S Posten december 2009 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Posten december 2009 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 11 – december 2009 30. årgang

December

5. Sildemøde Musikteatret, Alrummet

kl. 11.00-13.00

8. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, 19.30

15. Konstituerende kommunalbestyrelsesmøde

18.00

14. Deadline for S-Posten

24. Juleaften, Hjemme ved juletræet

16.00

29. S-posten udsendes, Birkelundgård

Kl. 17.30

Redaktionen

ønsker alle

medlemmer

en rigtig

god jul

og en godt nytår

Til lykke til de

socialdemokratiske medlemmer

af kommunalbestyrelsen

2010-2014

Steen Christiansen

Finn Aaberg

Dogan Polat

Susanne Storm Lind

Jens Mikkelsen

Michelle Baadsgaard

Nils Jensen

Paw Østergaard Jensen

Lars Toft Simonsen


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten m.fl.

S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt: Aage

Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Lay-out: Britta S. Jørgensen

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hesse-

mail: Greve.Hess@webspeed.dk

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Efter valget: Borgeren først ......... side 3

En travl og positiv valgkamp....... side 4

Billeder fra valgdagen.................. side 5

Flot valgkamp—set fra sidelinjen side 6

Set fra sidelinjen .......................... side 7

Store ballondag—i alrummet....... side 10

Efter 7 ½ år en ny offentlighedslov 11

Store ballondag på torvet............. side 13

Godt forlig—til gavn for de unge side 14

Bedre kort og nyt indhold............ side 15

Sildemøde ................................... side 16

Arbejdsgrupper ........................ side 17

Kalender .................................... side 18

A-gruppen ................................. side 19

Partiforeningens bestyrelse ...... side 20

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2009 Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Efter valget: Borgeren først

At føre valgkamp er på mange måder

en sindstilstand. Kandidater og

aktive er dedikeret til at slås for

partiet og det, vi står for.

Sådan er det også i de øvrige partier.

Vi kæmper alle for at vinde

vælgernes opbakning til vores sag

Når valget er over ”bliver” vælgerne

til borgere i Albertslund.

Vi, der er blevet betroet hvervet

som kommunalbestyrelsesmedlemmer,

er borgernes tillidsmænd/

kvinder i kommunen. Valgt på de

ideer og holdninger, vi har lagt

frem i valgkampen som parti.

Vi har som socialdemokrater og

folkevalgte en særlig forpligtelse at

lytte og være i dialog om det, der

rører sig blandt borgerne, når de

politiske beslutninger rammer borgernes

hverdag.

Socialdemokraterne har lagt en

klar vision frem for albertslunderne.

Børn, miljø, kultur og byens

fysiske fornyelse. Tre konkrete politiske

udspil er præsenteret: Respekt

på stierne, øget fokus på

idræt, nye veje til dialog.

Et program som netop handler om

at sætte borgeren først i det socialdemokratiske

velfærdsprojekt, vi

står for: Et Albertslund for alle.

At det også er muligt efter d.1. ja–

nuar 2010 skyldes manges indsats.

Et fantastisk uddelerkorps, et ener-

Side 3

gisk hold kandidater, en bestyrelse

med en partiforeningsformand, der

har knoklet løs og holdt sammen

på det hele.

Rigtig mange medlemmer har bidraget

med stort og småt i valgkampen.

Stor tak til jer alle for indsatsen.

Et valgresultat med 39,9 % af

stemmerne er hæderligt, når vi

tager i betragtning, at SF fik et fint

valg og vi samtidig skifter spidskandidat.

Fra afholdt borgmester til

én kandidat, som lige skal ses an….

Tillykke til SF med resultatet. Skal

vi så lige minde hinanden om, at

Albertslund fortsat er rødere end

rød. 70,2 % af stemmerne faldt til

venstre for midten.

At vi fortsat leder byens styre skyldes

også, at vi har haft et årelang

godt og tillidsfuldt samarbejde især

med SF men også med de øvrige

partier. Det er ikke mindst Finns

fortjeneste – blandt mange.

Det tillidsfulde samarbejde vil jeg

og gruppen bestræbe os på at tage

vare på i den kommende valgperiode.

Næste valgkamp startede i

øvrigt d.18.11.09

Vi ses!

Bedste hilsen

Steen


Side 4

En travl og positiv valgkamp

Da vi planlagde valgkampen,

gjorde vi os nogle tanker om,

hvordan vi skulle takle den situation,

at vi skulle have ny

spids- og borgmesterkandidat.

Vi skulle føre Steen Christiansen

frem, uden at glemme de

andre kandidater. Som jeg ser

det, har der været en fin balance,

hvilket har betydet, at alle

kandidater har været rigtig aktive,

både med at dele egne

foldere ud, men også de temafoldere,

vi har haft til uddeling,

og samtidig har kandidaterne

været rundt og ringe på dørene

hos folk. Hele seks tusind husstande

har været besøgt. På

torvedagene har der været stor

opbakning, både fra kandidater

og menige medlemmer.

Et afsnit helt for sig, er alle de

aktive medlemmer der har uddelt

foldere. 70 medlemmer har

S-posten

været klar til alle de uddelinger,

vi har haft. Jeg tror aldrig, vi

har kunnet lave 5 hele husstandsomdelinger,

uden brug af

postvæsenet. Det har været en

dejlig oplevelse, tak til alle for

denne positive tilgang til valgkampen.

Resultatet af valget, tilbagegang

fra 11 til 9 mandater, er

hvad man realistisk kunne ven

te. Med ny borgmesterkandidat

og SF, der har stor landspolitisk

medvind, var det for meget at

tro på at vi kunne opretholde

de 11 mandater, men med det

in mente, fik vi, hvad vi kom

efter, nemlig borgmesterposten.

Jeg vil endnu en gang sige tak

til alle aktive i denne valgkamp.

Vi vidste at der skulle noget

ekstra til, det har I givet.

Mvh

Aage B. Jensen

Formand soc. Albertslund


S-posten

Billeder fra valgdagen

Side 5


Side 6

Flot valgkamp - Set fra sidelinjen

S-posten

Som almindeligt bestyrelsesmedlem har jeg da deltaget i en del møder,

uddelinger og arrangementer, men jeg føler alligevel trang til at udtrykke,

hvor imponeret jer er over den kampgejst, der har præget kandidaterne

og de øvrige personer i vort parti. Det har været en valgkamp, hvor

først og fremmest organisationen har været helt i top, alt har kørt ”på

skinner”, udarbejdelse af et kommunalpolitisk program, kontinuerlige uddelinger,

torvedage, personlige besøg i hjemmene, jævnlige møder kandidaterne

imellem, så vi er fremstået samlet over for vælgerne.

Et sådant arbejde forudsætter ildsjæle, der arbejder og knokler med

koordinering og praktiske gøremål, som er hele grundlaget for, at ting går

op i en højere enhed.

Disse ildsjæle er ofte usynlige, når ”musikken spiller”, og tingene bare

fungerer.

Det giver mig anledning til at udtrykke en dybfølt og stor tak til partiforeningens

formand, Aage, der i samarbejde med Steen har gennemført en

forbilledlig valgkamp. Jeg skal skåne jer for en specificering af Aages

aktiviteter de sidste par måneder, blot sige, at det har været mere end

et fuldtidsjob.

Tak, Aage, for et engagement og en arbejdsomhed, der ligger langt ud

over, hvad man kan forvente, og jeg er sikker på, at min tak deles af kandidater

og medlemmerne af Socialdemokraterne.

Nu er valget så overstået, og jeg kan ikke lade

være med at tænke på, hvordan det var gået,

hvis ikke vor valgkamp havde været organiseret

så kompetent og dygtigt, som det er tilfældet.

Steen Poulsen.


S-posten

Af Jette Kammer Jensen

Novembermødet var det sidste

kommunalbestyrelsesmøde inden

valget, og DET kunne høres.

Talerlysten var stor og

standpunkterne blev bestemt

udtrykt i klart sprog.

Det gjorde selvfølgelig det at

være lytter til en særlig fornøjelse

– men ind imellem også

beskæmmende at høre på. Jeg

har sjældent hørt så mange løbe

fra deres ansvar for budgetforlig

de senere år !!

Unge – godt i gang.

Albertslund har fået tilbud om

at være med i et regionalt projekt,

som skal sikre, at ledige

unge under 30 år enten kommer

i uddannelse eller i arbejde.

Unge uden erhvervskompetence

skal i uddannelse og efterfølgende

i job – unge med

erhvervskompetence skal i

Set fra sidelinjen

Side 7

arbejde. Beskæftigelsesregionen

yder et tilskud på 9.000 kr.

pr. person.

Der er tale om en særlig indsats,

som skal afprøves, som

eks. indebærer en mentorordning,

integrering af uddannelse

og job i samarbejde med arbejdsgiveren

m.v.

Alle var enig om, at Albertslund

skal indgå i projektet.

Gratis frisør og fodterapeut

for nogle få ??

Beboerne på ALBO får i dag tilbudt

gratis frisør og fodterapeut,

medens andre ældre ikke

har et sådant tilbud.

Det blev aftalt ved budgetforliget

for 2009, at der skulle spares

5 mio. kr. på plejeområdet,

og dette forslag er så en udmøntning

af den besparelse.

Betyder det så, at beboerne på

ALBO slet ikke mere kan få besøg

af frisør og fodterapeut –

nej selvfølgelig ikke, der skal

indgå en aftale med privat mobil

frisør og fodterapeut. Beboerne

skal så som alle andre ældre

betale, men reelt er der tale

om en egenbetaling på ca.


Side 8

20 kr., fordi beboerne har ret til

tilskud via sociallovgivningen.

Men nedlæggelse af de 2 stillinger

giver en totalbesparelse på

lidt over 300,000 kr.

Egentlig ikke en sag, der burde

udløse den helt store uenighed

mellem budgetforligsparterne.

Men så tog John Lau fra Dansk

Folkeparti fat, og den fik unægtelig

ikke for lidt. Det var dog

helt utroligt, hvad der dog kunne

ske !! Han nåede faktisk helt

frem til, at flere ben ville blive

amputeret !!

Og så brød uvejret løs. For hykleriet

blev bare for meget. Først

stemmer Dansk Folkeparti for

et budgetforlig, der indeholder

en rammebesparelse på 5 mio.

kr., og når man så skal tage

ansvar, så løber man så hurtigt

som en hest kan løbe. Usmageligt.

Aftale

S-posten

Handbjerghus – en særlig

perle på Danmarkskortet.

Handbjerghus er Danmarks

eneste ungdomskostskole – eller

om man vil kommunal efterskole

med statstilskud. Engang

var der 3 – men nu er der kun

Handbjerghus.

I mange, mange år har Handbjerghus

– som ejes af Albertslund

– blevet drevet i samarbejde

med Hjørring. Det samarbejde

har altid ligget mit hjerte

nært: Min barndomsby i samarbejde

med Albertslund.

Samarbejdsaftalen er udløbet,

men de to kommuner er blevet

enig om at indgå en ny – det

gør mig rigtig glad.

TV-overvågning i Centret

Det måtte jo komme – TVovervågning

– så borgere og

butikker kan føle sig tryggere.

Der er overfald, trusler om

vold, indbrud og rudeknuseri og

andet hærværk.

Men det lå også i sagen, at

man gerne vil have mere over-


S-posten

vågning af tunneller, pladser

m.v., men her siger lovgivningen

p.t. stop, medmindre politiet

er indforstået, og politiet

har meldt pas.

Overvågning er en af mange

kriminalitetsforebyggelser –

men den skal anvendes med

omtanke – så man som borger

kan bevæge sig i det offentlige

rum uden at blive overvåget.

Overvågning af centret kan

være godt – men når der tales

om tunneller, pladser og torve

– så er det godt, at politiet tøver

en kende.

De konservative rutter just

ikke med forslag.

Så gribende udtrykte Enhedslisten

sig, da Henning Lindhardt

besværede sig over, at Albertslund

Kommune ikke for længst

havde en besluttet en handicappolitik.

Og Enhedslisten har ret:

Henning Lindhardt er verdensmester

i at bebrejde

andre, men aldrig initiativtager

til noget som helst.

Side 9

UPS – ikke kommunal ejendom.

4 kloder – den vi har nu, og de

3 vi skal bruge, hvis vi bliver

ved med at leve, som vi går i

dag – et kunstværk. Kulturøkologisk

Forening havde søgt om

tilskud til opsætningen af

kunstværket.

Det var der nu ikke flertal for.

Og det udløste en længere debat

om, hvorvidt det nu var

kunst, og det nu var rimeligt at

tegne et sådant billede af klodens

klimaproblemer osv.

Men fakta er, at muren ved Stogsstationen

ikke er kommunens,

men DSB’s og kommunalbestyrelsen

kan derfor kun

gøre indsigelse, hvis der er lokalplanmæssige

indvendinger,

og sådanne kunne ingen opdrive,

så kloderne kan komme op,

dog ikke med kommunalt tilskud.

Og så kunne jeg ikke holde flere

valgtaler ud, og smuttede

hjem.


Side 10

Store Ballondag i alrummet

S-posten


S-posten

Efter 7 ½ år - en ny offentlighedslov

Af Jette Kammer Jensen

Da jeg for 7 ½ år siden sagde

ja til at blive medlem af Offentlighedskommissionen,

havde

jeg godt nok ikke forestillet

mig, at det skulle tage så langt

tid at blive færdig.

Betænkningen er 2 tykke bøger,

og hver en sten er blevet

vendt, erfaringer indhentet fra

andre lande, og aktindsigtsregler

i andre love end offentlighedsloven

gennemgået. Bjerge

af dokumenter har været stablet

op rundt om i mit hjem – et

stort arbejde, men også et udfordrende

arbejde.

Og så nåede vi da frem til et

resultat – dog ikke et enigt resultat.

Hvorfor er det så nødvendigt

med en ny lov ?

Det er det, fordi udviklingen har

forældet den nuværende lov

ganske meget. Teknologiske

landvindinger gør det muligt at

tænke helt nyt, men også at

mange af tidligere tiders offentlig

opgaver er udliciteret, privatiseret

eller er lagt i hænderne

på offentligt ejede selskaber –

Side 11

og den gamle lov tager slet ikke

højde for den udvikling. Det har

betydet, at borgernes ret til at

få indsigt, reelt er blevet voldsomt

indskrænket.

Offentlighedsloven giver borgeren

ret til at få indsigt i, hvad

det offentlige sådan går og foretager

sig for vores skattekroner,

også så vi kan se, om det

nu går ordentligt for sig.

Den nye offentlighedslov får et

lidt bredere sigte, idet formålet

gør det klart, at den også skal

medvirke til borgernes deltagelse

i demokratiet.

På en lang række områder sker

der udvidelser af borgernes ret

til at få indsigt, hvor jeg her

skal nævne nogle af de væsentlige

udover det med offentligt

ejede selskaber og udlicitering-

/privatisering af myndighedsområder:

* ret til at sammenstille oplysninger

i databaser, hvis det kan

ske ved enkle kommandoer

* ret til at få indsigt i myndighedernes

databasebeskrivelser

* offentlige myndigheders pligt

til af egen drift at øve mere offentlighed


Side 12

* pligt til journaliseringer

* pligt til postlister (dog først

efter en forsøgsperiode)

* pligt for offentlige myndigheder

til løbende at give information

om deres virksomhed

* etablering af en offentlighedsportal

* indsigt i ledelseskontrakter

* KL. og Danske Regioner bliver

omfattet med enkle undtagelser

* 7-dages frist sagsbehandlingstiden

af et krav om aktindsigt

* klageret

* særskilt klageret over sagsbehandlingstid

Men kommissionens flertal ville

også nogle begrænsninger, som

et stort mindretal – som jeg

tilhører – ikke kunne acceptere:

S-posten

* undtagelse af alle sager om

førelse af kalendere

* undtagelse af oplysninger og

dokumenter, der udveksles i

forbindelse med ministerbetjening

* undtagelser af dokumenter,

der udarbejdes og udveksles

mellem ministre og

folketingsmedlemmer

Desværre er debatten om betænkningen

alene blevet en debat

om uenigheden, og den bør

der bestemt også være debat

om, men der er altså også store

forbedringer.

Hvis du vil vide mere, så gå ind

på Justitsministeriets hjemmeside

– og imedens vil jeg få

ryddet op i bunkerne !!


S-posten

Store ballondag på torvet

Side 13


Side 14

Godt forlig til gavn for de unge

Der er indgået forlig om udmøntning

af globaliseringspuljen.

Forliget indeholder

en række sejre for Socialdemoraterne

og Radikale Venstre.

Målsætningen om, at 95 procent

skal have en ungdomsuddannelse

er kuldsejlet og har

akut brug for førstehjælp. I forhold

til regeringens lave ambitionsniveau

er det lykkedes at

forhandle et økonomisk løft til

erhvervsskolerne igennem. Det

er vi meget tilfredse med, siger

Christine Antorini.

- Aftalen om 5000 flere praktikpladser

er helt nødvendig. I en

situation hvor ungdomsarbejdsløsheden

stiger voldsomt, er

det helt afgørende, at vi gør alt

for at skaffe de unge i uddannelse,

siger Radikale Venstres

uddannelsesordfører Marianne

Jelved.

S-posten

Aftalen indeholder også et økonomisk

løft til professionshøjskolerne.

Til glæde for både

Socialdemokraterne og Radikale

Venstre.

- Regeringens første udspil om

penge til velfærdsuddannelserne

ville reelt have betydet en

nedskæring på lærer-, pædagog-

og sundhedsområdet. Vi

er tilfredse med, at det i stedet

er lykkedes at give uddannelserne

flere penge, siger Christine

Antorini.

- Det har været afgørende for

os, at professionshøjskolerne

fik flere penge. Både til uddannelserne,

men også til udvikling

af ny viden i tæt samspil med

den praksis, der bliver de studerendes

hverdag. Uanset om

man vil være lærer, pædagog

eller sygeplejerske er en uddannelse

baseret på ny viden

helt afgørende. Vi havde meget

gerne set mere til de uddannelser,

men det var så langt, regeringen

ville gå, siger Marianne

Jelved.

Aftalen indeholder bl.a.:

· Et reelt økonomisk løft

til erhvervsuddannelserne

på 430 mio. kr. over

3 år.


S-posten

· Pulje til efteruddannelse

af erhvervsskolelærere

og undervisere på velfærdsuddannelserne.

· 5000 nye praktikpladser

finansieret over AERordningen.

· En sikring af uddannelsesgarantien

så unge

ikke kun står med en

halv erhvervsuddannelse.

Side 15

· Et økonomisk løft til professionshøjskolerne


58 mio. kr. hvert år.

· Et økonomisk løft til produktionsskolerne


ventelisterne kommer

ned.

Bedre kort og nyt indhold på

klimatilpasning.dk

Med de nye klimakort over Danmark kan du udforske forventningerne

til fremtidens klima i dit lokalområde. Som noget

nyt kan du også udskrive en rapport, der giver overblik

over klimaændringerne. Portalen er desuden opdateret med

nyt indhold og cases.

På klimatilpasning.dk kan du se, hvordan forskerne forventer, at

klimaet vil blive i din kommune i fremtiden. De nye kort er baseret

på FN’s forskellige klimascenarier. Præcis hvordan klimaet bliver

vides ikke endnu, men scenarierne beskriver forskellige muligheder

for de næste 100 år.

Udskriv din egen klimarapport

Som bruger kan du vælge, hvilken del af Danmark, du vil undersøge

nærmere i forhold til grundvand, nedbør, temperatur og vind.

Der er desuden tilføjet nye data om varme- og hedebølger. Endelig

kan du udskrive en rapport, der giver et samlet billede af de for-


Side 16

S-posten

ventede klimaændringer i de kortudsnit, du er særligt interesseret

i. Rapporten er især tiltænkt kommuner, der har brug for et overblik

over klimaændringernes betydning for deres kommune, inden

de tager beslutninger om yderligere analyser eller om klimatilpasning.

Ny viden og nye cases

Portalen formidler viden om klimaændringernes betydning for Danmark

til kommuner, borgere og virksomheder. Den laves i et samarbejde

mellem en række ministerier og forskningsinstitutioner,

som netop har gennemgået og opdateret indholdet på portalen.

Et nyt afsnit på portalen om samfundsøkonomiske analyser beskriver,

hvordan man med forskellige økonomiske analysemetoder kan

vurdere, om det kan betale sig at foretage klimatilpasning. En række

nye cases beskriver, hvordan kommuner, borgere og erhverv

har gennemført klimatilpasningstiltag inden for kystbeskyttelse, beredskab,

fjernkøling og byplanlægning.

NB. Sildemøde NB.

Lørdag den 5. december 2009

fra kl. 11.00-13.00

i Musikteaterets Alrum

Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af

de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Kom og få en rød sild, en hyggesnak

eller en god diskussion sammen med

andre borgere i Albertslund.

Vi gi’r en rød sild – drikkevarer kan købes billigt.

Michelle Baadsgaard

Gruppesekretær


S-posten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: Leif.neergaard@gmail.com

Sundhedspolitisk gruppe

Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64

E-mail: Fjalb@net.dialog.dk

Kredsformand i Taastrupkredsen:

Erling Eiberg, Månebakken 36, 2640 Hedehusene

mailto: eiberg@mw-data.dk

Formand soc. i Hovedstaden:

Peter Valenius,

mailto: peter.valenius@mail.dk

Side 17


Side 18

KALENDER:

December

5. Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00

8. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

15. Konstituerende kommunalbestyrelse, kl. 18.00

14. Deadline for S-Posten

24. Juleaften, Hjemme ved juletræet, kl. 16.00

29. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Januar

18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

18. Deadline for S-Posten

226. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Februar

15. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

15. Deadline for S-Posten

23 S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Valgkampen har taget på kræfterne, hvilket ses af den ”tynde” kalender.

S-posten

Men bestyrelsen kommer i omdrejningerne igen. Vi skal nok sætte gang i aktiviteterne for

vores medlemmer igen. Gode ideer modtages med kyshånd.


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudvalg (F),

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg

Miljø– og planudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F),

Kulturudvalg

Arbm.udvalg

Børneudvalg (F),

Tekn.udvalg

Folkeoplysn.udvalg

Socialudvalg (F),

Teknisk udvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg

Miljø- og planudvalg (F),

Arbm.udvalg,

Økonomi udvalg

Socialudvalg

Arbm.udvalg

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Miljø– og planudvalg

Børneudvalg

Kulturudvalg

Socialudvalg

Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2B

John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

Side 19

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@markgaarden.dk

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

toftsimonsen@hotmail.com

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.Christiansen@albertslund.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tlf.: 43 42 01 64

E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Tlf.: 61 79 43 64

E-mail: soj@comxnet.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

viben@x-ved-a.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Aage B. Jensen (f)

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Næstformand: Aase Elkott (f)

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Jakob Storm

Robinievej 102

43 42 74 74

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Leif Neergaard

Galgebakken Over 7-1 B

Tlf.: 43 62 23 97

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Suppleanter: Susanne Kassentoft

Baudier

Bjørnens kvarter 6 C

Tlf.: 22 20 08 02

Joan Stubtoft

Bjørnens kvarter 1 C

Tlf.: 43 64 57 88

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

elmer@afd5.dk

E-mail:

jakob@jsn.dk

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

Leif.neergaard@gmail.com

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail

Susanne@partikontoret.dk

E-mail:

jst@sst.dk

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines