Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

36 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Cykelparkering

Odense Cykelby har udbygget cykelparkeringsmulighederne

i bymidten

samt forbedret kvaliteten af den eksisterende

cykelparkering. De mange

cyklister i Odense skal have mulighed

for at parkere både centralt, sikkert og

tørt. Derfor har Odense Cykelby opført

et sikkert parkeringshus i bymidten. I

Odense Gamle Banegård har Odense

Cykelby opført en fl ot og utraditionel

cykelparkering af høj kvalitet til pendlere.

VIP-parkering

Odense er et af landets vigtigste trafi -

kale knudepunkter, hvor mange hver

dag skifter mellem tog, bus, bil og cykel.

Hidtil har cykelparkeringsmulighederne

ikke været gode nok. Som Danmarks

Nationale Cykelby er det vigtigt

at gå forrest, når det gælder gode facili-

VIP-parkering under

Odense gamle Banegård

teter for cyklisterne på det sted, hvor

tog, regionalbusser og bybusser mødes.

Bag Odense Gamle Banegård blev der

opsat 400 nye cykelstativer til fri afbenyttelse.

Knap halvdelen er udformet

efter et nyt system, hvor cyklen kan

kobles fast til belægningen ved hjælp

af en wirelås. Området er åbent og lyst

med adgangsramper på begge sider af

bygningen.

Under Odense Gamle Banegård er perrontunnellen

forlænget frem til forpladsen,

og her er indrettet et brugervenligt

cykelcenter. Cyklerne parkeres

bag en aflåst låge, hvor kun kunder

med adgangskort kan komme ind til

de 200 stativer. Det er samtidig muligt

at opbevare sin bagage på betryggende

vis i aflåste bokse. Centeret udvides i

2004 pga. af en stigende efterspørgsel.

Moderne og sikker parkering

Odense Cykelby har været med til at

udvikle et automatisk parkeringsanlæg

til cykler, som er opsat i Vestergade bag

rådhuset. Parkeringshuset giver cyklister

mulighed for at parkere deres cykler

sikkert, tørt og beskyttet mod tyveri

og hærværk. Huset tager også højde

for, at det skal være let for cyklisterne

at færdes i bymidten med bagage og

varer.

Det nye parkeringshus består af en stor

karrusel opdelt i 20 små celler. I hvert

rum er der plads til en cykel samt

eventuelle tasker, frakker og indkøbsposer.

Cyklisten går blot hen til huset

og betaler, hvorefter en skydedør automatisk

åbner til et ledigt rum. Automaten

kvitterer med en billet, og cyklisten

kan nu trygt gå på indkøb, på café

osv. i bymidten. Overskrider cyklisten

tiden, betaler han for den ekstra tid,

inden han får cyklen igen. Prisen er

I Odense Gamle Banegård er der åbnet et

cykelcenter, hvor pendlere bl.a. kan leje,

købe eller få repareret cykler.

fem kroner for hver tre timers periode.

Etableringsudgiften er fordelt på kommunens

midler fra p-indtægter, Den

Grønne Jobpulje og leverandøren TTS

A/S. Det er hensigten, at cykelanlægget

skal tjene sig selv ind igen i løbet af en

årrække.

Nye og sikre cykelstativer hvor cyklister kan

låse deres cykler fast.

Similar magazines