Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

26 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

har gjort processen sværere. Til

gengæld har det på den måde været

muligt at præsentere cyklisterne for

præcis den type løsninger, der var

tænkt fra starten. Endvidere har nye

produkter en stor signalværdi, som

giver cyklisten en fornemmelse af, at

der er gjort en særlig indsats.

Cykelby-projektets gennemførelse

i Odense har ikke blot skabt mere

sikker cykeltrafi k gennem nye og

effektive tiltag i byen. Målet for

projektet var også at skabe et forum,

hvor nye løsninger blev udviklet

og afprøvet. Odense var således et

cykellaboratorium, hvor resultaterne

blev samlet ét sted til inspiration og

gavn for andre danske og udenlandske

byer, som kunne få lyst til at gå videre

med de samme eller andre idéer. Derfor

var det også nødvendigt, at Cykelbyens

døre stod åbne i kraft af besøg,

foredrag, artikler mv., så interesserede

kunne få nytte af projektets initiativer

og konklusioner. Vidensdeling har

været højt prioriteret, hvorfor denne

evaluering nu foreligger til inspiration

og som en dokumentation for

Cykelbyens opnåede resultater.

Som Danmarks Nationale Cykelby er

Odense blevet det gode eksempel for

andre byer i både ind- og udland.

Ved at samle forsøg og resultater

om påvirkning af transportvalg,

opbygning af viden om transportvalg

og trafi ksikkerhed samt afprøvning af

nye tiltag i én by, har Odense Cykelby

skabt en synergieffekt, der er til gavn

for cykeltrafi kken i hele Danmark.

Evaluering af Odense Cykelby

Ikke alle projekter er beskrevet i

detaljer i denne evaluering. Odense

Cykelby udgiver derfor 5 delrapporter

med udgangen af 2004. Emnerne for

notaterne er:

• 30 km/t zone i et boligområde

• Cykeltrafi k - holdnings- og

adfærdspåvirkninger

• Driftsforhold for cyklister

• Fremkommelighed for cyklister

• Trygge cykelruter

Notaterne lægges på www.cykelby.dk

Similar magazines