bækgaard

Per Bækgaard tjener aktivt med i lederskabet i City Kirken i København.

Har haft flere ledende stillinger i erhvervslivet, og har bl.a. rejst verden

rundt for at være med til at koordinere og styre samarbejde mellem

store internationale virksomheder. Han underviser jævnligt i kirken.

Han vil dele ud af sine erfaringer fra både kirkelige sammenhænge og

erhvervslivet.

::: missionsseminar

uNDERViSNiNG OG SEMiNaRER

missionærerne Chantal og Francis jackson

fra organisationen Fathers Home Care Ministries, FHCM, Takoradi,

Ghana.

I seminaret vil ægteparret Chantal og Francis, med personlige

beretninger, inspirere til tro på Gud og en livsstil, der viser, at visioner

og kald kan blive til virkelighed. Livserfaringerne vil blive formidlet i

tale og billeder.

FHCM har de sidste 10 år været i partnerskab med Missionsforbundet.

::: missionsinFo

Mandag og tirsdag. Dette er steder, hvor du får indblik i missionsarbejdet

over hele jorden. Programmet er rettet mod alle i mission! Så kom

og hør og del…

::: seniorCaFÉ

– med tilbud, der vil være interessante for alle generationer!

Ansvaret for programmet er i år lagt i hænderne på Inge og Ole

Bækgaard, Baptistsamfundet, samt Leo Hansen fra Missionsforbundet.

Mandag d. 22. juli kl. 15.30

”Tro bygger bro gennem sang og musik i menneskers liv, hjem og

menighed”. Mød forfattere, musikere og sangere fra Baptistsamfundet

og Missionsforbundet.

Tirsdag d. 23. juli kl. 15.30

”Tro bygger bro over misbrugets gyngende grund”. Den 43­årige

socialpædagog Brian Mikkelsen fortæller om sit narkotikamisbrug

gennem 13 år og sit nye liv som kristen! Han er nu brobygger og

rådgiver i kristne spørgsmål. – Kom og hør hans spændende historie.

Fredag d. 26. juli kl. 15.30

”Tro bygger bro mellem generationer, traditioner og gamle vaner”.

Denne eftermiddag skal vi lytte til sognepræst Jørgen Jørgensen fra

Aabenraa. Han øser af sine erfaringer med at bygge bro imellem

generationer, om ikke at sætte hinanden i bås, men give plads til

forskelligheder i kirken og livet.

::: Familie, Par og ægteskaB

Hvordan bygger man bro i parforholdet? Hvordan gør vi gode ægteskaber

bedre? Hvad gør vi for at vores familie, parforhold og ægteskab

skal fungere bedre? Kom og hør om emnet og del måske dine tanker!

#

8 9

hovedtalere

Chris simmons

mike Breen

Menighedsplanter på Englands sydkyst.

Hans passion er, at menigheden og den

enkelte udrustes til at gøre det, som

Gud har kaldet os til. Han formidler

Helligåndens nærvær og kraft på en

enkel, jordnær og afslappet måde.

Engelsk præst, der ønsker, at nutidens

kirke forvandles, så den bliver en

”lygtepæl” i samfundet og kulturen

og viser frem mod en fremtid. Han

er manden bag og forfatteren til

”Livsmønstre”.

lars midtgaard

Hannu Vuorinen

Baptistpræst fra Aalborg, der siger: ”…

at være kristen er at være på vej mod

et mål … jeg har selv ansvar for ikke

at stå stille… jeg må forstå, hvad det

indebærer at følge i fodsporene på min

Herre og Mester… ikke en lovpligtig,

bebyrdende vandring,

men en ”hvilende vandring”.”

Missionsforstander for Det Finske

Missionsforbund. International,

inspirerende forkynder og underviser.

Han brænder for at se lokale

menigheder vokse og påvirke

omgivelserne, og at den enkelte kristne

hengiver sig til Jesus.

john nielsen

Efter 26 års tjeneste som præst, nu

missionsforstander i Det Danske

Missionsforbund. Han har en klar

forkyndelse om frelse og er en

stærk formidler af de bibelske

tekster. Engageret brobygger blandt

etniske grupper og med god relation

til præster og kirker lokalt og på

landsplan.

::: en ProFetisk Vinkel - ProFetteam

john lorenzen er leder af teamet

Der vil også i år være et profetteam på Sommerstævnet. Vi ønsker at

vægte det åndelige aspekt, ved at have et profetteam sammensat af

personer fra begge kirkesamfund.

Profetier er ikke noget super­ekstraordinært, men er knyttet til den

daglige samtale med Gud. Det handler om at lytte til Guds stemme og

ikke tro, at det blot skal ske utroligt spontant eller dramatisk.

Vi ønsker at vægte profetisk tale, og vi tror Gud taler til mange på

mangfoldige måder. Vi vil meget gerne høre om disse profetier. Profetteamet

vil enten via tale eller på skrift sørge for, at de profetier, der

fremkommer, bliver alle til del, og at dette sker i en god og tryg ramme

på Sommerstævnet. Det er altså ikke den enkelte, der fremfører det

SOMMER-

STÆVNE

MASSER AF

SPÆNDENDE

uNDERViSNiNG

OG SEMiNaRER

Claus Bækgaard

For baptistpræsten fra Roskilde er det

vigtigt, at den lokale kirke er kaldet til at

være til velsignelse og derfor være kirke for

lokalområdet. Den altafgørende drivkraft

hertil er troen på, at Gud har gode og smukke

tanker for den lokale menighed. Tanker om at

leve i et varmt, ærligt og inderligt fællesskab,

hvor man hjælper og støtter hinanden i

vandringen med Gud.

solfrid Quist natvig, norge

er uddannet sygeplejerske. Efter Evangelisationsskole

(UMO) i Schweiz og medlem

af ledergruppen (DTS) i England, var hun i

flere år leder af UMO’s nationale lederteam

i Danmark samtidig med, at hun ledede en

bønneskole. Er nu bosat i Kristiansand, Norge,

hvorfra hun arbejder. Mennesker i hen ved

60 lande har nydt godt af hendes meget

personlige undervisning. På sommerstævnet

underviser og inspirerer hun os ved formiddagsundervisning

samt 2 eftermiddagsseminarer

med titlen ”Åndens Kraft”.

ruben dalsgaard,

oasepræst, silkeborg

”Vi mænd har en samtale til gode, og på dette

seminar vil vi mødes og følges et stykke på

vejen. F.eks. hvordan elsker en mand Herren

af hele sit hjerte, sin sjæl og styrke? Det er et

seminar om at være mand og en overgivet

efterfølger af Jesus”, siger Ruben Dalsgaard.

ellinor Quist stig

Ellinor er født i Norge, men har boet i

Danmark i flere år. Hun arbejder som

psykiatrisk sygeplejerske. I mange år har

hun været engageret i kristent arbejde,

forkyndelse, undervisning, sjælesorg og

vejledning. Fra kvinde til kvinde taler

hun om hvordan troen bygger bro under

skiftende omstændigheder i et mangfoldigt

livslandskab.

uNDERViSNiNG OG SEMiNaRER

#

6 7

::: HelBredelse

Guddommelig helbredelse kan både gøre, at mange mennesker begynder

at gå til gudstjeneste, og samtidig kan udeblivelse af helbredelse

være en kilde til frustrationer og tvivl for den, som ikke blev helbredt.

Helbreder Gud i dag? Er sygdom forårsaget af synd? Er sygdom en

form for besættelse? I samarbejde med Healing Rooms, vil disse

spørgsmål og mange andre blive forsøgt besvaret. Healing Rooms

arbejder i mange dele af verden med personlig forbøn for syge og er et

tilbud på Sommerstævnet 2013.

12

Platform

det alternative spor på årets sommerstævne

Platform er to ting:

plaTFOrM Scene

­ scenen med et alternativ til den store scene

­ scenen, hvor programmet vil være mere ungdommeligt

­ stedet for dig, der vil udfordres

Målgruppen: 18 ­ ?? år

Du er altså velkommen til vores møder uanset alder.

plaTFOrM caMp

­ stedet, hvor du kan forvente at møde andre unge

­ et socialt samlingspunkt for alle unge på Sommerstævnet

­ stedet, hvor du kan se frem til nye venskaber og gode snakke

Målgruppen: 18 ­ 30 år.

Program

kiDZ 0 år - 3. klasse

Sjov og ballade, fællesskab og oplevelser sammen med nye og gamle

venner, tid sammen hvor vi lærer mere om Gud og hører om den

Tro, der bygger bro. Det er nogle af elementerne i KIDZ – vi håber du

kommer og er med!

MicroKIDZ er for dig, der ikke er fyldt 3 år og ikke er begyndt i

børnehave endnu. Du skal have en voksen med.

MiniKIDZ er for dig, der er fyldt 3 år og går i børnehave. Hvis du

endnu ikke har gået i 0. kl. et helt skoleår, er dette gruppen for dig.

SkoleKIDZ er for dig, der har gået i 0.­ 3. klasse i skoleåret 2012/13.

Du skal tilmelde dig det klassetrin, du afslutter juni 2013.

Kl. 11.30 ­12.30 er der aktivitetsgrupper. Du skal tilmelde dig én

gruppe, som du så deltager i hele ugen. Kun et begrænset antal børn

kan deltage i hver gruppe, grupperne lukkes derfor efterhånden, som de

bliver fyldt.

Kl. 19.30 ­ 21.00 er der aftenprogram for de lidt større børn – hvis

du altså orker mere. Programmet er ikke fastlagt endnu, men vi skal i

hvert fald have talentaften (så begynd gerne at øve) – vi lover, at det

nok skal blive sjovt!

aktivitetsgrupper for skolekidZ

::: DanS

Har du rytme i kroppen så kom og dans for Gud! Vi skal prøve

forskellige dansearter (bl.a. børnelatin og showdance).

::: KaMpen FOr DeT gODe

Der er brug for de gode riddere, så vi bruger nogle af dagene til at lave

udstyr (sværd og lign.) og så skal ridderne i kamp!

::: Jul I JulI

Synes du også, vi fejrer jul alt for sjældent? Her skal vi lave julepynt

og pynte juletræ, spille pebernød, synge julesange og meget mere. Det

bliver rigtig julehygge!

::: FODbOlDSKOle

Er du bidt af en gal fodbold som Messi, Ronaldo eller Fabrigaz? Her skal

vi lave sjove øvelser og selvfølgelig spille en masse fodbold.

::: VIlD Og nørDeT

For dig, der kan lide at hamre, skrue og bygge ting. Det skal nok blive

vildt og nørdet!

::: FrIluFTSlIV

Erfarne spejdere tager dig med ud i naturen, vi skal bruge dolk og økse

og selvfølgelig bage snobrød over bål.

::: børneKOr

Bliver du glad af at synge, så kom og vær med i vores kor. Der bliver

gang i den!

::: OuTDOOr

Kan du tænke dig at være med til udendørs akrobatik, cykelsport og at

bruge naturen som forhindringsbane? Så ses vi i denne gruppe.

SØNDAG 21/7 MANDAG 22/7 TIRSDAG 23/7 ONSDAG 24/7 TORSDAG 25/7

FORMIDDAG

7.30 - 9.00 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

13

9.00 - 9.45 Tidebøn Tidebøn Tidebøn Tidebøn

9.45 - 10.30 Platform - Gunni Bjørsted Platform - Gunni Bjørsted Platform - Gunni Bjørsted Platform - Gunni Bjørsted

10.00 - 10.25 Godmorgen Gud Godmorgen Gud Godmorgen Gud Godmorgen Gud

10.00 - 11.30 One - Kick-off med Gud One - Brunch One - Kick-off med Gud One - Kick-off med Gud

10.45 - 12.15 Chris Simmons Claus Bækgaard Hannu Vuorinen Solfrid Quist Natvig

TIDLIG EFTERMIDDAG

13.30 - 15.00 Missionsinfo Missionsinfo DDM-Jubilæum BiD LKF

13.30 - 15.00 DDM Årsmøde

13.30 - 15.00 Krea Krea Krea Krea

13.30 - 15.00 Friluftsliv/Sport Friluftsliv/Sport Friluftsliv/Sport Friluftsliv/Sport

13.30 - 15.00 Healing Rooms Healing Rooms Healing Rooms Healing Rooms

13.30 - 15.00 MBU

13.30 - 15.00 BBU DBSU

14.00 - 16:00 One - Aktiviteter One - Aktiviteter One - Aktiviteter One - Aktiviteter

SEN EFTERMIDDAG

15.30 - 17:00 DDM-Jubilæum BiD LKF

15.30 - 17:00 DDM Årsmøde

15.30 - 17:00 Senior cafe Senior cafe

15.30 - 17:00 Åndens kraft - Chris Simmons Åndens kraft - Chris Simmons Åndens kraft - Solfrid Quist Natvig Åndens kraft - Solfrid Quis

15.30 - 17:00 Mand og mand imellem - R. Dalsgaard Kvinde til kvinde - Ellinor Quist Stig Helbredelse - Healing Rooms Familie, par og ægteskab

15.30 - 17:00 Tro brænder broer - Ledelse - John Lorenzen Ledelse - Per Bækgaard

15.30 - 17:00 Missionsseminar

15.30 - 17:00 Gospel-workshop Gospel-workshop Gospel-workshop Gospel-workshop

15.30 - 17:00 DBSU

16.00 - 17.00 Stævneåbning

17.30 - 20.00

AFTEN

17:30 - 20:00: Grillaften

18.00 - 19.00 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.00 - 19.20 Tidebøn Tidebøn Tidebøn Tidebøn Tidebøn

19.30 - 21.30 Lars Midtgaard 17:30 - 20:00: Grillaften Chris Simmons John Nielsen Mike Breen

19.30 - 21.30 Platform - Aftensamling Platform - Aftensamling Platform - Aftensamling Platform - Aftensamling Platform - Aftensamling

20.30 - ?? Koncert med Julie Lindell

21.30 - 22.30 One - Kickstart One - Femkamp One - Bålhygge One - Kongespilsturnering One inviterer Connected

22.00 Tidebøn Tidebøn Tidebøn Tidebøn Tidebøn

22.00 One - Lovsang med u-lejr One - Lovsang med u-le

SEN AFTEN

22.30 One hænger ud One hænger ud One hænger ud One hænger ud One hænger ud

Visionen med platform er at være en platform for:

­ mødet mellem mennesker

­ mødet mellem mennesker og Gud

­ nye ideer og projekter.

Programmet på Platform vil have fokus på det sociale element,

så vi har opprioriteret de sociale tiltag, uformelle og planlagte.

Derudover har vi tre daglige møder: Formiddagsundervisning,

formiddagsmøde, og aftenmøde. Om eftermiddagen følger vi

stævnets seminarer eller laver noget aktivt, hyggeligt, sjovt eller

socialt.

2

Tro

Med dette te

til SOMMERS

program for a

til at planlæg

stævnets man

at nyde de gr

Med stævnet

bygge broer e

skaber adskill

Troen egner s

Det ligger i tr

Den største b

Han byggede

med sine ord

andre hellere

Inspireret af J

ning mellem

det med mer

Når vi lærer a

Nye og spæn

broen.

Velkommen

Velkomsthi

Forstander Kim

”Fra Efterskolen

Sommerstævne

vores første over

Roskilde, har vi s

for sommerstæv

nok skal føle dig

helt forrygende

MiSSiONSfORBuNDET

– 125 ÅR i DaNMaRk

MiSSiONSfORBuNDETS BØRN OG uNGE 10

Det Danske Missionsforbund blev stiftet

søndag d. 3. juni 1888 i Aalborg

De 125 år markeres på stævnet med en

jubilæumsdag onsdag d. 24. juli.

Dagens festligheder er ikke kun for ”Missionsforbundere

men er for alle stævnedeltagere.

Jubilæumsdagen byder på følgende program:

InSpIrerenDe unDerVISnIng TIl nuTIDen

VeD hannu VuOrInen, FInlanD

FeSTlIg MarKerIng MeD TIlbageblIK på 1

– MærK hISTOrIenS VIngeSuS

InSpIraTIOnSaFTen – MOD nye Må

Ligesom de øvrige dage på stævnet vil der også på jubilæu

være undervisning om formiddagen. Dagens underviser, H

nen, missionsforstander i Suomen Vapaakirkko, Det Finske

forbund siden 2009, vil på stævnet repræsentere det inte

fællesskab, som Det Danske Missionsforbund er en del af

IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churc

nen har virket i forskellige præstestillinger i Finland samt

finske immigrantkirker i USA og Canada. Han er kendt so

forkynder og bibelunderviser. Har undervist ved mange

i hjemlandet, Indien, Canada, USA og Estland. Han er fo

bøger, ”Under konstruktion - Nådens hus” og ”Udsluk ikk

Eftermiddagen står i festens tegn. Her vil vi møde to a

bundets pionerer, Cathrine Juell og Jens Jensen­Maar, i

En række præster vil fejre ordinationsjubilæum. Jubilæ

over læren” vil blive præsenteret. Der bliver sang og m

indslag og naturligvis en rigtig god servering. Måske S

kagemand?

Om aftenen vil der, som de øvrige aftener, være mød

taler John Nielsen, som vil sætte fokus på ”Kirkens fr

18


Fjendekærlighed

AF tIM EIStRUp

Sådan lyder overskriften på afsnittet i Lukasevangeliet

kapitel 6 vers 27 til 36.

”Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres

fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign

dem, der forbander jer, og bed for dem, der

mishandler jer.”

Vi har modtaget en opdatering fra ccB (christian

concerned for Burma) og FBR (Free Burma

Rangers) teams. I forbindelse med den globale

bededag 10. marts 2013 fortæller David Eubank

om denne oplevelse fra det virkelige liv i et land,

der bevæger sig mod mere fredelige tilstande.

--

Kære venner,

Sidste år bad vi over og besluttede os for at

sende et brev til regeringen i Burma (Myanmar)

for at fortælle dem, at vi beder for dem, for at

opmuntre dem til at forsone sig med alle folkene

i Burma og for at fortælle dem, at vi er villige til

at hjælpe på hvilken som helst konstruktiv måde.

De fortalte os indirekte, at de var interesseret i et

møde med os. Vi diskuterede dette mellem vores

teams, bad for skridt i den rigtige retning og det

rigtige tidspunkt og vi forsøgte kraftigt at nå til

enighed med hinanden. Vi var ikke sikre på, om

et møde var den rigtige beslutning og i så fald,

hvornår det rette tidspunkt ville være.

Flere uger senere havde vi et meget uventet

møde. på grænsen mellem Burma og thailand,

ankom en delegation bestående af den tidligere

general i den burmesiske hær, Aung Min, chef-

forhandler for regeringen, og etniske grupper i

våbenhvileprocessen og den person som vi havde

bedt om at få et møde med, til det sted hvor vi

var. De var midt i en forhandling mellem Karen

National Union (KNU) og den burmesiske regering

om at frigive fanger.

Dette er hvad der skete:

Vi var lige kommet tilbage fra en mission og

blev inviteret til at diskutere og fremme et muligt

fremtidigt enhedsmøde mellem multietniske

grupper. Jeg havde bedt til Gud og sagt:

”Herre, jeg ønsker at dette skal komme fra dig.

Kan du ikke bare arrangere disse møder? på den

måde vil det være fra dig og ikke mig, der spilder

tiden eller går i den forkerte retning. tak Herre.”

Han arrangerede helt bestemt mere end jeg

havde forudset. Da vi forberedte os på at tage

derfra dagen efter, fandt vi ud af, at en delegation

fra den burmesiske regering var på vej for at

forhandle med KNU. Jeg bad over hvad jeg skulle

gøre og jeg indså, at det kunne være en god mulighed

for at mødes med dem. Idet den burmesiske

delegation, inklusiv Aung Min, nærmede sig,

blev det taget ud af mine hænder. De kom hen til

mig og sagde: ”Du er David Eubank, leder af Free

Tha Dah Der kirken. Genopbygget 1,5 år efter den var totalt nedbrændt.

Burma Rangers.” Jeg sagde ja og sagde, at jeg var

glad og overrasket over at møde dem.

Mødet var venligt og jeg gav dem vores FBR

DVD’er og årsrapporter og fortalte dem, at de

måske ville blive vrede når de så hvad vi havde

sendt ud, men vi havde rapporteret sandheden

og vi forsøgte at sige sandheden i kærlighed. De

fortalte mig, at de ønskede at mødes igen og

inviterede mig til at komme til Burma.

Jeg spurgte Aung Min om jeg kunne få lov til at

bede. Han så overrasket ud, men smilede og sagde

ja, så jeg bad – først på burmesisk – ”Må Gud

velsigne jer” – så på engelsk, hvor jeg bad Jesus

om at lede, hjælpe og velsigne os idet vi prøver

at gå nye veje, som vi ikke har prøvet før. Aung

Min klemte min hånd da vi bad og jeg følte Guds

kærlighed mellem os.

Da delegationen mødte min familie og børnenes

kæleaber, gav Aung Min hånd til Karen og vores

børn og sagde: ”Vi ønsker virkelig, at dig og din

familie kommer og møder os i Burma. Vi ønsker

at starte forfra. Vær sød at komme.” Jeg fortalte

dem, at vi havde bedt om dette og at vi ønskede

at komme og møde dem på det rette tidspunkt

og at vi så frem til dette.

Vi ved ikke hvad der kommer ud af disse møder

med den burmesiske regering og om der overhovedet

vil komme flere. Vi takker Gud for, at han

har givet os mulighed for at møde dem, der har

været vores fjender som mennesker. Vi beder

om, at Gud vil lede os alle i nye relationer med

hinanden. Mens vi beder om dette, vil vi fortsat

stå sammen med de undertrykte og bede om

forsoning for alle i Burma.

tak for alle jeres bønner omkring dette.

Gud velsigne jer.

Bed for dette vigtige arbejde i Guds riges sag.


6 7


Præsentation af Menighedsrådet

RuBin FoDgAARD – FoRmAnD, 34 åR.

Gift med christina. Fire børn, tobias 8 år, Julie 6 år, Anna 3 år og Marie

Lucia 0 år.

Lærer på Filipskolen.

Ansvarsområder: Formand, kontakt til unge familier.

Kontakt for og samarbejde med præst.

RolAnD PeDeRsen – ØkonomisekRetæR, 66 åR.

Gift med Ena og har 3 børn. Kenneth, Jesper og tina.

Ansvarsområder i kirken er økonomi, lyd og bygning i samarbejde

med Sten Nygaard.

Poul eRik Jensen – sekRetæR, 51 åR.

Gift med tina, 3 børn, Anna 15, Sara 19, tanja 23.

Kvalitetschef, Aalborg Kommune.

Ansvarsområder: Sekretær, kontaktmand i forhold til AV, lyd og teknik,

kontakt i forhold til koordinering fællesskabsgrupper, kontakt i

forhold til serveringsteam.

mARiAnne nielsen, 43 åR.

Gift med John. to børn, Silvia 16 år og Simon 19 år.

Uddannet SOSU-assistent, men arbejder som dagplejer.

Ansvarsområder: Kontakt til børne- og ungdomsarbejde, udsmykning,

kunstudvalg, kvindekreds.

tim eistRuP, 63 åR.

Gift med Else. Vi har tre børn pernille, peter og Mette.

Seks børnebørn fra 1 til 11.

Jeg er på efterløn og har senest arbejdet som konsulent i en

skoleforvaltning.

Ansvarsområder er bl.a. menighedens indvandrergrupper,

bog og musik og kartoteker.

Booking AF lokAleR:

Yderligt kan det nævnes at booking af lokaler i Bethaniakirken vil blive administreret af Lisbet Lachat.

Al forespørgsel sendes til lisbet@lachat.dk eller telefon 28 72 00 47.

Program maj - juni 2013

dag hammarskjölds gade 2B, 9000 Aalborg

www.bethania.dk - . Tlf. 98 11 48 57

Nørresundby Soul

Children, under ledelse

af David Høgaard og

Camilla Ryborg.

8 9


gudsTjenesTer og Møder M.M.

On 1

MAJ

Morgenbøn, formiddagsbøn, aftenbøn

Fr 3 18.00 Disneyaften for børnefamilier

Lø 4 10.00 Afrikansk Gudstjeneste – Besøg af biskop fra tanzania

10.30 Arabisk Gudstjeneste

19.00 Færøsk Gudstjeneste

Sø 5 10.30 Konfirmationsgudstjeneste, Dominique Lachat

Ma 6 19.00 Bibelmaraton (afslutning)

ti 7 14.00 Kvindekredsen

18.00 Rådsmøde

On 8 Morgenbøn, formiddagsbøn, aftenbøn

to 9 Danske Kirkedage

Fr 10 Danske Kirkedage (se også program havnefronten)

Lø 11 Danske Kirkedage (se også program havnefronten)

Sø 12 09.15 Mulighed for privat kørsel fra Bethania til AKKc, Danske Kirkedage

10.00 Afslutningsgudstjeneste i Aalborghallen (se program Kirkedage)

On 15 Morgenbøn, formiddagsbøn, aftenbøn

Lø 18 10.30 Arabisk Gudstjeneste

20.00 Lovsangsaften

Sø 19 10.30 pinsegudstjeneste, Dominique L.

ti 21 14.30 Mellem Venner

On 22 Morgenbøn, formiddagsbøn, aftenbøn

Lø 25 Englevagt

10.30 Arabisk Gudstjeneste

Sø 26 18.00 Missionsgudstjeneste, Jens Sørensen. Kollekt til Mission Grønland

ti 28 14.30 Åben dagligstue

On 29 Morgenbøn, formiddagsbøn, aftenbøn

BørnEKLuB, nørrESunDBY

gl. lindholm skole, multihallen

onsdage kl. 16.00-17.30.

unGDOmSKLYnGE

tirsdag kl. 19.00 i kirken. mere info om

program m.v. hos David Højgaard.

tlf. 24 20 89 98.

JUNI

Lø 1 10.00 Afrikansk Gudstjeneste

10.30 Arabisk Gudstjeneste

19.00 Færøsk Gudstjeneste

Sø 2 10.30 Nadvergudstjeneste, Dominique L.

ti 4 14.00 Kvindekredsen

18.00 Rådsmøde

On 5 Morgenbøn, formiddagsbøn, aftenbøn

Lø 8 10.30 Arabisk Gudstjeneste

Sø 9 10.30 Gudstjeneste, Dominique L.

ti 11 Udflugt med ”Mellem Venner” (se program tilmelding)

On 12 Morgenbøn, formiddagsbøn

19.00 Menighedsmøde

Fr 14 DDM seminar om sunde missionale menigheder, John Wenrich (tilmelding)

Lø 15 DDM seminar om sunde missionale menigheder, John Wenrich (tilmelding)

Sø 16 10.30 Gudstjeneste, John Wenrich

On 19 Morgenbøn, formiddagsbøn, aftenbøn

Lø 22 10.30 Arabisk Gudstjeneste

Sø 23 10.30 Gudstjeneste med vores to volontører, efterfulgt af sommerudflugt

m/medbragt mad i Lundby krat

ti 25 14.30 Åben dagligstue

On 26 Morgenbøn, formiddagsbøn, aftenbøn

Fr 28 18.00 International Food party

Lø 29 10.30 Arabisk Gudstjeneste

Sø 30 10.30 Gudstjeneste, Dominique L.

BEtwEEnS

For børn og teenagere.

torsdag kl. 17.30-20.30.

Bøn i KirKEn

Hver onsdag. kl. 05.30, 09.30 og 19.00.

BørnEKirKE

søndag kl. 11.00-11.45 samtidig med

gudstjenesten.

FæLLESSKaBSGruppErnE

træffes efter aftale i grupperne.

10 11


MENIGHEDENS PRÆST

Dominique Lachat

Ahornvej 33, 9000 Aalborg

tlf. 28 72 00 46

dominique@lachat.dk

præsten træffes ikke mandag.

MENIGHEDSRÅDET, FORMAND

Rubin Fodgaard. tlf. 98 10 11 26

fodgaard@email.dk

øKONOMISEKRETÆR

Roland pedersen. tlf. 98 38 35 88

rp@gvdnet.dk

SEKRETÆR

poul Erik Jensen. tlf. 97 22 20 61

poulerik.salme51@gmail.com

MENIGHEDSKORET

Kristin Manstrup. tlf. 22 40 76 56

kristin@manstrup.dk

SENIORKORET

Inge Kristensen. tlf. 98 13 61 40

MELLEM VENNER

Annelise Nørgaard. tlf. 61 69 46 61

Bodil Ditlev pedersen. tlf. 98 37 37 57

Karen Margrethe Borup. tlf. 98 38 51 09

KVINDEKREDSEN

Irma Nygaard. tlf. 98 18 49 75

stenus@home3.gvdnet.dk

kontaktpersoner 2013

BUS

BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDEt

Barbara Mortensen, tlf. 22 26 34 75

barbara@smedstrup.dk

BøRNEKLUB, NøRRESUNDBY

Gl. Lindholm skole, Multihallen

Nor Rasmussen. tlf. 22 88 44 83

nor@bbnpost.dk

BøRNEKIRKEN

Kresten Møller Nielsen. tlf. 28 86 15 10

JUNIORKLUBBEN “BETHANITTERNE”

Hanna pedersen. tlf. 22 34 23 86

htpedersen@adr.dk

tEENAGEKLUB

thomas Kolstad. tlf. 22 62 26 41

thomaskolstad@gmail.com

UNGDOMSKLYNGE

/ UNGDOMSGUDStJENEStER

David Højgard. tlf. 98 15 44 88 /24 20 89 98

vid_dk@hotmail.com

PEDEL

Augustin Ntunungu. tlf. 32 10 83 57

BETHANIAKIRKENS MISSIONSPROJEKT

AIDS cARE

Inger Lise og Mogens Koch pedersen.

tlf. 77 33 03 22/24 83 55 90 info@aids-care.dk

INTERNATIONALT ARBEJDE

Sten Nygaard. tlf. 28 14 40 27

stenus@home3.gvdnet.dk

ARABISK GRUPPE

tarek Freiwat, tlf. 20 62 81 75

AFRIKANSK GRUPPE

christine Munezero, tlf. 32 10 83 57

IRANSK GRUPPE

Jette og claus Bøgh Larsen, tlf. 98 15 92 86

MENIGHEDSRÅDET

Rubin Fodgaard, formand

Roland Pedersen, økonomisekretær

Poul Erik Jensen, sekretær

Marianne Nielsen

Tim Eistrup

Dominique Lachat

dag hammarskjölds gade 2B, 9000 Aalborg

www.bethania.dk Tlf. 98 11 48 57

Nyt om navne

FøDSELSDAGE

6. maj - Mette Klitgaard Filskov, 30 år

8. maj - Aksel Højbak Jonasen, 70 år

14. maj - Inga Larsen, 95 år (træffes ikke på

dagen)

9. juni - Grethe Marie Olsen, 70 år

21. juni - charlotte Vittrup pedersen, 30 år

27. juni - Mogens Koch pedersen, 65 år

KOBBERBRYLLUP

16. maj - Marie claire tuyishimire og patrick

Rwagasore

GULDBRYLLUP

1. juni - Annelise og Niels peter Nørgaard.

Menigheden ønsker hjertelig tillykke og Guds

rigeste velsignelse.

KÆRE MENIGHED

Hjertelig tak for deltagelse og opmærksomhed

ved vores far Orla Jensen's begravelse.

Det varmede med jeres opbakning den dag.

Liselotte, Kirsten, Erik og Lisbet

TAK

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved min

kære mand, Harry Andersen´s sygdom, død og

begravelse.

tak for hvert besøg og hver hilsen.

Inger Andersen.

Mærkedage Medlemmers ”mærkedage” (fødselsdage fra

20 år) markeres i kirkebladet. Hvis du ikke ønsker,at din

”mærkedag” markeres, bedes du senest to måneder før meddele

dette til Annette Hansen pr. tlf. 98 18 47 96 eller e-mail:

aehansen@mail.dk

Lovsang på

sommerstævnet

AF BARBARA MORtENSEN

Uge 30 2013 er en helt speciel uge for mig.

Jeg skal lede lovsang på aftenmøderne på

sommerstævnet på Efterskolen Lindenborg.

Det glæder jeg mig rigtig meget til. De fleste

sangere og musikere er her fra Bethania, så

det bliver virkelig en fornøjelse.

Jeg håber, at mange fra menigheden kommer

med på sommerstævnet, for det vil betyde

meget at få jeres opbakning. Den 18. maj

kl. 20 holder stævnelovsangsgruppen en lovsangsaften

(se annonce s 16), hvor du kan

være med til at synge sangene som vi skal

synge på stævnet. Uanset om du skal på

stævnet eller ej, eller synes du allerede kender

sangene, så kom med alligevel denne aften.

Dette vil blive en dejlig aften, med tid til at

bade i Guds kærlighed og tilbede Ham.

Jeg glæder mig til at være sammen med jer,

både den 18. maj – og rigtig meget på Sommerstævnet!!!

12 13


90+

AF ANNI BRANDt

Nyt fra Din Kirke har denne gang

besøgt Sinne Johansen, en af

menighedens ældste. Sinne er 93

år og blev enke for anden gang

for 18 år siden. Hun bor i en smuk

lejlighed med udsigt til Limfjorden

og er selv en smuk, gammel dame.

HVORDAN GÅR DIN HVERDAG,

HVAD LAVER DU?

Efter at jeg for ca. 1 år siden brækkede lårbenet,

går jeg ikke så godt mere. Jeg har en rollator, så

jeg kan komme rundt i lejligheden, men kan ikke

komme så meget ud. to gange om ugen bliver

jeg hentet til centret i Fredericiagade, hvor jeg

har fået nogle gode venner, som betyder meget

for mig, (og jeg vist også for dem). De respekterer

mig, som den jeg er. Jeg ser en del fjernsyn, og

så beder jeg. Jeg får lidt hjælp til rengøring og

andre praktiske ting, bl.a. kommer der en hver

aften, så jeg kan få lidt natmad, f.eks. frugt eller

andre lækkerier.

FORTÆL OM DIN BARNDOM, HAR DU

ALTID TROET PÅ GUD?

Ja, jeg voksede op på en gård udenfor Brovst, vi

var 8 børn, og vore forældre var troende. Selv om

det var trange kår mange steder, da jeg blev født,

så manglede vi ikke noget. Vi dyrkede mange

ting på gården, og min far var god til at handle,

opdrætte dyr og sælge dem. Min tante og onkel

åbnede deres hjem og holdt søndagsskole, og jeg

blev bedt om at komme og synge sammen med

børnene, jeg var omkring 10 år. Mine forældre

havde ingen bil, så de og deres naboer gik mest

til stuemøder hos hinanden.

HVOR BOEDE DU, DA DU BLEV GIFT?

Jeg blev gift med Einar i 1943, og vi boede først i

nærheden af Brovst, senere i en del år i Aalborg/

Nørresundby, hvor jeg var med i Lindholmkoret

og i søndagsskolen i Lindholm. I den tid fik vi

rigtig mange venner i Aalborg, og vi havde en

god tid. Så fik Einar et job, hvor han skulle bo i

Brovstområdet, så vi flyttede til Brovst, nu sammen

med de 2 drenge, som vi havde fået. Her

var jeg i Zionskirken med i koret. Senere flyttede

vi igen til Aalborg, hvor jeg i 1976 mistede min

mand. Jeg var så alene i 2 år. Så blev jeg gift med

Jens og fik 18 gode år med ham, inden han en

dag pludselig faldt om og døde.

DU HAR MISTET TO MÆND, HVORDAN

BEVARER MAN TROEN PÅ GUD?

Det er slemt at miste, og jeg spurgte også Gud

hvorfor? Men jeg har altid troet fuldt og fast på

Gud og aldrig været i tvivl om, at Han var der.

Og Gud har hjulpet mig i mange både store og

små ting.

HVAD BETYDER TROEN FOR DIG I DAG?

på dette spørgsmål svarer Sinne bare med et

eneste ord: Alt!

HAR DU TIL SLUT NOGET AT SIGE TIL

LÆSERNE?

Ja, tag Jesus med i hele livet! ✿

BeThAniAkirken i

AAlBorg sTAdsArkiv

AF pEDER MØRcH

Som historisk interesseret har jeg igennem flere

år samlet billeder, protokoller, tryksager og kirkeblade.

Flere gange har jeg lagt øre til: ”Hvem

gider interessere for sig det, du gemmer på?”

Da jeg ved menighedens 125 års jubilæum i

2012 blev bedt om at give et tilbageblik over

menighedens historie, havde jeg heldigvis meget

gammelt materiale, bl.a. fra Lilly og Knud Manstrups

dødsbo.

I 2005 fik jeg kontakt til Aalborg Stadsarkiv og

arkivar Flemming Nielsen, som tog imod en del

materiale.

I begyndelsen af marts måned var jeg endnu en

gang på Stadsarkivet med materiale, og arkivar

Flemming Nielsen sagde ved den lejlighed, at

arkivet altid er interesseret i gamle dokumenter,

billeder både af interiør, bygninger og mennesker.

Bl.a. afleverede jeg en ansøgning fra 1954 til Skoleforvaltningen

om tilladelse til at afholde søndagsskole

i den nyopførte Vesterkærets Skole.

Materialet vil altid være tilgængeligt for dem, der

ønsker at se det. Måden herpå

er at benytte internettet

www.aalborgstadsarkiv.dk –

klik på ”søg i samlingen” – skriv ”Bethaniakirken”

i rubrikken ”Fritekst”. Herefter kommer

alt om kirken frem. I højre spalte kan man

bestille netop det materiale, der ønskes til gennemsyn

i Stadsarkivets læsesal.

Motivet med at aflevere materiale til Stadsarkivet

er, at det bevares for eftertiden og for dem,

der måske ad åre skal skrive videre på kirkens

historie.

Jeg har prøvet at rekvirere gammelt materiale, en

bog skrevet ved menighedens 50 års jubilæum af

afdøde formand chr. Nielsen, og jeg glæder mig

til at læse hans beretning.

fremt du er i besiddelse af – eller ved hvor

der er noget – gammelt materiale om kirken, vil

jeg gerne tage imod det for registrering og efterfølgende

aflevere det til Stadsarkivet. Alt har

interesse! ✿

Sommerudflugt til Lundby Krat

søndag 23. juni.

Kort gudstjeneste kl. 10.30 med camilla og Juliane.

Derefter kører vi til Lundby Krat!

Medbring din egen madpakke, så spiser vi sammen nær

parkeringspladsen. Bagefter er der "frit samvær", så medbring

også gerne en kande kaffe og måske en kage.

Find en at køre med, eller tag bus nr. 54.

Ved spørgsmål kontakt Barbara Mortensen: 22 26 34 75

14 15


MÅNEDENS UDFORDRING!

I regerIng

eller I

opposItIon?

Nu har vi i nogen tid haft en rød regering efter

lang tid med en blå. Og vi ser gang på gang,

at det er meget lettere at være i opposition,

for så kan man frit komme med alle mulige

meninger om, hvordan landet skal regeres,

uden at det koster noget. Det er straks meget

sværere, når du bestemmer.

Er det ikke også lidt sådan i en menighed?

Er du i opposition eller er du med i regering

- med til at præge og bestemme, hvordan

menigheden skal være?

Det er så let at sidde på bænken og tænke:

”Nu gør de sådan og sådan, det er ikke den

rigtige måde. Hvis jeg kunne bestemme, så

skulle menigheden være anderledes.”

Men du kan være med til at bestemme! Kom

til menighedsmøderne og giv din mening til

kende (i kærlighed til Gud og menigheden),

sig ja, når nogen spørger om hjælp til et eller

andet - eller tilbyd selv at give en hånd med.

VæR pOSItIV. Og lad være med at kritisere

menigheden eller de, der gør et arbejde der.

Brug ikke turen hjem søndag efter gudstjenesten

til at lufte din mening om det, du var

utilfreds med, men nævn gerne det, du syntes

var rigtig godt.

Vær ikke i opposition, men tjen med, bl.a. ved

at sprede velsignelse!

På dette sted kan du udfordre din menighed.

Skriv om, hvad du synes, vi kunne gøre bedre.

Spalten er ikke tænkt som et sted for kritik,

men et sted til opmuntring og eftertanke.

Frikirkelig

konfirmation

Søndag den 5. maj kl 10.30 konfirmeres

Anne-Marie von Dosenrode-Lynge

og Magnus Nygaard Andersen

Velkommen til en festlig formiddag.

Lovsangsaften

i Bethaniakirken

den 18. maj kl 20.

Kom og være med i lovsang og tilbedelse,

når sommerstævnets lovsangsgruppe

synger og spiller i kirken.

Ønsker du at lære sommerens lovsange at

kende, eller bare gerne vil bruge din aften

på at tilbede Gud, så kom og vær med til en

skøn aften med masser af lovsang.

Der vil også være kaffe på kanden!

Menighedsmøde!

i Bethaniakirken

onsdag den 12. juni kl. 19.00

Der serveres kaffe undervejs.

Da det er vores sædvanlige bønneaften i

kirken, vil vi bruge lidt ekstra tid i fælles bøn

ved mødets start.

Vel mødt!

Kærlig hilsen Menighedsrådet

Sunde missionale

menigheder

Seminar om den lokale

menigheds udvikling

14. juni kl.19.00 -15. juni kl.17.00

i Bethaniakirken

Underviser: John Wenrich, USA

Wenrich er ”Director of congregational

Vitality” (leder af menigheds udvikling) i det

ene af Missionsforbundets to amerikanske

søstersamfund, Evangelical covenant

church. Derudover rådgiver han forskellige

kirkesamfund i USA, Europa og Asien til

større og sundere vitalitet i menighederne.

Hans passion er at styrke etablerede

menigheder udover verden. I USA har han

været præst i flere menigheder, ligesom han

også har plantet nye menigheder i både USA

og Saudi Arabien.

Seminaret er målrettet mod ledere, men er

åbent for alle interesserede. Undervisningen

foregår på engelsk med eventuel mulighed

for simultantolkning.

For tilmelding til seminaret og andre

praktiske informationer:

Se brochure i cafeen.

Arrangør: Det Danske Missionsforbund

Seniortræf

Tirsdag den 21. maj

Arbejdet inden for Den Internationale

kristne Ambassade Jerusalem (IcEJ)

Den internationale kristne

Ambassade Jerusalem er en kristen

hjælpeorganisation med hovedkontor

i Israel og med lokalkontorer i over 70

lande. Vi repræsenterer ikke noget bestemt

kirkesamfund. Vi er kristne med kærlighed

til Israel og det jødiske folk, og vort motto

er: trøst, ja trøst mit folk, siger Herren.

Yudith Setz, leder af den sociale afd. i

Jerusalem. Solveig og Jørn Leenders,

IcEJ-dansk afd. i København

Tirsdag den 11. juni – NB: 2. tirsdag

Sommerudflugt. Husk at tilmelde dig.

Evt. spørgsmål til Karen-Margrethe Borup

tlf. 98 38 51 09.

Tirsdag den 7. maj kl. 14.00

Bibeltime ved Herdis Larsen

Tirsdag den 4. juni kl. 14.00

Besøg hos Bodil og Arne Notevik

Gymnasieparken 8,

9000 Aalborg

Al l e kvinder er vel komne

16 17


ENGLEVAGT

ENGLEVAGt er en event for dig, som ønsker at

tage ansvar og række ud til unge og ældre mennesker

i Aalborg midtby under årets karneval.

Karnevallet, hvis tema i år er ”Engle og dæmoner”,

ventes at samle op imod 100.000 festglade

mennesker.

Vi ønsker ikke at være den ”løftede” pegefinger,

men vil igennem forbøn, nærværende teams og

praktisk hjælp forsøge at elske mennesker som

Jesus gjorde. Jesus elsker byen og vi vil forsøge

at gøre det samme.

Vil du være med?

Vær med i forbønnen for dette arrangement

som virkelig rækker en hjælpende hånd ud til

Aalborg by!

Next Gen

– Youth

with

a Passion!

v

Vi har startet et nyt ungdomsinitiativ op i Bethaniakirken,

da vi var nogle stykker, der så et

behov for det.

Vi har i samarbejde med thisted skabt et koncept,

der handler om lederudvikling indenfor

ungdomsgruppen med fokus på at nå ud. Visionen

er at skabe en tryg ramme, hvor alle er motiveret

til at bidrage med særskilte gaver, samt

at nå Nordjyllands missionsforbundere til nogle

måske kvartårlige ungdomsmøder.

tiltaget hedder NextGen - Youth with a passion,

og handler om at gøre den næste generation

inden for kirken klar til at tage et ansvar - først

og fremmest lokalt.

Indtil videre har det været succesfyldt. til første

møde troppede 40 mennesker op med støtte

både fra Aarhus og thisted. til det andet møde

var vi 25, her var det primært folk fra ungdomsgruppen,

hvilket også først og fremmest vil være

tiltagets fokusgruppe.

Vi er i ledelsen super spændte på, hvordan det

fremtidige forløb kommer til at se ud, og om de

unge tager mod til sig i et fælles forsøg på at

blive mere ansvarsbevidste og fremtrædende i

kirkelivet.

Husk os i forbøn!

Kærlig hilsen på ledelsens vegne

Camilla Ryborg og Jacob Muff

v

18 19


Bethaniakirken er en evangelisk frikirke, der er tilsluttet Det

danske Missions forbund. Missionsforbundet er en del af Den Internatio-

nale Føderation af Evangeliske kirker, der har menigheder og kirker i 20

lande og som driver mission i 56 nationer over hele verden.

Missonsforbundet kan kort karakteriseres med tre ord: tro, liv

og fællesskab.

Missionsforbundet søger således at lægge større vægt på fællesskabet

om livet og frelsen i Jesus Kristus, end på hvilke syn man kan have på

forskel lige teologiske spørgsmål. på denne måde forsøger vi at praktisere

Jesu bøn om de troendes enhed.

Bethaniakirken forkynder evangeliet om Jesus Kristus og bek-

ender sig i lighed med en lang række andre kristne kirker til den fælles

kristne trosbekendelse.

Bethaniakirkens gudstjenester og øvrige arrangementer er åbne

for alle uanset tilhørsforhold.

Gudstjenesterne er præget af variation og livsglæde, som blandt andet

kommer til udtryk gennem mange personers medvirken med sang og

musik, vidnesbyrd om oplevelser med Gud, forkyndelse med mere.

Bethaniakirken optager medlemmer på troens bekendelse. Men

alle, uanset medlemskab, er til enhver tid velkommen i kirken.

Bethaniakirken har en lang række tilbud til forskellige alders-

grupper.

hvem er vi?

Bethaniakirken er involveret i mission i thailand, Grønland,

Ghana og Rumænien.

Trosbekendelsen:

”Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himlens og Jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved

Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under pontius pilatus, korsfæstet,

død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde,

opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,

hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund,

syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”

ANSVARSHAVENDE REDAKtØR

Martin Manstrup

REDAKtION

Annette Hansen, Anni Brandt,

Mads Laier

DIStRIBUtION

Anni Brandt

GRAFISK tILREttELæGGELSE

Laila Nygaard Andersen

FOtOS

poul Erik Jensen, m.fl.

DEADLINE

Indlæg til juli/aug. nummeret

2013 skal være redaktionen i

hænde senest den 1. juni 2013

og kan e-mailes på:

martin@manstrup.dk

ADRESSEæNDRING

meddeles til Stig Abrahamsen

Nybovej 20, 9000 Aalborg

telefon 98 12 93 42

mail: stig.abrahamsen@mail.dk

BEtHANIAKIRKEN

Dag Hammarskjöldsgade 2B

9000 Aalborg

telefon 98 11 48 57

WWW.BEtHANIA.DK

BANKKONtONUMMER

Kirkens daglige bankkonto:

Jyske Bank, Reg.nr. 5079,

kontonummer 224857-2.

AIDS cARE BANKKONtO

Reg.nr. 5059

Kontonummer 753303-8

More magazines by this user
Similar magazines