Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense Cykelby har betydet:

· 20% fl ere cyklister

· 20% færre personskader

blandt cyklister

· 33 mio. kr. sparet

i sundhedsudgifter

· Over 35 millioner nye

cykelture i hele perioden

· Dødeligheden er faldet 20%

for de 15-49-årige

· Projektet har vundet

2131 leveår blandt borgere i

Odense

· Panelundersøgelsens deltagere

opfatter Odense som en god

by for cyklister.

Similar magazines