Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Bilag 3. Forventede transportvaner

Ture pr. person

pr. dag

Ture opdelt i

markeds-andele

Folkesundhed I 113

Periode Gang Cykel Bil Kollektiv trafi k I alt

1993 0,29 0,71 1,58 0,20 2,77

1994 0,30 0,62 1,68 0,24 2,84

1995 0,19 0,64 1,78 0,19 2,81

1996 0,26 0,57 1,81 0,23 2,87

1997 0,24 0,65 1,81 0,21 2,91

1998 0,20 0,56 1,77 0,19 2,72

1999 0,16 0,53 1,62 0,23 2,54

2000 0,17 0,49 1,53 0,21 2,39

2001 0,09 0,41 1,51 0,23 2,23

2002 0,28 0,58 1,69 0,18 2,73

2003 0,25 0,51 1,81 0,19 2,76

1993 10,4 % 25,5 % 57,0 % 7,1 % 100 %

1994 10,6 % 21,8 % 59,2 % 8,3 % 100 %

1995 6,9 % 22,8 % 63,5 % 6,8 % 100 %

1996 9,0 % 20,0 % 63,0 % 8,0 % 100 %

1997 8,2 % 22,5 % 62,2 % 7,1 % 100 %

1998 7,5 % 20,6 % 65,0 % 6,9 % 100 %

1999 6,1 % 20,7 % 64,0 % 9,1 % 100 %

2000 6,9 % 20,5 % 63,9 % 8,7 % 100 %

2001 3,8 % 18,3 % 67,6 % 10,2 % 100 %

2002 10,3 % 21,4 % 61,6 % 6,6 % 100 %

2003 9,1 % 18,6 % 65,4 % 6,9 % 100 %

Km pr. person 1993 0,5 2,5 20,9 2,4 26,2

pr. dag

1994 0,5 2,1 22,4 3,7 28,6

1995 0,3 2,3 25,0 2,6 30,2

1996 0,4 2,0 24,3 3,2 30,0

1997 0,4 2,4 26,6 3,4 32,7

1998 0,3 1,9 25,7 3,6 31,6

1999 0,3 1,7 28,7 7,6 38,4

2000 0,3 1,8 30,2 7,8 40,1

2001 0,2 1,4 29,5 7,4 38,4

2002 0,4 1,9 32,9 7,4 42,6

2003 0,4 1,5 34,2 7,5 43,7

Turlængde i km 1993 1,6 3,5 13,2 12,1 9,4

1994 1,5 3,4 13,3 15,8 10,1

1995 1,6 3,6 14,1 13,6 10,8

1996 1,6 3,5 13,4 14,0 10,4

1997 1,6 3,7 14,7 16,3 11,3

1998 1,6 3,4 14,6 19,2 11,6

1999 2,0 3,3 17,7 32,7 15,1

2000 1,9 3,7 19,8 37,4 16,8

2001 2,1 3,3 19,6 32,4 17,2

2002 1,4 3,3 19,5 40,6 15,6

2003 1,6 2,9 19,0 39,4 15,8

Tabel bilag.3.a. Forventede transportvaner udført af 16-74-årige i Odense Kommune i årene 1993-2003, hvor kontrolgruppe 3 er anvendt

til korrektion for generel udvikling med basisårene 1996-1997 som førperiode, og korrektion for Storebæltsforbindelsen er fortaget på baggrund

af de regressionsanalyser, som omtalt i afsnit 4.2.3. Kun ture over 300 m indgår. Kilde: TU.

Similar magazines