Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

År Observeret risiko Forventet risiko Difference

1999-2002 1,8 1,5 0,3

Tabel 5.f. Observeret og forventet 16-74-årige cyklisters risiko for personskade i fl erpartsuheld

på kommuneveje pr. million cyklede ture 1999-2002 i Odense Kommune. Forventet

risiko er beregnet ud fra årene 1994-1997. Kilde: VIS, TU og Danmarks Statistik.

Delkonklusion

Trafi ksikkerhed kan som transportvaner

beskrives på mange måder. Ifølge

politiet er antallet af personskader

blandt cyklister i fl erpartsuheld pr. år

reelt faldet med 19 % i Odense Kommune

fra basisårene 1996-1997 til perioden

1999-2002, hvor projektet Odense

Cykelby blev gennemført, og faldet

med 20 % til år 2002. Dermed blev

projektmålet om at reducere antallet af

dræbte og kvæstede cyklister i fl erpartsuheld

med 20 % inden udgangen

af år 2002 med basis i årene 1996-1997

opnået.

Der er registreret et fald pr. år på 6 %

fra 1996-1997 til 2002 i sygehusregistrerede

tilskadekomne cyklister i fl er-

partsuheld med bopæl i Odense Kommune.

Betragtes alene de moderate og

mere alvorlige skader (AIS 2), hvilket

hovedsageligt er de skader, som politiet

registrerer, er faldet pr. år dog 14 % fra

årene 1996-1997 til 2002 og 17 % fra

1996-1997 til 1999-2002.

Udviklingen i personskader blandt

cyklister i fl erpartsuheld i Odense

Kommune følger den generelle udvikling.

Som følge af at der er sket en betydelig

stigning i mængden af cykeltrafi

k i Odense Kommune, set i forhold til

den generelle udvikling, er risikoen

ved at cykle i Odense faldet mere end i

andre større danske byer.

Trafi ksikkerhed I 103

Similar magazines