FOKUS P Å

gundlach.eu

FOKUS P Å

FOKUS P Å

Der er i øjeblikket stort fokus på klima med klimakonferencen COP15 i december 2009

i København. Inddragelsen af emnet i undervisningen åbner op for mange interessante

undervisningsforløb, der med fordel også kan være tværfaglige. Hos Gundlach findes mange

spændende klimarelaterede produkter, og vi har samlet et bredt sortiment i denne brochure til inspiration.

23.30.00

Indhold i klimakassen Enkeltpriser

39.00.20 Ventimeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,00

23.07.06 Ekskursionstermometer -

- 30 +50 grader, 3 stk. . . . . . . . . . . . 22,50

23.01.17 Kompas, Silva 7, 2 stk. . . . . . . . . . . . 95,00

39.00.15 Regnmåler, uden spyd. . . . . . . . . . . . 24,00

39.00.06 Vejrstation, temperatur, fugt

og barometerstand . . . . . . . . . . . . . 195,00

39.00.13 Max.-min. termometer . . . . . . . . . . . . 75,00

22.04.20 Opbevaringskasse, lille med låg. . . . 38,00

99.06.87 Ud i vejret – naturguide . . . . . . . . . . 47,20

Vejledning i brugen af de forskellige måleinstrumenter

udarbejdet af naturvejleder Peer Nørgaard

®

23.30.00 Klimakasse

Har du svært at komme i gang med emnet

klima og finde relevante eksperimenter ?

Så benyt dig af klimakassen, som Gundlach

har udviklet i samarbejde med

naturvejleder Peer Nørgaard fra Stevns

Natur Center. Udover relevant udstyr,

der kan bruges til forsøg, medfølger vejledning

og den lille Naturguide ”Ud i

vejret”.

Alt indhold i kassen for . . 695,00

99.06.87

99.06.87

Ud i vejret – naturguide

Udforsk vejret med bogens

30 spændende aktiviteter

(72 sider)

Se hvad der sker når varme

og kolde vejrsystemer støder

sammen. Bliv vejr-ekspert

ved hjælp af denne

spændende guide til naturens verden, fuld af nemme og

sjove aktiviteter og med spændende ting at se, udforske og

opdage. Lav en sky, en regnbue,

et kæmpesnefnug og se

det usynlige vand.

Frembring et

mini-lynnedslag i

klasselokalet . . . 47,20


39.02.25 Regnmåler

Trådløs elektronisk regnmåler med termometer. Nedbørsmængden

aflæses på det lille indendørs display.

Rækker op til 30 meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425,00

20.05.12 Digitaltermometer

Lommemodel med 10 cm lang termoføler . . . . . . . . 265,00

23.01.29 Vindmåler, Silva

Elektronisk vandtæt model, der viser vindhastighed,

temperatur og ur/datofunktion... . . . . . . . . . . . . . . 640,00

Fra hvilken

retning

kommer

vinden i DK

hyppigst,

og hvilken betydning

har det for temperaturen

og

nedbørsmængden ?

39.03.10 Davis vejrstation

Vejrstation, der kan måle temperatur, luftfugtighed,

vindhastighed og -retning og nedbørsmængde. Alle sensorer

er med kabler forbundet til termohygrosensoren, som trådløst

sender data til displayet. (Flere specifikationer bl.a.

om rækkevidde kan ses på vores

hjemmeside www.gundlach.dk). . . . . . . . . . . . . 4.975,00

39.03.10

®

23.01.29

FOKUS PÅ KLIMA

Lav din

egen

vejrudsigt !

Vejr-

stationen kan

uploade data til DMI’s

borgervejr.

MÅL VE JRET

39.00.14

Tegn

din egen

hydro-

termfigur.

39.02.25

20.05.12

39.00.14 Psykrometer

Til måling af den relative

luftugtighed. Skal aldrig justeres.

Består af 2 termometre, hvoraf den

ene er forsynet med en ”sok”,

som er anbragt i en vandbeholder.

Den relative fugtighed kan

udledes af temperaturdifferencen..

. . . . . . . . . . . 65,00

Hvis

tempera-

turen stiger

kan der

være mere

vand i den varmere

luft. Hvilke ændringer

vil det

give i vores klima ?


FÅ VIDEN OM VEJRET

38.07.50 Klimakort, SR

Klimakort, hvor klimazonerne følger Martin Vahl’s inddeling.

Trykt på plastdug og monteret på selvruller til ophængning i

skinnesystem. (Kan også fås i transportabel udgave).

Kortet giver en nødvendig basisviden for at kunne forstå hvilke

problemer en klimaændring kan give for jordens plantevækst

og dermed dyreliv. 186 x 115 cm . . . . . . . . . . . . 1.995,00

99.07.98 Det danske vejr

Bog, der beskriver alt om det danske vejr.

Ligefra ekstremer til det ”helt almindelige vejr”.

Indeholder også en historisk gennemgang med

vejrstatistik for de sidste 100 år i Danmark.

(Gyldendal, 440 sider). . . . . . . . . . . . . . . 239,20

99.07.98

Få en let

tilgængelig

præsentation

af,

hvad vejret

egentlig er

for noget og hvordan

vi kan forvente, det

bliver i fremtiden.

99.07.81 Vejr og skyer

Med denne bog kan du lave din egen vejrudsigt. Grundig

vejledning i, hvordan man bliver sin egen meteorolog vha.

billeder og kort. Giver viden om satellitfotos, vejrkort, vejrets

indvirkning på helbredet mm. (Gyldendal, 128 sider) 119,20

99.07.81

Få en

grundig

vejledning i

at læse

skybilleder

og bliv din

egen meteorolog vha.

billeder og kort.

Hvordan

jordens

klima har

indvirkning

på plantevæksten


kloden ?

38.07.50

99.07.97 Vind og vejr

Felthåndbog, der forklarer de mest almindelige og spektakulære

vejrfænomener, man kan opleve i Danmark. Skyerne kan

fx ligne de mærkeligste ting, men hvad hedder de, hvordan

dannes de, og kan de hjælpe til at forudsige vejret ? Hvorfor

tordner det, hvorfor dækkes vejene pludselige af isslag, og

hvordan dannes en regnbue.

(Politikens forlag, 136 sider) . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,20

99.07.99 Vejrhåndbogen

Vejrhåndbogen, skrevet af Jesper Theilgaard, giver et praktisk

overblik over de forskellige vejrtyper, som vi kender. Solskinsvejr,

gråvejr, regnvejr, blæsevejr etc. Hvad er baggrunden

for dem, under hvilke betingelser dannes de, og hvor lang tid

varer de? (Gyldendal, 256 sider). . . . . . . . . . . . . . 199,20

99.07.99

Få et overblik

over

forskellige

danske

vejrtyper.

Alle priser er ekskl. moms – www.gundlach.eu

Få en

forklaring

på de mest

almindelige

vejrfænomener

samt

nogle lidt mere

specielle, som kan

opleves i Danmark.

99.07.97

®


23.22.80

23.28.03 Solar luftskib

Luftskib på 3 meter (Ø 60 cm). Består af tynd sort plastikcylinder,

der fyldes med luft. Luftskibet virker ved at den sorte

overflade tiltrækker varmen og den indespærrede luft opvarmes

dermed. I klimasammenhæng kan det bruges til at demonstrere

vægtforskellen på varm og kold luft og vise fænomenet opdrift.

Opadstigende varm luft som blandes med kold luft giver typisk

nedbør, hvis den varme luft indeholder vand. (Kan undersøges

med 39.00.14 Psykometer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,00

23.24.20 Vindmølle, mini med

vinddrevet generator

Lille vindmølle, der yderst simpelt viser hvilke faktorer, der

påvirker en vindmølles effekt. Modellen består af en lille vinddrevet

generator monteret på en stang samt tre lysdioder, som

indikerer, hvor meget effekt, der genereres . . . . . . . . 84,00

®

FOKUS PÅ KLIMA

ALTERNATIVE ENERGIKILDER

23.28.03

Se solens

stråler blive

omsat til

energi.

Hvis

tempera-

turen stiger

kan der

være mere

vand i den varmere

luft. Hvilke ændringer

vil det

give i vores klima ?

23.22.80 Solcellesæt

Lille solcelle med strømudtag på bagsiden. Har man flere celler

kan de forbindes parallelt eller serielt, sådan at man kan variere

spænding eller strømstyrke. Spænding: 0,5V. Strømstyrke:

380 mA pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,00

Pr. stk. ved 10 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,80

23.28.00 Solovn

Sammenklappelig solovn med reflekterende flader, der samler

strålevarmen i et kammer i bunden. . . . . . . . . . . . . 425,00

Sjov

demonstration

af

solenergi.

23.28.00

23.24.20

Se vinden

blive omsat

til energi.


ALTERNATIV ENERGI OG MODELLER

47.28.90 Brændelscellesæt, Dr FuelCell Starter Kit

Med dette brændselscellesæt er det let og hurtigt at komme i

gang med små forsøg med brændselscelleteknologien. Oplev

hvordan solenergi eller kinetisk energi kan omsættes til strøm,

der kan drive en elektrolysecelle, som dermed kan producere

brint. Indeholder brændselscelle, håndgenerator, solcellepanel,

lille motor med propel. Leveres med manual på engelsk.

Med dette sæt kan der undervises i baggrunden for brintteknologien

samt koblingen til sol og vindenergi.. . . . . . 1.140,00

Brintbiler

– mulig

løsning på

bilernes

CO 2udledning

?

23.28.21 Havstrømmes kredsløb

Simulationsmodel, som viser havstrømmes kredsløb på en

enkel og illustrativ måde. Prøv f.eks. at se, hvad der sker, når

koldt ”polar-vand”mødes med varmt ”ækvatorialt vand”, eller

når vand med forskellig salinitet mødes. Leveres med engelsk

vejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995,00

23.28.21

Hvad sker

der, hvis

golf-

strømmens

temperatur

ændres ?

47.28.90

23.28.22

Vands kredsløb

Lav regnvejr i klasseværelset. Simulationsmodel, bestående

af en plastiktank, hvori der indsat et skrånende landskab

med bjerge, dale, kyst og hav. I låget hvor skyerne er, anbringer

man nogle isterninger. Med en lampe som ”sol”, der lyser

ned gennem overdelen, opvarmes vandet, således at vanddampen

kondenserer i det kolde område under isterningerne

og danner regn, som falder på bjergene og løber ud i ”havet”

igen. Et kredsløb er dannet. Leveres klar til brug, men uden

lampe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698,00

23.88.22

23.28.20

Hvordan

bliver

jorden

påvirket af

ekstreme

vejrforhold ?

Alle priser er ekskl. moms – www.gundlach.eu

23.28.20

Vandstrømskar

Solens indflydelse


dannelse af

nedbør ?

Demonstrationssæt til synliggørelse

af et vandløbs tilblivelse

og dets forløb med erosion

og aflejringer. I forhold til

klimaproblematikken kan

modellen bruges til at

vise, hvordan afsmelt-

ning fra f.eks.

bjergtoppe vil have

stor effekt på land-

skabet i form af

erosion. Kan også

bruges til at vise

hvilken katastrofal

effekt meget

kraftige regnskyl vil have på

bar jord i forbindelse med f.eks.

skovrydning.. . . . . . . . . 780,00

®


Fra august 2009 er det blevet et krav i de

nye fælles mål, at dataopsamling skal være

en del af undervisningen i både natur/-

teknik, geografi og biologi. Derfor er det

også relevant at overveje i undervisningen,

når der er fokus på klima.

En sjov og lærerig måde at opfylde dette

krav er ved brug af PasPort Pasco datalog-

gersystemet. PasPort er opbygget af følgende

elementer, som kan sammensættes på mange

forskellige måder, så det netop passer

®

til jeres behov:

Datalogger / interface – sensorer

– computer/software

På denne side har vi præsenteret to af de

dataloggere, der hører til PasPort. Der er

også flere muligheder. Bl.a. den nye data-

logger Spark, som kan ses på vores hjemme-

side www.gundlach.eu. Her ses også øvrigt

tilbehør som f.eks. praktiske tasker egnet

både til opbevaring og feltbrug.

20.20.00 Xplorer

Den simpleste datalogger fra Pasco med 1 indgang.

(Ønskes der simultane målinger af flere sensorer kan flere

dataloggeres data flettes sammen i den gratis LITE-version af

DataStudio). Xplorer genkender automatisk sensorerne, og

målinger laves uhyre enkelt. (Mere info om dataloggeren på

www.gundlach.eu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625,00

20.20.02 Xplorer GLX

Denne datalogger har 4 universelle PasPort indgange samt

2 standard temperaturindgange, som muliggør simultane

målinger. Det store display med brugervenlig menustruktur

gør det nemt at lave målinger og analyser uden tilslutning til

computer. Ønskes mere avancerede analyser kan data dog

med fordel overføres til computer. (Mere info om dataloggeren

på www.gundlach.eu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.585,00

FOKUS PÅ KLIMA

KLIMA & DATAOPSAMLING

20.69.81 Datastudio, skolelicens

Det brugervenlige program som er på dansk giver mulighed

for registrering og efterbehandling af måledata. Programmet

indeholder rigtigt mange spændende muligheder, som er

nærmere beskrevet på www.gundlach.eu. Kan man nøjes med

en begrænset version uden mulighed for at lave kurvefunktioner,

arbejdsbøger, anvendelse af grafikværktøjer mm, er et

muligt at downloade en LITE version af Data Studio gratis fra

vores hjemmeside. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600,00

20.20.00

20.20.02

20.69.81


På denne side er præsenteret et udvalg af

sensorer, som er relevante i forbindelse med

klimarelateret arbejde. Sensorernes måleenheder,

måleområder og nøjagtighed kan

ses på www.gundlach.eu.

De øvrige sensorer i vores sortiment kan

også ses på vores hjemmeside.

KLIMA & DATAOPSAMLING

Lav en lokal

vejrudsigt

sammen

20.21.24

med vejr-

Luftfugtighed

sensorerne.

En lille vejrstation som

kan måle absolut og

relativ luftfugtighed samtidig med temperatur og dugpunkt.

Sammen med 20.21.13, Tryk, barometer kan du lave din egen

vejrudsigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760,00

20.21.13 Tryk, barometer

Ideel til måling af små trykændringer og kan derfor bruges i

vejrstation og til transpirationsforsøg. Leveres med slanger til

transpirationsforsøg.

Kan sammen med 20.21.24 Luftfugtighed bruges til at lave en

komplet klimastation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640,00

20.21.13

20.21.24

20.21.54 Vejr/klima

Sensorboks til måling af tryk, absolut og relativ luftfugtighed,

dugpunkt, temperatur og højde over

havoverfladen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155,00

20.21.74 Vejr/anemometer

Sensorboks til måling af vindhastighed, vindafkøling (wind

chill), temperatur, tryk, relativ og absolut luftfugtighed samt

dugpunkt. Leveres med forlængerkabel . . . . . . . . 1.485,00

20.41.74

20.21.75 GPS-sensor

Bestemmer sensorens position via triangulering mellem satellitter.

Kan anvendes sammen med andre sensorer og kan dermed

bruges til at registrere positionen af målte data. Kort medfølger

ikke, men data kan overføres til Pascos eget GPS-system

20.73.52 MyWorld GIS (se www.gundlach.eu) eller gratis

programmet Google Earth (kræver Xplorer GLX og USB pen).

Sensoren registrerer længde- og breddegrad, højde over havet

samt horisontal hastighed.

Leveres med forlængerkabel. . . . . . . . . . . . . . . . 1.360,00

20.21.75

Alle priser er ekskl. moms – www.gundlach.eu

20.21.54

®


26.00.20 Jordrespirometer

Nedbrydning af organisk materiale er en naturlig proces, som

bl.a. resulterer i en produktion af CO2. Overgødskning af jorden, giver mere ”føde” til mikroorganismerne

og det resulterer i en højere produktion af CO2. En stigning

i jordens temperatur giver mere aktive mikroorganismer,

hvilken igen resulterer i højere produktion af CO2. Sammen

med 20.21.10 CO2 sensor og 20.21.25 Temperatursensor kan

man hurtigt og sikkert se disse sammenhænge. Beholderen af

akryl leveres uden sensorer. . . . . . . . . . . . . . 249,00

20.66.68 Ecozonen med Pascosensorer

Mål på

Med EcoZone, som er et helt nyudviklet produkt fra

Pasco, er det muligt at lave målinger af forskellige

faktorer i op til tre forskellige økosystemer på en gang.

EcoZone består af tre kamre, som kan bruges som tre

næringsfattig

og næringsrig

jord,

kølig eller

varmere jord

forskellige eller et stort økosystem.

og se forskellen i CO2 Brug nogle af de sensorer nævnt nedenfor og undersøg

betydningen af de forskellige faktorer på forskellige

produktion.

økosystemer. Leveres uden sensorer . . . . . . . . . . . . 850,00

25.06.60 Flaskehave

Flaskehaven består af plastakvarium med låg, hvori der kan

sættes to sensorer, f.eks. 21.20.26 Ilt, luft og 20.21.10 CO2. Skab det økosystem med planter og/eller dyr, der

ønskes undersøgt og se ændringerne i CO2 og ilt

Undersøg

mængden hen over døgnet.

hvilke

Leveres uden sensorer. . . . . . . . . . . . . 425,00

faktorer,

der i

samspil har

betydning

for at danne det, vi

kalder klimaet.

25.06.60

Løse sensorer

20.21.10 CO sensor . . . . . . . . . . . . 2.475,00

2

20.21.25 Temperatur-sensor . . . . . . . 280,00

20.21.08 Opløst ilt . . . . . . . . . . . . . . 1.825,00

20.21.26 Ilt, luft . . . . . . . . . . . . . . . . 1.860,00

20.21.24 Luftfugtighed . . . . . . . . . . . . 760,00

®

FOKUS PÅ KLIMA

KLIMA & DATAOPSAMLING

Undersøg hvordan

fotosyntesen

og respi-

rationen

hænger

sammen i

praksis.

26.00.20

Vi har mange flere produkter,

der er relaterede til klima end

vi har mulighed for at vise her

i brochuren.

Du er velkommen til

at rekvirere vores

geografikatalog eller

tag et kig på vores

hjemmeside

www.gundlach.eu,

hvor du altid finder

de nyeste produkter

20.66.68

Priserne er i denne brochure er

dagspriser pr. 15. april 2009

excl. moms.

Der tages forbehold for uvarslede

ændringer grundet ændringer i

valutakurser og produktionspriser.

Der tages endvidere forbehold for

trykfejl og udgåede varer.

z

More magazines by this user
Similar magazines