Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

30 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

På fartviserne kan cyklisten aflæse sin fart

på pendlerruten.

dende mange ønskede således løbelyset

udbredt til andre stier, men samtidig

var kun få utilfredse med fremkommeligheden.

Dermed er der måske

mere behov for en synliggørelse af den

grønne bølge end et egentlig behov for

at omjustere bølgen efter cyklisternes

fart.

Med den

grønne

bølge er

det muligt at

gøre cykelturen

betydelig mere

behagelig og

attraktiv og ad

den vej bidrage

til at fastholde

og styrke

cyklens image

som dagligt

transportmiddel.

Cyklisterne i Odense

er med på den

grønne bølge.

Samlet set har løbelyset opnået sit formål

ved at være en konkret gevinst på

det pågældende sted og et velkomment

skub i dagligdagen. Det har også

bevirket en holdning til nye, teknologiske

forbedringer for cyklisterne.

Løbelyset var en gimmick for Cykelbyprojektet,

som efterfølgende er blevet

kendt blandt fagfolk i Europa. Internationalt

set er løbelyset blevet et ikon

for hele Cykelby-projektet.

Trygge cykelruter

Odense Cykelby ønsker, at fl ere borgere

cykler. Derfor er det vigtigt at kunne

tilbyde cyklisterne trygge rammer og

sikre stier. Typisk er cyklisten utryg

ved at cykle på de mere afsidesliggende

stier, hvilket kan betyde, at folk

helt holder op med at cykle. Derfor

ønskede vi at få kortlagt utrygheden

ud fra spørgsmålene:

• Hvem er utrygge?

• Hvor er de utrygge?

• Hvad kan der gøres ved problemet,

så fl ere vil cykle fremover?

Odense Cykelby valgte at bruge fokusgruppeinterviews

til at indsamle data

til undersøgelsen om trygge cykleruter

med det formål at få deltagernes egne

opfattelser og erfaringer frem i lyset.

Deltagerne blev rekrutteret gennem en

Sker det, at du føler dig utryg, når

du færdes alene på cykelstierne?

Har du gode ideer til, hvordan Odense

Kommune kan få cyklisterne til at føle sig

trygge, når de færdes på cykelstierne?

Benytter du cykelruterne i enten Odense S,

SØ, NØ eller NV?

Så vil vi meget gerne høre fra dig inden den

3. maj. Kontakt Gitte Nielsen på tlf. 66 14 33 48

eller på e-mail ghn@cogita.dk

-----------------------------------------------------------------

Odense Cykelby vil lave en undersøgelse af, hvordan cyklister opfatter trygheden

på cykelruterne i Odense. Som deltager, skal du være med i et fokusgruppeinterview.

Du får en kurv med lækkerier fra H. J. Hansen Vinhandel, som tak for

hjælpen. Fokusgruppeinterviewet finder sted ml. kl. 18 og 20 i uge19 eller 20.

annonce i en husstandsomdelt avis i

Odense.

I alt deltog 33 kvindelige cyklister fordelt

på 3 interview. Interviewguiden

havde 5 temaer, som byggede på den

overordnede problemstilling for undersøgelsen

af trygge cykelruter:

• Cyklisternes egen adfærd.

• De fysiske rammer dvs. cykelruterne.

• Cyklisternes følelse af tryghed eller

mangel på samme.

• Mediernes formidling af vold og kriminalitet.

• Hvad skulle der til, for at cyklisterne

blev mere trygge i fremtiden.

Interviewet klarlagde kvindernes utryghed,

og de konkrete løsningsforslag

var:

WWW.CYKELBY.DK

Similar magazines