Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

38 I

ning blev cykelruten fl yttet fra Vestergade

til Stålstræde, og går nu lige forbi

Kinopladsen. Pladsen er desuden blevet

udsmykket med et springvand.

Den nye cykelparkering på Kinopladsen

blev så godt modtaget, at borgere i

Odense ønskede at navngive pladsen.

Hvor der før lå en parkeringsplads, var

der nu en smuk plads i byen, som fortjente

et navn. Efter en borgerkonkurrence

i Fyens Stiftstidende blev pladsen

døbt Kinopladsen.

Cyklisters

prioriteringer

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Odense Cykelby har gjort en forskel

for cyklisterne i Odense. Cyklisterne er

medtænkt i trafi kplanerne, og de bløde

trafi kanter har fået nye løsninger i

byen. Men er forbedringerne også

fremskridt set fra cyklisternes side?

Hvilke prioriteringer har cyklisterne?

Odense Cykelby har spurgt 579 cyklister

om deres prioriteringer for at danne

sig et billede af, om tiltagene i projektet

opfylder cyklisternes behov.

Som det fremgår af tabellen, prioriterer

cyklisterne smutveje, førgrønt for cyklister,

cykelstier, belægninger og vigepligt

i T-kryds højest. Tabellen viser altså,

at fremkommelighed i lyskryds indgår

i 3 ud af de 5 højest prioriterede

ønsker. Det faktum har betydning for

de fremtidige prioriteringer i Odense.

Cykelstier og bedre belægninger er derimod

kendte ønsker, som fortsat skal

prioriteres i det omfang, der er økonomi

til det.

Cykelparkeringen på Kinopladsen lyser op i mørket.

Ønskeseddel:

Midterheller 68%

Tunneller 56%

Vigepligt i lysregulerede T-kryds 70%

Vigepligt til fordel for cyklister 49%

Grøn bølge for cyklister 46%

Færre bomme 43%

Smutveje i lyskryds 91%

Førgrønt for cyklister 78%

Broer 50%

Cykelstier 79%

Bedre udsyn - mindre bevoksning 66%

Bedre belægninger 74%

Cykling mod ensretningen 48%

Cykle i gågaderne 51%

Similar magazines