bestyrelsen - Senior - DBU

klubcms.dbu.dk

bestyrelsen - Senior - DBU

Klubbladet

april 2012

96%

stemte ja

til én fodboldklub

i Nykøbing

Redaktør: Mogens H. Christensen · Tlf. 54 86 00 40


Troen oen flytter bjerge - OB flytter resten... resten...

Herningvej 28 · 4800 Nykøbing F. · Tlf. 54 17 71 19

Troen oen flytter mail@ob-flytning.dk flytter bjerge - OB • OB flytter www.ob-flytning.dk

flytter resten... resten...

Herningvej 28 · 4800 Nykøbing F. · Tlf. 54 17 71 19

Troen oen flytter bjerge - OB flytter resten... resten...

mail@ob-flytning.dk Flyt selv, lej en flyttebil • www.ob-flytning.dk

• Møbelopbevaring

Herningvej 28 · 4800 Nykøbing F. · Tlf. 54 17 71 19

mail@ob-flytning.dk Flyt selv, lej en flyttebil • www.ob-flytning.dk

• Møbelopbevaring

Flyt selv, lej en flyttebil • Møbelopbevaring

BYENS TØJBUTIK TIL MÆND OG FRISKE PIGER

BISON · SHINE · JACKS · JBS ·

LINDBERGH · LINDBERGH CPH ·

SIGNAL · JACK ASHORE · WRANGLER ·

SUNWILL · BOSWELL

Jernbanegade 14 • 4800 Nykøbing F • Tlf. 54 85 02 42


estyrelsen

Beretning fra formanden

Simon Hansen

Inden jeg starter min beretning

skal jeg starte med

at meddele at B.1921 siden

sidste generalforsamling

desværre har mistet 2

medlemmer.

Den 15. september

2011 måtte vi tage afsked

med en alt for ung Mathias

Severin, som forlod os efter

længere tids sygdom i

en alder af blot 20 år. Mathias

kom til B.1921 i de

tidlige ungdomsår, og var

ind til sin død medlem af

B.1921. På grund af sygdom

var Mathias ikke aktiv

i B.1921, men han var en

trofast støtte når vennerne

på vores 1. hold var i

kamp, og på trods af den

svære kamp som han selv

kæmpede var han altid po-

sitiv og i godt humør når

han var i klubben. Mathias

var en god og loyal kammerat,

som er meget savnet

af hans venner i 21.

Senest har vi taget afsked

med Ole”Novasol”

Nielsen som også blev taget

fra os alt for tidligt. Ole

var en rigtig 21’er som

man aldrig gik forgæves

til når klubben manglede

hjælp. Fra 1984 og frem

til sin død var Ole aktiv leder

i B.1921 og har haft

mange forskellige opgaver.

Ole har bestridt stort

set samtlige lederposter

i dameafdelingen. Været

medlem af bestyrelsen i 10

år. Formand for vennerne

og en masse lederopgaver

i ungdomsafdelingen. Ole

har for sit enorme arbejde

i B.1921 modtaget fødselsdagspokalen

i 1994

og i 2009 modtog Ole

guldnålen for 25 års uafbrudt

lederskab. B.1921

har i Ole mistet en rigtig

ildsjæl.

Jeg vil bede forsamlingen

om at rejse sig og holde

1 minuts stilhed til ære

for Mathias og Ole.

Æret været deres minde.

Faciliteter

Endnu en gang kan vi se

tilbage på et aktivt år i

B.1921. Det 90’s tyvende

år, som blev markeret med

en reception i klubhuset,

hvor rigtig mange af vores

medlemmer og andre

klubber deltog. Helt specielt

var det da vi den dag

modtog en check fra forældreforeningen

på 90.000

kr. Stor tak for det. Ellers

startede vi året med at opfriske

vores klubhus både

indvendigt og udvendigt.

Flere af omklædningsrummene

fik ved hjælp af

frivillig arbejdskraft en ordentlig

omgang, så de næsten

ikke har været til at

kende igen. Desværre må

vi i bestyrelsen konstatere

at alt for få af klubbens

medlemmer møder op når

vi kalder og har brug for

hjælp. Men der skal lyde

en stor tak til dem der har

givet en hånd med i op til

flere weekender.

Renoveringen er fortsat

igennem året, og senest

har vi lejet os til nogle ekstra

m2 til opbevaring, samt

isoleret vores boldrum, så

boldene kan tåle at overvintrer

derude. Derudover

har der været en masse

løbende reparationer når

almindelig slitage har gjort

det nødvendigt. I, kære

medlemmer, skal vide at alt

dette ikke var sket, og alt

dette ikke kunne lade sig

gøre hvis ikke Claus Jen-

fortsættes side 4...

3


...fortsat fra side 3

sen havde ydet det enorme

arbejde som han har gjort

i de 2 år han nu har siddet

i bestyrelsen. Claus fortjener

al den tak der findes for

hans enorme arbejde med

vores faciliteter.

Aktiviteter

På selve dagen for vores 90

års fødselsdag var vi værter

for et af de indledende

stævner i DBU streetsoccer

på torvet i Nykøbing.

Arrangementet var en

kæmpe succes, og det lykkedes

blandt andet vores

U15 piger at gå hele vejen

og snuppe DM guldet inde

på rådhuspladsen.

Vi var også medarrangør

af DBU’s mikrofodboldskole

i samarbejde med Toreby,

Nr. Alslev, B 1938,

Tingsted Boldklub og Væggerløse

Boldklub hvor 48

glade børn var samlet til

en forrygende weekend.

I samarbejde med Toreby

har vi også afholdt DBU’s

almindelige fodboldskole

med 92 deltagere.

Pinsecup

Pinsecuppen anno 2011

var endnu engang en bragende

succes. Efter 3 dage

på B.1921’s anlæg omgivet

af positive spillere,

trænere, forældre og ikke

mindst frivillige er man ladet

helt op for energi igen.

Det er simpelthen fanta-

4

b e s t y r e l s e n

stisk at det år efter år lykkedes

at arrangere et endnu

bedre stævne end året før.

En kæmpe tak skal lyde til

hele Pinsecupudvalget hvis

arbejde har uvurderlig indsats

for klubben. Også en

stor tak til alle de frivillige

der hjælper til i Pinsen.

Uden dem kunne det ikke

lade sig gøre.

Herrer

Sportsligt har 2011 været

en blandet fornøjelse.

På herresiden måtte vi

desværre i sommers konstatere

at det ikke skulle

lykkedes med en mirakelredning

for 2. år i træk,

og vi har derfor i efteråret

spillet i LF-serien, hvor vi

fortsat er med i kampen

op oprykning. Til gengæld

har vores serie 2 hold klaret

sig rigtig flot og ligger

pt. Nummer 4. Det er et

flot stykke arbejde som

Kim Driver og Kent Munk

laver på et hold med rigtig

mange unge spillere.

Damer

Succes var der til gengæld

på damesiden hvor damerne

med Søren Tiller ved

roret i sommers sikrede sig

oprykning til danmarksserien,

og ikke nok med det,

holdet er forsættet med

himmelflugten i efteråret

og ligger flot nummer 1.

Det kan vi i B.1921 være

rigtig stolte af.

Ungdom

I bestyrelsen har vi stort fokus

på udviklingen i vores

ungdomsafdeling, hvorfor

vi også er glade for at have

lavet en aftale med tre nye

konsulenter, Ole Nielsen

og Lars Kok, samt Claus

Rossing fra DBU. De skal

alle være med til at sikre en

fortsat udvikling af vores

trænere og ungdomsfodbolden

i B.1921.

Vi har på ungdomssiden

oplevet flere gode sportslige

resultater, også været

i stand til fortsat at udvikle

talenter da vi har haft 2 piger

med i DBU’s U14 talentsamling.

Der skal lyde

en stor tak til alle vores ledere

i vores ungdomsafdeling.

Det er jer der er med

til at danne hele fundamentet

for vores klub.

LFA

I foråret har vi i B.1921

overtaget driften af 3 af

LFA’s ungdomshold. U14,

U15 og U19. Det har været

en smule op ad bakke at

få det hele på plads, men

det lykkedes. En stor tak

til Finn Larsen, Ole Nielsen

og Jan Arnesen for

det kæmpe arbejde der er

lagt i at få integreret LFA

holdende i vores ungdomsafdeling.

Rent sportsligt har der

været leveret rigtig gode

resultater. U19 sluttede på

en flot 2. plads i 2. divisi-


on. U17 sluttede nummer

9, også i 2.division, U15

blev også nummer 2 i deres

pulje, og U14 sluttede som

nummer 6. Alt i alt er det

en række flotte resultater

som vidner om at der fortsat

er en stor talentmasse

på Lolland-Falster.

Seniorholdet som nu

primært består af lokale

spillere, heriblandt mange

med deres fodboldopdragelse

i B.1921, overvintrer

på en flot 5. plads.

LFA’s økonomi har i løbet

af året været presset,

Ja kassen har vel næsten

været tom. Det var dog

glædeligt at det lykkedes

at lukke huldet, og jeg kan

da i dagspressen se at der

bliver lavet lidt kontrakter

igen. Så fremtiden ser forhåbentligt

lysere ud.

Økonomi

Som I vil kunne se senere,

kommer vi ud af 2011 med

et underskud. Det havde vi

også budgetteret med, så

ingen fare der. Være var

det straks da vi i bestyrelsen

skulle lave budget for

2012. Vi må konstatere at

vores indtægter stille og roligt

falder år for år, alt i mens

vores udgifter er stærkt stigende.

Derfor er det også

et meget skrabet budget i

senere vil blive præsenteret

for. Der er skåret helt ind

til benet. Helt derind hvor

bestyrelsen

jeg synes det begynder at

gøre ondt.

Frivillige og Fusion

Men vi er simpelthen for

få hænder i B.1921 til at

løse alle de opgaver der

er. Vores frivillige løser alt

for mange opgaver, og har

derfor ikke energi til også

at være dem der skal ud

at finde ekstra indtægter.

Vi har kort sagt brug for

hjælp. Ellers er vi på et

tidspunkt nød til at gøre

op med os selv, hvor vi vil

ligge vores kræfter, om det

skal være ungdom, herrer

eller damer. Som det ser ud

nu, bliver vi i hvert fald ikke

ved med at have råd til det

hele.

Men det kan jo selvfølgelig

være at vi bliver overhalet

indenom hvis det på vores

næste ekstraordinære

generalforsamling bliver et

ja til fusion med B.1901.

Jeg synes at arbejdsgruppen

har leveret et virkelig

seriøst stykke arbejde, og

helt for min egen regning

vil jeg sige at hvis det ikke

bliver et ja til fusion denne

gang så tror jeg B.1921

får det meget svært i fremtiden.,

da vi pt. Ikke er i

stand til at nyrekruttere

frivillige, specielt ikke til

bestyrelsen.

Reelt mangler vi senere

i dag et bestyrelsesmedlem

og en kasserer. Det er

kun fordi det i sidste øjeblik

er lykkedes os at overtale

Bente Pedersen til at fortsætte

som kasserer og

Heidi Jensen til at gå ind

i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem

i stedet for

suppleant, at vi i dag kan

stille forslag til alle poster i

bestyrelsen. Det er bestemt

ikke noget sundhedstegn!!

Jeg vil gerne takke hele

bestyrelsen for samarbejdet

i gennem mit første år som

formand i B.1921. Der har

været masser af opgaver at

tage fat på, nogle har vi

måtte lade passere, men

langt de fleste har vi løst.

Jeg vil gerne rette en tak

til Guldborgsund Kommune

for samarbejdet i 2011,

specielt i starten af efteråret,

hvor vores anlæg var

mere egnet til svømning

end fodbold.

Også tak til DBU Lolland

Falster, pressen og LFA

for samarbejdet. Og endnu

en tak til alle der yder et

stykke frivilligt arbejde for

B.1921.

Med de ord overlader jeg

beretningen til generalforsamlingens

behandling.

Simon Hansen

5


6

Th. Rasmussen

Langgade 6-8 • 4800 Nykøbing F.

www.toejeksperten.dk • Tlf.: 54 85 18 55

E-mail: post@keldjohnsen.dk - www.keldjohnsen.dk

Tømrer- og murermester Keld Erik

medlem af Nyk. F. Murerlaug og Byg

54 43 99 08

Besøg B.1921’s hjemmeside

www.b.1921.dk

Din aktive medspiller på rengøring

JE-SAN

Rengøring & vinduespolering

4054 3774 Ren R eneR e R enest

Professionel rådgivning. Vi tilbyder alle ydelser indenfor revision, skat, regnskab og

rådgivning. Vi har 20 medarbejdere med høj faglig viden. Vore kunder er private og

offentlige virksomheder samt institutioner. din lokale samarbejdspartner

Statsautoriserede revisorer

Ole Olsen

Lars Strange Hansen

Svend Sand

Th. Rasmussen

Langgade 6-8 • 4800 Nykøbing F.

www.toejeksperten.dk • Tlf.: 54 85 18 55

Slotsgade 11 · 4800 Nykøbing F.

Telefon 54 84 05 00 Fax: 54 84 05 05

e-mail: revisionsyd@revisionsyd.dk

www.revisionsyd.dk


estyrelsen

Uddeling af nåle i 2012

Per Stefaniuk

Per Stefaniuk, Sølvnål

10 år som træner

i ungdomsafdelingen.

Du startede som så mange

andre trænere med tilknytning

til B.1921 som

forældretræner for nu 10

år siden. Din egen dreng

Andreas skulle spille fodbold

og allerede den første

dag spurgte træneren, om

nogle havde lyst til at hjælpe

til med træningen.

Du meldte dig hurtig på

banen og du har gennem

de sidste 10 år arbejdet

dig ind i trænerrollen og

tage træneruddannelsen. I

2008 bestod du DBU B2

eksamen.

Som træner er du en

person, som sætter det sociale

samvær i højsædet og

for dig er resultaterne ikke

så vigtige. Tidligere år har

du også været meget aktiv

i forskellige arbejdsgrupper

i klubbens ungdomsaf-

deling, men civilt arbejde

på forskellige tidspunkter

har gjort det nødvendigt at

trappe lidt ned med arbejdet

i B.1921.

Du er meget pligtopfyldende

og det så vi i sidste

efterår, hvor klubbens

overskydende U17 spillere

pludselig manglede

en leder. Meget hurtigt

fik du sammen med nogle

ihærdige forældre færdiggjort

en plan, der gjorde at

vores drenge kom ud og

spille.

Jeg håber vi kan trække

på dig mange år endnu og

vil slutte med at ønske dig

tillykke og en meget stor

tak for det store arbejde

du har og forsat udfører

for B.1921.

Ole Nielsen, Sølvnål

10 år som leder i ungdomsafdelingen.

Efter 15 år som spiller,

træner og leder i Væggerløse

Boldklub, mente du tiden

var inde til et sabbatår

fra fodbold. I B.1921’s

ungdomsafdeling havde vi

også bemærket, at der gik

en stor leder rundt og vi

blev hurtige enige om, at

en sådan træner kunne vi

godt bruge i vores klub.

Vi kontaktede dig, men

du sagde ikke ja med det

samme. Der skulle en grillaften

til sammen men nog-

le fra B.1921 og da stemningen

var blevet tilpas

løssluppen sagde du ja til

jobbet som afdelingsleder

for de yngste årgange.

Udover at du blev træner

begyndte din søn Troels

også i B.1921 og jeg tror

ikke, at hverken du Ole eller

din kone Alice har fortrudt

springet til B.1921.

I B.1921 har vi ikke fortrudt,

at vi tog kontakt til

dig.

Ole Nielsen

Ole du er og bliver børnenes

og de unges mand og

du arbejder utrætteligt på

implementering af DBU´s

holdninger og handlinger

ikke kun i B.1921, men

i samtlige klubber på Lolland

Falster. I B.1921 har

du sat mange forskellige

initiativer i gang i klubben,

men en af dem du brænder

mest for er jobbet som

fortsættes side 9...

7


8

Udlejning af festtelte, service, borde & stole

Carlsberg/Tuborg

fadøl lige til døren

Med bus i Danmark

og hele Europa

Tlf 54821074 - www.teltservice.dk

Johns i helt moderne busser. Vi har alle størrelser op til

71-personers. Specialiteter er endagsture til begivenheder

i København og andre danske byer. Vi arrangerer også ture

til eksempelvis Polen for grupper og foreninger med videre.

Kontakt os og hør mere om ophold på luksushotel i

Stettin, Krakow, Poznan eller andre polske byer.

Turist- & Minibus

Englandsvej 10 · 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 82 27 26 · www.johns-bus.dk

ALSTRUP STRANDVEJ 2B · 4840 NØRRE ALSLEV · TLF. 5443 2422 · FAX 5443 2544


...fortsat fra side 7

mikrofodboldskoleleder for

DBU´s årlige Mikrofodboldskole,

hvor B.1921

har indgået samarbejde

med 4 andre klubber om

en weekend i fodboldens

tegn.

Vi har også rigtig mange

børn, der i B.1921 har været

omkring Ole dels i klubben

men også via dit civile

job som skolelærer og så

har du et utrolig godt tag

i forældrene til de mange

børn. Du får hurtigt etableret

den nødvendige tillid og

modtager en rigtig god opbakning

fra forældrekredsen

i de afdelinger, hvor du

færdes.

Du har også siddet i

B.1921´s bestyrelse, men

i dag er du ansat som børnekonsulent

i B.1921 ungdomsafdeling

og det er et

samarbejde vi forventer os

meget af.

Udover de mange timer

du ligger i B.1921 arbejder

du sideløbende også i DBU

bestyrelsen

- også Simon Hansen fik sølvnål.

LF hvor du fortsat er medlem

af DBU LF Børneungdomsudvalg,

formand for

DBU LF Ungdomsgruppe,

DBU Sjælland Pige Indrangeringsgruppe

og medlem

af DBU Ungdomsudvalg.

Du er også udnævnt til

DBU Ambassadør.

Der kan helt sikkert nævnes

mange andre ting Ole

Vi sparker din handel

godt i gang

Tal med John Ole Hansen

og Lasse Øster

Uafhængig ejendomsmægler

er involveret i men jeg vil

slutte med at ønske dig tillykke

med klubbens sølvnål

og sige en meget stor tak

for det store arbejde du udfører

for B.1921.

Kenneth Jørgensen

Sølvnål 2012

200 kampe

Tværgade 10 · 4800 Nykøbing F. · Tlf. 54 85 11 99 · www.john-ole.dk

9


10

Tømrer- & snedkerfirmaet

CHORTZEN

Værksted: Industrivej 11

4800 Nykøbing F.

Telefon 54 85 61 04

Kvalitet, rådgivning og salg af

Trælast • Bygningsartikler

Beslag • Værktøj

Energivej 7

4800 Nykøbing F.

Telefon 54 85 36 00

Fax 54 85 36 15

www.stark.dk/nf

www.MP-alarm.dk

✔ Alarmsystemer

✔ RUKO sikringsspecialist

✔ RUKO låsesystemer

✔ Forsikringsgodkendt

✔ GRATIS sikkerheds-

tjek butik/værksted

Butikken holder åbent:

Hverdage kl. 7-10 & 15-17

Lørdag 9-12

Aarhusvej 6C ·Nykøbing F. · Tlf. 54 85 03 86

Jernbanegade 27 - 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 20 82

Sportspokaler

Sportspræmier

Indgraveringer


estyrlesen

Hjertestarter i B1921

I April 2011 blev vi begavet

med en hjertestarter

fra Trygfonden. Med hjertestarteren

fulgte et kursusforløb

for 12 personer.

Første kursus blev afholdt

i forbindelse med overdragelsen.

Søndag den

4. marts blev der afholdt

repetitionskursus for deltagerne.

Der blev suppleret op

med 4 nye deltagere.

Følgende har nu gennemgået

kurset:

Dannie Liljedahl, Jan

Arnesen, Martin Schnack,

Jes Ottosen, Jens Walter

Jensen, Conny Sylvest

Poulsen, Kent Munk, Erik

Christiansen, Inger Parpst

(vandrehjemmet), Ole

Nielsen, Carsten Christiansen,

Kim Hansen (kantinen)

Benni Rasmussen og

Claus Jensen.

Kurset er bestemt ikke

en forudsætning for at

kunne anvende maskinen.

Men det giver naturligvis

Har du spørgsmål til dit kontingent

i klubben samt ind- og udmeldelse/

restance.

Bedes du kontakte Anette Tiller

tiller@privat.dk

eller 54 85 61 34.

en vis tryghed at vide noget

om maskinen.

Der vil blive afholdt yderligere

kursus i 2013 igen.

Vil du vide mere om vores

hjertestarter – så er Du

meget velkommen til at

kontakte mig.

Ellers vil jeg gerne anbefale

et kig på www.Hjertestarter.dk

Claus Jensen

11


UHA, det bliver en gyser

blev der sagt inden mødet,

idet vore vedtægter siger

at der skal være 50% af

B.1921´s medlemmer til

stede for i det hele taget at

kunne stemme.

MEN det var for vigtigt

for vore medlemmer så

alle var af reden. Vi har

pt. 601 betalende medlemmer

og 342 var mødt

op.Så langt så godt. Der

blev uddelt stemmesedler

og hele 96% af stemmeberettigede

stemte for og

kun 4% i mod. Jamen det

12

bestyrelsen

Ekstraordinær

generalforsamling

omkring fusionen

var da flot ikke bare at finde

et resultat som flertallet

for B.1921´s bestyrelse gik

ind for, men at demokratiet

kom til overfladet med

den enorme interesse for

vor fodbold i byen og i den

sidste ende for ungdommens

tilbud i fremtiden.

Simon Mørck styrede

fra talerstolen slagets gang

med fast hånd og formanden

Simon Hansen fortalte

kort om projektet, hvorefter

man så gik i gang

med stemmeafgivelsen.

Udpegne optællere gik i

gang og kom tilbage med

meldingen om at afgivne

stemmer stemte overens

med udlevere stemmesedler

og så kender alle nu

resultatet.

Det var en stor aften ,

hvor de mange forlod salen

med en forventning

om nye tider i fodboldbyen

Nykøbing F. herefter

var der ordinær generalforsamling

som kan læses

andets steds, men der blev

mange stole ledige.

Mogens


Der kan læses et mere fyldestgørende

referat andet

steds, men her en stemningsrapport

som jeg oplevede

den.

Efter den glade stemning

med over 300 mennesker

blev der omkring 50 siddende

incl. bestyrelse til

den ordinære generalforsamling

og naturligvis var

krudtet brændt af, men

ordstyreren Søren Mørck

oprethold dog gejsten et

par timer endnu. Nåh ja ,vi

sluttede dog allerede kl. 21

efter en start kl. 18.

Formanden berettede

som der bør gøres og beretningen

blev vedtaget

efter gennemgang af årets

aktiviteter. Ja det blev så

Simon Hansens sidste beretning

under B.1921 vinger,

men…

Jan Arnesen præsenterede

regnskabet som viste

et budgetteret underskud

om end mindre dog kr.

144.000 kr., som bliver

dækket af byggefonden.

Foreningen bliver gudskelov

begavet af Pinsecupudvalget

og i år med

beløb langt over 400.000

kroner; det luner, men

ellers var der heller ikke

plads den store aktivitet

B.1921 lægger for dagen.

Økonomien på statussiden

er fortsat sund, men fremtiden

ser mere dyster ud

bestyrelsen

Ordinær generalforsamling

Simon Hansen, formand beretter om året 2011.

med faldende medlemmer,

faldende indtægter og stigende

udgifter.

Derfor blev fremviste

budget for 2012 sat i søen

med skrabede tal for alle

afdelinger. Et forventet

overskud på 38.000 kr.,

idet et underskud ikke er

B.1921´s stil som det blev

udtrykt. Jo der er skåret

helt ind til benet, hvilket

gør at tidligere tiders ekstra

service for medlemmerne

er fjernet og her

nævntes bl.a. buskørsel og

forplejning. Kontingentet

blev omlagt og en mindre

stigning har også fundet

sted.

Jan Arnesen tog sig også

af beretningen for ung

13


...fortsat fra side 13

domsafdelingen. Her

sker der altså meget og

især med satningen på

ungdommen med ansættelse

af konsulenter ude

fra for at dygtiggøre spillere

men især trænere og

holdledere. Et enormt arbejde

har Jan Arnesen sat

i søen, ikke at forklejne andre,

men det er også ungdommen

det drejer om,

hvilket også fusionsoplægget

satte fokus på.

Dameafdelingens talerør

var ikke til stede!?

Herreafdelingen blev varetaget

af Steen Pedersen,

som gennemgik årets genvordigheder

på godt og

ondt. Der manglede spillere,

men alligevel ligger 1.

holdet lunt og satser hårdt

på oprykning til DS. 2.

holdet blev som bekendt

trukket, men der er fortsat

3 hold der kæmper i de lokale

rækker.

Så skulle der uddeles

nåle,pokaler hvor navne

kan ses andets steds i bladet,

men enkelte var dog

ikke til stede ved overrækkelsen

her i blandt Kenneth

Jørgensen der havde

spillet 250 førsteholdskampe

i B.1921.

Valg til bestyrelsen er i

det senere år blevet vanskeligere

og dette gentog

også i 2012. Kasseren

Bente Petersen havde

meldt fra for længe siden

bestyrelsen

Jan Arnesen præsenterede regnskabet.

og med lys og lygte havde

bestyrelsen været ude,

men uden held… og dog

for Bente lovede at tage

en tjørn mere.. indtil årets

udgang. ( Der var B.1921

bare heldig )

Der manglede et bestyrelsesmedlem,

idet Claus

Jensen ikke ville fortsætte,

hvorefter suppleanten

Heide Jensen indtrådte.

Kim Olsen var på valg

men tog en sæson mere.

Der er således ingen suppleanter

pt.

Revisorer og revisorsuppleanter

blev genvalg,

nemlig Klaus Buhn,Lasse

Øster og Kim Arnesen.

Det blev tid til eventuelt,

hvor endnu gang Jan

Arnesen rejste for tage

ordet og denne gang med

kasketten Forældreforeningen.

Den mand kan

altså mange ting. Endnu

en gang blev foreningen

begavet fra denne afdeling

og denne gang med

80.000 kroner. Jan fortalte

om aktiviteterne herunder

salg af øl,vand,pølser

på stadion og tiltaget med

cyklen Tour de Falster.

Som tidligere nævnt

sluttede festen kl. 21.00,

hvorefter bestyrelsen med

ordstyreren i hånden drog

fra Celf på Merkurs Plads

til Østre Alle for at få vejret

igen.

Mogens

15


16

bestyrelsen

Ny medarbejder hos B.1921

Pr. 1/2-2012 har vi fået

ny materialemand nemlig

Ib Olsen som bor i Nykøbing

F.

Han har tidligere arbejdet

som chauffør og pedel

for handicapområdet i Nykøbing

og er således godt

kendt mht. god service.

Ib skal hjælpe os med

almindelig vedligeholdelse

af udendørsarealerne som

indendørs samt rengøring

af området omkring klubhuset.

Ib er godt i gang og har

allerede fundet sig godt til

rette.

Ansættelsesforholdet er

foreløbig til udgangen af

juli måned

Mogens

Støt B.1921’s Forældreforening

Vi er en gruppe af frivillige personer, som samler midler ind

primært til gavn for ungdomsarbejdet i B.1921

Her møder du forældreforeningen:

· Ved Pinsecuppen, når de 600 vagter skal besættes.

· I boderne/kiosksalg ved Alliancens hjemmekampe.

· Som frivillige hjælpere ved Grøn Koncert i Næstved.

· Som arrangør af Tour de Falster.

Vi ser allerhelst, at man hjælper til med

ovennævnte opgaver, men et økonomisk bidrag

på 100,- om året er vi også glade for.

Ring til Finn Arnesen på tlf. 26 65 02 03,

så sender vi et girokort.


- også for

boldspillere

Midtpunktet | Jernbanegade 21-23 | Tlf. 54 86 17 67

Leverandør

af byggematerialer til såvel

professionelle som private

Åbent:

man-tors

9.30-17.30

fre 9.30-18.00

lør 9.30-13.30

Gaabensevej 44 • 4800 Nykøbing F. • Telefon 54 85 31 11 • www.aarslew.dk

17


Foto inden containerne blev opsat.

Jeg skrev sidste gang”

Masser af plads til materialer

” og kan nu også sige

”Masser af plads til alle

holdenes materialer ” som

det også fremår af fotos.

De tre stålcontainere er

pt. bemandet med 2 elever

fra Celf samt vore egne frivillige,

som er i fuld gang

Her de nye lokaler ”Containerne”.

18

bestyrelsen

Masser af plads

med indretningen til lokaler

så alle ungdomshold får

sit eget rum. Ja det lyder

som en drøm og som går i

opfyldelse.

Det giver naturligvis luft

på gangene og fantastiske

forhold til ikke alene spillere,

men naturligvis også

trænere og holdledere

som netop skal holde styr

på trøjer,bolde osv.

Vor netop afgåede bestyrelsesmedlem

Claus

Jensen er arkitekten bag

og han har lovet at køre

projektet færdigt. Tak for

det !

Mogens

Elever fra Celf. Set i gennem gangene

indtil de enkelte rum.


estyrelsen

Kontingentssatser pr. 1. juli 2012

Nuværende 2012

Afdeling Årgang Årlig kontingent Årlig kontingent

Herre senior

Herre senior 40+ (1972 og ældre) kr. 1.500,00 kr. 1.200,00

Herre senior (1992 til 1972) kr. 1.500,00 kr. 1.500,00

Ungsenior U-20 1993 kr. 1.180,00 kr. 1.300,00

Dame senior

Dame senior 40+ (1972 og ældre) kr. 1.500,00 kr. 1.200,00

Dame senior (1992 til 1972) kr. 1.500,00 kr. 1.500,00

Ungsenior U-20 1993 kr. 1.180,00 kr. 1.300,00

Passive

Passive medlemmer kr. 200,00 kr. 200,00

Æresmedlemmer kr. 0,00 kr. 0,00

Herre ungdom

U-19 1994 kr. 1.180,00 kr. 1.300,00

U-18 1995 kr. 1.140,00 kr. 1.300,00

U-17 1996 kr. 1.140,00 kr. 1.300,00

U-16 1997 kr. 1.050,00 kr. 1.300,00

U-15 1998 kr. 1.050,00 kr. 1.300,00

U-14 1999 kr. 1.050,00 kr. 1.300,00

U-13 2000 kr. 1.050,00 kr. 1.300,00

U-12 2001 kr. 1.000,00 kr. 1.050,00

U-11 2002 kr. 1.000,00 kr. 1.050,00

U-10 2003 kr. 900,00 kr. 1.050,00

U-9 2004 kr. 900,00 kr. 1.050,00

U-8 2005 kr. 900,00 kr. 1.050,00

U-7 2006 kr. 900,00 kr. 1.050,00

U-6 2007 kr. 0,00 kr. 0,00

U-5 2008 kr. 0,00 kr. 0,00

U-4 2009 kr. 0,00 kr. 0,00

U-3 2010 kr. 0,00 kr. 0,00

Pige ungdom

U-19 1994 kr. 1.180,00 kr. 1.300,00

U-18 1995 kr. 1.140,00 kr. 1.300,00

U-17 1996 kr. 1.140,00 kr. 1.300,00

U-16 1997 kr. 1.050,00 kr. 1.300,00

U-15 1998 kr. 1.050,00 kr. 1.300,00

U-14 1999 kr. 1.050,00 kr. 1.300,00

U-13 2000 kr. 1.050,00 kr. 1.300,00

U-12 2001 kr. 1.000,00 kr. 1.050,00

U-11 2002 kr. 1.000,00 kr. 1.050,00

U-10 2003 kr. 900,00 kr. 1.050,00

U-9 2004 kr. 900,00 kr. 1.050,00

U-8 2005 kr. 900,00 kr. 1.050,00

U-7 2006 kr. 900,00 kr. 1.050,00

U-6 2007 kr. 0,00 kr. 0,00

U-5 2008 kr. 0,00 kr. 0,00

U-4 2009 kr. 0,00 kr. 0,00

U-3 2010 kr. 0,00 kr. 0,00

19


20

Flytning & opbevaring

Guldborgsunds faste flytteforretning

Bent´s Budcentral

54 17 43 06

Hos Sadolin Farveland kan De altid finde inspiration og

råd når De skal male. Vores uddannede eksperter står

klar med det store farvebebliotek, og opdateret viden

om tendenser og fiduser, hvad enten det handler om

udvendig træbeskyttelse eller indvendig hygge.

Vi er altid i nærheden.

Skovalleen 48 • 4800 Nykøbing F. • Tlf. 54 85 14 85


UnGDOMsAFDelInGen

Beretning for 2011

Jan Arnesen

Året 2011 har været endnu

et udfordrende men

også fantastisk år for B.

1921`s ungdomsafdeling.

Når jeg vælger at konkludere

sådan er det ikke

fordi B.1921 har vundet

en masse mesterskaber

eller mange stævner. Nej

min konklusion på 2011

skyldes, at vi på trods af en

del ekstraarbejde, endnu

engang kommet igennem

et år, hvor 325 ungdomsspillere

har spillet fodbold i

B.1921 og LFA.

Vores mange medlemmer

har haft mange gode

timer sammen og fået en

masse gode oplevelser på

banen og udenfor banen

ved at have deltaget i de

mange forskellige sociale

aktiviteter der har været

rundt omkring i afdelingerne.

Som klub er vi i

øjeblikket en af Lolland

Falsters største fodboldklubber

og vi har er i år

oplevet en nettotilgang på

24 nye drengespiller, men

må desværre også konstatere

en nettoafgang på 14

piger.

Ser vi tilbage på 2011 –

hvad er der så sket i ungdomsafdelingen.

En af de første opgaver

ungdomsafdelingen fik i

2011 var i april måned,

hvor vi skulle overtage alle

LFA´s 4 ungdomshold.

Alliancens ledelse meldte

ud, at organisationen og

økonomien i LFA ikke

mere var til også at drive

fire ungdomshold U14,

U15, U17 og U19. Fra

den dag stod vi med hele

ledelsen, stort set hele det

økonomiske setup omkring

holdene og endelig

hele det sportslige ansvar

i B.1921´s ungdomsafdeling.

Når jeg nu ser tilbage på

dette forløb synes jeg personligt

synes jeg vi kom flot

i mål med den opgave, og

at denne proces lykkedes

midt i en igangværende

turnering skyldes udelukkende

en ekstraordinær

stor arbejdsindsats fra hele

ungdomsafdelingen, men

ikke mindst fra Ole Nielsen

og Finn Larsen. På

ca. 8 uger fik de fundet

de nødvendige trænere og

ledere til holdene og sikre

økonomien kom på plads.

Havde vi i B.1921´s

ungdomsafdeling ikke grebet

ind og havde B.1921´s

bestyrelse ikke sikret økonomien

og fundet de ekstra

penge frem i 2011havde

LFA´s 4 ungdomshold

måske ikke eksisteret i

dag. I stedet ville vi stå i

den ulykkelige situation, at

flere års talentarbejde var

spildt. Derfor skal der lyde

en stor tak til B.1921´s

bestyrelse og alle øvrige

involverede personer for

jeres store arbejde med at

sikre, at vi fortsat har et

talenttilbud til de bedste

ungdomsspillere i Guldborgsund

Kommune.

Efterfølgende har det vist

sig, at vi traf den helt rigtige

beslutning og sportsligt

har holdene klaret sig

meget tilfredsstillende.

En anden vigtig ting for

at sikre fremtiden i ungdomsafdelingen

er de mange

trænere og ledere, som

hver dag tager sig af vores

mange unge mennesker.

Vi har igen i 2011 oplevet

et stort engagement

blandt alle jer trænere og

ledere for at løse de daglige

problemstillinger i jeres

afdelinger. I ungdomsafdelingen

ønsker vi gode

fortsættes side 23...

21


22

Kantinen B 1921 - Kim og Marianne tilbyder:

Dagens ret: tirsdag og torsdag kr. 60,- (ved bestilling).

Derudover efter behov. Børn under 12 år iflg. af voksne halv pris

Dagligt: Lækre sandwich, lune frikadelle-sandwich, burger, fransk hotdog,

pølser m. brød, smørrebrød, kaffe/te, kage samt øl og vand.

Ved særlige lejligheder kan du efter aftale med kantinen bestille buffet, frokost arrangementer,

jubilæer, fødselsdage, julefrokost og i det hele taget festmenuer til afholdelse i klubbens kantine.

Se evt. oversigt over dagens menu på vores hjemmeside: www.kantinen-b1921.dk

KONTAKT: kim@spar-toreby.dk - Tlf. 20 21 02 18/54 86 19 21

g om mere end

rat

l vælge bil

Det drejer sig om mere end

4 hjul og et rat

...når du skal vælge bil

VI HAR 4 BILMÆRKER - kom ind og se din nye bil.

ER - kom ind og se din nye bil.

Et godt køkkenliv

v/Milling

Køkken & Bad

Brogade 12 • 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 94 01

Vi er din lokale

leverandør

✔ Rengøringsmaskiner

✔ Rengøringsartikler

✔ Toilet- og aftørringspapir

✔ Erhvervsbeklædning og fodtøj

✔ Hydro Texaco smøreolier

RENGØRINGS

EVL ApS

B.1921's

Kantine

H.P. Jensensgade 18 . 4800 Nykøbing F.

Telefon 5482 1300 . Fax 5482 1330

evl@mail.dk

S c S h c u h u l l z B B i i l e l e r r

Leverandør til industri,

og den offentlige institution


UnGDOMsAFDelInGen

...fortsat fra side 21

trænere og har i år oplevet

en meget stor lyst hos jer

til at videreuddanne sig og

tage kurser. I ungdomsafdelingen

ser vi ikke det

som en udgift, men som

en investering i fremtiden

og vi er fortsat positive på

økonomisk støtte til såvel

forældre og nye kommende

trænere, som ønsker at

videreuddanne sig.

På det mere overordnede

plan har vi i 2011 fortsat

vores arbejde med at få

implementeret D.B.U.`s

Holdninger og Handlinger.

Nu skal vi have mere fokus

på udvikling af den enkelte

spiller og at det skal være

sjovt at spille fodbold. For

os i ungdomsafdelingen

betyder det, at resultatet

ikke er det vigtigste og om

et hold bliver nr. 5 eller nr.

8 i den række de spiller.

Det betyder ikke, at vi helt

dropper tanken om resultatfodbold

og vi vil fortsat

niveaudele spillerne fra

U8 og opefter. Vi må bare

ikke have focus på resultaterne

alene uden hensyn

til børnenes individuelle

udvikling og færdigheder

som spiller.

Hele grundidéen bag

holdninger og handlinger

er, at vi på sigt får skabt

en bedre elite og en større

bredde for fodbolden. En

anden faktor er fasthol-

delse af spillerne til fodbolden

og vi håber med dette

tiltag, at færre vil holde op

med at spille fodbold i løbet

af ungdomsårene.

At få implementeret

D.B.U.`s Holdninger og

Handlinger kræver også

forandring for jer trænere,

så en stor ros til jer. I har

i 2011 arbejdet positivt på

at forandre det daglige arbejde

på træningsbanen,

ligesom i har taget de nye

tiltag til jer. I ungdomsafdelingen

kan vi mærke, at

der er opbakning til den

vores plan for fremtiden .

Derfor, hold fast og fortsæt

det gode arbejde. Vi er

nu begyndt at kunne se, at

det virker og vi er inde i

en positiv udvikling, hvor

flere ønsker at spille fodbold

i B.1921/LFA.

Pigeafdelingen

Som jeg nævnte tidligere

har vi haft tilbagegang af

pigespillere i sommeren

2011 stod vi i en situation,

hvor vi akut havde mangel

på spillere i de yngste årgange

og samarbejde med

B.1901 blev forsøgt. Men

projektet strandede fordi

de ønskede et større samarbejde

for alle piger og

damer i begge klubber.

Vores U15 piger har

derfor indgået et holdsamarbejde

med Rønnede

IF for efteråret 2011 og

pigerne har spillet i U15

række 1 under SBU og

haft en fællestræning ca.

én gang om ugen. Samarbejdet

har fungeret godt

og pigerne kendte allerede

lidt til hinanden. Således

var 3 piger fra Rønnede IF

med på det 21’hold som

vandt Vildbjerg Cup i U15

pige 7-mands sammen

med spillere fra B.1901.

I B.1921 kan vi også

fortsat udvikle talenter. Vi

har haft Celine Dalsten og

Michaela Schnack med i

DBU’s U14 talentsamlinger,

hvor de frem til sommeren

i år skal de deltage i

en række træningssamlinger.

Begge piger arbejder,

er meget målrettet og deres

mål er en plads på det

kommende U16 landshold

i 2013.

Næves skal det også, at

vores U15 piger blev danmarksmester

i Street Soccer

et stort tillykke for det

mesterskab.

Drengeafdelingen

Timmy Nielsen og Joachim

Christiansen fra LFA

U15 er med i DBU’s U15

talentsamlinger, hvor de

har deltaget i en række

træningssamlinger. Begge

drenge yder en stor træningsindsats

og det skal

blive spændende og følge

dem i tiden fremover. Et

stort tillykke til jer.

I foråret vandt vores

U15 drenge 2 under SBU

fortsættes side 24...

23


24

UnGDOMsAFDelInGen

...fortsat fra side 23

deres række og de rykkede

op i SBU drenge 1.Også

den række under SBU

vandt de i efteråret 2011.

I 2012 de spille i den

bedste SBU række drenge

mester.

I efteråret vandt vores

U14 drenge 1 under LFBU

deres række og det vidner

om stor bredde, at årgangens

hold 2 kan vinde den

lokale række.

Vores drenge har også

deltaget i forskellige stævner

og til vores eget Pinse

Cup. deltog vi med i alt 7

hold fordelt med 2 hold i

U12, 3 hold i U11 og 2

hold i U10.

Vores U12 drenge har

fået en venskabsklub i Eutin

og de har været i Tyskland.

Spillerne fra Eutin

har efterfølgende deltaget

i vores Pinse Cup.

U8 drenge havde en

ny aktivitet og arrangeret

et stævne med 3 andre

klubber, hvor de sluttede

dagen af med at løbe ind

sammen med LFA-spillerne

og efterfølgende se 2.

divisionsholdet på stadion.

Den længste tur tog U15

drenge på og var i påsken

på træningstur i Holland

sammen med vores U17

piger. U15 drengene deltog

også i sommerens til

Brøndby Cup som optakt

til efterårssæsonen.

Vores LFA ungdomshold

har også deltaget i

forskellige stævner. LFA

U14 og U15 LFA drenge

var til Audi Cup/KB Cup

og LFA U17 drenge var til

Køge Cup begge i august

måned. Endelig havde

LFA U19 drenge en ryste

sammen tur i Lübeck.

Andre aktiviteter

I maj måned afholdt vi

for første gang DBU-Street

Soccer på torvet med

deltagelse af 18 hold. En

stor tak til de mange hjælpere

som fik det hele til at

spille og vi fik megen ros

efterfølgende fra DBU.

Til DBU Store Trænerdag

ligeledes i maj havde vi

11 trænere som havde en

god dag, så det er noget vi

i ungdomsudvalget gerne

vil fortsætte med at tilbyde

vores ungdomstrænere.

I maj havde vi i samarbejde

med TGB, NAB, B

1938, Tingsted Boldklub

og Væggerløse Boldklub

arrangeret DBU´s Microfodboldskole,

med deltagelse

af 48 piger og drenge

som fredag til søndag var

samlet omkring en masse

fodboldsjov sammen med

deres mor og far.

I juni havde vi i samarbejde

med TGB DBU´s

fodboldskole en hel uge

med deltagelse af 92 børn

og en masse dygtige trænere.

Jeg tror alle kan ser at

vi er meget på og det er

oftest trænerne der giver

oplevelserne. Nogen

er sikkert glemt, men

ovenstående viser, at der

er masser af aktiviteter i

LFA/B.1921 også uden

for almindelig træningstid

og det er imponerende,

hvor mange oplevelser

netop vores ledere giver

medlemmerne i B.1921´s

ungdomsafdeling.

Hvad bliver arbejdsopgaverne

i 2012

Nøgleordet i det fremtidige

ungdomsarbejde er

og bliver udvikling, så de

unge mennesker trives og

føler ”det skal være sjovt

at spille fodbold i B.1921”

som er vores nye slogan i

ungdomsafdelingen.

Et andet punkt er styrkelse

af organisationen

i ungdomsafdelingen og

derfor er det glædeligt, at

B.1921´s bestyrelsen sagde

JA til at styrke arbejdet

i ungdomsafdelingen yderligere

med ansættelse af

Lars Kok og Ole Nielsen

som børne- og ungdomskonsulenter.

En af deres arbejdsopgaver

bliver at beskrive,

hvordan vi skal træne børne-

og ungdomsspillere i

de forskellige årgange og

få det indarbejdet i den

”Blå Tråd” fra U5 til U12

og videre fra U13-U19.

En anden vigtig ting er

at være tilstede og synlige

i klubben og give supervisi-


UnGDOMsAFDelInGen

on samt coache de enkelte

trænere i deres daglige

træning. På den måde sikre

vi, at alle trænere arbejder

ud fra den ”Blå Tråd” i

B.1921/LFA og forventer

også, at det er med til at

fastholde dem i klubben i

en længere periode.

Konsulenterne skal også

være med til at skabe et

miljø for trænerne, som

gør det mere attraktivt af

være træner i B.1921/

LFA.

Jeg vil slutte med en meget

stor tak til alle de trænere,

holdledere, forældre,

de mange andre frivillige

ildsjæle som har arbejdet

så mange timer i 2011 for

B.1921/LFA.

Også en stor tak til vores

kantine, sponsorer,

LFA, DBU-LF, pressen,

Guldborgsund Kommune

og øvrige organisationer

og klubber vi har samarbejdet

med i 2011.Tak til

bestyrelsen, Pinse-Cup og

Forældreforeningen for et

godt samarbejde.

Tak fordi jeg fik ordet.

Jan Arnesen

Et glimt fra forældre-

foreningens generalforsamling

25


pInsecUppen

Vagter til Pinsecupstævnet

(bo-hus Cup)

Finn Bruun

I pinsedagene 26. – 28.

maj 2012 afholder B

1921 for 30. gang det årlige

pinsecup-stævne.

Stævnet er et af Danmarks

største og mest

efterspurgte fodboldstævner

med deltagelse af ca.

2.000 fodbolddrenge fra

klubber over hele landet

samt enkelte klubber fra

Tyskland og Sverige.

Stævnet er baseret på

frivillig arbejdskraft og med

det formål at tjene penge

ind til B 1921, således at

rejsebudgetter, kontingen-

ter, stævnegebyrer o.s.v.

kan minimeres mest muligt

for den enkelte spiller.

Indtægterne fra Pinsecuppen

har således en

meget stor betydning for

klubbens drift. Men en afgørende

forudsætning for

at hele dette store apparat

kan gennemføres er, at vi

kan skaffe frivillige hjælpere

blandt klubmedlemmer,

forældre og andre pårørende

m.fl.

Og der er hårdt brug for

alle hænder. Fordelt over

alle dagene er der tale om

godt 600 vagter, der skal

besættes. Hver vagt er typisk

af 4 timers varighed,

og der er mange typer

vagter at vælge imellem,

f.eks:

• Salg af slik, is, pølser,

øl og vand m.m. i kioskerne

på klubbens

anlæg

• Servicering på CELF

i forbindelse med servering

af morgenmad,

frokost og aftensmad

(medhjælp til opdæk-

Besøg B.1921’s hjemmeside

www.b.1921.dk

ning, afrydning, opvask,

anretning af mad

og drikke m.m.)

• Salg fra kiosker på

CELF, Lindeskovskolen

og Sundskolen.

Der er allerede nu mulighed

for at tilmelde sig

en vagt via pinsecuppens

hjemmeside www.pinsecup.dk,

hvor der findes en

oversigt over ledige vagter

samt en elektronisk tilmeldingsblanket.

Ønsker I at høre nærmere

om de enkelte vagter

m.m., er I meget velkomne

til at kontakte undertegnede

på telefon 21172323

eller via mail til pinsecupvagter@pinsecup.dk.

Tilmeld dig hellere i dag

end i morgen. Der er brug

for din hjælp!

Og jo hurtigere du tilmelder

dig, jo større mulighed

har du for at få lige netop

den vagt, du ønsker.

Finn Bruun

Vagtansvarlig

27


estyrelsen

”Nye” omklædningsrum

En flok 21´ere har igen

fattet penslerne og malet

omklædningsrum så de nu

fremstår som rene festlokaler.

Andre steder er der

også rettet op på gamle

synder som f.eks. maling

på ruderne; jo det er helt

rart at se vore lokaler.

Der er blevet sat nye knager

op flere steder, jamen

som det fremgår af fotoet

er det bare superflot. Jeg

kan lige nævne at der ved

nedtagning af gamle knagerækker

i dameomklæd-

Støt B.1921 når du handler

hos Sportigan

Som en del af samarbejdsaftalen mellem Sportigan

og B.1921 kan du støtte

din klub, når du handler i

Sportigan. Gem kassebonen

fra Sportigan og læg den i postkassen, der hænger

i klubhuset ved hovedindgangen. Så støtter

du B.1921 med 10% af bonens beløb.

Sponsorudvalget

28

ningsrummene dukkede et

utal af hårklemmer frem,

men skal klemmerne bruges

i de store antal, er

damerummene vel sansynligt.

Mogens


lFA-U19

LFA U19 Danmarksmester

Daniel Pfeffer

Her i vinter perioden har

vi deltaget i DBUs Futsal

turnering.

Vi startede op med at

blive nr. 2 i den indledende

runde som var vores første

møde med Futsal. Næste

runde blev vi suveræn

vinder af. Så stod den lige

pludselig på Finale kamp

om Sjællands mesterskabet.

Her mødte vi Skjold

Birkerød som er et meget

stærkt mandskab. Vi bankede

dem 4-2 og kunne

løfte den flotte pokal. Nu

skulle vi så spille kval kamp

om en plads til DM finale

stævnet. Det blev mod nr.

2 fra KBU. Frederiksberg

Blodklub. Jeg havde godt

hørt at SBU rækken var

noget stærkere end KBU

men at der var så stor

forskel overraskede mig.

Vi lammetævede dem 14

– 0. Så var vi klar til Finalestævnet

i Glostrup. Vi

skulle i semi- finalen møde

FC Fredericia. Det blev

hurtigt klart at LFA drengene

denne dag var opsat

på at GULDET skulle hjem

til Nykøbing. Kampen blev

hurtigt lukket og da dommerne

fløjtede af stod måltavlen

på 9-1 til LFA.

Finalen!

For første gang i vores liv

kunne vi lige pludselig blive

vinde DM GULD! Nervøsiteten

begyndte så småt at

indfinde sig i maverne på

drengene. Jakob Christoffersen

og undertegnede

samlede drengene og fortalte

dem lidt om hvordan

vi skulle gribe finalen an.

Drengene var klar. De spillere

der har trænet under

mig, igennem de sidste

mange år, ved godt at når

mit hold skal op til de store

kampe, er jeg bedst. Så da

motivations talen var overstået,

kunne man ved blot

et blik, i øjnene på de blå

bjørne se at de ville flå deres

offer.

Midtals stod på den anden

side. Danmark bedste

Futsal hold, der virkelig

magter spillet med den lille

Futsal bold.

Midtals lagde et tungt

pres på os. Men vi stod rig-

tig godt defensivt og lurede

på en fejl. Den kom også

og efter 2 minutter var vi

foran 2-0. Det blev bedre

da Rami Mizal blev nedlagt

af Midtals målmand der så

rødt kort. Jakob Bonde

gjorde det til 3-0.

Midtals kæmpede sig tilbage

på 3-2 men så satte

vi trumf på og lukkede

kampen til 8-3.

Jublen brød ud og pokalen

blev løftet. Efterfølgende

i omklædningsrummet

sprang propperne. Sang

og godt humør stod i kø

for at komme frem. Jakob

Bonde blev helt fortjent kåret

som den bedste Futsal

spiller i Danmark af DBUs

Futsals udvalg.

Et stolt træner team

kunne sætte sig godt tilbage

i bilsædet på vej hjem

med en flok meget stolte

og trætte drenge. Stor tak

til de forældre og alle andre

der heppede på os og

hjalp med kørsel.

Lad os håbe at foråret

2012 bliver lige så god.

Med Venlig hilsen

Daniel Pfeffer

Cheftæner

LFA U 19.

29


Du har måske allerede mødt vor nye forpagter

i cafeteriet nemlig Kim Kjærdsgaard

Hansen også kendt fra Spar i Toreby,

hvor Marianne også huserer.

Vi har allerede haft stor glæde af parret

med servering af såvel kolde som

varme retter. Så hold Jer endelig ikke

tilbage med bestillinger.

Der bliver nogle store udfordringer

som f.eks. pinsecuppen , men med det

indtryk jeg allerede har fået af parret er

det bare endnu en opgave der skal løses.

30

bestyrelsen

Nye folk i cateteriet

Mogens


Visionsmødet

den 14. januar 2012 i klubhuset

Formanden Simon Hansen

bød velkommen fra

podiet hvor også Kim Olsen

og Claus Jensen havde

sæde, men nu var det også

disse tre der stod for arrangementet

som vel nok var

opstået efter opfordring af

nogle ledere.

Der var netop informeret

i pressen at B.1921

havde indledt samtale

med B.1901 og LFA om

sammenlægning, så der

nu kun skulle være én

fodboldklub i Nykøbing,

hvilket fik et medlem til at

spørge om hvorfor dette

møde så skulle afholdes.

bestyrelsen

Nu var mødet mere tænkt

som hvad gør vi ved fodbolden

i B.1921 i disse

svære tider med faldende

medlemmer og svigtende

indtægter.

Mødet gik i gang med følgende

dagsorden:

Punkt. 1:

Velkommen

Punkt 2:

Præsentation af afdelinger

og udvalg

Punkt 3:

Emner til dialog med undertitler

af kommunikation in-

Fra venstre Kim Olsen, Simon Hansen og Claus Jensen.

ternt og eksternt, flere nye

tiltag i klubben,etablering

af indtægtgruppe i klubben.

Punkt 4:

Eventuel

Jan Arnesen informerede

om det gode samarbejde

i ungdomsafdelingen med

ca. 325 medlemmer op

til U19. Der satses på T-

Licens, et kvalitetsstempel

på arbejdet i klubben og

derfor er nu engageret

fortsættes side 32...

31


...fortsat fra side 32

kompetente hjælpere for

trænere og holdledere

som Ole Nielsen og Kok

men også en repræsentant

fra DBU der skal overvåge

og komme med gode ideer

for klubben. Der skal findes

trænere hele tiden

samt hjælpere som engagerede

forældre.

Søren Tiller fortalte om

dameafdelingen som kom

ind på det største problem,

nemlig København da spillerne

højst er 2 år i klubben

og flytter.

Pigerne ville kun spille

på 1.holdet og derfor

måtte 2. holdet ty til U 18

spillere, der så skal vende

sig til at spille senior. Der

er pt. 35 spillere.

Herresenior blev repræsenteret

af Steen Petersen,

men René Madsen, Kurt B.

og også i seniorudvalget.

Også her var spillerflugt

mod hovedstaden. Således

er der mistet 16 seniorspillere

heraf 3 til lokale

klubber. 1. og 2. holdet var

besat med 2 trænere hver.

Der trænes ugentligt sammen

med U19 for at lære

hinanden med det formål

at kunne glide ind på seniorholdene.

Pinsecuppen blev repræsenteret

ved Søren

Tiller, som kunne berette

om det gode og velkendte

arrangement der fik gode

ord med på vejen i det

32

bestyrelsen

Søren Tiller

ganske land.15 personer

arbejder hele året med arrangementet

med baner

og indkvartering som det

største udfordringer, men

også vagter er en stor opgave,

idet 600 personer

skal varetage disse.Finn

Bruun står for dette store

arbejde. Forældrene er en

stor hjælp, men desværre

fravælger mange af forskellige

årsager.

De Blå Venner er en afdeling

for old boys,veteraner

og passive medlemmer

med en bestyrelse på 5

medlemmer, der mødes

ca. 4 gange årligt.

Forældreforeningens

formand er Finn Arne-

sen der ikke var til stede,

men bror Jan tog over.

Der arbejdes med salget

på stadion,Tour de

Falster,Pinsecuppen for at

nævne nogle aktiviteter,

men flere gode ideer er i

tænketanken. Målsætningen

indtjeningsmæssigt er

100 kr. i timen og det indfries

til fulde. Der kunne

ønskes mange flere medlemmer

i forældreforeningen

og man havde måske

heller ikke være aktive

nok med akvisitionen. Der

nævntes 50-100 medlemmer.

Efter middagspausen blev

de fremmødte på godt 30


personer inddelt i grupper

for at kigge på ” Emner til

dialog ” som værter havde

opstillet.

1. Kommunitation intern

og ekternt

2. Flere frivillige

3. Nye tiltag i klubben

4. Etablering af indtægtsgruppe

Der kom rigtigt mange

ideer på tavlerne og flere

kunne hurtigt sættes i værk

mente formanden.

Uden at skulle remse alt

op skulle vor hjemmeside

bruges mere.Velkomstfolder

til nye medlemmer

blev efterlyst men dette var

i gang. Større indtægter

kunne være at søge fonde

til specielle arrangementer,

PR til pressen,egenan

noncering,engagere forældre

mere, div. sportstiltag

- jamen der blev arbejdet

ihærdigt i grupperne.

Et punkt som flere frivillige

blev et ubesvaret punkt

selvom alle var klar over

det nødvendige i at finde

flere nye frivillige, hvorfor

vi derfor måtte være mere

synlige og imødekommende

over for vore gæster.

Igen - formanden mente

der var flere punkter der

kunne sættes i gang og

at man ville invitere til nyt

møde med oplysning om

iværksættelse af tiltag

men også den generelle

udvikling.

- og så kom formanden

bestyrelsen

til det springende punkt

som lovet - nemlig klubsammenlægning.

Simon

nævnte de afholdte formøder

som begrænsede

sig til sonderinger, men de

var afholdt i en god tone

og at alle var indstillet på

et godt samarbejde om

løsningen på fodboldens

problemer, økonomisk

som sportsligt. En ting var

man enig om; kun én klub,

ny trøje,placering på Østre

Alle. Der blev spurgt om

hvordan kontakterne var

opstået og det var hverken

B,1901 eller B.1921 så

svaret måtte rettere være”

et vink med en vognstang

”for støtte til de trængte

fodboldklubber i byen.

Der kunne ikke siges

mere selvom mødedeltagerne

gerne ville vide mere,

men der bliver indkaldt

til infomøde i klubben den

7. februar omkring sammenlægning.

- mødet sluttede i en rigtig

god og konstruktiv tone.

Mogens

- Skrevet den

15. januar 2012

Anette Schellerup

33


Lederpokalen er indstiftet

af klubbens tidligere formand

Søren Mørck.

Kriteriet for at modtage

pokalen er følgende:

• En træner eller leder der

i det forgangne år har udført

et særligt godt og prisværdigt

arbejde i klubben.

• En træner eller leder, der

hæver sig over gennemsnittet

i relation til at udvise

et godt humør, der positivt

påvirker omgivelserne.

bestyrelsen

Lederpokal 2012

• En træner eller leder

hvortil der kan knyttes en

historie, der når dem fortælles,

kan få tilhørerne til

at bevæge smile-/lattermusklerne.

I år skal pokalen gå til

en træner/afdelingsleder

og derfor vil jeg gerne se

Martin Schnack heroppe.

Du kom til B.1921 i

2009 efter at have arbejdet

i rigtig mange år i B.1901

som frivillig træner og leder.

Lige netop på det tids-

Martin Schnack i muntert lag med Søren Mørck.

34

punkt havde bølgerne gået

højt mellem de 2 klubber

i forbindelse med den fusionsproces

som var i gang.

Nu ved jeg jo ikke hvordan

B.1921 modtog ”en

fra Kohaven” men du er

her endnu og jeg tror ikke

”familien” har fortrudt

skiftet til B.1921. I dag

er du træner for klubbens

dygtige U16 hold, der efter

2 oprykninger nu skal

spille i den bedste række

under SBU. Du prioriterer

fællesskab og det sociale


samvær højt og men du er

også resultatorienteret og

en meget engageret træner.

Du er også en af de personer,

som ikke kan sidde

og se tingene ikke fungere.

Så udover at træne U16,

hvor din ældste søn Andreas

spiller har du sammen

med din kone Charlotte

også fundet tid til at starte

et U7 og U8 hold op, fordi

din yngste søn Nicholas

manglede et fodboldtilbud.

I den afdeling kom der

hurtigt flere spillere og næste

problem var, at du nu

stod og manglede en assistenttræner.

Du var ikke

længe om at finde den rigtige

person og valget faldt

på din ældste søn Andreas

som hjælpetræner.

Når du nu er færdig med

dine daglige træneropgaver

i B.1921 har du også

lige et morgentrænerjob i

Sportscollege Lolland Falster

inden du tager på dit

civile job som IT mand.

bestyrelsen

Ja netop dit kendskab

til IT viste sig hurtigt at

blive en ulempe for dig. I

B.1921 stod klubben og

manglede en IT mand, som

havde tiden og kunne være

ansvarlig for B.1921’s

hjemmeside og da klubben

henvendte sig sagde du

uden betænkningstid JA

TAK til det job.

Jeg ved ikke hvor mange

timer der er i dit døgn Martin

for vi er ikke færdige

endnu. Du har også en

dygtig datter Michaela som

spiller fodbold i B.1921

og familien må ofte kører

lange turer til Sjælland så

Michaela kan passe sin

træning i DBU’s U14 talentsamlinger.

Den gode historie er, at

det ikke kun dig Martin som

er aktiv i klubben. Hele din

familie lever og ånder for

fodbolden og B.1921. Udover

familiens træner- og

lederjob har i været med

til at male klubhus, fundet

sponsor til jeres tur til ud-

Klubbladet -

udkommer næste gang i august!

Vi ses næste gang, hvis du altså

afleverer stof senest 10. juli til redaktøren på

inger-mogens@privat.dk

landet og jeg har også hørt

et rygte om der i fremtiden

er brug for dine evner i Pinsecupudvalget.

Jeg må bare konstatere,

at hvis i er fremtidens prototypen

på en familie, som

kommer til B.1921 kan vi

godt stoppe vores klynk efter

frivillig arbejdskraft.

Lad mig til slut slå fast,

at vi i B.1921 ikke har fortrudt,

at familien Schnack

for 2½ år siden tog kontakt

til B.1921.

Jeg håber derfor, at

B.1921 kan gøre brug af

dine evner mange år endnu

for du og din familie er

i den grad en gevinst for

klubben.

Tillykke du har fortjent

den!

Søren Mørck

35


Microskolen i gode hænder

God plads til vore materialer

Claus Jensen har som tidligere

nævnt i klubbladet

skaffet containere til udligning

af den enorme pladsmangel

vi have. Rumme

er i skrivende stund langt

fremme med indretning

af varme og el. Ja så skal

inventaret på plads som

reoler og lign, men mange

gode hænder er i fuld

36

GULVBELÆGNING ApS

bestyrelsen

gang med klargøringen til

vor store spillerstab, som

bl.a. blev udvidet ved at

ungdommen fra Alliancen

vendte tilbage i B.1921´s

regi.

Om der ligefrem bliver

officiel indvielse er nok

spørgsmålet, men stik næsen

forbi og se B.1921´s

flotte tiltag som her og nu

var en nødvendighed for at

skaffe de rette rammer for

vore medlemmer.

Boldrummene er flyttet

fra mellemgangene og har

fået ny plads- jo også her

bliver arbejdet hårdt.

FR GULVBELÆGNING ApS

Holger Brodthagensvej 10 H . 4800 Nykøbing F.

Telefon 54 82 19 72 . Fax 54 82 19 73

Almindelige åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 9-17.

Fredag kl. 9-18.

Lørdag kl. 9-14.

Søndag lukket.

Mogens


estyrelsen

Indstilling til Katrine

Knudsens mindepokal

Simone Pedersen fra vores

U15 piger indstilles

hermed til Katrine Knudsens

Mindepokal, idet hun

besidder alle de kriterier,

der skal til for at kunne få

tildelt pokalen.

En pige med det

godt humør:

Simone er en smilende

pige, der måske ikke lige

bliver lagt mærke til. Hun

er meget sjældent i dårligt

humør og elsker at komme

til fodbold i B1921.

Om det regner eller sner

glæder hun sig altid til at

komme ud på anlægget

og møde sine veninder og

holdkammerater.

En god og hjælpsom

kammerat:

Simone er af alle respekteret

for sin måde at være

på og hun evner at falde

ind i alle grupper. Hun

tager godt imod nye spillere

i klubben, ligesom der

også blev taget godt imod

hende, da hun startede i

klubben, Simone er en rigtig

holdspiller, der hjælper

og støtter sine holdkammerater

både på og udenfor

banen, Selvom hun

også gerne vil vinde og har

temperament, formår hun

alligevel at finde en god

balance.

En pige der hjælper

til i B1921:

Når klubben har brug for

hjælp stiller Simone gerne

op. Om det er pinsecup

vagter, boldpige til Alliancens

kampe eller når de

ældre hold har brug for

en spiller eller sågar drengene

har. Havde Simone

boet i Nykøbing ville jeg

ikke være i tvivl om, at

hun allerede havde været

hjælpetræner eller lignende

for et af de yngre hold.

Det ligger i hendes sind og

væremåde at hjælpe til,

ikke fordi hun skal, men

fordi hun finder glæde ved

at hjælpe andre.

En pige der gør noget

ved fodbolden:

Selvom der er andre ting i

Simones liv, brænder hendes

hjerte for fodbolden

og hun vil gøre alt for at

blive så dygtig, at hun en

dag kan løbe på banen for

klubbens 1. hold. Simone

blev i 2010 indstillet af

klubben til DBU’s talentsamlinger

og har altid en

seriøs tilgang til træning

og lytter villigt til sine trænere.

Simone får overrakt Mindepokalen af Simon Hansen.

37


Nyt fra BMA

I lighed med sidste år har

vi benyttet vinterpausen til

at renovere omklædningsrum.

Stor tak til jer som

rakte en hånd.

I november måned anskaffede

vi nogle skurpavilloner

for bl.a. at give

bedre plads til de enkelte

holds bolde og materialer.

Vi har hidtil opbevaret tingene

i skabene på gangen

og i boldrummet. Pladsen

var blevet lidt trang ikke

mindst da ungdomsholdene

fra LFA vendte ”hjem”

til klubhuset igen. Formålet

var også at skabe mulighed

for at vi kunne indrette

et ekstra omklædningsrum

i hovedbygningen.

Nu er pavillonen så endelig

klar til at blive taget

i brug – efter at der er

blevet lavet nye skillerum,

etableret strøm og opsat

varmepumper så de også

er brugbare når vinteren

på ny trænger sig på.

Sideløbende med klargøringen

af pavillonen,

så har vi fået isoleret vores

gamle boldrum og opsat

varmepumpe så også

dette rum er brugbart om

vinteren. Det betyder bl.a.

at det er slut med at flytte

bolde om vinteren.

Det har været en lang

og sej proces at få bygningerne

klar til sæsonen. Vi

har haft god hjælp fra Lars

38

bestyrelsen

Johansen og Niki Larsen

fra sekunda afdelingen

til arbejdet – stor tak til

jer. Derudover har vi fået

hjælp fra nogle lærlinge

fra CELF som har hjulpet

os med diverse opgaver i

pavillonen – de har lavet

arbejdet på frivillig basis.

Også et stort tak til dem.

Vores nye ungdomskonsulenter

Lars Kok og Ole

Nielsen har lavet en plan

for de enkelte holds placering

i de 2 rum. De yngste

årgange til og med U12

placeres fremadrettet i det

Gamle boldrum. De øvrige

hold placeres i pavillonen.

Adgangen til pavillonen

sker som i det gamle

boldrum med en u-nøgle.

Herre LF huserer forsat i

deres egen pavillon – som

er placeret bag den nye.

Ikke længere en superplacering

– hvis økonomien

tillader det kan det være at

den kan placeres bedre.

Placeringen af pavillonerne

har betydet at en del

af arealet til cykelparkering

er blevet reduktseret. Det

kompenserer vi for ved at

etablere ekstra plads på flisearealet

ved indgangen til

klubhuset. Dette forventes

i orden ultimo april måned.

I skrivende stund har vi

været igennem en afstemning

som betyder at vi

skal have nyt klubhus. Det

bliver spændene at følge

med hvordan tingene udvikler

sig i den kommende

tid.

Beslutningen får naturligvis

stor indflydelse på

vores fremtidige økonomiske

dispositioner. Alle

planlagte forbedringer sættes

i bero og der vil alene

blive udført de mest nødvendigevedholdelsesopgaver.

Tankerne omkring

nyt omklædningsrum og

maling af

De nye pavilloner inde

som ude sættes i bero indtil

der er endelig afklaring

omkring vores fremtidige

behov.

Men verden går jo ikke i

stå – vi skal jo fortsat bruge

vores dejlige anlæg og

bygninger et pænt stykke

tid endnu. Så vi må jo passe

ekstra godt på tingene i

fællesskab.

Vi har for nylig fået ny

servicemedarbejder. Vores

nye mand hedder Ib Olsen.

Han er 55 år og har tidligere

arbejdet i tilsvarende

jobs. Ib vil normalt være at

træffe i klubhuset mandag

til fredag i tidsrummet kæl.

7.30-13.30. Jeg håber, I

vil tage godt imod Ib.

Med ønsket og et godt

forår.

Venligst

Claus Jensen


UGEAVISEN

Bruger du landsdelens

førende avis,

vil du få det største

udbytte.

Få en snak med en

af vore konsulenter

og få et tilbud på:

NYT LOGO

BROCHURE

KLUBBLAD

VISITKORT

BREVPAPIR

KOPIER

ANNONCER

LAMINERING

og meget mere...

Tværgade 20 - 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 88 02 34 - Fax 54 88 02 35

annoncer@ugeavisen-guld.dk · redaktion@ugeavisen-guld.dk

Vi har fod

på dine

tryksager!


GLÆDEN VED FODBOLD

ER DEN SAMME

- MEN DER ER SKET LIDT MED UDSTYRET...

Mercurial Miracle V FG

Overdel i Teijing syntetisk læder.

mellemsål med EVA, som giver

stødabsorbering og fjerner presset

fra knopperne. Ydersål opdelt i

front knopsystem og hæl.

38 ½ - 48½

Kr. 1000,-

Ugeavisen 54 88 02 34

More magazines by this user
Similar magazines