Samarbejde med forsvaret - Hjemmeværnet

www3.hjv.dk

Samarbejde med forsvaret - Hjemmeværnet

støttet af PMV’er. Meldinger knitrer over radioen.

”3 2 7 2 skift”, ”2 2 7 2 skift”, ”Dalton 3, Dalton 4,

bekræft, skift”. Fjenden presser på, og forsvarerne

må påkalde støtte fra artilleri. Straks kører ildmarkeringsbilen

med sine rød-gule flag ud og smider

artillerimarkeringer blandt angriberne.

ØveLSen SeT i bakSpeJLeT

Oberstløjtnant Bjarne Højgaard Jensen, der er

chef for IV Hærens Reaktionsstyrkebataljon,

har ansvaret for uddannelsen af reaktionsstyrken

på landsplan, og han er yderst tilfreds med

hjemmeværnets støtte under brigadeøvelsen

ALU-1.

Samarbejdet har fungeret særdeles godt.

Hjemmeværnssoldaterne fungerede som

markeringsstyrke, og de var på de rette steder,

på de rette tidspunkter og i det rette antal. Og

de har ageret på den måde, som vi gerne ville

for at få det bedste ud af øvelsen,” siger Bjarne

Højgaard Jensen.

Oberstløjtnanten peger desuden på den store

støtte hæren fik både fra politihjemmeværnet,

der stod for trafikregulering, eskortekørsel

”Tung ild i forterrænet. I må frigøre, frigør, frigør.

Se at komme nordpå, skift,” lyder det fra en officer,

der giver ordrer via en radio. Herefter kan de forsvarende

soldater planmæssigt og i god ro og orden

trække sig videre nordover til næste forsvarslinje

nær Børsmose Skole, hvor endnu en konfrontation

skal udspille sig.

Den motoriserede

infanterigruppe fra

Hærhjemmeværnskompagni

Eshøj gør

klar til kamp ved

Mosevrå Skole.

og VIP-transport, og fra stabskompagniet fra

Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy, der

hjalp med indkvartering, logistik, forplejning og

kommandostation.

Bjarne Højgaard Jensen ser klare fordele ved,

at hjemmeværnet støtter hæren under øvelse.

”Det er med til, at vi kan friholde vores egne

styrke fra at stille markeringsstyrke, og dermed

kan vi fokusere direkte på de uddannelsesmæssige

krav og undgå en masse spildtid. Vi

kan koncentrere os om de operative opgaver

”Skal man være med i hjemmeværnet,

og ikke om markering,” forklarer Bjarne Høj-

så må man også gøre noget for det,”

gaard Jensen, der meget håber, at samarbejdet

siger Anni Christensen fra Hærhjemmeværnskompagni

Hjørring om det at

mellem totalforsvarsregionerne og hæren kan

deltage på øvelsen.

fortsætte de kommende år.

Kompagnichef Mads Dammark Pedersen: ”Der er

en ufattelig loyalitet, og der er aldrig problemer

med at få folk til at stille til en indsættelse.”

HJV magasinet | Juni 2008 15

More magazines by this user
Similar magazines