Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

ne i Ny viden om cykling som transportform

omfatter dog også udviklinger og

status på forhold såsom kost- og motionsvaner

og sygelighed.

Konklusionen samler op på Cykelbyprojektet.

Hvad har projektet betydet

for cykeltrafi kken i Odense både i forhold

til transportvaner, trafi ksikkerhed

og folkesundhed. Har Odense Cykelby

betydet, at fl ere tager cyklen og hvorfor?

Er Odense Cykelby en succes?

Indledning I 21

Similar magazines