Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Forord

Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby.

Ideen om en national cykelby i Danmark opstod i samarbejde med Trafi kministeriet og

Vejdirektoratet.

Visionen var at skabe en dansk mønsterby for cyklister et sted, hvor andre kunne hente

inspiration. Igennem 4 år har vi afprøvet et meget bredt tiltag af cykelrelaterede aktiviteter,

alt sammen for at skabe mere cykeltrafi k og færre cykelulykker.

Vi har vist, at det kan lade sig gøre, at få mange til at tage cyklen lidt oftere. Der har ikke

været behov for at presse bilisterne, da alt har været baseret på frivillighedens princip. En

pointe i den sammenhæng er, at hvis alternativet er indbydende, rart, sundt og nemt, ja så

vælger mange gerne cyklen af lyst. Og den slags valg er langtidsholdbare.

Vi er glade for resultatet, der har skabt megen ny viden på cykelområdet. I Odense har vi

opnået mange af de ønskede mål omkring vækst, miljø og sundhed. Cykling har været nyttig

for byen på mange måder, og vi oplever, at byens borgere befi nder sig godt i cyklisternes by,

og de tager identiteten til sig.

Det er nu vores håb, at andre vil tage udfordringen op og gå nye veje. Projektet i Odense har

ikke givet svar på alt, men vi har åbnet døren til nye ubetrådte stier. Hver by må fi nde sin

måde at gribe det an på. Vores budskab er blot, at cyklister er værd at arbejde for, da

nytteværdien på mange områder står mål med indsatsen. Cyklen udgør en vigtig del af

byernes trafi k, og cyklen er det vigtigste transportmiddel for mange unge som gamle.

Søren Møller

Rådmand

Similar magazines