Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Antallet af pladser gør dog, at anlægget

ikke markant forøger antallet af stativer

i bymidten. Hensigten er derimod

at demonstrere den mest ultimative

service for cyklister for på den måde at

markere cyklisternes høje status.

Cykelparkering med indbygget lås

For at tilbyde ordentlige parkeringspladser

til byens mange cyklister har

Odense Kommune sat 56 nye cykelstativer

op både ved indgangene til gågadesystemet

og i gågaderne. Stativet,

der hedder O-Zone, er beregnet til at

læne cyklen op ad. Det passer til alle

cykler, og indeholder en ”nøgle” med

en wire, som kan trækkes op til cyklens

egen lås og fastgøres. På den måde sikres

cykler, som kun har en almindelig

lås, fra at blive fjernet af tyve.

Stativet er designet af Odense Kommune

med henblik på at kunne tilbyde

cykelparkering, der ikke blot fi kserer

forhjulet, men i stedet støtter og fastlåser

hele cyklen.

Cykelpumper i bymidten

Som en ekstra service til cyklisterne i

Odense har Odense Cykelby opstillet 3

elektriske cykelpumper til fri afbenyttelse

i centrum. Pumperne er opsat i

cykelparkeringsområder centralt i

byen, og monteret med en universalstuds,

der passer til de fl este ventiltyper.

Frisk luft til cykelturen.

Pumperne er opstillet ved henholdsvis

Skt. Anne Plads, ved Vestergade bag

rådhuset samt på Kongensgade nord

for Vindegade. De anvendes fl ittigt af

byens cyklister, der er glade for det nye

tilbud.

Cyklen er beskyttet mod vejr, tyveri og hærværk i det automatiske parkeringsanlæg.

Odense Cykelby I 37

Buslæskærm med cykelparkering

I dag er busstoppestederne i Odense

ikke optimalt indrettet til cyklisterne.

Der er ikke sørget for ordentlig og tryg

cykelparkering til de cyklister, der også

benytter bussen. Derfor udvalgte

Odense Cykelby 5 stoppesteder med

særlige behov for forbedret cykelparkering.

I løbet af 2003 opstillede vi nye

cykelstativer ved de udvalgt stoppesteder,

hvoraf nogle havde låsemulighed.

Hvis busstoppestederne kan tilbyde ordentlige

parkeringsforhold, giver det

pendlere mulighed for at cykle noget

af vejen til arbejde og supplere resten

af turen med kollektiv trafi k. I sidste

ende skal de forbedrede parkeringsforhold

for cykler sikre, at den kollektive

trafi k koncentreres på de større veje

eventuelt med større stoppestedsafstand.

Den kollektive trafi k kan gøres

hurtigere og mere effektiv, hvis vi kan

tilbyde de cyklende pendlere bedre og

mere trygge parkeringsforhold ved

busstoppestederne.

Efter det første år har der ikke kunnet

påvises nogen markant forskel i cykelparkering

ved busstoppestederne.

Kinopladsen

Kinopladsen i Odense blev i forbindelse

med renovering gjort mere cyklistvenlig

på bekostning af 12 parkeringspladser

til biler. To overdækkede og belyste

parkeringsanlæg blev sat op, så

pladsen nu samlet kan rumme 400

cykler. Samtidig med pladsens omlæg-

Similar magazines