Fysioterapeut - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

Fysioterapeut - Professionshøjskolen UCC

A. Fysioterapeutuddannelsen

Nordsjælland (tidl. Skodsborg)

Hillerød

Optagelse

Optagelsen på en professionsbacheloruddannelse på UCC sker gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Frist for Kvote 2-ansøgninger: 15. marts

Frist for Kvote 1-ansøgninger: 5. juli

Læs mere på www.optagelse.dk

Ønsker du optagelse på en merituddannelse, skal du henvende dig direkte til uddannelsesstedet.

Det samme gælder, hvis du ønsker optagelse på andre af UCC’s uddannelser, fx PAU eller

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF).

Vil du vide mere

Du kan finde mere information om uddannelserne på ucc.dk eller på uddannelsesguiden.dk.

UCC afholder informationsmøder om uddannelserne, hvor du kan høre oplæg om uddannelserne

og stille spørgsmål.

Find tidspunkter for informationsmøder på www.ucc.dk.

Fysioterapeutuddannelsen

Nordsjælland (tidl. Skodsborg)

Carlbergvej 14

3400 Hillerød

fysioterapeut.ucc.dk

A

BORNHOLM

Fysioterapeut

Flere muligheder

end du tror

www.ucc.dk


fysioterapeut

”det, der i mine øjne gør uddannelsen

helt unik, er, at alle bliver behandlet

som selvstændige individer og ikke

bare et nummer i rækken, uanset hvor

meget vi afviger fra normalen.”

Morten,

fysioterapeutuddannelsen på UCC

Et trælår. En tEnnisalbuE. En forstuvEt fod. fysiotErapEutEn

bEhandlEr idrætsskadEr, mEn fysiotErapi Er også

mEgEt andEt. dEt handlEr om kropsbEvidsthEd, og fysiotErapEutEn

arbEjdEr ud fra, at krop og psykE hørEr

sammEn og påvirkEs af vorEs omgivElsEr.

fysioterapeuter behandler syge mennesker

og hjælper raske til at holde sig sunde.

de kan arbejde på sygehuse og klinikker,

på plejehjem, træningscentre, psykiatriske

institutioner og arbejdstilsynet.

fysioterapeutens metoder er fx bassintræning,

gymnastik, massage, varme- og

kuldebehandling, rådgivning og samtale.

uddannelsen

på uCC’s fysioterapeutuddannelse bliver du

undervist i idræt, bevægelse, anatomi og fysik

og en række samfundsvidenskabelige fag

som sociologi og økonomi. undervisningen

veksler mellem teori og kliniske ophold, hvor

du indgår i praktikstedets behandlerteam og

får ansvar for dine egne patientforløb.

fysioterapeutuddannelsen tager tre et halvt

år. uddannelsen giver dig teoretisk viden

om kroppens opbygning og træner dig i den

praktiske behandling. du bliver psykisk rustet

til at arbejde med syge mennesker.

videreuddannelse

uddannelsen giver adgang til tværfaglige

diplom-, kandidat- og masteruddannelser,

fx en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller

master i humanistisk sundhedsvidenskab og

praksisudvikling.

Uddannelsessted

Professionshøjskolen UCC udbyder

uddannelsen til fysioterapeut på

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland

(tidl. Skodsborg).

More magazines by this user
Similar magazines