2008 - Inerisaavik

inerisaavik.gl

2008 - Inerisaavik

Forårets mundtlige prøve i biologi blev afviklet

i Arsuk.

Prøvespørgsmål

De fleste skoler havde udarbejdet gode prøvespørgsmål,

som relaterede både til tekstopgivelserne

og den daglige undervisning. En stor del

af prøvespørgsmålene lagde op til en dialog

mellem eleverne og lærer, og en del af oplæggene

var illustreret med gode tegninger mv.

Men der er eksempler på prøvespørgsmål, der

var meget lukkede, og gav mindre mulighed for

en åben dialog omkring den faglige problemstilling.

Prøveforløbet

På en stor del af skolerne forløb prøverne tilfredsstillende,

og eleverne viste et kendskab til

prøveformen. Der var dog enkelte skoler, hvor

den praktiske arbejdsform virkede uvant for

eleverne.

Votering

Votering mellem lærer og censor af den enkelte

elevs præstation, sker efter følgende kriterier:

Fysik/kemi, der vurderes i den praktiske anvendelse

af

• brug af begreber og arbejdsmetoder

• tilrettelæggelse af fysiske og kemiske

eksperimenter

• argumentation og konklusion af resultater

og metodevalg

• viden om og indsigt i det faglige stof

• elevens faglige fordybelse og forståelse

af større sammenhænge.

Årets gennemsnit for fysik/kemi blev 7,14

Biologi og naturgeografi, for A-formen vurderes

elevens teoretiske forståelse og brug af en

korrekt terminologisk forklaring og argumentation,

herunder:

• elevens forståelse af begreber og arbejdsmetoder

• elevens valg af fremgangsmåde

• elevens viden om og indsigt i det faglige

stof

• elevens faglige fordybelse og forståelse

af større sammenhænge.

Biologi og naturgeografi, for B-formen vurderes

elevens praktiske anvendelse af

• begreber og arbejdsmetoder

• valg af fremgangsmåde

• viden om og indsigt i det faglige stof

• faglig fordybelse og forståelse af større

sammenhænge.

Deadlines

- 1. november har skolen fået besked om

skriftlige og mundtlige prøvefag

- 1. december, senest, kan eleverne tilmelde

sig til yderligere prøvefag

- 1. maj skal Inerisaavik og censor have

modtaget tekstopgivelser

- 1. maj skal censor have modtaget prøveoplæg.

More magazines by this user
Similar magazines