Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Nogle cyklister er utrygge ved at køre på afsidesliggende stier. Især knallerter skaber

utryghed på stierne.

• Cykelstier tæt på vejen. Større synlighed

skaber større tryghed.

• Beplantning på cykelstier skal begrænses

og holdes nede.

• Bedre belysning af cykelstier.

• Belægning skal være i orden. Sne

skal ryddes, huller lappes, og stier

skal fejes.

• Mere politi på stierne ville skabe

større sikkerhed.

• Gerne forbud mod knallerter på stierne,

da de skaber utryghed.

• Større trafi ksikkerhed i rundkørsler.

• Bedre oplysning mht. kriminalitet.

Hvad er fakta?

• Fortæl de positive historier.

Undersøgelsens resultater vil på længere

sigt kunne få betydning for, hvordan

stinettet planlægges i Odense, og

på hvorledes beplantningen beskæres

langs de separate stier.

Cykelstier

Odense Cykelby har et hovedstinet på

350 km cykelsti - og det udbygges løbende

til stor glæde for byens cyklister.

I visse tilfælde bliver eksisterende cykelstier

også ombygget for at sikre

bedst mulige betingelser for cyklisterne.

På Kochsgade etableres der i perioden

2002-2004 cykelstier imellem Grønlandsgade

og Døckerslundsvej. Den

sydligste strækning imellem Grønlandsgade

og Damhusvej blev lavet

Fysiske forbedringer I 31

først, og blev fi nansieret af cykelprojektet.

Strækningen er ca. 400 m lang,

og der er tale om en overordnet trafi kvej.

Efter etableringen blev 150 cyklister

på strækningen udspurgt:

• 23% valgte denne vej, fordi der var

cykelsti.

• 18% cykler mere, fordi stien er blevet

etableret.

• 92% føler, at stien har forbedret deres

sikkerhed.

Der er med andre ord gode grunde til

fortsat at bygge cykelstier langs de større

veje, trods de meget store anlægsudgifter

i dette tilfælde over 1 million

kr. pr. 100 meter vej.

Smarte cykelruter i bymidten

Odense Cykelby har forbedret cykelruterne,

så det bliver lettere at komme

rundt på cykel i Odenses bymidte. Ruterne

er planlagt, så cyklister, fodgængere

og biler så vidt muligt adskilles.

Derfor er en cykelrute nu lagt rundt

om gågadenettet, hvor biler kun har

delvist adgang.

Ruterne er markeret med små messingdæksler,

som er lagt ned i vejen med to

meters mellemrum. Dækslerne er dekoreret

med et cykelhjul. Ved at følge

skiltene er cyklisterne sikre på at komme

så hurtigt frem som muligt. Samtidig

leder ruterne frem til de største

På Kochsgade har cyklisterne fået ny cykelsti, som har forbedret sikkerheden.

Similar magazines