Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Indledning

Engang var det at cykle noget, mange

så skævt til. Cykelrytterne var et udsat

folkefærd, som både måtte lægge ryg

til spydigheder og slag, fordi de forstyrrede

gadeordenen. I nogle byer var det

endda forbudt at cykel som f.eks. i Slagelse,

hvor det først blev lovligt i 1885.

I dag er der helt andre associationer

forbundet med cyklen. Det er ikke længere

skummelt eller forstyrrende, men

snarere et tegn på, at man er sund,

frisk og sporty. Cyklen er blevet det

oplagte transportmiddel for mange

mennesker i dagligdagen. De fl este

mennesker i Danmark ejer en cykel, og

rundt omkring på landets cykelstier

tramper unge som gamle i pedalerne.

”Jeg er så glad

for min cykel.

Jeg kommer hurtigt

langt omkring.

Og det’ fordi

på en cykel,

der går det let

som ingenting.”

(”Min cykel” af Povl Kjøller)

Flere cyklister på stierne

Cykling er sundt, miljørigtigt og et oplagt

transportmiddel. Af disse grunde

har mange allerede valgt cyklen, men

vi skal stadig have fl ere til at tage cyklen

frem for bilen. De korte bilture skal

fl yttes til cykelture, men det er en udfordring

at ændre transportmønsteret.

Det kræver særlige løsninger og idéer.

Odense Cykelby var et projekt, der satte

cyklen på dagsordenen for at markedsføre

cyklen på en ny måde. Gennem

kampagner, events og regelændringer

blev det muligt at skabe anderledes

opmærksomhed omkring cyklen.

De fl este er klar over cyklens kvaliteter,

så der var brug for en anden vinkel på

cykling.

En stor del af projektet blev bygget op

om kampagner, der blev målrettet forskellige

grupper. Fælles for kampagnerne

var, at de alle var meget enkle og ligetil,

så vi bedre kunne sikre os borgernes

deltagelse. Kampagnerne var ikke

moraliserende eller løftede pegefi ngre

til byens borgere, men snarere et tilbud

om at komme ud at cykle. Kampagnerne

var også i større grad forslag til,

hvordan man kom i gang med at cykel

eller fl yttede korte bilture til cykelture.

Alt i alt viste det sig, at kampagnerne

var en god måde at skabe opmærksomhed

omkring Odense Cykelby og de

øvrige tiltag, der blev gjort for cyklisterne.

Indledning I 19

Cykling med nye øjne

Cykelby-projektet var et forsøg på at se

med nye øjne på allerede etablerede

fremgangmetoder, når det kom til cykelinfrastruktur.

Der manglede ganske

enkelt nye initiativer inden for fl ere

områder. Derfor er fl ere løsninger udtænkt

og udarbejdet helt fra bunden

for at ramme helt rigtigt. På nogle

punkter måtte der regelændringer til,

men også det blev løst til cyklisternes

fordel. Signalet med de mange nye tiltag

var at vise cyklisterne, at i Odense

tager vi cyklisme alvorligt, og cyklisterne

skal være på sammen niveau som

bilisterne. Dette gælder også i forhold

til teknologiske løsninger, som almindeligvis

har været forbeholdt bilister.

Sundere cyklister

Det er helt naturligt, at sundheden

kom på dagsordenen i Odense Cykelby

i forbindelse med de mange kampagner,

men ikke som et direkte budskab

fra Odense Cykelby. Sundheden er

kommet indirekte som følge af, at i

Odense cykler fl ere som følge af Cykelby-projektet.

Odense er blevet en sun-

Similar magazines