MX-2300N/2700N Operation-Manual DK - Sharp

sharp.eu

MX-2300N/2700N Operation-Manual DK - Sharp

LAGRING AF EN FIL MED FUNKTIONEN

"Fil"

Når et dokument kopieres, udskrives eller overføres i kopi-, udskrivnings- eller billedafsendelsestilstand, kan "Fil" vælges

til at gemme et billede af dokumentet i hovedmappen eller en tidligere oprettet brugerdefineret mappe. Billedet kan

hentes på et senere tidspunkt, hvilket lader dig udskrive eller overføre dokumentet uden først at skulle finde originalen.

Som et eksempel forklares proceduren for anvendelse af "Fil", mens der kopieres, nedenfor.

1

2

3

4

Klar til scanning.

Fuld Farve

Farvetilstand

Jobdetaljer

Indstillinger

Auto

Belysning

100%

Zoomfaktor

Filoplysninger

Fortroligt

Brugernavn

Filnavn

Gemt i:

Filoplysninger

Fortroligt

Brugernavn

Filnavn

Gemt i:

11

1. A4

2. A4R

3. B4

4. A3

Bruger Ukendt

Original A4

Adgangskode

Kopier_01082005_134050

Hovedmappe

Bruger Ukendt

Adgangskode

Kopier_01082005_134050

Hovedmappe

Alm.

A4

Fortryd

Fortryd

2-Sidet Kopi

Udkast

Specialfunk.

Fil

Hurtig Fil

OK

OK

0

13

Anbring originalen.

Anbring originalen med tekst op i dokumentfremføren, eller på

glaspladen med tekst nedad.

Tryk på tasten [Fil].

Konfigurér filoplysningsindstillingerne.

For at vælge brugernavnet, filnavnet, mappen og indstillingen

fortroligt, se "FILOPLYSNINGER" (side 15).

Sådan specificeres et brugernavn: side 15

Sådan tildeles et filnavn: side 15

Sådan specificeres en mappe: side 16

Lagring af en fil som en fortrolig fil: side 16

Efter at indstillingerne ovenfor er blevet konfigurerede, vender

du tilbage til denne skærm. Gå til næste trin. Bruges til at vælge

den opløsning, der bliver anvendt, når filen overføres.

Hvis du ikke ønsker at tildele et brugernavn eller andre

oplysninger til filen, fortsættes med næste trin.

Tryk på tasten [OK].

Tasten [Fil] er fremhævet og du vender tilbage til

kopieringshovedskærmen.

More magazines by this user
Similar magazines