Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Aktionsprægede aktiviteter

Aktionsprægede aktiviteter er en fællesbetegnelse

for de projekter, der søger

at motivere borgerne til at anskaffe

bedre cykler og til at cykle mere. Gennem

forskellige kampagner, aktiviteter

og events har Odense Cykelby fået borgere

i Odense til at afprøve nye tiltag i

relation til cyklen. Aktiviteternes forskellige

karakterer har haft til formål at

bryde de vante rutiner og få borgerne

til at se kvaliteten i cyklens mange muligheder.

I fl ere sammenhænge har

konkurrencer været det motiverende

element, som har tiltrukket folk.

Kampagner rettet

mod børn & unge

Rap i trafi kken

Odense Cykelby lancerede i 2001 Rap i

trafi kken, som var en kampagne rettet

mod børn i daginstitutionerne og deres

forældre. Formålet med Rap i trafi kken

var at få børn og voksne til at cykle

mere end normalt i kampagneperioden

og derigennem skabe bevidsthed omkring

cyklen som transportmiddel.

Odense Cykelby inviterede 147 institutioner

i Odense til at deltage. 3100

børn tilmeldte sig fra 54 institutioner.

Målgruppen for Rap i trafi kken var børn

og forældre i daginstitutionerne i

Odense. Denne målgruppe blev udvalgt,

fordi fl ere og fl ere børn dagligt

bliver transporteret i forældrenes bil til

og fra institutionerne. Den udvikling

kan medføre, at børnene får problemer

både i forhold til deres motoriske udvikling,

deres almindelige sundhedstilstand

og deres evne til senere at færdes

i trafi kken. Rap i trafi kken kunne præsentere

den udvalgte målgruppe for et

glimrende alternativ.

Børnene indsendte mange fl otte tegninger til tegnekonkurrencen.

Kampagnen var struktureret omkring

en hovedkonkurrence og fl ere delkonkurrencer:

• Cykellotteri

• Flest cykelture i gennemsnit pr. institution

• Tegnekonkurrence

Hovedkonkurrencen var et cykellotteri,

der strakte sig over 14 dage. Hver tur,

et barn cyklede eller gik til eller fra institutionen

i løbet af perioden, blev

noteret. Efter konkurrencens afslutning

indtastede kontaktpersonerne i

institutionerne børnenes navne og antal

cykelture i en database på

www.cykelby.dk. Antallet af cykelture

fungerede derefter som lodder i et lot-

Odense Cykelby I 39

teri. Jo fl ere cykelture, jo større chance

var der for, at computeren udtrak barnet

som vinder.

Til Rap i trafi kken skabte Odense Cykelby

maskotten Cykel-Anton - en stor,

cykelglad and. Børnene lærte ham

først at kende gennem plakater, foldere,

tatoveringsmærker og tegninger. Siden

hen kørte Cykel-Anton på besøg

og delte små gaver ud. Cykel-Anton

skulle inspirere og motivere børnene

til at cykle mere, og han blev en populær

fi gur blandt børnene. Tatoveringsmærkerne

holdt på armen i 1-3 uger,

og var dermed en fast erindring om

kampagnens eksistens.

Similar magazines