Burr Foredrag

surveyselskab.dk

Burr Foredrag

„Kan analyser af surveydata

sige noget om

årsagssammenhænge?

Eksempler fra

arbejdsmiljøforskningen“

Hermann Burr *

BAuA, Fagområde 3, Arbejde og Sundhed

burr.hermann@baua.bund.de


10.03.2013

2

Sandsynliggørelse af

årsagssammenhænge i surveys?

• Baggrund

• Metoder

– Populationer

– Variable

– Analyser

• Eksempler på resultater

• Metodiske problemer

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

3

Baggrund: Epidemiologiske studier

• Epi demos = i folket

• Undersøgelser af sygdomme:

– Forekomst

– Årsager

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

4

Det dobbeltblindede forsøg: Hvordan

virker pillen?

• Forsøgsdeltagere med samme helbred får tilfældigt

en pille med en bestemt virkning eller en kalkpille,

begge ser ens ud

• Deres helbred nu og senere undersøges af folk der

ikke ved hvilken pille de får

• Helbredsudvikling knyttes til pilletype

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

5

Det observationelle studie

• Snows kolerastudie

– Vand fra Themsen før London Ingen kolera

– Vand fra Themsen i London Kolera (Snow

1855)

• Problemet: Selektion

– Hvad hvis de rige fik drikkevand fra bedre

leverandører end de fattige?

– Det gjorde de så ikke

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

6

Sandsynliggørelse af årsagssammenhænge i

observationelle studier

• Mistænkt årsag før virkning

• Mistænkt årsag målt uafhængigt af virkningen

• Inddrage faktorer der kan forstyrre sammenhænge

mellem mistænkt årsag og virkning

• Undgå selektion

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

7

Hvordan gør vi så det?

Arbejdsmiljøundersøgelser som eksempel

• Populationer

• Variable

• Analyser

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

8

Population

• Kohorte (panel)

– Følge enkeltpersoner over tid

– Høj deltagelse

– Varieret med hensyn til arbejdsmiljø

– Uden det udfald vi vil måle (fx raske)

– Alle med på sluttidspunktet (så mange som

muligt)

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

9

Population

• Undgå selektion

– Både ved udgangspunktet

– Og ved sluttidspunktet

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

10

Variable

• Mulige risikofaktorer målt ved udgangssituationen

for studiet

• Udfaldsvariabel målt ved udgangssituationen og

ved opfølgningen

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

11

Variable

• Valide spørgsmål

– Entydige neutrale spørgsmål

• Eventuelt koblet med registerdata

• The triviality trap

– Måling af risikofaktor og udfald med samme

metode på samme tidspunkt

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

12

Variable

• Måle omfanget på populationsniveau

– Hvad drak du i går

• Måle forskelle mellem individer

– Hvor mange genstande drikker du

gennemsnitligt

• på hverdage

• I weekender

• Det sidste er bedst!!!

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

13

Analyse

• Analyse hvor sammenhængen mellem den

mistænkte årsag og udfaldsvariablen undersøges

– Kontrolleret for mulige forstyrrende variable

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


Risiko for depressive symptomer

som eksempel - Population

• Panel (kohorte)

• NAK 1995 udgangspunkt

• Opfølgning i NAK 2000 (5 år)

• Kun personer uden udfaldet udvælges

• Uden alvorlige depressive symptomer ved

udgangspunktet

Rugulies, Bültmann, Aust & Burr 2006

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


Depressive symptomer som

eksempel – Mulige risikofaktorer

• Arbejdsmiljø målt ved udgangspunktet

• Psykosociale faktorer

• Forstyrrende faktorer (confoundere) målt ved

udgangspunktet

• Alder, samlivsstatus, antal børn i husstanden,

uddannelse, livsstil og social status

Rugulies, Bültmann, Aust & Burr 2006

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


Depressive symptomer som

eksempel - udfald

• Ændringer i udfaldet over tid (incidens)

• Alvorlige depressive symptomer ved

opfølgningen

Rugulies, Bültmann, Aust & Burr 2006

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


Depressive symptomer som

eksempel – hvad fandt vi?

• Lav indflydelse

• Lav social støtte fra ledelsen

• Usikkerhed i ansættelsen

Rugulies, Bültmann, Aust & Burr 2006

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

18

Metodeproblemer - Måleusikerhed

• Måleusikkerhed ved spørgeskemaspørgsmål

– Afhænger af emnets karakter

• Bor du i lejelejlighed eller i ejerlejlighed

• Hvor stor indflydelse har du i det arbejde?

– Afhænger af præcisionen af spørgsmålet

• Er du udsat for støj i dit arbejde?

• Er du udsat for støj, der er så høj, så du skal

råbe for at snakke med en der står lige ved

siden af dig?

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

19

Målefejl

• Målefejl

– Syge vil opleve dårligere arbejdsmiljø end raske

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

20

Et fromt ønske …

• "Vi har altid beskæftiger sig med beskidte

data. Kunsten er at gøre det med en rent

sind." - Michael B. Gregg (1930–2008)

• Professionalisme og tilsvarende respekt fra

andre faggrupper

• Epidemiologiske undersøgelser kan kun

sandsynligggøre sammenhænge, ikke

bevise

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler


10.03.2013

21

Litteratur

• Lund T, Labriola M, Christensen KB, Bultmann U, Villadsen E. Physical work environment risk

factors for long term sickness absence: prospective findings among a cohort of 5357 employees

in Denmark. BMJ 2006;25:449-52.

• Lund T, Labriola M, Christensen KB, Bültmann U, Villadsen E, Burr H. Psychosocial work

environment exposures as risk factors for long-term sickness absence among Danish

employees: Results from DWECS/DREAM. J Occ Env Med 2005;47:1141-1147

• Rugulies, R., Bültmann, U., Aust, B., & Burr, H. Psychosocial work environment and incidence

of severe depressive symptoms: Prospective findings from a 5-Year follow-up of the Danish

Work Environment Cohort Study. American Journal of Epidemiology, 2006;163,877-887

• Snow J. On the Mode of Communication of Cholera. Second edition. London: John Churchill,

1855.

Survey - Årsagssammenhænge – Eksempler

More magazines by this user
Similar magazines