Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

32 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

områder med cykelparkering. Cykelparkering

er markeret med store messingplader,

som også er udsmykket

med symbolet for et cykelhjul.

Mod forventning blev den nye cykelrutemarkering

defi neret som afmærkning

på kørebanen, der krævede en

dispensation fra vejreglerne. Trafi kministeriet

tillod, at markering kunne laves

på enkelt- og på dobbeltrettede cykelstier,

men ikke på kørebanen. Dermed

kunne de samlede cykelruter ikke

markeres på alle strækninger. Imidlertid

har Odense Kommune efterfølgende

opsat nye skilte med stivejvisning i

bymidten, der markerer ruternes sammenhæng.

Cykler i gågaden

I december 2002 fi k cyklisterne i Odense

lov til at cykle i gågaden, og dermed

blev et af cyklisternes ønsker imødekommet.

Initiativet opstod på baggrund

af undersøgelsen om cyklisters

trafi kale adfærd i foråret 2002, som viste,

at cykling i gågaden var en af cyklisternes

største forseelser. I stedet for

at give cyklisterne ’stokken’ forsøgte

Odense Kommune sig med ’guleroden’

ved at gøre det lovligt at cykle i gågaden

efter butikkernes lukketid.

Forventningerne til tiltaget var ikke

blot at gøre cyklisterne tilfredse, men

også at cyklisterne til gengæld ville acceptere

og overholde de øvrige udstukne

regler. Tilladelsen til at cykle i gågaden

gælder kun på udvalgte gader og

uden for butikkernes åbningstid

(21.00-9.00). Tiltaget har betydet, at

cyklisterne sparer omvejskørsel og dermed

tid, når de kan krydse byen via

gågadenettet. Uden for butikkernes åbningstid

er cyklisterne ikke til gene for

fodgængerne, men skaber tværtimod

liv og tryghed i aften- og nattetimerne.

Tilladelsen til at cykle i gågaden var en

’julegave’ fra Odense Cykelby, og for at

gøre opmærksom på det nye tiltag producerede

Cykelbyen et skilt til cyklisternes

styr. Skiltet blev hængt på parkerede

cykler, som stod i bymidten og

omkring Odense Banegård Center som

en gimmick.

Forsøget er blevet evalueret på baggrund

af spørgsmål stillet til100 fodgængere

og 100 cyklister.

Kendskabet til, at man må cykle i gågaden

er stort blandt cyklisterne, mens

kun hver tredje fodgænger er bekendt

med reglen. Det betyder også, at halvdelen

af fodgængerne har prøvet at

cykle i gågaden, mens ¾ af de adspurgte

cyklister jævnligt benytter sig af muligheden.

Ordningen er populær blandt cyklisterne,

som næsten alle ønsker, at ordningen

fortsætter. Cyklisterne ser gerne,

at ordningen bliver udvidet i tid og

omfang. Af spørgeskemaerne fremgår

det også, at hver 7. fodgænger ønsker

Nyt barometer tager

pulsen og skaber

motivation.

ordningen stoppet, fordi de føler sig

generet af cyklisterne. Alligevel oplever

over hver 4. fodgænger en større social

tryghed som følge af cyklisternes tilstedeværelse.

Samlet set er ordningen en succes til

fordel for både cyklister og fodgængere.

Tag pulsen på cyklisterne

Cykling kræver motivation og vilje. Og

bekræftelsen af, at det nytter at cykle,

er en god hjælp til at få fl ere cyklister

på vejene. Odense har derfor opsat et

cykelbarometer i Vestergade, der tager

pulsen på cykeltrafi kken og måler antallet

af cyklister, som passerer.

Cykelbarometeret tæller hver dag cyklister,

der benytter cykelstien i begge

retninger. Detektorspoler er lagt ned i

belægningen, og registrerer hver eneste

cyklist. På søjlen kan man både holde

øje med den løbende sum af cyklister i

det indeværende år, og se hvor mange,

der har passeret i løbet af dagen. Cyklisten

kan således holde øje med, hvilket

nummer han er i rækken af passerende

cyklister.

Similar magazines