Samarbejde med forsvaret - Hjemmeværnet

www3.hjv.dk

Samarbejde med forsvaret - Hjemmeværnet

Tema: SamarbeJde med forSvareT

Ressourcen i midten

Hjemmeværnet er der altid, når det gælder. Hvad enten det er forsvaret,

politiet eller andre myndigheder, der har brug for en hjælpende hånd.

Som ressourcen i midten kan hjemmeværnet agere markeringsstyrke

ved hærens øvelser, støtte søværnets farvandsovervågning,

aflaste politiet ved ulykker og eftersøgninger, bevogte flyvestationer

og hjælpe beredskabet ved stormflod. For blot at nævne nogle af de

mange opgaver, hjemmeværnet er med til at løse.

Hjemmeværnet indsætter aldrig sig selv, men bliver altid rekvireret

af en ”arbejdsgiver”. Nogle af dem er med på grafikken her, men også

kommuner og virksomheder er vigtige samarbejdspartnere.

I dette og næste nummer af HJV magasinet sætter vi fokus på

hjemmeværnets samarbejdspartnere: Hvori består samarbejdet, hvordan

ser samarbejdspartnerne på hjemmeværnet, og hvilke visioner har

de for fremtidens samarbejde?

I denne udgave af magasinet ser vi på samarbejdet med forsvaret. I

september-nummeret handler temaet om de øvrige samarbejdspartnere.

FORSVARET

BEREDSKABS-

STyRELSEN

HJV magasinet | Juni 2008 9

Foto: René Hollmann

More magazines by this user
Similar magazines