Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Bilag 1. Transportvaner i Odense Kommune

Ture pr. person pr.

dag

Ture opdelt i

markedsandele

Folkesundhed I 111

Periode Gang Cykel Bil Kollektiv trafi k I alt

1993 0,24 0,73 1,70 0,20 2,86

1994 0,34 0,74 1,54 0,30 2,92

1995 0,29 0,64 1,68 0,20 2,81

1996 0,26 0,61 1,91 0,24 3,02

1997 0,23 0,62 1,71 0,20 2,76

1998 0,17 0,61 1,59 0,18 2,55

1999 0,19 0,60 1,52 0,17 2,49

2000 0,17 0,59 1,31 0,14 2,20

2001 0,17 0,57 1,55 0,17 2,46

2002 0,35 0,68 1,64 0,12 2,79

2003 0,22 0,61 1,62 0,18 2,63

1994-1997 0,28 0,65 1,72 0,23 2,88

1999-2002 0,22 0,61 1,51 0,15 2,49

1996-1997 0,25 0,61 1,81 0,22 2,89

1993 8,5 % 25,4 % 59,2 6,9 100 %

1994 11,5 % 25,3 % 52,8 10,4 100 %

1995 10,3 % 22,7 % 59,8 7,2 100 %

1996 8,7 % 20,2 % 63,2 7,8 100 %

1997 8,4 % 22,4 % 61,9 7,3 100 %

1998 6,6 % 23,9 % 62,5 6,9 100 %

1999 7,6 % 24,2 % 61,3 7,0 100 %

2000 7,7 % 26,6 % 59,3 6,4 100 %

2001 6,8 % 23,2 % 63,1 6,9 100 %

2002 12,4 % 24,5 % 58,8 4,3 100 %

2003 8,4 % 23,3 % 61,5 6,8 100 %

1994-1997 9,7 % 22,5 % 59,6 8,2 100 %

1999-2002 8,8 % 24,6 % 60,6 6,1 100 %

1996-1997 8,6 % 21,3 % 62,6 7,5 100 %

Km pr. person pr. 1993 0,5 2,6 23,9 4,6 31,6

dag

1994 0,6 2,9 19,6 5,3 28,5

1995 0,6 2,6 24,6 5,7 33,5

1996 0,4 2,4 25,7 2,9 31,3

1997 0,4 2,1 25,1 3,7 31,4

1998 0,3 2,1 28,4 5,4 36,2

1999 0,4 1,9 24,3 3,1 29,7

2000 0,4 2,3 21,4 6,4 30,4

2001 0,4 2,1 25,8 5,4 33,6

2002 0,7 2,2 28,0 3,5 34,4

2003 0,7 2,3 25,7 9,7 38,4

1994-1997 0,5 2,5 23,9 4,4 31,2

1999-2002 0,4 2,1 24,9 4,6 32,0

1996-1997 0,4 2,2 25,4 3,3 31,4

Turlængde i km 1993 1,9 3,6 14,1 23,5 11,0

1994 1,8 4,0 12,7 17,5 9,7

1995 2,0 4,0 14,6 28,0 11,9

1996 1,5 3,9 13,5 12,1 10,4

1997 1,7 3,4 14,7 18,7 11,4

1998 1,8 3,5 17,8 30,5 14,2

1999 1,9 3,2 16,0 17,8 12,0

2000 2,1 4,0 16,4 45,2 13,8

2001 2,2 3,6 16,6 31,5 13,6

2002 1,9 3,2 17,1 29,4 12,3

2003 3,4 3,7 15,9 54,1 14,6

1994-1997 1,8 3,8 13,9 18,5 10,8

1999-2002 2,0 3,5 16,5 30,2 12,9

1996-1997 1,6 3,6 14,1 15,1 10,9

Tabel bilag.1.a. Transport udført af 16-74-årige bosiddende i Odense Kommune i årene 1993-2003. Kun ture over 300 m indgår. Kilde: TU.

Similar magazines