Samarbejde med forsvaret - Hjemmeværnet

www3.hjv.dk

Samarbejde med forsvaret - Hjemmeværnet

Fremtidig uniformering

Så er retningslinjerne for den kommende sammensætning af

arbejds- og indsatsuniform samt tjenesteuniform klar.

AF JAKOB EBERHARDT

De overordnede linjer for den fremtidige

uniformering af det frivillige personel i hjemmeværnet

er på plads. Lige så snart fristerne

for levering af uniformsgenstandene er kendt,

vil myndighederne få besked.

Fremtidig uniformering:

Hærhjemmeværnet og virksomhedshjemmeværnet:

Arbejds- og indsatsuniform: Kampuniform

M/84 og regntøj M/96.

Tjenesteuniform: Tjenesteuniform M/84.

Flyverhjemmeværnet:

Arbejds- og indsatsuniform: Kampuniform

M/84 og regntøj M/96.

Tjenesteuniform: Tjenesteuniform M/84.

Indrapportering på hjv.dk

Fra og med i år bliver alle indrapporteringer af indsættelser

registreret via hjv.dk, og Hjemmeværnskommandoen arbejder

løbende på at forenkle indrapporteringsprocessen.

AF JAKOB EBERHARDT

1. maj i år udgik en ny bestemmelse fra

Hjemmeværnskommandoen om, hvordan indsættelser

opgøres, dokumenteres og indrapporteres.

Hjemmeværnskommandoens Drifts-

og Økonomiafdeling har gennem længere tid

været i gang med at udvikle indrapporteringsprocessen

via hjv.dk, og arbejdet har blandt

andet omfattet at definere de forskellige

typer indsættelser, og hvilke rapporteringer

underafdelingerne skal foretage. De trufne

beslutninger vil løbende blive evalueret med

henblik på eventuelle justeringer, og Drifts- og

Økonomiafdelingen modtager gerne forslag

Marinehjemmeværnet:

Sejlende flotiller:

Arbejds- og indsatsuniform: Funktionsuniform

M/04 og regntøj M/94.

Tjenesteuniform: Jakkeuniform M/97 (dog

bliver jakken udskiftet med M/04, kort).

Motoriseret Bevogtning og Nærforsvar

(MOTBON) samt Bevogtning og Nærforsvar

(BON):

Arbejds- og indsatsuniform: Kampuniform

M/84 og regntøj M/96.

Tjenesteuniform: Jakkeuniform M/97 (dog

bliver jakken udskiftet med M/04, kort).

til forbedringer – ad kommandovejen – fra

brugerne af systemet.

Chef for Hjemmeværnet, generalmajor

Jan S. Norgaard, fremhæver betydningen af

underafdelingernes indrapporteringer.

”Indberetning af aktiviteter er supervigtigt,

for vi skal bruge det til at dokumentere hjemmeværnets

anvendelse og berettigelse over

for vores arbejdsgivere, revisionsmyndigheder,

politikere og befolkningen. Det er simpelthen

med til at gøre os troværdige,” siger generalen

og fortsætter:

1. januar 2010 udgår følgende

uniformer:

Udgangsuniform M/69 i hærhjemmeværn og

virksomhedshjemmeværn. Musikerpersonel

benytter dog fortsat uniformen.

Stationsuniform M/72 i flyverhjemmeværnet.

Musikerpersonel benytter dog fortsat

uniformen.

Udgangsuniform M/69, sort i marinehjemmeværnet.

Musikerpersonel benytter fra 1. januar

2009 jakken M/97.

”Ingen aktivitet er således slut, før den er

rapporteret og dokumenteret.”

Han peger på, at underafdelingernes indrapporteringer

ikke bliver mindre vigtige i en

tid med en nedsat forsvarskommission og et

kommende forsvarsforlig.

”Der er ingen tvivl om, at når vi i hjemmeværnet

har nogle ønsker om fortsat at

være en del af forsvaret og beredskabet, så

vil forsvarskommissionen samtidig gerne se

et bevis på, at pengene rent faktisk går til de

opgaver, som hjemmeværnet får midler til at

løse,” forklarer hjemmeværnets chef.

HJV magasinet | Juni 2008 41

More magazines by this user
Similar magazines