Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

100 I

Pris pr. ejendom (1.000 kr.)

1250

1150

1050

950

850

750

Odense Danmarks Nationale Cykelby

650

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Figur 5.1. Politiregistrerede personskader i Odense Kommune vist som 12 måneders løbende

gennemsnit fra juli 1993 til december 2002 med den aktuelle måned midt i perioden

på 12 måneder. Kilde: VIS.

I fi gur 5.1 er vist udviklingen i politiregistrerede

personskader i Odense Kommune

måned for måned. Det kan her

konstateres, at udviklingen i personskader

blandt cyklister i fl erpartsuheld

kun delvist følger udviklingen i andre

personskader, f.eks. blandt fodgængere,

bilister, osv.

Sammenligner man tal for cyklister i

fl erpartsuheld fra politiregistrerede per-

sonskader sket i Odense Kommune i

tabel 5.a med sygehusregistrerede tilskadekomne

med bopæl i Odense

Kommune i tabel 5.b kan det erfares,

at politiet kun registrerer en brøkdel af

de skader, sygehuset registrerer. Man

skal dog her huske på, at nogle af cyklisterne

i politiets register har bopæl i

andre kommuner, og nogle cyklister i

sygehusets register er kommet til skade

i andre kommuner.

Tabel 5.b viser et fald på 6 % fra årene

1996-1997 til 2002 i sygehusregistrerede

tilskadekomne cyklister i fl erpartsuheld

med bopæl i Odense Kommune.

Betragtes alene de moderate og

mere alvorlige skader (AIS 2), hvilket

hovedsageligt er de skader, som politiet

registrerer, er faldet dog 14 % fra årene

1996-1997 til 2002 og 22 % fra årene

1994-1997 til 1999-2002.

Korrektion for generel udvikling

Til korrektion for den generelle udvikling

er anvendt kontrolgruppe 3, der er

nærmere omtalt i afsnittet Kontrolgrupper.

Idet oplysninger om sygehusregistrerede

tilskadekomne i kontrolgruppe

3 ikke forefi ndes, er der kun beregnet

et forventet antal personskader

i Odense Kommune på baggrund af

politiregistrerede skader. Beregninger

af forventede skader er ikke opdelt i

skadesgrad (dræbte, alvorligt og let tilskadekomne).

Udover at tage højde for den generelle

udvikling i personskader, der er forekommet

i kontrolgruppe 3, tages der

også højde for forskelle i udviklingen i

befolkningstal i beregningen af de forventede

personskader, der ville være

sket i Odense Kommune:

År Afslutningsmåde Skadesgrad (AIS) I alt

Afsluttet

Egen læge

Ambulant

Indlagt

Død

Odense

Kontrolgruppe 3

1 2 3 4 5 6

1993 233 87 76 54 2 344 91 11 2 1 0 452

1994 229 67 61 65 6 307 85 21 3 6 0 428

1995 258 73 83 71 1 354 100 17 2 1 0 486

1996 224 96 72 70 1 358 80 12 8 2 0 463

1997 297 76 63 54 2 384 85 17 2 1 1 492

1998 225 78 53 48 1 295 90 11 1 3 0 405

1999 235 88 54 65 0 339 79 19 2 1 1 442

2000 230 45 68 49 0 290 78 13 2 2 0 392

2001 229 57 68 40 2 318 53 8 2 1 0 396

2002 245 71 75 54 3 343 67 19 5 1 0 448

Pr. år i 1996-1997 261 86 68 62 2 371 83 15 5 2 1 478

Pr. år i 1994-1997 252 78 70 65 3 351 88 17 4 3 0 467

Pr. år i 1999-2002 235 65 66 52 1 323 69 15 3 1 0 420

Tabel 5.b. Sygehusregistrerede tilskadekomne cyklister med bopæl i Odense Kommune i fl erpartsuheld fordelt på afslutningsmåde og skadesgraden

AIS. Kilde: UAG.

Similar magazines