Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

40 I

Cykel-Anton blev med kampagnen en

slags maskot for Cykelbyen, som vi

kan bruge i sammenhænge, hvor vi vil

tiltrække os børnefamiliernes opmærksomhed.

Gennem kampagnen har Cykelbyen

markedsført ham som et cykel-ikon

for børn.

Mange forældre og børn valgte cyklen

frem for bilen i kampagneperioden, og

gjorde kampagnen til en succes. Rap i

trafi kken skabte desuden øget fokus på

og bevidsthed omkring Odense Cykelby,

såvel hos børn som hos deres forældre

og ikke uvæsentligt hos pressen,

som dækkede kampagnen godt.

Hjulspind 2001

Formålet med kampagnen Hjulspind i

2001 var:

• At sætte fokus på cyklen som transportmiddel.

• At fremme brugen af cyklen til og fra

skole hos eleverne i 6. og 7. klasserne

på Rosengårdskolen.

Kampagnen var derudover et pilotprojekt,

der skulle give Odense Cykelby et

erfaringsgrundlag i forhold til afvikling

af en kampagne for alle 6. og 7. klasser

i Odense Kommune i år 2002.

Målgruppen for Hjulspind var 135 elever

i 6. og 7. klasserne på Rosengårdskolen

i Odense. Denne målgruppe

blev udvalgt, fordi eleverne på dette alderstrin

kan færdes på egen hånd i trafi

kken til både skole og fritidsak-

I 2001

blev der i

alt kørt 11386

ture, hvilket

svarer til 4

ture i gennemsnit

pr. deltager. I 2002

deltog 1793 børn,

og der blev kørt

8642 ture, hvilket

svarer til 5 ture

i gennemsnit pr.

barn. Der er altså

sket en stigning i

antallet af ture

pr. deltager fra

første til andet

år trods fald

i antal

deltagere.

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Cykel-Anton besøgte børnene på

institutionerne.

tiviteter. Derudover er det

en aldersgruppe, hvor antallet

af cykelture er

faldende, og hvor an-

tallet af bus- og bilture

er stigende.

Det primære

budskab til denne

målgruppe

var, at det er

sjovt og sejt at

cykle. Sundhed

og miljø blev ikke

eksplicit inddraget.

Det væsentligste virkemiddel

i Hjulspind

var en ”hvem-cyklerlængst”-konkurrence,

hvor

eleverne i en uge konkurrerede

klassevis. For at måle elevernes cykelaktivitet

fi k alle elever en cykelcomputer,

som blev monteret på cyklen.

Cykelcomputeren var en motiverende

faktor for eleverne, som også kunne inspirere

dem til at fortsætte som cyklister

efter konkurrencen. Cykelcomputeren

blev monteret af cykelmekanikerlærlinge

for at sikre, at det blev

gjort rigtigt.

Eleverne skulle primært samle kilometer

til klassen ved at cykle til og fra

skole og i fritiden. Én dag i løbet af

konkurrencen fi k eleverne også mulighed

for at cykle i skoletiden. Eleverne

blev inviteret til at dyste på Odense

Cykelbane, hvor de på forskellige baner

fi k gode cykeloplevelser og kilometer

på computeren. Derudover fortalte

Henrik Djernis om livet som professionel

cykelrytter.

Vinderklassen blev offentliggjort på

Rådhuspladsen af Borgmester Anker

Boye. Præmien var en cykeltur på tre

dage for hele klassen. Udover cykelturen

blev vinderklassen optaget i Børnenes

Rekordbog.

Som supplement til den store fælleskonkurrence

var der også et par delkonkurrencer,

hvor eleverne deltog individuelt.

Konkurrencerne lagde pri-

”Det fede ved at cykle er, at du kan gøre det på så mange

forskellige måder. Du kan køre og sludre samtidigt, eller du

kan stejle og lave tricks.” (Imageavis, nr. 2, s. 7)

Similar magazines