Folder: Velkommen til SFO2 - Holeby Skole

holeby.skole.dk

Folder: Velkommen til SFO2 - Holeby Skole

Velkommen til

Juniorklub/SFO II

Ved Søndre skole, Holeby afdeling

Maribovej 3 A

Tlf.: 54 69 15 50

4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60

SFO-afdelingsleder Nete Hansen

1


Hvad er det bedste ved at gå i klub?... Det hele ☺☺☺☺

Cirkeline 10 år

Indledning:

Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i Juniorklubben Vulkanen / SFO

II ved Søndre skole, Holeby afdelingen. Vi vil give nogle praktiske oplysninger, der

kan være jer til hjælp i starten.

Vi håber, den må besvare nogle af de spørgsmål, I evt. måtte have, men derudover er

I altid velkomne til at spørge personalet.

Når børnene starter i Juniorklub/SFO II er de blevet ”de store ” i SFO’en. Det betyder,

at for mange af børnene er der nye ting at lære, såsom en masse praktiske gøremål,

hvilket hører med til at blive ældre. Disse opgaver er med til at gøre barnet mere

selvstændig og ansvarlig.

Denne proces vil personalet gerne hjælpe til med bliver en naturlig del af børnenes

hverdag. Så hos os skal de bl.a. selv krydse sig ind, når de ankommer og krydse sig

ud, når de går hjem, samtidig med de siger ”Goddag” og ”Farvel” til personalet. De

skal være med til at holde øje med tiden, så de ved, hvornår de skal videre. De skal

også være med til at tilberede dagens eftermiddagsmad og generelt oprydning på hele

klubbens område. Alt dette sker med hjælp og støtte fra personalet ☺.

Hvad er det bedste ved at gå i klub? At spille stikbold med vennerne i hallen.

Mette 11år

Her bor vi:

4.-6. klasse har stamgruppe i Vulkanen, som er vores lokaler, og som ligger under

ungdomsskolen. Det er her, børnene har garderober og møder ind, når de kommer i

klub. Derudover har vi tilbudslokaler på skolen.

Vores adresse er: Maribovej 3A, 4960 Holeby.

Telefon: Fastnet: 54 69 15 59

Mobil: 40 79 78 60

2


Vulkanen / 4. – 6. klasse

Hvad er det bedste ved at gå i klub? At spille Minecraft på computerne.

Frederikke 10 år

Åbningstider:

Juniorklubberne har kun åbent på skoledage

• Mandag – torsdag efter skole - 16.45

• Fredag efter skole - 16.00

I skolefri uger kan børnene tilmelde sig ordinært SFO-tilbud i ferieperioden mod en

forøgelse af betalingen til SFO-takst. Prisen fremgår af tilmeldingsblanketten.

SFO-tilmeldingen kan være gældende for

• juli måned – fra kl. 8.00 – 16.45 / fredag kl. 16.00.

og/eller

• skolefri dage i perioden 1. april – 30. juni – fra kl. 8.00 – 16.45 / fredag kl.

16.00 (inkl. efterårsferie, juleferie, vinterferie og øvrige helligdagsferier).

Endvidere vil der i sommerferien være mulighed for at deltage i diverse arrangementer

i ”Aktiv Ferie”. Der uddeles en folder på skolen inden sommerferien.

Sampasning: Lolland Kommune har besluttet, at der skal ske sampasning i

ferier, hvis forventet fremmøde er under 30 %. Vi har et samarbejde

med Myretuen.

Morgenpasning kan tilkøbes fra kl. 06:30 – 08:00 i SFO 1 til gældende SFO takst.

Der kan søges økonomisk og socialpædagogisk friplads, når man går i klub.

3


Hvad er det bedste ved at gå i klub? At alle kammeraterne er her.

Kastor 10 år

Skoleferier:

I skoleferierne møder alle ind på Valnødden, undtagen i ferier med sampasning i Myretuen.

Her vil I få besked om, hvor pasningen vil foregå.

Mødetid i ferier senest kl. 9.00, eller efter aftale.

Personale:

Leder Nete Hansen

Pædagog Tage Hansen: kontaktpæd. for 5a. og 5b.

Pædagog Trine Christiansen: kontaktpæd. for 4a. og 6a.

Pædagog Joachim Storc, stopper til juli 2012

Pædagog Bente Hansen, fra aug. 2012

Derudover vil man i perioder kunne møde personer i løntilskud, praktik og andet.

Aflevering og afhentning:

Når barnet kommer i klubben, skal det selv krydse sig ind og hilse på personalet, så

vi ved, det er ankommet. Hvis barnet selv må bestemme samt give besked, hvornår

det vil gå hjem, laves der aftale om det mellem forældre og klubben. Går barnet til

fritidsaktiviteter, laves der aftaler om tidspunkterne.

Børnene må kun forlade institutionens område, hvis det er for at gå til fritidsaktiviteter

eller hjem for den dag.

Hvad er det bedste ved at gå i klub? At vi får lækker ”frugt”.

Lucas 11 år

Ude:

Da vi har nogle super gode udearealer, der tilgodeser børnenes lyst og muligheder for

både leg, fysiske, kreative aktiviteter, har børnene mulighed for at være ude hver dag.

4


Praktisk tøj:

Det en god ide, at børnene har indesko, skiftetøj, regntøj og gummistøvler med. Det

kan evt. stå i institutionen.

Mange børn har ens tøj, derfor er det praktisk med navn i tøjet.

Glemt tøj:

I klubben har vi en ”glemmekasse”. Kik her efter det, I mangler. Når ”glemmekassen”

bliver fuld, bliver tøjet lagt frem, og børnene bliver bedt om at tjekke om noget

af tøjet er deres, så de kan få det med hjem igen. Derefter afleveres herreløst tøj til

genbrug.

Hvad er det bedste ved at gå i klub? At være sammen med sine veninder og venner

og at de voksne er sjove og søde at være sammen med.

Nicoline 11 år

Morgenmad og eftermiddag mad:

Morgenmad tilbydes til de børn, der har tilkøbt morgenmodul fra kl. 6.30 og indtil

skolestart.

Eftermiddagsmad, som består af et sundt mellemmåltid, tilbydes alle børn i tidsrummet

kl. 14.00 – 14.30 mandag- fredag.

Forældre- og Elev-Intra samt månedsnyt:

Der laves hver måned et brev, hvor der informeres om, hvad der sker i månedens løb,

nye tiltag, indbydelser, ferier, efterlysninger, samt hvad der ellers rører sig i SFO’en.

Månedsnyt bliver lagt på www.holeby-skole.dk eller www.søndreskole-holeby.dk .

Hvis I ønsker at få brevet i papirform, skal det meddeles til personalet.

Billeder af arrangementer, hverdagen og lign. vil blive lagt i Elev- og Forældre-Intra,

hvor de er beskyttet af kodeord (altså ikke offentligt tilgængelige).

Fødselsdage:

I klubben får man lov til at bestemme, hvad der skal serveres som eftermiddagsmad

på ens fødselsdag. Man har også mulighed for at deltage i SFO I fællesarrangement,

som bliver afholdt sidste fredag i måneden.

5


Hvad er det bedste ved at gå i klub; computer, wii og veninderne…

Jasmin 10 år

Legetøjsdag /legetøj:

Legetøj hjemmefra må gerne medbringes i juniorklubben, dog er det på eget ansvar.

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon med i Juniorklubben/SFO II.

Mobiltelefoner er ikke legetøj.

Årlige festlige arrangementer:

SOMMERFESTEN og JULEARRANGEMENT er for både SFO I og II, hvor børnene

deltager med forældre, bedsteforældre og evt. søskende.

Sammen med skolen afholder vi FASTELAVNSFEST.

Juniorklub arrangementer i Lolland:

Vi har pt. 2 arrangementer, hvor vi er sammen med de andre Juniorklubber i Lolland.

Disse arrangementer er tilbagevendende begivenheder, hvor der skabes nye venskaber,

og hvor det sociale er i fokus.

Det er en tur til Lalandia i november og en sommerfest i juni, som foregår i Holeby.

6


Traditioner i juniorklub/SFO II:

Vi har julefrokost 1.dec., Luciaoptog til Julearrangementet, æggetrilning til påske,

grilldag i juni og Vilde Vulkaner i sommerferien.

Gymnastiksalen:

Vi har mulighed for at benytte gymnastiksalen efter skoletid. Dagene er delt mellem

afdelingerne.

Vi benytter mest gymnastiksalen i vinterhalvåret, og hvis vejret er dårligt.

Hvad er det bedste ved at gå i klub? Det hele og pc’erne…

Jacob 10 år

Emneuger for 0.-6. klasse:

Når vi har emneuger, som ligger i samme uger som skolens, arbejder vi på tværs af

alle 3 afdelinger.

Uge ? FYSISK UGE.

Uge 41 med emnet KOST OG BEVÆGELSE, som holdes i hele distriktet og emnet

er fælles for alle: Dagplejen, daginstitutioner, SFO’er og Juniorklubber.

Den 22. april JORDENS DAG.

Vilde Vulkaner børnefestival:

Vores børn har pr. tradition haft mulighed for at tilmelde sig dette arrangement under

”Aktiv sommer”. Her er der en egenbetaling på ca. 400,-kr. som dækker indgang,

mad, drikkelse, transport og telte.

Handleplaner:

Vi har sorgplan, voldspolitik og retningslinier for kommunikation, som er fælles for

skole og SFO.

De ligger på: www.holeby-skole.dk , på forsiden under praktisk information, fane

blad handleplan, eller kan fås ved henvendelse i SFO’en.

Konsultationer-Skole/SFO-hjem samtaler:

For alle børn gælder det, at kontaktpædagogen deltager i skole/SFO-hjem samtaler og

forældremøder i de enkelte klasser.

Der vil derudover være mulighed for konsultationer efter behov.

7


Hvad er det bedste ved at gå i klub? Det er, når vi bliver forkælet!

Belinda 11år

Sygdom/ lus:

Såfremt barnet har været udsat for smitte eller har pådraget sig en smitsom sygdom,

skal vi have besked. Forholdsregler i tilfælde af smitsomme sygdomme hos børn kan

fås ved henvendelse til personalet. Hvis jeres barn er sygt eller af anden grund er fraværende,

skal vi have besked herom. Bliver barnet sygt i institutionen, vil vi kontakte

jer, så husk derfor, at vi har jeres opdaterede tlf. nr.

Medicingivning:

Ved kroniske ikke smitsomme sygdomme kan personalet give medicin, såfremt der

foreligger en skriftlig instruks fra lægen. Oftest er instruktionen på medicinbeholderen

tilstrækkelig, dog skal beholderen have let læselig påskrift, med oplysning om

barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis. Ikke lægeordineret medicin

gives ikke.

Hvad er det bedste ved at gå i klub? Bare at være her…

Marie 11 år

Adresseændring:

Har I ændringer i bopæl, telefon eller arbejdsplads er det vigtigt, at vi får besked herom,

således at vi kan komme i forbindelse med jer, når vi har brug for det.

Udmeldelse / ændring:

For børn med juniorklubmodul kan morgenmodul og feriemodul tilkøbes med dags

varsel.

Fristen for udmeldelse er 1 måned. Barnet kan udmeldes pr. den 1. i måneden. Udmeldelse

eller ændring kan ske ved henvendelse til pladsanvisningen i Lolland kommune

på tlf. 54 67 67 67.

8


SFO-råd:

Lolland Kommunes bestemmelser om SFO-råd, kan fås ved henvendelse til SFO’en.

Der er fælles SFO-råd, for SFO og juniorklub. SFO-rådet består af 5 forældre og 2

suppleanter. Medlemmerne til SFO-rådet vælges senest 1. oktober. Valget er de senere

år sket ved sommerfesten.

SFO-rådet består af:

Formand: Rikke Christensen

Tina Juliussen

Sonja Hansen

Stina Larsen

Medarbejder repr.: Trine Christiansen

Ledelse: Nete Hansen

Hvad er det bedste ved at gå i klub; at være sammen med vennerne ☺☺☺☺

Jacob, Kastor, Frederikke og Jasmin 10år

Belinda, Mette, Marie, Cirkeline, Nikoline og Lucas, 11 år

Sofie og Minna 12 år

9

More magazines by this user
Similar magazines