Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Sygdomskategorier

(sygdomme i, ved, under …)

De mange forskydninger i sundhedstilstanden

mellem køn og aldersgrupper

kunne tyde på ændret praksis i sundhedsvæsenet

eller ændringer i sygdomsforløb.

Derfor ser vi nu på de

diagnoser, som patienterne har fået

stillet.

De forventede tal i tabel 6.e er, som for

dødelighed, beregnet separat for aldersgrupper

og køn, dog kun 19 aldersgrupper

i stedet for 20. Dette skyldes,

at tallene varierer meget mellem køn

og aldersgrupper. De er samtidig beregnet

separat for 99 diagnoser. Disse 99

diagnoser er i tabel 6.e inddelt i 20 sygdomskategorier.

Ses på sygdomskategorier, hvor det forventede

antal diagnoser er markant

Mænd (aldersgrupper) Kvinder (aldersgrupper) I alt

0-14 15-44 45-69 70- 0-14 15-44 45-69 70-

Ernærings-/stofskifte 27 11 81 68 15 52 75 37 365

Infektions-/parasitære 97 45 4 12 82 -67 -17 51 207

Levendefødte -9 0 0 0 -11 0 0 0 -20

Medfødte misdannelser 112 -19 -8 -1 38 -21 12 0 113

Patienter uden symptomer 7 -321 -43 -76 2 -413 -74 -51 -968

Psykiske lidelser 4 -30 -2 -24 -19 26 -9 61 7

Raske ledsagere 5 -55 -1 6 3 -32 21 -7 -59

Svulster 7 -43 -32 -222 -7 54 -12 -144 -398

Knogler/bevæg.syst./bindevæv -5 114 149 4 16 132 190 0 600

Blod og bloddannede organer 25 5 15 -12 -15 11 3 2 33

Fordøjelsesorganer 85 98 165 -59 12 125 171 -146 450

Hud og underhud -6 -11 15 32 10 182 48 -35 235

Kredsløbsorganer -4 17 283 62 -7 45 100 181 675

Nervesystem/sanseorganer 28 53 27 17 45 55 18 10 252

Svangerskab/under fødsel 0 0 0 0 5 -1207 1 0 -1201

Urin-/kønsorganer 33 -30 1 22 1 -399 -260 -109 -743

Åndedrætsorganer 126 -8 -9 38 121 -6 -19 -9 233

Symptomer/mangelfuldt def.

tilstande

Traumer, forgiftning, anden

voldelig legemsbeskadigelse

168 -2 -346 -223 112 421 -129 91 93

-51 -173 -104 -17 -4 59 30 -74 -334

Årsag i perinatalperiode -16 1 0 0 6 10 0 0 1

I alt 634 -348 193 -374 405 -977 150 -143 -459

Tabel 6.e. Forskel mellem observerede og forventede (observerede minus forventede) diagnoser blandt befolkningen i Odense Kommune i

1999-2002, hvor kontrolgruppe 3 er benyttet til beregning af forventede diagnoser og basisårene 1996-1997 er førperiode. Kilde: Danmarks

Statistik.

højere end det observerede, træder fi re

kategorier markant frem:

1. Svulster er lavere end forventet, og

det er især færre ondartede svulster i

brystkirtler (over 100 færre end forventet),

ondartede svulster i urinorganer

og øvrige godartede og uspecifi cerede

svulster, der antalsmæssigt har ført til

dette. Ses på de sundhedsmæssige effekter

af regelmæssig fysisk aktivitet,

hvor der er videnskabelig evidens i litteraturen

(Haskell, 1998), harmonerer

det fi nt, idet svulster i tarme også er

mindre end forventet.

2. Sygdomme ved svangerskab/under

fødsel er lavere end forventet, og det er

især som følge af færre aborter, spontane

aborter og komplikationer ved fød-

Folkesundhed I 109

sel og i barselsseng, mens antallet af

fødsler uden komplikationer er betydeligt

højere end forventet. Også dette

harmonerer fi nt med tidligere videnskabelige

undersøgelser.

3. Sygdomme i urin- og kønsorganer er

lavere end forventet, og det er især

som følge af færre sten i nyrer og urinorganer,

menstruationsforstyrrelser og

andre sygdomme i kvindelige kønsorganer.

4. Endelig er traumer, forgiftning og

anden voldelig legemsbeskadigelse lavere

end forventet, hvilket især er en

følge af færre brud af kranie/rygsøjle/

knogler, knoglebrud på overekstremitet

og underekstremitet, hjernerystelser

og færre skadelige virkninger af kemi-

Similar magazines