2008 - Inerisaavik

inerisaavik.gl

2008 - Inerisaavik

Folkeskolens afsluttende prøve i 10. kl.

Fysik/kemi

2008

Evaluering, orientering og vejledning

Udarbejdet på grundlag af censorernes faglige feedback ved prøverne.

Inerisaavik - Institut for uddannelsesvidenskab


Nyt prøvefag

Med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af

27. juni om den afsluttende evaluering i folkeskolen

er alle tre fag inden for naturfagsområdet,

i lighed med andre fagområder, blevet mulige

prøvefag. Dette indebærer, at der fra centralt

hold hvert år kan blive udtrukket et antal

skoler, hvor der skal gennemføres en mundtlig

prøve i et eller flere af fagene. Herudover kan

elever selv vælge at gå til prøve i et af fagene.

I 2008 blev faget fysik/kemi udtrukket som

mundtlig prøvefag på 11 skoler. Herudover har

fysik/kemi været valgt af elever på fem skoler,

biologi på én skole og naturgeografi på tre skoler.

Naturfag er et obligatorisk fag i hele skoleforløbet,

og indeholder de tre deldiscipliner biologi,

naturgeografi og fysik/kemi. Fra 8. klasse er

faget delt i disse tre fagdiscipliner.

Prøven

Den mundtlige prøve i fysik/kemi består af en

laboratorieopgave, som elever i grupper på max

3 elever får to timer til at arbejde med.

Eleverne trækker et oplæg, der har udgangspunkt

i fagets fem kategorier:

1. Naturfaglige arbejdsmetoder

2. Stoffernes kredsløb, egenskaber og det

periodiske system

3. Radioaktivitet

4. Energi, elektricitet og magnetisme

5. Astronomi

I biologi og naturgeografi har eleverne mulighed

for at vælge mellem enten prøveform A

eller prøveform B. Uanset hvilken prøveform

der vælges, er læringsmålene der skal prøves i

ens.

Prøveform A

er en individuel prøve med forberedelse på 20-

40 minutter og en fremlæggelse på 20 minutter.

Prøveoplægget er med både teoretiske og praktiske

problemstillinger.

Prøveform B

er en gruppeprøve med op til 3 elever i hver

gruppe. Eleverne trækker et prøveoplæg, der

har udgangspunkt i fagenes kategorier:

Biologi:

1. Menneskets fysiologi

2. Dyr og planter

3. Biologi og teknologi

Naturgeografi:

1. Jordens udviklingshistorie

2. Grønlands opbygning og form

3. Råstoffer

4. Klima

Tekstopgivelser

Fra en del skoler er der opgivet alsidige tekstopgivelser,

der har indeholdt alle fem kategorier

inden for fysik/kemiområdet. Der har været

arbejdet med flere vinkler på de enkle kategorier,

og mange har inddraget emner med relevans

for eleverne, for eksempel drikkevand, planeten

Jorden set i forhold til vores ansvar overfor det

omgivende miljø osv.

Men det fremgår fra mange af tekstopgivelserne,

at der er sket en ændring i faget, og i kravene

til en tekstopgivelse. Fra en stor del af skolerne

har udgangspunktet for tekstopgivelserne

for alle tre fag ikke taget hensyn til, at de skal

omfatte alle ovenstående kategorier. Endvidere

har mange skoler anført prøveform B på tekstopgivelsen,

selvom der i fysik/kemi ikke foreligger

en valgmulighed mellem A og B. Prøven

i fysik/kemi er en mundtlig-praktisk prøve af to

timers varighed.

Forårets prøver

Forårets mundtlige prøver i fysik/kemi blev

afviklet i byerne:

Nanortalik Qasigiannguit

Qaqortoq Uummannaq

Nuuk Upernavik

Kangaamiut Qaanaaq

Sisimiut Ittoqqortoormiit

Aasiaat

Forårets mundtlige prøver i naturgeografi blev

afviklet i byerne:

Qaqortoq Arsuk Nuuk


Forårets mundtlige prøve i biologi blev afviklet

i Arsuk.

Prøvespørgsmål

De fleste skoler havde udarbejdet gode prøvespørgsmål,

som relaterede både til tekstopgivelserne

og den daglige undervisning. En stor del

af prøvespørgsmålene lagde op til en dialog

mellem eleverne og lærer, og en del af oplæggene

var illustreret med gode tegninger mv.

Men der er eksempler på prøvespørgsmål, der

var meget lukkede, og gav mindre mulighed for

en åben dialog omkring den faglige problemstilling.

Prøveforløbet

På en stor del af skolerne forløb prøverne tilfredsstillende,

og eleverne viste et kendskab til

prøveformen. Der var dog enkelte skoler, hvor

den praktiske arbejdsform virkede uvant for

eleverne.

Votering

Votering mellem lærer og censor af den enkelte

elevs præstation, sker efter følgende kriterier:

Fysik/kemi, der vurderes i den praktiske anvendelse

af

• brug af begreber og arbejdsmetoder

• tilrettelæggelse af fysiske og kemiske

eksperimenter

• argumentation og konklusion af resultater

og metodevalg

• viden om og indsigt i det faglige stof

• elevens faglige fordybelse og forståelse

af større sammenhænge.

Årets gennemsnit for fysik/kemi blev 7,14

Biologi og naturgeografi, for A-formen vurderes

elevens teoretiske forståelse og brug af en

korrekt terminologisk forklaring og argumentation,

herunder:

• elevens forståelse af begreber og arbejdsmetoder

• elevens valg af fremgangsmåde

• elevens viden om og indsigt i det faglige

stof

• elevens faglige fordybelse og forståelse

af større sammenhænge.

Biologi og naturgeografi, for B-formen vurderes

elevens praktiske anvendelse af

• begreber og arbejdsmetoder

• valg af fremgangsmåde

• viden om og indsigt i det faglige stof

• faglig fordybelse og forståelse af større

sammenhænge.

Deadlines

- 1. november har skolen fået besked om

skriftlige og mundtlige prøvefag

- 1. december, senest, kan eleverne tilmelde

sig til yderligere prøvefag

- 1. maj skal Inerisaavik og censor have

modtaget tekstopgivelser

- 1. maj skal censor have modtaget prøveoplæg.


Visioner

Med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af

27. juni 2007 om den afsluttende evaluering i

folkeskolen er der sket en ændring i forhold de

tidligere afsluttende prøver. Således er der nu

åbnet op for, at elever udover en mulig skalprøve

i for eksempel fysik/kemi kan vælge at

gå til en afsluttende prøve i enten biologi eller

naturgeografi.

De erfaringer lærere og Inerisaavik har draget i

forbindelse med dette års prøver, vil på sigt

kunne give lærere en rutine og en højere faglighed

i den daglige undervisning. Sammenholdt

med de kurser Inerisaavik afholder omkring

prøveforhold, vil dette kunne højne kvaliteten i

de formelle og praktiske forhold omkring prøveafviklingen.

Med en højere kvalitetsstandard

i forbindelse med prøveafvikling er det sandsynligt,

at interessen for faget vil blive større.

Yderligere oplysninger

- Vejledning til de nye skriftlige og

mundtlige prøver findes på:

www.inerisaavik.gl


Publikationer


Vejledninger

Lars Poort

Fagkonsulent for naturfag

More magazines by this user
Similar magazines