MX-2300N/2700N Operation-Manual DK - Sharp

sharp.eu

MX-2300N/2700N Operation-Manual DK - Sharp

Tryk på tasten for den mappe, der indeholder den ønskede fil.

Eksempel: Søgning fra en brugerdefineret mappe Hvis du vil se hovedmappens filvalgsskærm, trykkes der på

tasten [Hovedmappe].

Brugerdef. Mappe

Hovedmappe

Søg Tilbage

Hvis du trykker på en mappe, som har et password,

User 1

User 2

1/1 forekommer en skærm til indtastning af password. Indtast

User 3

User 4

passwordet (5 til 8 cifre) for mappen med de numeriske taster.

User 5

User 7

User 6

User 8

Alle Mapper ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ

Tryk på tasten for den fil, som du ønsker at anvende.

Eksempel: Søgning i alle jobs Hvis du vil søge efter jobtype, trykkes der på fanen [Pr. Job].

Funktionstaster (kopitilstand, fax-funktion osv.) forekommer

User 1

Søg Tilbage

på fanen Pr. Job for at lade dig begrænse søgningen til jobs

Filnavn

file-01

Brugernavn

Name 1

Dato

01/08/2005

1

1

med den valgte funktion.

Hvis du trykker på en fil, som har et password, forekommer en

file-02

Name 2

01/08/2005

skærm til indtastning af password. Indtast passwordet (5 til 8

file-03.tiff

Name 3

01/08/2005

cifre) for filen med de numeriske taster.

Alle Filer Pr. Job Batch Udskrivn.

Jobindstillinger

file-01

Vælg job

Udskriv

Flyt

Tryk på tasten for den funktion, som du ønsker at udføre.

Name 1 A4 F. Farve

Send

Slet

Ændring Af

Egenskab

Detaljer

Fortryd

23

For at få yderligere oplysninger om hver tast, se "SKÆRMEN

JOBINDSTILLINGER" (side 27).

More magazines by this user
Similar magazines