Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

110 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

ske stoffer. Også dette harmonerer fi nt

med tidligere videnskabelige undersøgelser,

idet fysisk aktivitet forbedrer

muskelstyrke og knogletæthed, og derved

giver færre brud af knogler.

Af andre sygdomme, hvor der sker

over 100 færre end forventet, kan nævnes:

• Andre sygdomme i kredsløbsorganer

• Andre sygdomme i tarm og

bughinde

• Forkert lejring af livmoder

• Hævede mandler og polypper

Ændringer i sygdomme i kredsløbsorganer,

tarm og bughinde harmonerer

med tidligere undersøgelser.

Af tabel 6.e kan erfares, at det forventede

antal af patienter uden symptomer

er 968 mindre end det observerede.

Dette kan skyldes, at en større andel

blandt odenseanere har fået stillet

en diagnose, eller fl ere patienter uden

symptomer blandt odenseanere ikke

indgår i statistikken. Hvis det skyldes,

at fl ere har fået stillet en diagnose, må

antallet af observerede sygdomme inden

for andre kategorier selvfølgelig

stige. Denne uvished gør det vanskeligt

at konkludere på sygdomme, hvor der

sker fl ere end forventet.

Dog skal det siges, at blandt de sygdomme,

der er over 100 fl ere af end

forventet, er der følgende sygdomme:

• Sukkersyge

• Slidgigt

• Andre sygdomme i knogler og bindevæv

• Bugbrok, ikke-infektiøs tarmbetændelse

• Andre sygdomme i hud og underhud

• Akut hjertefarkt

• Andre iskæmiske hjertesygdomme

• Åreknuder

• Andre sygdomme i nervesystemet

• Andre sygdomme i urinorganer

• Bronchitis og astma

• Lungebetændelse

• Tuberkulose

• Kønssygdomme

Specielt forekomsten af fl ere sukkersyge

patienter, kredsløbssygdomme

(hjerte), astma og lungebetændelse er i

disharmoni med tidligere videnskabelige

undersøgelser.

Alt i alt må det dog siges, at udviklingen

i stillede diagnoser delvis indike-

rer, at forbedringen i folkesundheden

blandt odenseanere (lavere dødelighed,

færre sygedage samt færre indlæggelser

og sengedag) kan skyldes den øgede fysiske

aktivitet, der er forårsaget af bl.a.

mere cykling. Meget tyder derfor på, at

de lokale indsatser i Odense Kommune

herunder projektet Odense Cykelby

har forbedret folkesundheden.

Delkonklusion

De 3 minutters ekstra fysisk aktivitet,

som mere cykling har givet anledning

til blandt odenseanere, tyder på at

have haft en væsentlig positiv indfl ydelse

på folkesundheden. Der er f.eks.

konstateret en lavere dødelighed

blandt odenseanere, hvilket har ført til

en gennemsnitlig længere levetid på

ca. 2½ måned i perioden 1999-2002,

hvor projektet Odense Cykelby blev

udført. Det er kun blandt mænd, at levetiden

er forlænget.

Derudover er der konstateret, at odenseanerne

modtog dagpenge ved sygdom

en halv dag mindre end forventet.

Dette har medført en besparelse i

udbetalte dagpenge ved sygdom på

6 %, svarende til 41 mio. kr. i perioden

1999-2002. Udgifterne til sygesikringen

er steget med ca. 8 mio. kr. i sam-

Referencer Kapitel 4, 5 og 6.

me periode, hvilket dog er sket samtidig

med, at antallet af indlæggelser og

sengedage på sygehuse er faldet. De

sparede 33 mio. kr. udgør en større

sum end de 20 mio. kr., der var udgiften

ved Odense Cykelby. Det ser således

ud til, at der er kontante sundhedsbesparelser

ved at få fl ere til at cykle.

En lang række sygdomsforløb, som fysisk

aktivitet er dokumenteret til at

forebygge ifølge tidligere videnskabelige

undersøgelser, er rent faktisk forebygget

i Odense Kommune. Dog har

nogle få sygdomsforløb været i vækst i

Odense, som ifølge tidligere undersøgelser

burde være forebygget. Men dette

kan eventuelt skyldes, at en større

andel af patienterne fra Odense Kommune

muligvis har fået stillet en diagnose.

Udviklinger i sygdomsforløb underbygger

derfor kun delvist, at forbedringen

i folkesundheden skyldes øget

Haskell, W. L. (1998): The benefi ts of regular exercise, in Nieman D. C. (ed):

The exercise-health connection. Campaign, IL, Human Kinetics; 1998:301-

309.

Jensen, S. U. (2000): Land Use and Cycling, Konferencerapport fra Velo Mondial

2000, Amsterdam, Holland.

Jensen, S. U. (2001a): Odense Danmarks Nationale Cykelby, Midtvejsevaluering

af transportvaner, Notat 7, Danmarks TransportForskning.

Jensen, S. U. (2001b): Transportvaner i Odense Kommune, Arbejdsnotat,

Danmarks TransportForskning.

Pedersen, B. K.; Saltin, B. (2003): Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse

og behandling, Sundhedsstyrelsen.

Similar magazines