Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Cykelbarometeret er et pejlemærke i

bybilledet. Cyklister kan følge med i,

om antallet af cykelture stiger i forhold

til sidste år. Det er både en gimmick,

men også en form for spejl, der kan

vise cyklisterne, at de er med til at forme

den positive udvikling.

Der har været stor bevågenhed omkring

cykelbarometeret, og det har bidraget

til den gode identitet, som cyklismen

har fået i Odense. Odense Cykelby

har selv udviklet det nye barometer,

som har tiltrukket sig stor opmærksomhed

både i Odense og uden

for landets grænser.

Spolerne fungerer samtidig som en

permanent tællestation for cykeltrafi k.

Der er desuden placeret cykeltællespoler

20 andre steder i Odense. De i alt

21 tællestationer vil i årene fremover

give svaret på, hvordan cykeltrafi kken

udvikler sig i Odense time for time

år efter år.

Information

om fysiske

forbedringer

Odense har et hovedstinet på omkring

350 kilometer. Men hvis ikke cyklisterne

kan fi nde vej, er de gode cykelforbindelser

ikke til megen glæde. Derfor

har Odense Kommune udgivet både et

cykelstikort, et kulturhistorisk cykelkort

og en ruteplanlægger til Cykelbyens

hjemmeside. Med disse tiltag ønsker

vi dels at gøre opmærksom på

Odenses kvaliteter som cykelby, dels at

synliggøre de fysiske forbedringer.

Cykelstikort

Odense har et omfattende stinet, så

derfor har Odense Kommune udgivet

et cykelstikort. Dette gør det nemt at

fi nde rundt i Odense for cyklister, og

især som nytilfl ytter eller turist er kortet

en gevinst. Hvert år fl ytter ca. 5000

borgere til Odense, og de modtager

stikortet sammen med en velkomstbog.

For turister fi ndes kortet i en engelsk

version. Stikortet kan man bl.a.

fi nde hos cykelsmede, på bibliotek, på

museer og på Cykelbyens hjemmeside.

Derudover er kortet blevet husstands-

I Odense er det lovligt at cykle i gågaden fra kl. 21-9.

omdelt i hele kommunen i forbindelse

med nye tryk.

Kulturhistorisk cykelkort

I samarbejde med Odense Bys Museer

har Odense Cykelby lavet et kulturhistorisk

cykelkort med både dansk og

engelsk tekst. Med dette i hånden

kommer man på en anderledes cykel-

Odense Cykelby I 33

tur i den odenseanske historie og lærer

sin by at kende på en ny og spændende

måde. For turister og tilfl yttere er

kortet også en anden indgangsvinkel

til Odense, som kan give en rigtig god

oplevelse af byen. Det kulturhistoriske

kort fi ndes også på www.cykelby.dk.

Similar magazines